Vastaa Green Market Study 2019 -kyselyyn

Ramboll toteuttaa Green Market Study -kyselyn, joka käsittelee kestävää kehitystä kiinteistö- ja rakentamisalalla Pohjoismaissa sekä Isossa-Britanniassa. Jo kuudennen kerran toteutettavalla kyselyllä kerätään alan toimijoiden kokemuksia nykytilanteesta sekä tulevaisuuden näkymistä. 

Millainen on ympäristön ja käyttäjän kannalta vastuullisesti rakennettu ja johdettu kiinteistö? Mihin suuntaan vastuullisuustyö on rakennus- ja kiinteistöalalla menossa? 

Kysely toteutetaan yhteistyössä Rambollin Suomen, Ruotsin, Norjan, Tanskan, Ison-Britannian ja Islannin asiantuntijoiden kesken. 

Mikä on tilanne Suomessa muihin Pohjoismaihin verrattuna? Se selviää ensi keväänä, kun kyselyvastauksiin pohjautuvat tulokset julkaistaan.  

Osallistumalla tähän sähköiseen kyselyyn, tulet vaikuttamaan kiinteistö- ja rakennusalan kestävän kehityksen mukaisten toimien ja kehityssuuntien kartoittamiseen. 

Vastaa siis kyselyyn nyt tästä linkistä!

Vastaathan 14. joulukuuta mennessä. Kyselyyn vastaaminen vie noin 10-15 minuuttia. 

Voit lähettää palautetta ja kysymyksiä sähköpostitse osoitteeseen greenmarketstudy(at)ramboll.com.

Solhuset, Tanskan ilmastoystävällisin päiväkoti. Kuva Ramboll.

 

 

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook
Scroll Up

Ilmoita alan tapahtuma

Bitnami