Green Building Council Finland

Uusi hankintalaki helpottaa puurakentamistakin – kokemuksia puurakentamiskiertueelta

Ministeri Tiilikainen

 GBC Finland oli mukana Puutuoteteollisuus ry:n Terve kunta rakentuu puulle -kuntakiertueella kertomassa rakentamisen ympäristövaikutuksista. Maaliskuun 2017 aikana kiertue vieraili 12 paikkakunnalla. Ympäristövaikutuksia käsittelevä puheenvuoromme toteutettiin yhdessä ympäristöministeriön kanssa.

Ympäristövaikutukset ja niiden arvioiminen

Kiertueen tavoitteena oli viestiä kuntavaaliehdokkaille ja kuntien hankinnoista vastaaville virkamiehille puurakentamisen mahdollisuuksista sekä uudesta hankintalaista. Tavoitteena oli myös esitellä Puutuoteteollisuuden uutta opasta julkisista hankinnoista.

Ympäristöministeriön erityisasiantuntija Matti Kuittinen

Ympäristöministeriön kanssa yhteisessä esityksessä kerroimme myös EU Komission tavoitteista rakennusten kestävyyden ydinindikaattoreiksi (GBC Finland järjestää tästä erillisen tilaisuuden ). Ympäristöministeriö julkaisee kesällä myös oppaan julkisten rakennushankkeiden ympäristökriteerien käytöstä. Sekä Komissio että Suomen hallitukset ovat  pitäneet tärkeänä, että julkiset rakennushankkeet toimivat kestävän rakentamisen edelläkävijöinä. Komissio onkin antanut suosituksia, miten julkisten rakennusten ympäristövaikutuksia pitäisi arvioida. Uutena mittarina Komissio nostaa esiin materiaalien valmistuksen ja resurssitehokkuuden. Läpinäkyvyyden ja avoimuuden takaamiseksi kestävyysvaatimusten pitää perustua standardeihin tai yhdessä sovittuihin tutkimuksiin perustuviin vakiintuneisiin käytäntöihin.

GBC Finlandin erityisasiantuntija Jessica Karhu

Puurakentamisen ympäristöystävällisyys perustuu puutuotteeseen varastoituneeseen hiilivarastoon. Jopa puolet puisen rakennustuotteen painosta on hiiltä, joka on poissa ilmakehästämme ollessaan sitoutuneena tuotteeseen. Tuotteen elinkaaren lopussa tämä hiili vapautuu ilmakehään esimerkiksi siten, että tuote poltetaan energiaksi. Siksi puutuotteen ympäristöystävällisyys riippuu siitä, onko sen kotimetsä hoidettu kestävästi. Toki puulla rakennus- ja sisustusmateriaalina on monia muitakin kestävyyteen liittyviä ominaisuuksia.

Rakennetaan puusta

Kunnissa puurakentaminen kiinnostaa, erityisesti koulu- ja päiväkotirakentajia. Tavoitteena on usein hyvä ja terveellinen sisäilma. Myös mahdollisuus tukea paikallisten yritysten liiketoimintaa nähdään kiinnostavana lisänä.  Kiertueella esitellyt hyvät esimerkit, kuten Kuhmon Tuupalan puukoulu herättivät innostunutta keskustelua. Kyseisen koulun toteutuksessa oli hyödynnetty Kuntarahoituksen Vihreää rahoitusta.

Kiertueella osallistujien kanssa jutellessa tuli usein esiin, että kuntien omaa hankinta- ja rakennuttamisosaamista haluttaisiin lisätä, erityisesti ympäristöosaamisen näkökulmasta. Tarvitaan lisää tietoa hyvistä hankintamalleista, mitä kriteerejä voidaan käyttää kestävyyden määrittelyyn ja mitä ottaa huomioon rakennusprojektissa. Allianssimalli herätti odotetusti paljon keskustelua

Uusi hankintalaki auttaa

Uusi hankintalaki antaa mahdollisuuden vaatia hankinnan kohteelle jotain tiettyä ympäristömerkkiä tai ympäristöselostetta. Lisäksi toimittajalta voidaan vaatia tiettyä ympäristöasioiden hallintamenetelmää. Hintakriteerin lisäksi voidaan asettaa laatukriteerejä. Esimerkiksi alhainen elinkaaren hiilijalanjälkeä voi olla laatukriteeri.  Käytettävät merkit ja laatuvaatimukset eivät kuitenkaan saa olla syrjiviä. Lisäksi kustannusten arvioinnissa saa käyttää elinkaarikustannuksia.

 

Jessica Karhu

Lisätietoja: jessica.karhu@figbc.fi

Linkkejä:

https://www.facebook.com/tuupalanpuukoulu/

https://www.kuntarahoitus.fi/vihrea-rahoitus

Julkinen puurakentaminen

 

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook

Luotettavia vastuullisuuslupauksia vai puolihuolimatonta viherpesua?

23.3.2023
Vastuullisuus on kuuma puheenaihe, eikä kiinteistö- ja rakennusala ole poikkeus. Toimialan ympäristövaikutukset ovat valtavat ja yritykset viestivät mielellään vastuullisuudestaan. Mikä on hiilineutraaliuden tavoittelun merkitys kiinteistö- ja rakennusalalla ja miten vältetään

Askeleet vähähiiliseen rakentamiseen päivitetty painos julkaistu

22.3.2023
Tämä käytännönläheinen opas auttaa alkuun, kun yrityksessänne pohditaan mihin oma tavoitetaso pitäisi asettaa, tai mitä olisi paras tehdä seuraavaksi. Askeleet vähähiiliseen rakentamiseen -opas on tarkoitettu rakennushankkeidensa ilmastovaikutusten vähentämiseen tähtääville organisaatioille

5+1 faktaa Rakennusten energiatehokkuusdirektiivistä

17.3.2023
Keskustelua Rakennusten energiatehokkuusdirektiivistä on ollut runsaasti, eikä väärinkäsityksiltäkään ole vältytty. On hyvä, että keskustelua käydään, sillä kansallisen mielipiteen luominen on ajankohtaista juuri nyt. Yhteisen mielipiteen luomiseksi olisi kuitenkin tärkeää, että

Usein kysyttyjä kysymyksiä EU-taksonomiasta 

17.3.2023
Osana Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaa EU on julkaissut kestävän rahoituksen luokittelujärjestelmän eli taksonomian. Taksonomian tarkoituksena on määritellä yhteisesti, mitkä toiminnot voidaan katsoa kestäviksi. Taksonomia muodostuu asetuksesta ja sen perusteella annetusta

Kestävät lähiöt ja lähiöiden kehittämisen tulevaisuus

14.3.2023
Keskiviikkona 1.3.2023 Turku Science Park oy:n clean kärkiala ja Green Building Council Finland järjestivät Kestävät lähiöt -webinaarin ja keskustelutilaisuuden Turun Tiedepuiston Vierailu- ja innovaatiokeskus Joessa. Tilaisuudessa Turun seudun toimijat kutsuttiin

Infra-ala ei ole jähmeä jättiläinen 

3.3.2023
Infra-ala tuottaa rakennetun ympäristön perustan, joka on väylien muodossa hyvinkin näkyvää ja toisaalta kuitenkin useimmiten maanpinnan alle sijoitettua ja siten näkymättömissä. Kaikelle infralle yhteistä on se, että hyvin toimiessaan infra

Ympäristösertifointien määrä jatkaa tasaista kasvua 

27.2.2023
Käytönaikaiset ympäristöluokitukset antavat viitekehyksen kiinteistön vastuulliseen hallintaan ja ylläpitoon. Jatkona aiemmalle ympäristöluokitusten markkinakatsaukselle järjestimme 17.2.2023 webinaarin kiinteistöjen käytönaikaisista ympäristöluokituksista.    Kaiken kaikkiaan kolmannen osapuolen myöntämät ympäristösertifioinnit rakennuksen suunnitteluun, rakentamiseen ja ylläpitoon

Tulevaisuuden kestävä infrastruktuuri 

24.2.2023
Kestävyys suuntautuu väistämättä tulevaisuuteen. Se on maailmanlaajuisesti, alueellisesti ja paikallisesti tapahtuvaa jatkuvaa ja ohjattua muutosta, jonka kautta pyritään tuottamaan hyvinvointia entistä ekologisemmin, taloudellisemmin ja sosiaalista ja kulttuurista pääomaa vaalien.   Kestävän

Rakennusmateriaalien uudelleenkäyttöön tähtäävä aloite antaa uusia taitoja pohjoismaisten ammatillisten oppilaitosten opiskelijoille 

14.2.2023
Nordic Innovationin rahoittama projekti Nordic Sustainable Construction käynnistää ohjelman, jonka tavoitteena on vahvistaa Pohjoismaiden ammatillisten oppilaitosten opiskelijoiden käytännön osaamista rakennusmateriaalien uudelleenkäytöstä. Hankkeessa kartoitetaan, kehitetään, jaetaan ja arvioidaan uusia ammatillisen opetuksen

Rakentamisen kiertotalous -tilaisuudessa kartoitettiin keinoja kiertotalouden edistämiseksi rakennushankkeissa 

9.2.2023
HIKKA-hanke ja FIGBC järjestivät 24.1. yhteisen verkostotilaisuuden Joensuun Tiedepuistossa. Tilaisuuden tavoitteena oli jakaa tietoa kiertotalouden ja vähähiilisyyden ratkaisuista kaupunkiympäristöalalla. Päivän esityksissä keskityttiin erityisesti infrarakentamiseen. Tilaisuuden lopussa keskusteltiin yhdessä siitä, mitä

Peikko, YIT ja Lukkaroinen julkaisevat tiekarttansa

8.2.2023
#BuildingLife -projektissa kokoamme kiinteistö- ja rakennusalalla toimivien organisaatioiden omia toimintaohjelmia tai tiekarttoja kannustamaan jokaista alalla toimivaa laatimaan omansa! Julkaisemme nyt Peikko Finlandin, YIT Suomen ja Lukkaroinen Arkkitehdit Oy:n suunnitelmat. YIT

Hiilineutraalin rakennetun alueen määritelmää pilotoidaan Keravalla, Mynämäellä, Vantaalla ja Espoossa 

6.2.2023
Green Building Council Finland aloittaa hiilineutraalin rakennetun alueen määritelmän pilotoinnin. Määritelmää ovat kirjoittaneet FIGBC Alueet -toimikunnan kymmenhenkisen työryhmän ohjaamana Roosa Leino, A-Insinöörit Rakennuttaminen sekä Ella Lahtinen, Green Building Council Finland.