Green Building Council Finland

Uponor, hulevesi ja tulvien ehkäisy

Lunta tulee tupaan, mutta kohta se jo sulaa. Kun lumi sulaa, siitä tulee sulamisvettä eli hulevettä. Sulamisvesien lisäksi myös sadevesi on hulevettä – ja Suomessahan tunnetusti ”sataa aina”. Pahimmillaan Suomessa hulevesi aiheuttaa tulvia ja pilaa rakennuksia. Suomessa astui kesällä 2010 voimaan laki, joka velvoittaa kunnat kartoittamaan hulevesitulvien riskialueet ja tekemään hulevesien hallintasuunnitelmat. Ilmastonmuutoksen myötä sateiden – ja siten hulevesiongelmien – on ennustettu Suomessa lisääntyvän. Kokosimme pienen katsauksen hulevedestä ja sen hallinnasta.

Paljonko Suomessa sataa vettä?

Sateen mittaus- ja tilastoyksikkö on millimetri. Se ilmoittaa, miten paksu kerros vettä kertyy maanpinnalle, mikäli vesi ei valu, imeydy eikä haihdu minnekään.  Suomen keskimääräinen vuotuinen sademäärä on noin 660 mm vuodessa. Sademäärien arvellaan lisääntyvän 0–30 % vuoteen 2050 mennessä.

Äkillinen rankkasade voi saada aikaan isoja vahinkoja. Elokuussa 2007 Porissa näytti tältä:

YouTube: Tulva Porissa 2007

Kuntien on hallittava hulevesitulvariskit

Lisääntyvien sateiden myötä tulvaongelmatkin tulevat lisääntymään. EU:n tulvadirektiivi ohjaa kansallista tulvariskienhallinnan suunnittelua ja toteutusta. Suomessa astui kesällä 2010 voimaan laki tulvariskien hallinnasta:

– Kaikkien kuntien tulee kartoittaa hulevesitulvariskit ja nimetä merkittävät hulevesitulvariskialueet joulukuuhun 2011 mennessä.

– Kaikkien kuntien on tehtävä merkittäville hulevesitulvariskialueille tulvavaara- ja tulvariskikartat joulukuuhun 2013 mennessä.

– Kuntien on tehtävä hulevesitulvariskialueille hulevesitulvien hallintasuunnitelmat vuoteen 2015 mennessä.

Miten hulevettä hallitaan?

Kun neliömetrin pinta-alalle kertyy tasaisesti yhden millimetrin paksuinen kerros vettä, neliömetrin pinta-alalla on yhteensä yksi litra vettä. Jos sateisena päivänä tulee vettä  10 mm, on sadan neliön kokoiselle pihalle satanut silloin 1 000 litraa vettä. Pahimmassa tapauksessa vesi valuu omakotitaloasujan kellariin. Talon perustuksen ja ympäristön suojaaminen veden aiheuttamilta haitoilta on tärkeää.

Perinteiset hulevesien johtamisjärjestelmät perustuvat joko seka- tai erillisviemäröintiin.

– Sekaviemäröinti?

Sekajärjestelmässä hulevedet johdetaan samassa putkessa yhdessä muiden jätevesien kanssa puhdistamolle. Sekaviemäröinnin suurimpia ongelmia ovat verkostojen kapasiteetin riittämättömyys suurien tulvatapahtumien aikana, jolloin puhdistamatonta jätevettä joudutaan juoksuttamaan puhdistamon ohi suoraan vesistöihin.

– Erillisviemäröinti?

Valtaosa  Suomen hulevesiverkosta koostuu erillisviemäröinnistä, jolloin hulevedet johdetaan avo-ojissa tai omassa putkessaan jätevesistä erillään puhdistamatta suoraan läheisiin vesistöihin. Tämäkään ratkaisu ei ole täysin ongelmaton. Rankkasateen aikana erillisviemäreiden kapasiteetti ei välttämättä riitä estämään tulvia. Huleveden mukana saattaa lisäksi kulkeutua haitta-aineita kaupunkialueilta vesistöihin.

– Vaihtoehtoiset menetelmät?

Putkiviemärijärjestelmien rinnalle on kehitetty vaihtoehtoisia menetelmiä hulevesien johtamiseen ja käsittelyyn. Näihin menetelmiin kuuluvat esimerkiksi hulevesien imeytysrakenteet, viivytys- ja pidätysaltaat sekä rakennetut kosteikot. Hulevedet voidaan siis käsitellä myös syntypaikallaan.

Esimerkiksi Uponorin hulevesitunnelit käsittelevät pientalon sade- ja sulamisvedet kiinteistökohtaisesti tontilla. Noin 300-litrainen hulevesitunneli toimii väliaikaisena varastona. Sateen jälkeen vesi imeytyy tasaisesti maaperään.

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook

Suomen ensimmäinen BREEAM infrastructure sertifioitu hanke

31.3.2023
Elina Samila, FIGBC, haastatteli Janne Tikkamäkeä, Skanska, infrarakentamisen ympäristönäkökulmien muutoksesta. Tikkamäki toimii Väylä- ja Infrarakentamisen tulosyksikön johtajana ja on ollut mukana niin Lohja- Muurla (valmistunut 2009) kuin Lahden eteläinenkehätie Valtari

Miten huomioida biodiversiteetti rakentamisessa?

30.3.2023
Green Building Council Finlandin Rakentaminen-toimikunta on koonnut kattavan linkkilistan ja lähtötiedot biodiversiteetin eli luonnon monimuotoisuuden huomioimiseen rakennus- ja kiinteistöalalla. On arvioitu, että biodiversiteettikato on yhtä vakava uhka kuin ilmastonmuutos ja

FIGBC:n vastuullinen sijoitustoiminta

24.3.2023
Aidosti vastuullisesti voi sijoittaa pienikin organisaatio. Green Building Council Finlandin hallituksen hyväksymän varainhallinta- ja sijoituspolitiikan mukaisesti sijoitamme aiempina vuosina kertyneen ylijäämän kohteisiin, joiden ympäristövaikutukset ovat positiivisia. Joskus voi kasvavissa organisaatioissa

Luotettavia vastuullisuuslupauksia vai puolihuolimatonta viherpesua?

23.3.2023
Vastuullisuus on kuuma puheenaihe, eikä kiinteistö- ja rakennusala ole poikkeus. Toimialan ympäristövaikutukset ovat valtavat ja yritykset viestivät mielellään vastuullisuudestaan. Mikä on hiilineutraaliuden tavoittelun merkitys kiinteistö- ja rakennusalalla ja miten vältetään

Askeleet vähähiiliseen rakentamiseen päivitetty painos julkaistu

22.3.2023
Tämä käytännönläheinen opas auttaa alkuun, kun yrityksessänne pohditaan mihin oma tavoitetaso pitäisi asettaa, tai mitä olisi paras tehdä seuraavaksi. Askeleet vähähiiliseen rakentamiseen -opas on tarkoitettu rakennushankkeidensa ilmastovaikutusten vähentämiseen tähtääville organisaatioille

5+1 faktaa Rakennusten energiatehokkuusdirektiivistä

17.3.2023
Keskustelua Rakennusten energiatehokkuusdirektiivistä on ollut runsaasti, eikä väärinkäsityksiltäkään ole vältytty. On hyvä, että keskustelua käydään, sillä kansallisen mielipiteen luominen on ajankohtaista juuri nyt. Yhteisen mielipiteen luomiseksi olisi kuitenkin tärkeää, että

Usein kysyttyjä kysymyksiä EU-taksonomiasta 

17.3.2023
Osana Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaa EU on julkaissut kestävän rahoituksen luokittelujärjestelmän eli taksonomian. Taksonomian tarkoituksena on määritellä yhteisesti, mitkä toiminnot voidaan katsoa kestäviksi. Taksonomia muodostuu asetuksesta ja sen perusteella annetusta

Kestävät lähiöt ja lähiöiden kehittämisen tulevaisuus

14.3.2023
Keskiviikkona 1.3.2023 Turku Science Park oy:n clean kärkiala ja Green Building Council Finland järjestivät Kestävät lähiöt -webinaarin ja keskustelutilaisuuden Turun Tiedepuiston Vierailu- ja innovaatiokeskus Joessa. Tilaisuudessa Turun seudun toimijat kutsuttiin

Infra-ala ei ole jähmeä jättiläinen 

3.3.2023
Infra-ala tuottaa rakennetun ympäristön perustan, joka on väylien muodossa hyvinkin näkyvää ja toisaalta kuitenkin useimmiten maanpinnan alle sijoitettua ja siten näkymättömissä. Kaikelle infralle yhteistä on se, että hyvin toimiessaan infra

Ympäristösertifointien määrä jatkaa tasaista kasvua 

27.2.2023
Käytönaikaiset ympäristöluokitukset antavat viitekehyksen kiinteistön vastuulliseen hallintaan ja ylläpitoon. Jatkona aiemmalle ympäristöluokitusten markkinakatsaukselle järjestimme 17.2.2023 webinaarin kiinteistöjen käytönaikaisista ympäristöluokituksista.    Kaiken kaikkiaan kolmannen osapuolen myöntämät ympäristösertifioinnit rakennuksen suunnitteluun, rakentamiseen ja ylläpitoon

Tulevaisuuden kestävä infrastruktuuri 

24.2.2023
Kestävyys suuntautuu väistämättä tulevaisuuteen. Se on maailmanlaajuisesti, alueellisesti ja paikallisesti tapahtuvaa jatkuvaa ja ohjattua muutosta, jonka kautta pyritään tuottamaan hyvinvointia entistä ekologisemmin, taloudellisemmin ja sosiaalista ja kulttuurista pääomaa vaalien.   Kestävän

Rakennusmateriaalien uudelleenkäyttöön tähtäävä aloite antaa uusia taitoja pohjoismaisten ammatillisten oppilaitosten opiskelijoille 

14.2.2023
Nordic Innovationin rahoittama projekti Nordic Sustainable Construction käynnistää ohjelman, jonka tavoitteena on vahvistaa Pohjoismaiden ammatillisten oppilaitosten opiskelijoiden käytännön osaamista rakennusmateriaalien uudelleenkäytöstä. Hankkeessa kartoitetaan, kehitetään, jaetaan ja arvioidaan uusia ammatillisen opetuksen