Green Building Council Finland

Uusi hankintalaki helpottaa puurakentamistakin – kokemuksia puurakentamiskiertueelta

Ministeri Tiilikainen

 GBC Finland oli mukana Puutuoteteollisuus ry:n Terve kunta rakentuu puulle -kuntakiertueella kertomassa rakentamisen ympäristövaikutuksista. Maaliskuun 2017 aikana kiertue vieraili 12 paikkakunnalla. Ympäristövaikutuksia käsittelevä puheenvuoromme toteutettiin yhdessä ympäristöministeriön kanssa.

Ympäristövaikutukset ja niiden arvioiminen

Kiertueen tavoitteena oli viestiä kuntavaaliehdokkaille ja kuntien hankinnoista vastaaville virkamiehille puurakentamisen mahdollisuuksista sekä uudesta hankintalaista. Tavoitteena oli myös esitellä Puutuoteteollisuuden uutta opasta julkisista hankinnoista.

Ympäristöministeriön erityisasiantuntija Matti Kuittinen

Ympäristöministeriön kanssa yhteisessä esityksessä kerroimme myös EU Komission tavoitteista rakennusten kestävyyden ydinindikaattoreiksi (GBC Finland järjestää tästä erillisen tilaisuuden ). Ympäristöministeriö julkaisee kesällä myös oppaan julkisten rakennushankkeiden ympäristökriteerien käytöstä. Sekä Komissio että Suomen hallitukset ovat  pitäneet tärkeänä, että julkiset rakennushankkeet toimivat kestävän rakentamisen edelläkävijöinä. Komissio onkin antanut suosituksia, miten julkisten rakennusten ympäristövaikutuksia pitäisi arvioida. Uutena mittarina Komissio nostaa esiin materiaalien valmistuksen ja resurssitehokkuuden. Läpinäkyvyyden ja avoimuuden takaamiseksi kestävyysvaatimusten pitää perustua standardeihin tai yhdessä sovittuihin tutkimuksiin perustuviin vakiintuneisiin käytäntöihin.

GBC Finlandin erityisasiantuntija Jessica Karhu

Puurakentamisen ympäristöystävällisyys perustuu puutuotteeseen varastoituneeseen hiilivarastoon. Jopa puolet puisen rakennustuotteen painosta on hiiltä, joka on poissa ilmakehästämme ollessaan sitoutuneena tuotteeseen. Tuotteen elinkaaren lopussa tämä hiili vapautuu ilmakehään esimerkiksi siten, että tuote poltetaan energiaksi. Siksi puutuotteen ympäristöystävällisyys riippuu siitä, onko sen kotimetsä hoidettu kestävästi. Toki puulla rakennus- ja sisustusmateriaalina on monia muitakin kestävyyteen liittyviä ominaisuuksia.

Rakennetaan puusta

Kunnissa puurakentaminen kiinnostaa, erityisesti koulu- ja päiväkotirakentajia. Tavoitteena on usein hyvä ja terveellinen sisäilma. Myös mahdollisuus tukea paikallisten yritysten liiketoimintaa nähdään kiinnostavana lisänä.  Kiertueella esitellyt hyvät esimerkit, kuten Kuhmon Tuupalan puukoulu herättivät innostunutta keskustelua. Kyseisen koulun toteutuksessa oli hyödynnetty Kuntarahoituksen Vihreää rahoitusta.

Kiertueella osallistujien kanssa jutellessa tuli usein esiin, että kuntien omaa hankinta- ja rakennuttamisosaamista haluttaisiin lisätä, erityisesti ympäristöosaamisen näkökulmasta. Tarvitaan lisää tietoa hyvistä hankintamalleista, mitä kriteerejä voidaan käyttää kestävyyden määrittelyyn ja mitä ottaa huomioon rakennusprojektissa. Allianssimalli herätti odotetusti paljon keskustelua

Uusi hankintalaki auttaa

Uusi hankintalaki antaa mahdollisuuden vaatia hankinnan kohteelle jotain tiettyä ympäristömerkkiä tai ympäristöselostetta. Lisäksi toimittajalta voidaan vaatia tiettyä ympäristöasioiden hallintamenetelmää. Hintakriteerin lisäksi voidaan asettaa laatukriteerejä. Esimerkiksi alhainen elinkaaren hiilijalanjälkeä voi olla laatukriteeri.  Käytettävät merkit ja laatuvaatimukset eivät kuitenkaan saa olla syrjiviä. Lisäksi kustannusten arvioinnissa saa käyttää elinkaarikustannuksia.

 

Jessica Karhu

Lisätietoja: jessica.karhu@figbc.fi

Linkkejä:

https://www.facebook.com/tuupalanpuukoulu/

https://www.kuntarahoitus.fi/vihrea-rahoitus

Julkinen puurakentaminen

 

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook

Vähähiilisen rakentamisen näkymät Euroopassa

2.12.2022
Ilari Aho, Uponor Oyj:n kestävän kehityksen johtaja ja World Green Building Councilin hallituksen puheenjohtaja piti Green Building Council Finland ry:n syyskokouksessa 29.11.2022 Keynote-puheenvuoronsa vähähiilisen rakentamisen näkymistä Euroopassa. ”Sharm el-Sheikhin ilmastokokouksen,

Tulkintoja EU-taksonomian DNSH kriteereihin

1.12.2022
Green Building Council Finlandin (FIGBC) taksonomian asiantuntijaryhmän tavoitteena on kansallisen ja EU-tason yhteistyöllä lisätä taksonomian käytettävyyttä ja vaikuttavuutta Suomessa. Yksi keskeinen keino on harmonisoida markkinakäytäntöjä taksonomian kriteerien soveltamisesta ja tuoda

Green Building Council Finlandin syyskokous 2022

29.11.2022
Green Building Council Finland (FIGBC) on syyskokouksessaan 29.11.2022 päättänyt uuden hallituksen kokoonpanosta sekä vuoden 2023 toimintasuunnitelmasta, tulo- ja menoarviosta sekä jäsenmaksujen suuruuksista. Tavoitteista tekoihin Green Building Council Finlandin työssä on

Rakentamisen kiertotalouden ajankohtaispäivät 2022

25.11.2022
Green Building Council Finlandin Elina Samila avasi vuoden 2022 Rakentamisen kiertotalouden ajankohtaispäivät 16.11.-17.11.2022. Nämä järjestyksessä viidennet ajankohtaispäivät keräsivät lähes 300 kuulijaa. Tapahtuma järjestettiin Ympäristöministeriön tuella. Lisäksi tapahtuman järjestelyissä olivat mukana

Ilmarisen Nurminen: Hiilineutraalit sijoitukset 2035 

25.11.2022
–  Ilmarinen on merkittävä kiinteistösijoittaja Suomessa ja suhtaudumme tähän rooliimme vakavasti ja vastuullisesti. Tahdomme olla kehittämässä koko alaa ja olemme siksi mukana järjestössä, jolla on kanssamme samanlainen ajatusmaailma ja tavoitteet.

Rakennushankkeiden ympäristöluokitukset kiinnostavat edelleen

14.11.2022
FIGBC Tietoiskussa 14.11.2022 rakennushankkeiden ympäristöluokituksista käytiin tiivis markkinakatsaus käytössä olevista järjestelmistä. Markkinakatsauksen jälkeen perehdyimme eri luokitusten tuoreimpiin uutisiin, joita esittelivät FIGBC-verkoston jäsenet ja yhteistyökumppanit. Myös Suomessa luokitus vaikuttaa merkittävästi kohteiden

Tavoitteista toimiin! Avara, Material Maintenance MaMa, Materiaalikabinetti #BuildingLife kannattajiksi, Orient Occident julkaisee hiilineutraaliustiekarttansa

14.11.2022
Onko teidän yrityksenne valmis laatimaan oman hiilitiekarttansa tai toimintaohjelmansa kohti hiilineutraaliutta vuoteen 2035 mennessä? Hyviä vinkkejä organisaation oman toimintaohjelman laatimiseen saat #BuildingLife Hiilineutraalin rakennetun ympäristön toimintaohjelmasta, joka on nyt myös

FIGBC lausunto rakennuksen ilmastoselvityksen ja materiaaliselosteen asetusluonnoksille

11.11.2022
Ympäristöministeriö pyysi lausuntoja rakennuksen ilmastoselvityksen ja materiaaliselosteen asetusluonnoksista 11.11.2022 mennessä. Kutsuimme FIGBC:n jäsenistön asiantuntijoita yhteiseen työpajaan 28.10.2022. Muun muassa työpajan pohjalta olemme laatineet Green Building Council Finlandin lausunnon. Asetukset annettaisiin

Pikaoppaat vähähiiliseen rakentamiseen

11.11.2022
Green Building Council Finland ja A-Insinöörit julkaisevat seitsemän pikaopasta vähähiiliseen rakentamiseen kiinteistö- ja rakennusalan eri ammattiryhmille. Oppaiden vinkit perustuvat tehtäväkohtaisiin vähähiilisyyskoulutuksiin, joita on järjestetty #BuildingLife-ohjelman puitteissa vuonna 2022. Rakennuttajan, arkkitehdin

Saint-Gobain Finlandin Kaiser: Jälkijunaa ei kannata odottaa 

4.11.2022
Kansainvälisesti ja paikallisesti toimiva rakennustuotevalmistaja Saint-Gobain-konserni toimii samoin myös Green Building Councilissa.  – Maailmassa on 70 kansallista Green Building Coucilia ja Saint-Gobain on mukana noin 40:ssä. Green Building Council on

Miten kiinteistöala voi vähentää energiankulutustaan varautuessaan tulevaan talveen

2.11.2022
FIGBC:n Kiinteistöt-toimikunta on koonnut ehdotuksia ja ideoita konkreettisiksi toimenpiteiksi ja ratkaisuiksi asuinkohteille ja toimitiloille energiankäytön vähentämiselle talvikaudella.Aihe on erityisen ajankohtainen. Sähkön hinnasta ja riittävyydestä käydään vilkasta keskustelua ja Venäjän hyökkäyssota

Tule meille vuoden 2023 kumppanijäseneksi! 

1.11.2022
Haemme vuodelle 2023 FIGBC:n kumppanijäsentä. Kumppanijäsenen kanssa vauhditetaan rakennetun ympäristön muutosta hiilineutraaliksi ja kiertotalouden mukaan toimivaksi. Kumppanijäsenyyden vuosimaksu on 7 500 euroa varsinaisen jäsenmaksun lisäksi ja hakuaika päättyy 30.11.2022.  Green