Green Building Council Finland

Vähähiilisen kiinteistö- ja rakennusalan ydinindikaattoreilla kestävä ja energiaviisas Suomi

VÄRKKI-projekti (Vähähiilisen kiinteistö- ja rakennusalan ydinindikaattorit) on Green Building Council Finlandin (FIGBC) ja sen jäsenorganisaatioiden yhteisponnistus eko- ja energiatehokkuutta kuvaavien mittarien ja tunnuslukujen – ydinindikaattorien – käyttöönottamiseksi suomalaisen rakennetun ympäristön johtamisessa. Projektia rahoittaa Suomen itsenäisyyden juhlarahasto – Sitra osana käynnissä olevaa Energiaohjelmaa.

VÄRKKI-projekti pyrkii kasvattamaan kiinteistö- ja rakennusalan valmiuksia tehdä oikeita päätöksiä rakennetun ympäristön hiilijalanjäljen pienentämiseksi ja energiatehokkuuden parantamiseksi. Projektin tuloksena osoitetaan omistajille ja päätöksentekijöille, mitkä asiat tulisi erityisesti huomioida eri johtamisprosesseissa silloin, kun halutaan parantaa rakennetun ympäristön eko- ja energiatehokkuutta. VÄRKKI tarjoaa työkaluja eri ympäristöjohtamisprosesseihin, sopimusmalleja palveluntarjoajien välille, sekä ydinindikaattoreita kestävän ja energiaviisaan Suomen rakentamiseksi. Projekti tuo yhteen lähes 100 rakennetun ympäristön hyvinvoinnista ja tulevaisuudesta kiinnostunutta organisaatiota Suomessa.

Kansainväliset markkinalähtöiset ympäristöluokitusjärjestelmät tarjoavat vertailua, mutta eivät sovellu kaikille toimijoille

Kestävän kehityksen periaatteilla suunniteltu ja toteutettu tai ylläpidetty kiinteistö (tai alue) voidaan luokitella sen ympäristötehokkuuden ja sisäympäristön laatutason mukaan. Ympäristöluokitusjärjestelmien tavoitteena on asettaa vähimmäisvaatimukset rakennusten ekotehokkuudelle koko sen elinkaaren ajaksi. Luokitus perustuu joko laskennallisiin (uusi kohde) tai todellisiin (olemassa oleva kohde) suoritustasoihin. Rakennushanke pisteytetään tiettyjen kriteerien mukaisesti ja sille annetaan arvosana, joka kuvaa sen ympäristöominaisuuksien laatua. Kun rakennuksella on hyvä ympäristöluokitus, kokemusten mukaan siihen löytyy helpommin käyttäjät ja rakennuksen käyttöaste paranee. Ympäristösertifioiduista kiinteistöistä saadaan myös yleensä paremmat vuokratulot ja kiinteistön jälleenmyyntiarvo nousee.

Markkinalähtöisten kiinteistöille ja rakennuksille myönnettävien luokitusten ja sertifikaattien kehitystyö alkoi 1990-luvulla. Nykyisin tunnetuimpia luokitusjärjestelmiä ovat amerikkalainen LEED, brittiläinen BREEAM, ranskalainen HQE, saksalainen DGNB ja australialainen Green Star. Näiden lisäksi on kehitetty lukuisia kansallisia luokitusjärjestelmiä toimialan, julkishallinnon tai tutkimusinstituutioiden toimesta, sekä tapauskohtaisesti erilaisissa rakennushankkeissa. Myös sijoittajat ja omistajat työstävät omia työkalujaan kiinteistöjen ympäristötehokkuuden ja niiden arvon kehittymisen seuraamiseksi.

Suomessa kehitettiin ympäristöystävällistä rakentamista edistävä PromisE-luokitustyökalu noin 10 vuotta sitten. Eri organisaatioiden yhdessä kehittämää PromisE-luokitusta on käytetty yli 1000 suomalaisen rakennuksen arviointiin, vaikka mitään varsinaista sertifiointia ei tehdäkään. PromisE:n käyttö on hiipumassa, koska luokitustyökalua ei ole ylläpidetty tai jatkokehitetty. PromisE:n suomessa on yhteensä noin 50 kohdetta joihin on haettu tai ollaan hakemassa joko LEED tai BREEAM luokitusta. Kyseisten luokitusten hankkiminen on kallista (50 000 – 200 000 euroa) joten ne soveltuvat vain suuriin kiinteistöihin, joilla on kytkös kansainväliseen kiinteistöliiketoimintaan (esim. kansainvälinen investoija tai vuokralainen).

Kansainväliset luokitustyökalut sisältävät painotuksia jotka eivät välttämättä paranna suomalaisen rakennuskannan eko- ja energiatehokkuutta samassa suhteessa kuin jollakin toisella ilmastoalueella. Ympäristötehokkuutta kuvaavien perusindikaattorien mittaaminen on mahdollista kansainvälisten sertifikaattien avulla, mutta ne eivät huomioi riittävästi paikallisia erityisolosuhteita ja kansallisesti asetettuja kriteereitä kestävän kehityksen edistämiseksi.

Eko- ja energiatehokkuuden ydinindikaattoreilla rakennetaan vihreä ja kestävä Suomi

Rakennusten ja alueiden ympäristöluokitusten edistäminen asetettiin tavoitteeksi vuoden 2010 aikana työstetyssä ERA17-toimenpideohjelmassa, jonka keskeisten toimenpiteiden toteuttaminen on kirjattu myös uuteen hallitusohjelmaan. ERA17-toimenpiteessä mittareiden ja luokitusten edistäjäksi asetettiin Green Building Council Finland. Yksittäisten luokitusjärjestelmien käyttöönottamisen sijaan FIGBC ja sen jäsenet ovat nähneet tarpeelliseksi edistää yhteisten eko- ja energiatehokkuutta kuvaavien mittareiden ja tunnuslukujen harmonisointia suomalaiseen ympäristöön ja olosuhteisiin sovitettuna. Myös eurooppalainen rakennusteollisuus tukee rakentamiseen liittyvien työkalujen ja mittareiden standardointityötä, koska ekotehokkaan rakentamisen luokitusjärjestelmien suuri lukumäärä on toimijoiden kannalta kestämätön.

VÄRKKI-projekti pyrkii vakiinnuttamaan kansalliset ydinindikaattorit, joilla voidaan mitata ja edistää vähähiilistä ja energiatehokasta rakennettua ympäristöä. Vakiintuneilla tunnusluvuilla ja indikaattoreilla voidaan lisäksi parantaa kiinteistöjen, rakennusten ja alueiden vertailtavuutta sekä yhtenäistää ympäristöjohtamisen valtakunnallisia käytäntöjä ja toimintamalleja. Suomessa on 1,4 miljoonaa rakennusta ja kiinteistöä, joiden energia- ja ympäristötehokkuutta voidaan parantaa muuttamalla käyttäjien ja omistajien omaa toimintaa ja asettamalla oikeita mittareita eri johtamisprosesseihin.

Viisas toiminta sysää muitakin liikkeelle

Vähähiiliseen ja energiatehokkaaseen KIRA-alaan tulee kannustaa rakentamalla kansallinen toimintamalli, joka auttaa johtamaan rakennettua ympäristöä tehokkaammin erilaisten toimijoiden omassa viitekehyksessä. Mitä useampi Suomen 1,4 miljoonan rakennuksen omistajasta tai käyttäjästä sitoutuu omassa toiminnasssaan ympäristötehokkaaseen johtamiseen ja toimintatapaan, sitä paremmat mahdollisuudet Suomella on olla vähähiilisen ja energiatehokkaan ympäristön edelläkävijä. Siksi toimintamallin tulee palkita kaikki sellaiset luonnonresursseja säästävät ja kestävää kehitystä edistävät toimenpiteet, jotka ovat mahdollisia eri toimijoiden taloudellisissa reunaehdoissa. Yksittäisen talonrakentajan tai asunto-osakeyhtiön ympäristön hyvinvointia edistävä toiminta ansaitsee tunnustusta siinä missä kansainvälisesti tunnetun ympäristösertifikaatin saanut kiinteistöliiketoimijakin. Erilaisia ihmisiä, yhteisöjä ja organisaatioita tulee kannustaa ja sysätä erikokoisiin fiksuihin tekoihin. Ilmastotalkoot ovat kaikkien yhteinen asia ja siihen osallistumalla edistetään meidän ja tulevien sukupolvien hyvinvointia.

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook

Ohje luotettavan hiilineutraaliusväittämän tekemiseen 

8.12.2022
Green Building Council Finland julkaisee kauan odotetun hiilineutraalin rakennuksen ohjeen. Ohjetta on työstänyt yhteisesti FIGBC Vähähiilinen rakentaminen -toimikunnan puheenjohtajisto ja jäsenistö, yhteensä yli 160 rakennusalan ammattilaista. Kirjoittajina ovat toimineet Tytti

Vähähiilisen rakentamisen näkymät Euroopassa

2.12.2022
Ilari Aho, Uponor Oyj:n kestävän kehityksen johtaja ja World Green Building Councilin hallituksen puheenjohtaja piti Green Building Council Finland ry:n syyskokouksessa 29.11.2022 Keynote-puheenvuoronsa vähähiilisen rakentamisen näkymistä Euroopassa. ”Sharm el-Sheikhin ilmastokokouksen,

Tulkintoja EU-taksonomian DNSH kriteereihin

1.12.2022
Green Building Council Finlandin (FIGBC) taksonomian asiantuntijaryhmän tavoitteena on kansallisen ja EU-tason yhteistyöllä lisätä taksonomian käytettävyyttä ja vaikuttavuutta Suomessa. Yksi keskeinen keino on harmonisoida markkinakäytäntöjä taksonomian kriteerien soveltamisesta ja tuoda

Green Building Council Finlandin syyskokous 2022

29.11.2022
Green Building Council Finland (FIGBC) on syyskokouksessaan 29.11.2022 päättänyt uuden hallituksen kokoonpanosta sekä vuoden 2023 toimintasuunnitelmasta, tulo- ja menoarviosta sekä jäsenmaksujen suuruuksista. Tavoitteista tekoihin Green Building Council Finlandin työssä on

Rakentamisen kiertotalouden ajankohtaispäivät 2022

25.11.2022
Green Building Council Finlandin Elina Samila avasi vuoden 2022 Rakentamisen kiertotalouden ajankohtaispäivät 16.11.-17.11.2022. Nämä järjestyksessä viidennet ajankohtaispäivät keräsivät lähes 300 kuulijaa. Tapahtuma järjestettiin Ympäristöministeriön tuella. Lisäksi tapahtuman järjestelyissä olivat mukana

Ilmarisen Nurminen: Hiilineutraalit sijoitukset 2035 

25.11.2022
–  Ilmarinen on merkittävä kiinteistösijoittaja Suomessa ja suhtaudumme tähän rooliimme vakavasti ja vastuullisesti. Tahdomme olla kehittämässä koko alaa ja olemme siksi mukana järjestössä, jolla on kanssamme samanlainen ajatusmaailma ja tavoitteet.

Rakennushankkeiden ympäristöluokitukset kiinnostavat edelleen

14.11.2022
FIGBC Tietoiskussa 14.11.2022 rakennushankkeiden ympäristöluokituksista käytiin tiivis markkinakatsaus käytössä olevista järjestelmistä. Markkinakatsauksen jälkeen perehdyimme eri luokitusten tuoreimpiin uutisiin, joita esittelivät FIGBC-verkoston jäsenet ja yhteistyökumppanit. Myös Suomessa luokitus vaikuttaa merkittävästi kohteiden

Tavoitteista toimiin! Avara, Material Maintenance MaMa, Materiaalikabinetti #BuildingLife kannattajiksi, Orient Occident julkaisee hiilineutraaliustiekarttansa

14.11.2022
Onko teidän yrityksenne valmis laatimaan oman hiilitiekarttansa tai toimintaohjelmansa kohti hiilineutraaliutta vuoteen 2035 mennessä? Hyviä vinkkejä organisaation oman toimintaohjelman laatimiseen saat #BuildingLife Hiilineutraalin rakennetun ympäristön toimintaohjelmasta, joka on nyt myös

FIGBC lausunto rakennuksen ilmastoselvityksen ja materiaaliselosteen asetusluonnoksille

11.11.2022
Ympäristöministeriö pyysi lausuntoja rakennuksen ilmastoselvityksen ja materiaaliselosteen asetusluonnoksista 11.11.2022 mennessä. Kutsuimme FIGBC:n jäsenistön asiantuntijoita yhteiseen työpajaan 28.10.2022. Muun muassa työpajan pohjalta olemme laatineet Green Building Council Finlandin lausunnon. Asetukset annettaisiin

Pikaoppaat vähähiiliseen rakentamiseen

11.11.2022
Green Building Council Finland ja A-Insinöörit julkaisevat seitsemän pikaopasta vähähiiliseen rakentamiseen kiinteistö- ja rakennusalan eri ammattiryhmille. Oppaiden vinkit perustuvat tehtäväkohtaisiin vähähiilisyyskoulutuksiin, joita on järjestetty #BuildingLife-ohjelman puitteissa vuonna 2022. Rakennuttajan, arkkitehdin

Saint-Gobain Finlandin Kaiser: Jälkijunaa ei kannata odottaa 

4.11.2022
Kansainvälisesti ja paikallisesti toimiva rakennustuotevalmistaja Saint-Gobain-konserni toimii samoin myös Green Building Councilissa.  – Maailmassa on 70 kansallista Green Building Coucilia ja Saint-Gobain on mukana noin 40:ssä. Green Building Council on

Miten kiinteistöala voi vähentää energiankulutustaan varautuessaan tulevaan talveen

2.11.2022
FIGBC:n Kiinteistöt-toimikunta on koonnut ehdotuksia ja ideoita konkreettisiksi toimenpiteiksi ja ratkaisuiksi asuinkohteille ja toimitiloille energiankäytön vähentämiselle talvikaudella.Aihe on erityisen ajankohtainen. Sähkön hinnasta ja riittävyydestä käydään vilkasta keskustelua ja Venäjän hyökkäyssota