Valkoinen on uusi musta

Rakennusala on suuressa murroksessa, jossa ympäristöystävällisyys tulee monin eri tavoin aina vain tärkeämmäksi asiaksi. Rakennusten hiilijalanjälki, kiertotalous, energiatehokkuus, uusiutuva energiantuotanto, ympäristösertifiointi muun muassa ovat jo rakennusprojektin lähtökohtia. Tämä luo taas uudenlaisia vaatimuksia rakennuksille ja rakenteille, mutta myös uudenlaisia mahdollisuuksia. Eräänä menestystekijänä  tulevaisuudessa on se, miten näihin haasteisiin pystytään vastaamaan.

Suomen Teollisuuskatot Oy on tuonut markkinoille uuden Alkorbright -tuotteen, jolla pyrimme vastaamaan näihin haasteisiin. Alkorbright on PVC yksikerroskate, joka on väriltään valkoinen. Lisäksi katteen pinnassa on lakkapinta, joka pitää huolen siitä, että valkoinen kate pysyy puhtaana. Katteen auringon valon heijastuskyky on erittäin hyvä. SRI (solar reflectance index) uutena on 115 ja kolmen vuoden kuluttua 92. Käytännössä tämä tarkoittaa, että vesikate ei lämpiä auringon vaikutuksesta merkittävästi. Tämä vähentää rakennuksen jäähdytystarvetta kesäisin, ja sitä kautta vähentää kesäkauden energiankulutusta.

Tummat vesikatemateriaalit absorboivat auringon lämpöä hyvin voimakkaasti itseensä, ja lämmittävät rakenteita. Vaikka rakennus olisi hyvin eristetty, niin korkeat pintalämpötilat vesikatteessa johtavat lämpöä rakenteiden läpi sisätiloihin. Lämpö aiheuttaa rakenteisiin lämpölaajenemista, -liikkeitä ja -jännityksiä vanhentaen rakenteita tarpeettomasti. Lämpö varastoituu massiivisiin rakenteisiin, ja vapautuu sieltä sisätiloihin. Yöaikaan lämpöä vapautuu myös takaisin ulkoilmaan aiheuttaen lämpösaarekeilmiötä tiheästi rakennetussa ympäristössä. Valkoinen Alkorbright-kate vähentää näitä haitallisia ilmiöitä merkittävästi. Mittausten perusteella on havaittu, että Alkorbright-kate pysyy jopa 40 °C alhaisemmassa lämpötilassa kuin tumma bitumikate.

EU:n päätös poistaa tullit aurinkokennoilta on lisännyt aurinkoenergiainvestointien määrää Suomessakin merkittävästi. Hetkessä investointien takaisinmaksuajat putosivat huomattavasti, jolloin investointien määrä tämän vuoden aikana on kasvanut räjähdysmäisesti. Aurinkovoimalan luonnollinen paikka on vesikatolla, jossa yleensä on tilaa, jota ei käytetä aktiivisesti mihinkään. Kuitenkin Suomen rakennuskannasta suurin osa on tehty bitumikatoilla, joiden heijastuskerroin on lähellä nollaa. Katot ovat kuumia, ja suorastaan hohkaavat lämpöä aurinkokennoihin. Aurinkokennot toimivat parhaiten viileässä, joten tummilla katoilla kennot eivät toimi optimaalisesti. Aurinkokennojen hyötysuhde paranee noin yhdellä prosentilla, kun lämpötila laskee 2 °C. Alkorbright-katto pysyy viileänä ja sitä kautta kennojen toiminta tehostuu. Lisäksi valkoinen kate heijastaa hajavaloa kennoille parantaen kennojen hyötysuhdetta arviolta 3-4 %. Aurinkokennojen kehityksessa seuraava iso kehitysaskel on kaksipuoleiset aurinkokennot. Niiden arvioidaan parantavan yksittäisen aurinkopaneelin tuottamaa tehoa noin 5 – 30 %. Haarukka on suuri, ja tämä johtuu voimakkaasti siitä, miten ja minne paneelit on asennettu. 5% hyötyä saadaan normaalilla kattoasennuksella bitumikatolle, kun taas 30% hyöty saadaan, kun asennetaan kennot valkoisen heijastavan kerroksen, esimerkiksi lumen päälle.

Vesikaton värin vaikutusta energiatalouteen ei juurikaan ole Suomessa pohdittu, koska musta ja tumman harmaa ovat olleet ne pääasiallisesti ainoat mahdolliset värit. Rakennusalaa kohtaava haaste etsiä ympäristöystävällisempiä ratkaisuja tarkoittaa sitä, että ei enää voida ajatella kuten ennen. Kaupunkikuvaan voidaan jo sallia muutakin väriä kuin pelkkää mustaa tai tumman harmaata.

Kirjoittaja: Tomi Norrby, toimitusjohtaja, Teollisuuskatot
Teollisuuskatot on koko Suomessa toimiva vesikattojen erikoisosaaja, joka urakoi erilaisia saneeraus- ja uudiskohteita aina urheilu- ja teollisuushalleista liikekeskuksiin.

Lisätietoa Alkorbright-katteesta saat Suomen Teollisuuskatot Oy:ltä http://www.teollisuuskatot.fi

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook
Scroll Up

Ilmoita alan tapahtuma

Bitnami