Green Building Council Finland

Vähähiilinen betoni vihreän siirtymän vauhdittajana 

Euroopassa on jo pitkään puhuttu vihreästä siirtymästä sekä suunnitelmista sitä koskien. Viime vuosien aikana on myös siirrytty enenevässä määrin puheista konkreettisiin tekoihin. Kiertotalous ja vastuullisesti tuotetut materiaalit kiinnostavat yhä enemmän useiden eri alojen valmistajia. 

Ukrainan sota ja mahdollinen energiakriisi ovat luoneet epätavallisen tilanteen markkinoille ja tulevaisuutta on vaikea ennustaa. Tämä toki vaikuttaa monien yritysten investointihalukkuuteen jossain määrin, mutta paine vihreään siirtymään markkinoilla on kuitenkin vahva. Muutama vuosi sitten jyrkkään kasvuun lähtenyt CO2-päästöihin liittyvä kustannusten taso on vauhdittanut vihreää siirtymää ja tämä trendi on selvästi jatkunut myös vallitsevan maailmanpoliittisen tilanteen aikana. EU:n päästökauppamekanismi leikkaa asteittain hiilidioksidipäästöjen ilmaisjako-oikeuksia, joka lisää painetta energiaintensiivisille ja päästökaupan piiriin kuuluville teollisuuden aloille. Tämä puolestaan kasvattaa vihreän siirtymän mahdollisuuksia entisestään. 

Elämme poikkeuksellisia aikoja, mutta siitä huolimatta vahva näkemys on, että mennään energian hinnoissa ylös tai alas, se ei tule merkittävästi vähentämään painetta vihreän siirtymän vauhdittamiseksi.  

Sivuvirtojen hyödyntäminen parantaa teollisuuden kiertotalousastetta ja laskee päästöjä 

Teollisuuden sivuvirtojen hyödyntäminen betonin valmistuksessa ylläpitää ja parantaa betonin kilpailukykyä ja vauhdittaa vihreää siirtymää. Betonia käytetään rakentamisessa hyvin paljon ja perinteisen betonin päästöt ovat noin 8 % koko maailman päästöistä. Tämä johtuu siitä, että perinteinen portland-sementti, jota yleisesti käytetään betonin sideaineena, on valmistettu kalkkikiveä kalsinoimalla. Tästä polttoprosessista vapautuu runsaasti hiilidioksidipäästöjä. Teollisuuden sivuvirtojen hyödyntäminen betonin raaka-aineena taas vähentää teollisuuden jätteitä ja säästää luonnon neitseellisten raaka-aineiden käyttöä. 

Betolarin Geoprime®-ratkaisua on jo menestyksekkäästi käytetty esim. Tanskassa, jossa Aarhusin kaupunki on asentanut noin 900 kuutiometriä Geoprime®-ratkaisulla valmistettuja betonisia viemäriputkia. Suomessa vähähiilisiä Geoprime® betonituotteita on saatavilla esimerkiksi Onnisen kautta JaKo-Betonin valmistamana. Olemme myös tutkimassa vähähiilisten ontelolaattojen valmistusta yhdessä Consolis Parman kanssa. Uskomme, että teollisuuden kiertotalousratkaisut tulevat yleistymään ja betonia pystytään valmistamaan monista erilaisista teollisuuden sivuvirroista jatkossa. Betolar tutkii aktiivisesti erilaisia vaihtoehtoja mm. terästeollisuuden masuunikuonalle, jota tällä hetkellä käytetään paljon vähähiilisen betonin valmistuksessa. 

Betolar tukeekin mielellään World Green Building Week:iä, koska koemme, että ilmastotoimet ovat meidän kaikkien yhteinen asia ja vihreän rakentamisen edistäminen osana ilmastotoimia on erittäin tärkeää. Vain yhdessä toimimalla koko rakennusalan voimin päästöjen vähentämiseksi saavutamme merkittäviä tuloksia. Haluammekin kannustaa alaa jatkuvaan vuoropuheluun ja yhteistyöhön ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi. 

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook

63 #BuildingLifen kannattajaa ja 14 julkaistua tiekarttaa

1.6.2023
#Buildinglifen tavoitteena on nostaa materiaalisidonnaisten päästöjen vähentäminen EU:n, jäsenvaltioiden ja yritysten keskeiseksi ilmastotavoitteeksi. Kutsumme mukaan kannattajia sitoutumaan oman tiekartan laatimiseen ja julkaisemme jo valmiita tiekarttoja esimerkiksi koko alalle. NCC hiilitiekartta

Green Building Council Finland muuttaa Siltasaareen

29.5.2023
Muutamme Hakaniemeen, Siltasaari 10:n tiloihin! 1.6.2023 lähtien osoitteemme on Siltasaarenkatu 8-10, 00530 Helsinki. Siltasaari 10 on historiallinen kohde, jolle on mm. myönnetty LEED Platinum -ympäristösertifikaatti. Kiinteistönomistaja ja FIGBC -verkoston jäsen

#BuildingLife2 – lisää vauhtia kohti ilmastokestävää Eurooppaa

24.5.2023
World Green Building Council julkaisi tasan vuosi sitten tavoiteohjelmansa EU:n rakentamislainsäädännölle. Whole Life Carbon Policy Roadmapin tavoitteena on varmistaa, että rakentamislainsäädäntö on linjassa EU:n ilmasto- ja energiatavoitteiden kanssa ja toisaalta

Vähähiilisen rakentamisen vuosiseminaarin 2023 kooste

15.5.2023
Ympäristöministeriö ja Green Building Council Finland järjestivät Vähähiilisen rakentamisen vuosiseminaarin tiistaina 9.5.2023. Tilaisuudessa kuultiin vähähiilisen rakentamisen säädöskehityksestä Euroopassa sekä Suomessa, alan viimeisimmistä kehityssuunnista sekä alueiden käytön suunnittelun vaikutuksesta vähähiiliseen rakentamiseen.

Aika siirtyä suljettuun kiertoon – GBCt julkaisevat Circular Built Environment Playbookin 

10.5.2023
World Green Building Council (WorldGBC) ja sen yli 75 Green Building Councilin verkosto lanseeraavat Circular Built Environment Playbookin – kansainvälisen oppaan nopeuttamaan kiertotalouden ja resurssitehokkuuden periaatteiden käyttöönottoa rakennusalalla. Green Building

Kiinteistö- ja rakennusalan kiertotalouden sanakirja julkaistu

3.5.2023
Yhteisesti sovitut toimintatavat, tulkinnat ja termit karsivat pois mahdollisia väärinymmärryksiä ja jopa päällekkäistä työtä. Järjestönä ja jäsentemme verkostona tuotamme erilaisia selvityksiä ja toimintamalleja, joiden avulla alalla toimivat voivat vauhdittaa omaa

FIGBC:n tulevaa strategiaa hiotaan toukokuussa 

19.4.2023
FIGBC:n uuden strategian valmistelu aloitettiin kevätkokouksessa 28.3.2023. Uusi strategia hyväksytään syyskokouksessa ja se astuu voimaan vuoden 2024 alusta. Nyt kutsumme Green Building Council Finlandin jäseniä osallistumaan strategiatyöpajoihimme.  Järjestämme toukokuussa viisi työpajaa

Kuinka vauhdittaa puun kiertotaloutta infrahankkeissa? 

19.4.2023
Elina Samila, FIGBC, haastatteli Janne Tikkamäkeä, Skanska, infrarakentamisen ympäristövastuullisuuden kehittymisestä. Tikkamäki on työskennellyt infrarakentamisen alalla eri rooleissa jo yli kahdenkymmen vuoden ajan.  Kiihtyvä kehitysvauhti ja -tahto  Kehitysvauhti on hurja niin

S-Pankki liittyi jäseneksi maailmanlaajuiseen kestävän rakentamisen verkostoon 

13.4.2023
Green Building Council Finland on osa maailmanlaajuista Green Building Council -verkostoa, jonka tavoitteena on edistää kestävää kehitystä ja rakennetun ympäristön ympäristökestävyyttä.  S-Pankki liittyy jäseneksi kestävän rakennetun ympäristön edistämiseen keskittyvään Green

New Global Policy Principles outline transformative action policymakers can take to accelerate sustainability action in the built environment 

12.4.2023
Ahead of the G7 Ministers’ Meeting on Climate, Energy and Environment (15–16 April 2023), the World Green Building Council (WorldGBC), and its network of 75+ Green Building Councils, launch a

Tulevaisuuden työn haasteita ja ratkaisuja

6.4.2023
Minkälaista kestävyystyötä rakennusalan yritykset tällä hetkellä tekevät? Minkälaisia haasteita alan yritykset kestävyysmurroksen edessä kohtaavat? Entä miten näitä haasteita voitaisiin lähteä ratkaisemaan? Tällaisten kysymysten äärelle kerääntyi 13.-15.3. joukko teknisen alan opiskelijoita

Askelia kohti vähähiilisyyttä 

6.4.2023
Vähähiilinen rakentaminen on mahdollista nyt. Ja vähähiilisyyden tulisikin olla suunnittelun lähtökohta heti rakennushankkeen alusta alkaen kaikissa rakennushankkeissa. Vähähiilisyyden ohjaamiseen on erilaisia keinoja, kuten esimerkiksi:  Vähähiilisyyden ohjauksessa on tärkeintä seurata vähähiilisyyden