Green Building Council Finland

Työkalut kestävän rakennetun ympäristön suunnitteluun

Level(s) – raportointityökalu

Viitekehyksessä käsitellään kolmea aihealuetta: rakennusten elinkaaren ympäristötehokkuutta, rakennusten vaikutusta terveyteen ja rakennusten elinkaarikustannusten hallintaa. Näihin aihealueisiin sisältyy kuusi päätavoitetta; elinkaaren hiilijalanjälki, resurssitehokas materiaalien käyttö, veden kulutus, terveelliset tilat ja sisäilman laatu, sopeutuminen ilmastonmuutokseen sekä elinkaarikustannukset. Päätavoitteita mitataan 16 erilaisella indikaattorilla. Hankkeeseen ryhtyvä voi valita yhden tai useamman indikaattorin, jota tarkastellaan, sekä sen mihin asti viitekehyksen kolmesta tasosta indikaattoria seurataan. Lue myös raportointityökalun ohje (pdf). Kopioi pdf:n lyhytosoite selaimeesi: https://bit.ly/3jnbts5
Soveltuvuus:
LIFE level(s) on eurooppalainen hanke, jossa pyritään lisäämään Euroopan komission Level(s)-viitekehyksen käyttöä julkisissa hankinnoissa. Tavoitteena on kasvattaa koko kiinteistö- ja rakennusalan tietoisuutta Level(s) -viitekehyksestä ja elinkaariajattelun välttämättömyydestä hankintapäätösten taustalla. Työkalu ja viitekehys ovat kohdennettu erityisesti julkisiin hankintoihin, mutta ne soveltuvat hyvin kaikkien rakennushankkeiden viitekehyksen mukaiseen tarkasteluun ja raportointiin.
Julkaisija / laatija: LIFE Level(s) – projekti

Kalvomuovi Calculator

Laskentatyökalu auttaa arvioimaan uudiskerrostalohankkeessa syntyvää kalvomuovijätteen määrää.

Level(s) – raportointityökalu

Level(s) – raportointityökalu on apuväline rakennushankkeen kestävyyden tarkasteluun ja raportointiin EU komission luoman vapaaehtoisen Level(s) – viitekehyksen mukaisesti.

One Click LCA Planetary

Ilmainen sovellus, joka auttaa ​​rakennusalan ammattilaisia ​​laskemaan ja vertailemaan materiaaleihin sitoutuneen hiilen vaikutuksia ja materiaalitehokkuutta rakennusten suunnittelussa.

MALTTI – työkalu hiilijalanjäljen kokonaisarviointiin

Ilmastonkestävän kaupungin suunnitteluopas

HSY Ilmastoveivi

Ecocity Evaluator

Maptionnaire

MAPGETS

LEED for Neighborhood Development

KEKO

Hyvinvoiva Kortteli

HEKO – Helsingin kaavoituksen ekotehokkuustyökalu

Harava

Energiatietopalvelu

BREEAM Communities (BREEAM-C, v. 2012)

AVE

Joutsenmerkki

RTS-ympäristöluokitus

LEED

BREEAM

Rakennusten elinkaarimittarit