Green Building Council Finland

Valkoinen on uusi musta

Rakennusala on suuressa murroksessa, jossa ympäristöystävällisyys tulee monin eri tavoin aina vain tärkeämmäksi asiaksi. Rakennusten hiilijalanjälki, kiertotalous, energiatehokkuus, uusiutuva energiantuotanto, ympäristösertifiointi muun muassa ovat jo rakennusprojektin lähtökohtia. Tämä luo taas uudenlaisia vaatimuksia rakennuksille ja rakenteille, mutta myös uudenlaisia mahdollisuuksia. Eräänä menestystekijänä  tulevaisuudessa on se, miten näihin haasteisiin pystytään vastaamaan.

Suomen Teollisuuskatot Oy on tuonut markkinoille uuden Alkorbright -tuotteen, jolla pyrimme vastaamaan näihin haasteisiin. Alkorbright on PVC yksikerroskate, joka on väriltään valkoinen. Lisäksi katteen pinnassa on lakkapinta, joka pitää huolen siitä, että valkoinen kate pysyy puhtaana. Katteen auringon valon heijastuskyky on erittäin hyvä. SRI (solar reflectance index) uutena on 115 ja kolmen vuoden kuluttua 92. Käytännössä tämä tarkoittaa, että vesikate ei lämpiä auringon vaikutuksesta merkittävästi. Tämä vähentää rakennuksen jäähdytystarvetta kesäisin, ja sitä kautta vähentää kesäkauden energiankulutusta.

Tummat vesikatemateriaalit absorboivat auringon lämpöä hyvin voimakkaasti itseensä, ja lämmittävät rakenteita. Vaikka rakennus olisi hyvin eristetty, niin korkeat pintalämpötilat vesikatteessa johtavat lämpöä rakenteiden läpi sisätiloihin. Lämpö aiheuttaa rakenteisiin lämpölaajenemista, -liikkeitä ja -jännityksiä vanhentaen rakenteita tarpeettomasti. Lämpö varastoituu massiivisiin rakenteisiin, ja vapautuu sieltä sisätiloihin. Yöaikaan lämpöä vapautuu myös takaisin ulkoilmaan aiheuttaen lämpösaarekeilmiötä tiheästi rakennetussa ympäristössä. Valkoinen Alkorbright-kate vähentää näitä haitallisia ilmiöitä merkittävästi. Mittausten perusteella on havaittu, että Alkorbright-kate pysyy jopa 40 °C alhaisemmassa lämpötilassa kuin tumma bitumikate.

EU:n päätös poistaa tullit aurinkokennoilta on lisännyt aurinkoenergiainvestointien määrää Suomessakin merkittävästi. Hetkessä investointien takaisinmaksuajat putosivat huomattavasti, jolloin investointien määrä tämän vuoden aikana on kasvanut räjähdysmäisesti. Aurinkovoimalan luonnollinen paikka on vesikatolla, jossa yleensä on tilaa, jota ei käytetä aktiivisesti mihinkään. Kuitenkin Suomen rakennuskannasta suurin osa on tehty bitumikatoilla, joiden heijastuskerroin on lähellä nollaa. Katot ovat kuumia, ja suorastaan hohkaavat lämpöä aurinkokennoihin. Aurinkokennot toimivat parhaiten viileässä, joten tummilla katoilla kennot eivät toimi optimaalisesti. Aurinkokennojen hyötysuhde paranee noin yhdellä prosentilla, kun lämpötila laskee 2 °C. Alkorbright-katto pysyy viileänä ja sitä kautta kennojen toiminta tehostuu. Lisäksi valkoinen kate heijastaa hajavaloa kennoille parantaen kennojen hyötysuhdetta arviolta 3-4 %. Aurinkokennojen kehityksessa seuraava iso kehitysaskel on kaksipuoleiset aurinkokennot. Niiden arvioidaan parantavan yksittäisen aurinkopaneelin tuottamaa tehoa noin 5 – 30 %. Haarukka on suuri, ja tämä johtuu voimakkaasti siitä, miten ja minne paneelit on asennettu. 5% hyötyä saadaan normaalilla kattoasennuksella bitumikatolle, kun taas 30% hyöty saadaan, kun asennetaan kennot valkoisen heijastavan kerroksen, esimerkiksi lumen päälle.

Vesikaton värin vaikutusta energiatalouteen ei juurikaan ole Suomessa pohdittu, koska musta ja tumman harmaa ovat olleet ne pääasiallisesti ainoat mahdolliset värit. Rakennusalaa kohtaava haaste etsiä ympäristöystävällisempiä ratkaisuja tarkoittaa sitä, että ei enää voida ajatella kuten ennen. Kaupunkikuvaan voidaan jo sallia muutakin väriä kuin pelkkää mustaa tai tumman harmaata.

Kirjoittaja: Tomi Norrby, toimitusjohtaja, Teollisuuskatot
Teollisuuskatot on koko Suomessa toimiva vesikattojen erikoisosaaja, joka urakoi erilaisia saneeraus- ja uudiskohteita aina urheilu- ja teollisuushalleista liikekeskuksiin.

Lisätietoa Alkorbright-katteesta saat Suomen Teollisuuskatot Oy:ltä http://www.teollisuuskatot.fi

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook

Osallistu World Green Building Weekille 11.–15.9.2023

6.6.2023
Kansainvälinen World Green Building Week on maapallomme laajin kampanja kestävän rakennetun ympäristön puolesta. Kampanjan järjestää World Green Building Council, yhdessä yli 75 kansallisen Green Building Councilin ja näiden yli 46 000

63 #BuildingLifen kannattajaa ja 14 julkaistua tiekarttaa

1.6.2023
#Buildinglifen tavoitteena on nostaa materiaalisidonnaisten päästöjen vähentäminen EU:n, jäsenvaltioiden ja yritysten keskeiseksi ilmastotavoitteeksi. Kutsumme mukaan kannattajia sitoutumaan oman tiekartan laatimiseen ja julkaisemme jo valmiita tiekarttoja esimerkiksi koko alalle. NCC hiilitiekartta

Green Building Council Finland muuttaa Siltasaareen

29.5.2023
Muutamme Hakaniemeen, Siltasaari 10:n tiloihin! 1.6.2023 lähtien osoitteemme on Siltasaarenkatu 8-10, 00530 Helsinki. Siltasaari 10 on historiallinen kohde, jolle on mm. myönnetty LEED Platinum -ympäristösertifikaatti. Kiinteistönomistaja ja FIGBC -verkoston jäsen

#BuildingLife2 – lisää vauhtia kohti ilmastokestävää Eurooppaa

24.5.2023
World Green Building Council julkaisi tasan vuosi sitten tavoiteohjelmansa EU:n rakentamislainsäädännölle. Whole Life Carbon Policy Roadmapin tavoitteena on varmistaa, että rakentamislainsäädäntö on linjassa EU:n ilmasto- ja energiatavoitteiden kanssa ja toisaalta

Vähähiilisen rakentamisen vuosiseminaarin 2023 kooste

15.5.2023
Ympäristöministeriö ja Green Building Council Finland järjestivät Vähähiilisen rakentamisen vuosiseminaarin tiistaina 9.5.2023. Tilaisuudessa kuultiin vähähiilisen rakentamisen säädöskehityksestä Euroopassa sekä Suomessa, alan viimeisimmistä kehityssuunnista sekä alueiden käytön suunnittelun vaikutuksesta vähähiiliseen rakentamiseen.

Aika siirtyä suljettuun kiertoon – GBCt julkaisevat Circular Built Environment Playbookin 

10.5.2023
World Green Building Council (WorldGBC) ja sen yli 75 Green Building Councilin verkosto lanseeraavat Circular Built Environment Playbookin – kansainvälisen oppaan nopeuttamaan kiertotalouden ja resurssitehokkuuden periaatteiden käyttöönottoa rakennusalalla. Green Building

Kiinteistö- ja rakennusalan kiertotalouden sanakirja julkaistu

3.5.2023
Yhteisesti sovitut toimintatavat, tulkinnat ja termit karsivat pois mahdollisia väärinymmärryksiä ja jopa päällekkäistä työtä. Järjestönä ja jäsentemme verkostona tuotamme erilaisia selvityksiä ja toimintamalleja, joiden avulla alalla toimivat voivat vauhdittaa omaa

FIGBC:n tulevaa strategiaa hiotaan toukokuussa 

19.4.2023
FIGBC:n uuden strategian valmistelu aloitettiin kevätkokouksessa 28.3.2023. Uusi strategia hyväksytään syyskokouksessa ja se astuu voimaan vuoden 2024 alusta. Nyt kutsumme Green Building Council Finlandin jäseniä osallistumaan strategiatyöpajoihimme.  Järjestämme toukokuussa viisi työpajaa

Kuinka vauhdittaa puun kiertotaloutta infrahankkeissa? 

19.4.2023
Elina Samila, FIGBC, haastatteli Janne Tikkamäkeä, Skanska, infrarakentamisen ympäristövastuullisuuden kehittymisestä. Tikkamäki on työskennellyt infrarakentamisen alalla eri rooleissa jo yli kahdenkymmen vuoden ajan.  Kiihtyvä kehitysvauhti ja -tahto  Kehitysvauhti on hurja niin

S-Pankki liittyi jäseneksi maailmanlaajuiseen kestävän rakentamisen verkostoon 

13.4.2023
Green Building Council Finland on osa maailmanlaajuista Green Building Council -verkostoa, jonka tavoitteena on edistää kestävää kehitystä ja rakennetun ympäristön ympäristökestävyyttä.  S-Pankki liittyy jäseneksi kestävän rakennetun ympäristön edistämiseen keskittyvään Green

New Global Policy Principles outline transformative action policymakers can take to accelerate sustainability action in the built environment 

12.4.2023
Ahead of the G7 Ministers’ Meeting on Climate, Energy and Environment (15–16 April 2023), the World Green Building Council (WorldGBC), and its network of 75+ Green Building Councils, launch a

Tulevaisuuden työn haasteita ja ratkaisuja

6.4.2023
Minkälaista kestävyystyötä rakennusalan yritykset tällä hetkellä tekevät? Minkälaisia haasteita alan yritykset kestävyysmurroksen edessä kohtaavat? Entä miten näitä haasteita voitaisiin lähteä ratkaisemaan? Tällaisten kysymysten äärelle kerääntyi 13.-15.3. joukko teknisen alan opiskelijoita