Green Building Council Finland

Vähähiilinen betoni vihreän siirtymän vauhdittajana 

Euroopassa on jo pitkään puhuttu vihreästä siirtymästä sekä suunnitelmista sitä koskien. Viime vuosien aikana on myös siirrytty enenevässä määrin puheista konkreettisiin tekoihin. Kiertotalous ja vastuullisesti tuotetut materiaalit kiinnostavat yhä enemmän useiden eri alojen valmistajia. 

Ukrainan sota ja mahdollinen energiakriisi ovat luoneet epätavallisen tilanteen markkinoille ja tulevaisuutta on vaikea ennustaa. Tämä toki vaikuttaa monien yritysten investointihalukkuuteen jossain määrin, mutta paine vihreään siirtymään markkinoilla on kuitenkin vahva. Muutama vuosi sitten jyrkkään kasvuun lähtenyt CO2-päästöihin liittyvä kustannusten taso on vauhdittanut vihreää siirtymää ja tämä trendi on selvästi jatkunut myös vallitsevan maailmanpoliittisen tilanteen aikana. EU:n päästökauppamekanismi leikkaa asteittain hiilidioksidipäästöjen ilmaisjako-oikeuksia, joka lisää painetta energiaintensiivisille ja päästökaupan piiriin kuuluville teollisuuden aloille. Tämä puolestaan kasvattaa vihreän siirtymän mahdollisuuksia entisestään. 

Elämme poikkeuksellisia aikoja, mutta siitä huolimatta vahva näkemys on, että mennään energian hinnoissa ylös tai alas, se ei tule merkittävästi vähentämään painetta vihreän siirtymän vauhdittamiseksi.  

Sivuvirtojen hyödyntäminen parantaa teollisuuden kiertotalousastetta ja laskee päästöjä 

Teollisuuden sivuvirtojen hyödyntäminen betonin valmistuksessa ylläpitää ja parantaa betonin kilpailukykyä ja vauhdittaa vihreää siirtymää. Betonia käytetään rakentamisessa hyvin paljon ja perinteisen betonin päästöt ovat noin 8 % koko maailman päästöistä. Tämä johtuu siitä, että perinteinen portland-sementti, jota yleisesti käytetään betonin sideaineena, on valmistettu kalkkikiveä kalsinoimalla. Tästä polttoprosessista vapautuu runsaasti hiilidioksidipäästöjä. Teollisuuden sivuvirtojen hyödyntäminen betonin raaka-aineena taas vähentää teollisuuden jätteitä ja säästää luonnon neitseellisten raaka-aineiden käyttöä. 

Betolarin Geoprime®-ratkaisua on jo menestyksekkäästi käytetty esim. Tanskassa, jossa Aarhusin kaupunki on asentanut noin 900 kuutiometriä Geoprime®-ratkaisulla valmistettuja betonisia viemäriputkia. Suomessa vähähiilisiä Geoprime® betonituotteita on saatavilla esimerkiksi Onnisen kautta JaKo-Betonin valmistamana. Olemme myös tutkimassa vähähiilisten ontelolaattojen valmistusta yhdessä Consolis Parman kanssa. Uskomme, että teollisuuden kiertotalousratkaisut tulevat yleistymään ja betonia pystytään valmistamaan monista erilaisista teollisuuden sivuvirroista jatkossa. Betolar tutkii aktiivisesti erilaisia vaihtoehtoja mm. terästeollisuuden masuunikuonalle, jota tällä hetkellä käytetään paljon vähähiilisen betonin valmistuksessa. 

Betolar tukeekin mielellään World Green Building Week:iä, koska koemme, että ilmastotoimet ovat meidän kaikkien yhteinen asia ja vihreän rakentamisen edistäminen osana ilmastotoimia on erittäin tärkeää. Vain yhdessä toimimalla koko rakennusalan voimin päästöjen vähentämiseksi saavutamme merkittäviä tuloksia. Haluammekin kannustaa alaa jatkuvaan vuoropuheluun ja yhteistyöhön ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi. 

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook

Save the date World Green Building Week 11-19.9.2023!

1.2.2023
Kansainvälinen World Green Building Week on maapallomme laajin kampanja kestävän rakennetun ympäristön puolesta. Kampanjan järjestää World Green Building Council, yhdessä yli 75 kansallisen Green Building Councilin ja näiden 46 000 jäsenen

Nollahiileen sitoutuneet – Avara ja Premico allekirjoittivat kansainvälisen Net Zero Carbon Buildings sitoumuksen 

1.2.2023
Lehdistötiedote 1.2.2023 klo 11:00  Net Zero Carbon Building -sitoumuksen allekirjoittajat tavoittelevat hiilineutraalin energiankäytön lisäksi hiilineutraalia rakentamista. Kansainvälisen sitoumuksen taustalla ovat merkittävät tahot kuten C40-kaupunkiverkosto, World Green Building Council ja The

Rakennetun ympäristön kiertotaloutta hidastavat kustannustehottomuus, osaamisen ja kokemuksen puute

31.1.2023
Lehdistötiedote 31.1.2023 embargo klo 13:00 Ratkaisu on tukea kiertotalousratkaisuja rakentamisen arvoketjun kaikissa vaiheissa. Pohjoismaisen ministerineuvoston uusi julkaisu ”Analysis of Barriers and Possibilities” käsittelee rakentamisen kiertotaloutta pohjoismaissa. Selvityksessä havaittiin, että suurin

ROTI 2023-raportti: Rakennetun omaisuuden korjausvelka on moninkertaistunut vuosituhannen alusta 

31.1.2023
Vuoden 2023 raportti perustuu yli 100 kiinteistö- ja rakentamisalan asiantuntijan näkemyksiin. ROTI-paneeleissa Green Building Council Finlandista mukana olivat Elina Samila, Lauri Tähtinen ja Miisa Tähkänen. Rakennetun omaisuuden tila ROTI 2023

Kiinteistö- ja rakennusalan kiertotalouden sanakirjaa testataan Helsingissä ja Tampereella 

26.1.2023
Mikä on materiaalipassin ja materiaaliselosteen ero? Entä kun suunnitellaan korjattavaksi tai uudelleenkäytettäväksi?  Yhteiset tulkinnat ja termit karsivat pois mahdollisia väärinymmärryksiä ja helpottavat vaikkapa sopimusneuvotteluita, kun kaikki ymmärtävät mitä milläkin termillä

Antti Ruuska johtamaan rakentamisen kestävyyssiirtymää

12.1.2023
Lehdistötiedote Embargo 12.1.2023 klo 11:00 Tekniikan tohtori Antti Ruuska on valittu Green Building Council Finlandin toimitusjohtajaksi. Ruuska on toiminut aiemmin mm. YLVAn vastuullisuusjohtajana. Hän aloittaa tehtävässään maaliskuussa 2023. ”FIGBC:n tavoite

Jäsenemme antoivat meille arvosanaksi 8,8 

10.1.2023
Pyydämme palautetta jäseniltämme läpi vuoden eri tapahtumissa, kokouksissa ja koulutuksissa. Tämän lisäksi kehitysehdotuksia kysytään kertaluonteisesti vuoden päättävässä jäsentyytyväisyyskyselyssä. Vuonna 2022 jäsenemme antoivat keskiarvosanaksi toiminnallemme 8,8. Kiitos kaikille 245 vastaajalle! Lisäksi

Kiertotalouden mukaiset rakennustuotteet -webinaarissa keskusteltiin elinkaaren ympäristövaikutuksista ja uusista kiertotaloustuotteista

5.1.2023
Business Oulun ja FIGBC:n yhteisessä webinaarissa esiteltiin Oulun Kiertotalousklusterin mahdollisuuksia, kiertotaloustuotteita, tuotesuunnittelua ja C2C tuotesertifiointia sekä keskusteltiin hirsirakentamisesta. Katri Luoma-aho kertoi Oulun Kiertotalousklusterin tavoitteista: innovoinnin edistäminen, yhteistyö ja rahoitus. Yrityksille

Työkaluja KIRA-alan hiilineutraaliuteen ja kiertotalouteen – kooste vuodesta 2022

21.12.2022
Olemme laaja rakennetun ympäristön organisaatioiden ja asiantuntijoiden yhteistyöverkosto. Jäsentemme edustajista kokoamme monialaisia asiantuntijaverkostoja, jotka kehittävät alaa yhdessä. Yhteistyössä on toteutettu runsaasti toimialalle määritelmiä, termejä, oppaita ja ohjeita. Kiitos kuuluu koko

Rauhallista joulua ja onnea vuodelle 2023

19.12.2022
Hyvät jäsenemme, yhteistyökumppanit, toimikuntien puheenjohtajat, hallituksen jäsenet ja lukuisat muut organisaatiot ja henkilöt, joiden kanssa olemme saaneet toimia kestävän rakennetun ympäristön hyväksi tänäkin vuonna. Kiitos yhteistyöstä, rauhallista talven juhlakautta ja

#BuildingLife päättyi muttei lopu

19.12.2022
#BuildingLife -projektin tavoitteena on nostaa materiaalisidonnaisten päästöjen vähentäminen EU:n, jäsenvaltioiden ja yritysten keskeiseksi ilmastotavoitteeksi. Kaksivuotinen projekti on nyt päättynyt, mutta #BuildingLife 2 alkaa arviolta syksyllä 2023. Seuraavassa projektissa tahdomme yhä

Hiilineutraali rakennus -ohjeen pilotoinnin loppuraportti 

15.12.2022
#BuildingLife -projektin päätösseminaarissa 8.12.2022 Tytti Bruce-Hyrkäs, Granlund esitteli Hiilineutraali rakennus -ohjeen ja kertoi pilotoinnin kokemuksista. Katso tapahtuman tallenne.  FIGBC Rakentaminen -toimikunnassa todettiin, että alalla moni haluaa tavoitella parempaa, jopa hiilineutraalia