UNEP:lta globaali aloite resurssitehokkaiden kaupunkien tukemiseksi

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook

YK:n ympäristöohjelma UNEP on lanseerannut globaalin aloitteen kestävän kaupunkiympäristön kehittämiseksi. Aloitteella pyritään parantamaan kaupunkien resurssitehokkuutta, pienentämään saastemääriä sekä kaupunkien infrastruktuuriin liittyviä kuluja. Järjestö julkisti aloitteensa parhaillaan käynnissä olevassa kestävän kehityksen Rio+20-konferenssissa. Tavoitteena on kannustaa kansallisia hallituksia ja paikallishallintoa, yksityissektoria ja kansalaisyhteiskuntaa edistämään energiatehokasta rakentamista sekä vähentämään veden kulutusta ja jätteen tuottamista.

Arvioiden mukaan jopa 80 prosenttia maailman väestöstä asuu kaupungeissa vuoteen 2050 mennessä. Suhteellisesti määrä kasvaa eniten Afrikassa ja Aasiassa.

Tällä hetkellä kaupungeissa tuotetaan 50 prosenttia kaikesta jätteestä ja 60–80 prosenttia kasvihuonekaasuista sekä kulutetaan 75 prosenttia luonnonvaroista. Kaupunkien osuus maailman pinta-alasta on kuitenkin vain kolme prosenttia.

UNEP arvioi, että vedenkulutusta on kuitenkin mahdollista vähentää 30 prosenttia. Energiankäytön suhteen määrä on jopa 50 prosenttia. Kulutusta voidaan leikata verrattain pienillä investoinneilla sekä asennemuutoksella.

UNEP kannustaa kaupunkeja kestävään toimintaan erityisesti:

  • edistämällä resurssitehokkuudesta ja kestävästä kulutuksesta ja tuotannosta tehtävää tutkimusta
  • tarjoamalla paikallisviranomaisille riittävästi aihepiiriin liittyvää tietoa muun muassa teknisistä kysymyksistä ja rahoitusmahdollisuuksista
  • luomalla verkoston kaupunkien ja erilaisten organisaatioiden välille kokemusten jakamiseksi ja yhteistyön lisäämiseksi

Useat kaupungit kuten Sao Paolo, Malmö ja Heidelberg ovat jo lähteneet aloitteeseen mukaan. Kansallisessa tasolla muun muassa Japani, Ranska ja Yhdysvallat ovat tukeneet sitä.

”Aloitteella pyritään tarjoamaan kaupungeille yhteiset puitteet ympäristötehokkuuden arvioimiseksi sekä innovatiivisten ja kestävien toimintatapojen edistämiseksi. Nopean kaupungistumisen ja luonnonvarojen käyttöön liittyvien haasteiden vuoksi tarvitsemme koordinoituja toimintamalleja nopeasti”, toteaa UNEP:in johtaja Achim Steiner.

UNEP on lisäksi julkaissut raportin, jossa esitellään konkreettisia tapoja kaupunkien ekotehokkaiden tavoitteiden saavuttamiseksi. Sustainable, Resource Efficient Cities in the 21st Century: Making it Happen -raportti on luettavissa täällä.

Lue lisää:

 

Kuva: Norden.org

Scroll Up

Ilmoita alan tapahtuma

Bitnami