Green Building Council Finland

Uusi energiatehokkuusdirektiivi etenee

Euroopan unionin komission ehdotus uudeksi energiatehokkuusdirektiiviksi (EED) on parhaillaan Euroopan parlamentin ja neuvoston käsiteltävänä. Direktiivin tarkoituksena on tehostaa EU:n jo aiemmin määrittämää tavoitetta vähentää päästöjen määrää 20 %:lla vuoteen 2020 mennessä. Direktiivin arvioidaan astuvan voimaan loppuvuonna 2012. World Green Building Council kehottaa Euroopan varkoston kansallisia toimikuntia vaikuttamaan hallituksiinsa ja ottamaan aktiivisesti osaa direktiivin kehittämistyöhön.

Euroopan energiatehokkuusdirektiivillä on merkittäviä vaikutuksia rakennusalaan. EU on osin epäonnistunut päästöjen vähentämisessä tavoitteidensa mukaisesti: uuden direktiivin avulla päästöjen alentamista koskevia toimenpiteitä pyritään vastedes tehostamaan, World GBC korostaa.

EED:n pitkän aikavälin tavoitteena on muun muassa alentaa rakennuskannan energiakulutusta 80 prosenttia vuoteen 2050 mennessä. Välitavoitteet asetetaan vuosille 2020, 2030 ja 2040.  Välittömänä toimintatavoitteena on, että valtiot remontoivat vuosittain 3 % rakennuksistaan energiankulutuksen vähentämiseksi.

Suomen Green Buiding Council näkee, että direktiivin tavoitteet ovat lähtökohtaisesti hyvät. FiGBC muistuttaa, että vaikka tavoitteet saattavat lyhyellä aikavälillä heikentää kilpailukykyä, pitkällä aikavälillä ne ovat ennen kaikkea kannattavia. Vertailukohteena voi pitää Suomen metsäteollisuutta, joka tietoisesti on ottanut riskejä ja panostanut kulujen kasvusta huolimatta alan käytännöistä poikkeavaan kehitykseen. Uusien ratkaisujen kehittäminen on metsäteollisuuden tapauksessa johtanut paperituotannon kasvuun ja kansainväliseen menestykseen.

FiGBC kuitenkin huomauttaa, että toimintatapojen määrittämiseen tulee kansallisella tasolla kiinnittää erityistä huomiota, jotta ne ennen kaikkea palvelevat sekä kestävää kehitystä että kansallisia oloja. Direktiivin asettamien tavoitteiden on itsessään oltava kattavat, kestävät ja kunnianhimoiset.

Lue lisää:

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook

FIGBC:n vastuullinen sijoitustoiminta

24.3.2023
Aidosti vastuullisesti voi sijoittaa pienikin organisaatio. Green Building Council Finlandin hallituksen hyväksymän varainhallinta- ja sijoituspolitiikan mukaisesti sijoitamme aiempina vuosina kertyneen ylijäämän kohteisiin, joiden ympäristövaikutukset ovat positiivisia. Joskus voi kasvavissa organisaatioissa

Luotettavia vastuullisuuslupauksia vai puolihuolimatonta viherpesua?

23.3.2023
Vastuullisuus on kuuma puheenaihe, eikä kiinteistö- ja rakennusala ole poikkeus. Toimialan ympäristövaikutukset ovat valtavat ja yritykset viestivät mielellään vastuullisuudestaan. Mikä on hiilineutraaliuden tavoittelun merkitys kiinteistö- ja rakennusalalla ja miten vältetään

Askeleet vähähiiliseen rakentamiseen päivitetty painos julkaistu

22.3.2023
Tämä käytännönläheinen opas auttaa alkuun, kun yrityksessänne pohditaan mihin oma tavoitetaso pitäisi asettaa, tai mitä olisi paras tehdä seuraavaksi. Askeleet vähähiiliseen rakentamiseen -opas on tarkoitettu rakennushankkeidensa ilmastovaikutusten vähentämiseen tähtääville organisaatioille

5+1 faktaa Rakennusten energiatehokkuusdirektiivistä

17.3.2023
Keskustelua Rakennusten energiatehokkuusdirektiivistä on ollut runsaasti, eikä väärinkäsityksiltäkään ole vältytty. On hyvä, että keskustelua käydään, sillä kansallisen mielipiteen luominen on ajankohtaista juuri nyt. Yhteisen mielipiteen luomiseksi olisi kuitenkin tärkeää, että

Usein kysyttyjä kysymyksiä EU-taksonomiasta 

17.3.2023
Osana Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaa EU on julkaissut kestävän rahoituksen luokittelujärjestelmän eli taksonomian. Taksonomian tarkoituksena on määritellä yhteisesti, mitkä toiminnot voidaan katsoa kestäviksi. Taksonomia muodostuu asetuksesta ja sen perusteella annetusta

Kestävät lähiöt ja lähiöiden kehittämisen tulevaisuus

14.3.2023
Keskiviikkona 1.3.2023 Turku Science Park oy:n clean kärkiala ja Green Building Council Finland järjestivät Kestävät lähiöt -webinaarin ja keskustelutilaisuuden Turun Tiedepuiston Vierailu- ja innovaatiokeskus Joessa. Tilaisuudessa Turun seudun toimijat kutsuttiin

Infra-ala ei ole jähmeä jättiläinen 

3.3.2023
Infra-ala tuottaa rakennetun ympäristön perustan, joka on väylien muodossa hyvinkin näkyvää ja toisaalta kuitenkin useimmiten maanpinnan alle sijoitettua ja siten näkymättömissä. Kaikelle infralle yhteistä on se, että hyvin toimiessaan infra

Ympäristösertifointien määrä jatkaa tasaista kasvua 

27.2.2023
Käytönaikaiset ympäristöluokitukset antavat viitekehyksen kiinteistön vastuulliseen hallintaan ja ylläpitoon. Jatkona aiemmalle ympäristöluokitusten markkinakatsaukselle järjestimme 17.2.2023 webinaarin kiinteistöjen käytönaikaisista ympäristöluokituksista.    Kaiken kaikkiaan kolmannen osapuolen myöntämät ympäristösertifioinnit rakennuksen suunnitteluun, rakentamiseen ja ylläpitoon

Tulevaisuuden kestävä infrastruktuuri 

24.2.2023
Kestävyys suuntautuu väistämättä tulevaisuuteen. Se on maailmanlaajuisesti, alueellisesti ja paikallisesti tapahtuvaa jatkuvaa ja ohjattua muutosta, jonka kautta pyritään tuottamaan hyvinvointia entistä ekologisemmin, taloudellisemmin ja sosiaalista ja kulttuurista pääomaa vaalien.   Kestävän

Rakennusmateriaalien uudelleenkäyttöön tähtäävä aloite antaa uusia taitoja pohjoismaisten ammatillisten oppilaitosten opiskelijoille 

14.2.2023
Nordic Innovationin rahoittama projekti Nordic Sustainable Construction käynnistää ohjelman, jonka tavoitteena on vahvistaa Pohjoismaiden ammatillisten oppilaitosten opiskelijoiden käytännön osaamista rakennusmateriaalien uudelleenkäytöstä. Hankkeessa kartoitetaan, kehitetään, jaetaan ja arvioidaan uusia ammatillisen opetuksen

Rakentamisen kiertotalous -tilaisuudessa kartoitettiin keinoja kiertotalouden edistämiseksi rakennushankkeissa 

9.2.2023
HIKKA-hanke ja FIGBC järjestivät 24.1. yhteisen verkostotilaisuuden Joensuun Tiedepuistossa. Tilaisuuden tavoitteena oli jakaa tietoa kiertotalouden ja vähähiilisyyden ratkaisuista kaupunkiympäristöalalla. Päivän esityksissä keskityttiin erityisesti infrarakentamiseen. Tilaisuuden lopussa keskusteltiin yhdessä siitä, mitä

Peikko, YIT ja Lukkaroinen julkaisevat tiekarttansa

8.2.2023
#BuildingLife -projektissa kokoamme kiinteistö- ja rakennusalalla toimivien organisaatioiden omia toimintaohjelmia tai tiekarttoja kannustamaan jokaista alalla toimivaa laatimaan omansa! Julkaisemme nyt Peikko Finlandin, YIT Suomen ja Lukkaroinen Arkkitehdit Oy:n suunnitelmat. YIT