Green Building Council Finland

Uusi energiatehokkuusdirektiivi etenee

Euroopan unionin komission ehdotus uudeksi energiatehokkuusdirektiiviksi (EED) on parhaillaan Euroopan parlamentin ja neuvoston käsiteltävänä. Direktiivin tarkoituksena on tehostaa EU:n jo aiemmin määrittämää tavoitetta vähentää päästöjen määrää 20 %:lla vuoteen 2020 mennessä. Direktiivin arvioidaan astuvan voimaan loppuvuonna 2012. World Green Building Council kehottaa Euroopan varkoston kansallisia toimikuntia vaikuttamaan hallituksiinsa ja ottamaan aktiivisesti osaa direktiivin kehittämistyöhön.

Euroopan energiatehokkuusdirektiivillä on merkittäviä vaikutuksia rakennusalaan. EU on osin epäonnistunut päästöjen vähentämisessä tavoitteidensa mukaisesti: uuden direktiivin avulla päästöjen alentamista koskevia toimenpiteitä pyritään vastedes tehostamaan, World GBC korostaa.

EED:n pitkän aikavälin tavoitteena on muun muassa alentaa rakennuskannan energiakulutusta 80 prosenttia vuoteen 2050 mennessä. Välitavoitteet asetetaan vuosille 2020, 2030 ja 2040.  Välittömänä toimintatavoitteena on, että valtiot remontoivat vuosittain 3 % rakennuksistaan energiankulutuksen vähentämiseksi.

Suomen Green Buiding Council näkee, että direktiivin tavoitteet ovat lähtökohtaisesti hyvät. FiGBC muistuttaa, että vaikka tavoitteet saattavat lyhyellä aikavälillä heikentää kilpailukykyä, pitkällä aikavälillä ne ovat ennen kaikkea kannattavia. Vertailukohteena voi pitää Suomen metsäteollisuutta, joka tietoisesti on ottanut riskejä ja panostanut kulujen kasvusta huolimatta alan käytännöistä poikkeavaan kehitykseen. Uusien ratkaisujen kehittäminen on metsäteollisuuden tapauksessa johtanut paperituotannon kasvuun ja kansainväliseen menestykseen.

FiGBC kuitenkin huomauttaa, että toimintatapojen määrittämiseen tulee kansallisella tasolla kiinnittää erityistä huomiota, jotta ne ennen kaikkea palvelevat sekä kestävää kehitystä että kansallisia oloja. Direktiivin asettamien tavoitteiden on itsessään oltava kattavat, kestävät ja kunnianhimoiset.

Lue lisää:

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook

FIGBC Kesätervehdys – Kiitos, kannustus ja innostus!

23.6.2022
FIGBC lomailee pääsääntöisesti 4.7. – 31.7. aikana.Kiireellisissä asioissa olettehan yhteydessä 4.7. – 15.7. Arto Bäckströmiin ja 25.7. – 31.7. Lauri Tähtiseen. Kiitos keväästä! Enhän muuta voi kuin kiitellä, kun kertaan

Yli 40 #BuildingLifen kannattajaa!

20.6.2022
#BuildingLifen kannattajaksi liittyvät Sitowise, Y-Säätiö, OP Kiinteistösijoitus Oy, Yeseco ja Solnet. Kannattajaorganisaatiot antavat tukensa #BuildingLife Hiilineutraali rakennettu ympäristö 2035 toimintaohjelmalle ja ovat joko laatineet tai sitoutuvat laatimaan itselleen toimintaohjelman, jolla

World Green Building Week 12.9. – 16.9.2022

17.6.2022
BuildingforEveryone #WGBW2022 #BuildingToCOP27 Kansainvälinen World Green Building Week (”Week”) on vuosittainen kampanja, joka kannustaa kestävän rakennetun ympäristön rakentamiseen kaikille, kaikkialla. Kampanjan järjestää World Green Building Council, yhdessä kansallisten Green Building

Kutsu kaikille FIGBC jäsenille – näytä tukesi yhteisille tavoitteille

14.6.2022
Kutsumme kaikki jäsenemme mukaan osoittamaan, että tämä verkosto haluaa kirittää toimialamme yhteistyötä, innovaatioita ja liiketoimintamalleja kohti hiilineutraaliutta. Ilmoittautukaa #BuildingLife kannattajaksi Ilmoittautukaa #BuildingLife Hiilineutraalin rakennetun ympäristön toimintaohjelman kannattajaksi. Lähettäkää organisaationne logo

MEP Miapetra Kumpula-Natri #BuildingLifen lähettilääksi

13.6.2022
Olemme iloisia voidessamme kertoa, että Euroopan parlamentin jäsen Miapetra Kumpula-Natri liittyy #BuildingLife lähettiläiden joukkoon! #BuildingLife Suomessa ja Euroopassa #BuildingLife on kymmenen eurooppalaisen Green Building Councilin yhteinen projekti, jonka tavoitteena on

Rakentamisen kiertotalouden data ja sosiotekninen muutos Oulussa

9.6.2022
Oulun seudun kiinteistö- ja rakennusalan kiertotalouden ammattilaisten tapaaminen järjestettiin 7.6.2022 FIGBC:n KIRA-kioski 2.0 projektin yhteistyössä LIKE – Liiketoimintaa kiertotaloudesta -hankkeen kanssa. Aiheena oli erityisesti Rakentamisen kiertotalous ja data. Tapani Mäkikyrö

Betoniyritykset tutkivat, voisiko purkuvillalla osin korvata sementin

6.6.2022
Betonin sideaineena käytettävä sementti tuottaa jopa 5–8 % koko maapallon kasvihuonekaasujen päästöistä. Edistääkseen kierrätysmateriaalien käyttöä betonin valmistuksessa Helsingin kaupunki kutsuu alan yritykset kokeilemaan, miten purkuvillaa voitaisiin hyödyntää betoniresepteissä. Kokeilujen raaka-aineeksi

Urbaani biodiversiteetti -webinaarin kooste

25.5.2022
Rakennusalan yritykset ovat alkaneet kehittämään toimintaansa vähähiilisemmäksi. Rakennuksia suunnitellaan mahdollisimman energiatehokkaiksi ja kiertotalouden ratkaisuja pilotoidaan ja pyritään tuomaan mukaan hankkeisiin. Katse alkaakin siirtymään vähitellen kokonaisvaltaisemman ympäristökestävyyden suuntaan. Rakentamisen vaikutuksia halutaan

WorldGBC EU Policy Whole Life Carbon Roadmap – kohti ilmastokestävää Eurooppaa

24.5.2022
Lehdistötiedote 24.5.2022 klo 11:00 Suomen aikaa #BuildingLife on kymmenen eurooppalaisen Green Building Councilin yhteinen projekti, jonka tavoitteena on nostaa materiaalisidonnaisten päästöjen vähentäminen EU:n, jäsenvaltioiden ja yritysten keskeiseksi ilmastotavoitteeksi. Suomessa olemme

#BuildingLife – Lisää kannattajia lisää tiekarttoja!

23.5.2022
#BuildingLifen tavoitteisiin on nyt sitoutunut yhteensä 39 organisaatiota, kun Laattapiste ja Kontiotuote Oy liittyvät BuildingLife Hiilineutraalin rakennetun ympäristön toimintaohjelman kannattajaksi. Kannattajaorganisaatiot ovat joko laatineet tai sitoutuvat laatimaan itselleen toimintaohjelman, jolla

KIRAkiertotalouden innovaatiot ja yhteistyö Tampereen seudulla 

17.5.2022
Tampereen seudun kiinteistö- ja rakennusalan kiertotalouden ammattilaisten tapaaminen järjestettiin 11.5.2022 FIGBC:n KIRA-kioski 2.0 projektin ja Tampereen yliopiston RATKI-hankkeen sekä ReCreate-hankkeen kanssa. Tapaamisen teemana olivat ” Innovaatiot, yhteistyö ja muuttuva sääntely”. 

Elina Samila FIGBC asiantuntijaksi

2.5.2022
Rakennusalan DI (TKK) Elina Samila aloittaa Green Building Council Finlandin uutena asiantuntijana toukokuun 2022 alussa. Työssään Samila tulee keskittymään erityisesti kiinteistö- ja rakennusalan kiertotalouteen. Koko työuransa rakennusalalla monipuolisesti eri tehtävissä