Green Building Council Finland

Uusi kiinteistö- ja rakentamisalan kiertotalouden osaamiskeskittymä kutsuu sinut mukaan yhteistyöhön

Uusi kiertotaloushankkeemme Kiinteistö- ja rakentamisalan kiertotalouden osaamiskeskittymä on alkanut. Kutsumme kaikkia tahoja mukaan kertomaan ylpeästi omasta osaamisestaan ja työstään ja jakamaan sitä tämän hankkeen kautta muille.


KIINTEISTÖ- JA RAKENTAMISALAN OSAAMISKESKITTYMÄ

  • Kokoaa tietoa kiertotalousratkaisuista ja jalostaa sitä osaamiseksi KIRA-alalle
  • Hankkeen toteuttaa FIGBC
  • Toteutetaan työ- ja elinkeinoministeriön tuella
  • Toteutetaan vuosina 2020–2021
  • Lisätietoja hankkeesta jessica.karhu ( @ ) figbc.fi | 040 6758899

Tietoa kiertotaloudesta ja kiinteistö- ja rakentamisalan kiertotalousratkaisuista on jo olemassa runsaasti viime vuosien eri hankkeiden tuloksena. Tämä tieto on kuitenkin hajallaan eri hankkeiden tuloksissa ja pitää saada koottua ja jalostettua osaamiseksi alan käyttöön. Kiertotalouden osaamiskeskittymä -hanke haluaa ratkoa tätä tehtävää yhteistyössä kaikkien toimijoiden kanssa ja kehittää alan yhteistyötä kiertotalousosaamisen laajentamiseksi.

Osaamisen lisäämisen avulla hanke tavoittelee kiertotalousmyönteisen muutoksen vauhdittamista ja uuden kiertotalousliiketoiminnan syntymistä kiinteistö- ja rakentamisalalla.


KICK-OFF -WEBINAARI 12.1.2021

Hankkeen kick-off -webinaari järjestetään 12.1.2021  klo 9.30 – 12.00. Kick-off -webinaarissa esitellään hankkeen toteutuksen aikataulu, seminaarien päivämäärät ja alustavat sisällöt sekä katsaus olemassa olevaan tietoon ja kuullaan puhujavieraita. Kick-off on tarkoitettu kaikille osallistumaan kiinnostuneille KIRA-alan toimijoille sekä verkottumista ja mahdollisia yhteistyökumppaneita kaipaaville tahoille.


Kiinteistö- ja rakennusalan kiertotalouden osaamiskeskittymä -hanke piirtää kokonaiskuvan rakennetun ympäristön kiertotaloudesta. Hanke kokoaa käynnissä olevien kiertotaloushankkeiden tuottamaa tietoa yhteistyössä eri hankkeiden kanssa, jalostaa tätä tietoa osaamiseksi, viestii maanlaajuiselle verkostolle ja nostaa esiin parhaita kiertotalousesimerkkejä. Hanke kertoo mistä saa apua kiertotalouskysymyksiin ja mitä koulutusta järjestetään sekä mistä löytyy hyviä esimerkkejä. Hankkeen puitteissa järjestetään myös koulutusta yhteistyössä eri tahojen kanssa ja suunnitteilla on opintomatka parhaisiin pohjoismaisiin kiertotalouskohteisiin tilanteen niin salliessa.

Hankkeessa rakennetaan maanlaajuinen kiertotalousverkosto ja tuetaan alueellisia kiertotalousekosysteemejä. Hankkeen kohdekaupungeiksi on suunniteltu pääkaupunkiseutua, Oulua, Tampereen-Jyväskylän seutua, Lappeenrantaa ja Turkua. Näissä kaupungeissa ja kaupunkiseuduilla järjestetään kaksipäiväiset seminaarit, joihin kutsutaan alueellisia kiertotaloustoimijoita tekemään yhteistyötä ja esittelemään kiertotalousliiketoimintaansa.

Lisäksi hankkeessa järjestetään verkottumisseminaareja eri kiertotalousteemoista, joita ovat esimerkiksi purkaminen ja purkutuotteiden hyödyntäminen. Näissä seminaareissa tuodaan yhteen aina kuhunkin teemaan liittyviä yrityksiä ja tuetaan niiden välistä yhteistyötä.

Hanke tukee kansallisten kiertotalous- ja vähähiilisyystiekarttojen toteuttamista analysoimalla ja kokoamalla yhteen tiekarttojen tavoitteita ja viestimällä alalle tiekarttojen tavoitteista. Hanke myös fasilitoi tiekarttojen tavoitteiden mukaista uutta liiketoimintaa.

Hankkeen tapahtumat kohdekaupungeissa ajoittuvat keväälle 2021 ja teematapaamiset keväälle ja syksylle 2021. Hanke toteutetaan työ- ja elinkeinoministeriön tuella.

Lisätietoja:

jessica.karhu (@)figbc.fi | 040 675 8899

Seuraa kiinteistö- ja rakentamisalan kiertotalousuutisia Twitterissä https://twitter.com/KRkiertotalous  sekä https://twitter.com/FiGBC_   | Aihetunniste #KIRAKiertotalous

Hankkeen kotisivut


Kiertotalouden kehittäjät -uutiskirje

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook

63 #BuildingLifen kannattajaa ja 14 julkaistua tiekarttaa

1.6.2023
#Buildinglifen tavoitteena on nostaa materiaalisidonnaisten päästöjen vähentäminen EU:n, jäsenvaltioiden ja yritysten keskeiseksi ilmastotavoitteeksi. Kutsumme mukaan kannattajia sitoutumaan oman tiekartan laatimiseen ja julkaisemme jo valmiita tiekarttoja esimerkiksi koko alalle. NCC hiilitiekartta

Green Building Council Finland muuttaa Siltasaareen

29.5.2023
Muutamme Hakaniemeen, Siltasaari 10:n tiloihin! 1.6.2023 lähtien osoitteemme on Siltasaarenkatu 8-10, 00530 Helsinki. Siltasaari 10 on historiallinen kohde, jolle on mm. myönnetty LEED Platinum -ympäristösertifikaatti. Kiinteistönomistaja ja FIGBC -verkoston jäsen

#BuildingLife2 – lisää vauhtia kohti ilmastokestävää Eurooppaa

24.5.2023
World Green Building Council julkaisi tasan vuosi sitten tavoiteohjelmansa EU:n rakentamislainsäädännölle. Whole Life Carbon Policy Roadmapin tavoitteena on varmistaa, että rakentamislainsäädäntö on linjassa EU:n ilmasto- ja energiatavoitteiden kanssa ja toisaalta

Vähähiilisen rakentamisen vuosiseminaarin 2023 kooste

15.5.2023
Ympäristöministeriö ja Green Building Council Finland järjestivät Vähähiilisen rakentamisen vuosiseminaarin tiistaina 9.5.2023. Tilaisuudessa kuultiin vähähiilisen rakentamisen säädöskehityksestä Euroopassa sekä Suomessa, alan viimeisimmistä kehityssuunnista sekä alueiden käytön suunnittelun vaikutuksesta vähähiiliseen rakentamiseen.

Aika siirtyä suljettuun kiertoon – GBCt julkaisevat Circular Built Environment Playbookin 

10.5.2023
World Green Building Council (WorldGBC) ja sen yli 75 Green Building Councilin verkosto lanseeraavat Circular Built Environment Playbookin – kansainvälisen oppaan nopeuttamaan kiertotalouden ja resurssitehokkuuden periaatteiden käyttöönottoa rakennusalalla. Green Building

Kiinteistö- ja rakennusalan kiertotalouden sanakirja julkaistu

3.5.2023
Yhteisesti sovitut toimintatavat, tulkinnat ja termit karsivat pois mahdollisia väärinymmärryksiä ja jopa päällekkäistä työtä. Järjestönä ja jäsentemme verkostona tuotamme erilaisia selvityksiä ja toimintamalleja, joiden avulla alalla toimivat voivat vauhdittaa omaa

FIGBC:n tulevaa strategiaa hiotaan toukokuussa 

19.4.2023
FIGBC:n uuden strategian valmistelu aloitettiin kevätkokouksessa 28.3.2023. Uusi strategia hyväksytään syyskokouksessa ja se astuu voimaan vuoden 2024 alusta. Nyt kutsumme Green Building Council Finlandin jäseniä osallistumaan strategiatyöpajoihimme.  Järjestämme toukokuussa viisi työpajaa

Kuinka vauhdittaa puun kiertotaloutta infrahankkeissa? 

19.4.2023
Elina Samila, FIGBC, haastatteli Janne Tikkamäkeä, Skanska, infrarakentamisen ympäristövastuullisuuden kehittymisestä. Tikkamäki on työskennellyt infrarakentamisen alalla eri rooleissa jo yli kahdenkymmen vuoden ajan.  Kiihtyvä kehitysvauhti ja -tahto  Kehitysvauhti on hurja niin

S-Pankki liittyi jäseneksi maailmanlaajuiseen kestävän rakentamisen verkostoon 

13.4.2023
Green Building Council Finland on osa maailmanlaajuista Green Building Council -verkostoa, jonka tavoitteena on edistää kestävää kehitystä ja rakennetun ympäristön ympäristökestävyyttä.  S-Pankki liittyy jäseneksi kestävän rakennetun ympäristön edistämiseen keskittyvään Green

New Global Policy Principles outline transformative action policymakers can take to accelerate sustainability action in the built environment 

12.4.2023
Ahead of the G7 Ministers’ Meeting on Climate, Energy and Environment (15–16 April 2023), the World Green Building Council (WorldGBC), and its network of 75+ Green Building Councils, launch a

Tulevaisuuden työn haasteita ja ratkaisuja

6.4.2023
Minkälaista kestävyystyötä rakennusalan yritykset tällä hetkellä tekevät? Minkälaisia haasteita alan yritykset kestävyysmurroksen edessä kohtaavat? Entä miten näitä haasteita voitaisiin lähteä ratkaisemaan? Tällaisten kysymysten äärelle kerääntyi 13.-15.3. joukko teknisen alan opiskelijoita

Askelia kohti vähähiilisyyttä 

6.4.2023
Vähähiilinen rakentaminen on mahdollista nyt. Ja vähähiilisyyden tulisikin olla suunnittelun lähtökohta heti rakennushankkeen alusta alkaen kaikissa rakennushankkeissa. Vähähiilisyyden ohjaamiseen on erilaisia keinoja, kuten esimerkiksi:  Vähähiilisyyden ohjauksessa on tärkeintä seurata vähähiilisyyden