Green Building Council Finland

Vihreä Foorumi: Mitä uutta LEEDistä ja BREEAMista?

Kiinteistöjen ympäristösertifiointi ja luokitustyökalut -toimikuntamme järjestämässä aamiaisseminaarissa kuultiin yhteenvetoa kummankin järjestelmän viimeisimmistä ja tärkeimmistä muutoksista. Lisäksi keskusteltiin niiden viimeaikaisten muutosten vaikutuksista suomalaisten toimijoiden näkökulmasta.

LEED V4 – tiukempia vaatimuksia ja parempia työkaluja

vf_leed_breeam_6LEEDin V4-järjestelmään liittyviä uudistuksia esitelleen Vesa Peltosen (SUST. Design & Consulting) mukaan järjestelmän työkalut ovat parantuneet merkittävästi ja myös kansainväliset näkökulmat on jo otettu laajemmin huomioon. Merkittävimpänä muutoksena LEEDin aiempiin versioihin on se, että sertifiointinimikkeet on nyt ryhmitelty uudelleen. Mukaan on tullut myös integroitua suunnittelua arvottava piste, minkä myötä järjestelmä ottaa kantaa myös hankkeiden suunnittelun alkuvaiheeseen.

Peltonen totesi esityksensä päätteeksi, että V4-versiota ei ole alalla vielä otettu kunnolla käyttöön, mikä voi johtua esimerkiksi sen aiempia versioita tiukemmista vaatimuksista. Uutta versiota ei kuitenkaan ole varmasti pitkään aikaan tulossa, joten käyttö tulee varmasti lisääntymään nopeasti.

Järjestelmän päivitystaajuus tulee Peltosen mukaan jatkossa kasvamaan, minkä myötä myös eurooppalaiset menettelytavat otetaan paremmin huomioon. Tässä kansalliset Green Building Councilit ja niiden toimikunnat ovat tärkeässä asemassa.

Jatkossa myös BREEAM huomioi paremmin kansalliset menettelytavat

vf_leed_breeam_5GBC:een toimikunta on ollut mukana kommentoimassa myös BREEAM International New Constructionin kansallisia painotuksia. Kommenteissa kiinnitettiin huomiota energiatehokkuusvaatimuksiin ja vedenkäyttöön, minkä myötä energiapisteet ovat Suomessa nyt helpommin saavutettavissa ja meillä vedenkäytön painoarvo on pienentynyt.

Järjestelmämuutoksista kertoneen Anne-Maria Vierisen (Granlund) mukaan myös BREEAMin lokalisointi on tulevaisuudessa vahvistumassa, jolloin se tulee paremmin huomioimaan paikalliset standardit. International New Construction tuo mukanaan uusia kriteerejä projektihallinnan, sisäilman laadun, luonnonriskien hallinnan, energiatehokkaiden laitteiden ja materiaalien elinkaarianalyysin osalta. Uudistusten myötä poistuneita kriteereitä ovat veden käsittely tontilla, julkisivun ja rakenteiden uudelleen käyttö sekä vaikutus alueen ekologiaan. [hr]

Alta löydät linkit kaikkiin aamupäivän aikana kuultuihin esityksiin.

[hr]Mikäli haluaisit mukaan Ympäristösertifiointi ja luokitustyökalut -toimikuntaamme, voit olla yhteydessä toimikunnan vetäjään Timo Rintalaan (timo.rintala@gbp.fi).
Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook

FIGBC:n vastuullinen sijoitustoiminta

24.3.2023
Aidosti vastuullisesti voi sijoittaa pienikin organisaatio. Green Building Council Finlandin hallituksen hyväksymän varainhallinta- ja sijoituspolitiikan mukaisesti sijoitamme aiempina vuosina kertyneen ylijäämän kohteisiin, joiden ympäristövaikutukset ovat positiivisia. Joskus voi kasvavissa organisaatioissa

Luotettavia vastuullisuuslupauksia vai puolihuolimatonta viherpesua?

23.3.2023
Vastuullisuus on kuuma puheenaihe, eikä kiinteistö- ja rakennusala ole poikkeus. Toimialan ympäristövaikutukset ovat valtavat ja yritykset viestivät mielellään vastuullisuudestaan. Mikä on hiilineutraaliuden tavoittelun merkitys kiinteistö- ja rakennusalalla ja miten vältetään

Askeleet vähähiiliseen rakentamiseen päivitetty painos julkaistu

22.3.2023
Tämä käytännönläheinen opas auttaa alkuun, kun yrityksessänne pohditaan mihin oma tavoitetaso pitäisi asettaa, tai mitä olisi paras tehdä seuraavaksi. Askeleet vähähiiliseen rakentamiseen -opas on tarkoitettu rakennushankkeidensa ilmastovaikutusten vähentämiseen tähtääville organisaatioille

5+1 faktaa Rakennusten energiatehokkuusdirektiivistä

17.3.2023
Keskustelua Rakennusten energiatehokkuusdirektiivistä on ollut runsaasti, eikä väärinkäsityksiltäkään ole vältytty. On hyvä, että keskustelua käydään, sillä kansallisen mielipiteen luominen on ajankohtaista juuri nyt. Yhteisen mielipiteen luomiseksi olisi kuitenkin tärkeää, että

Usein kysyttyjä kysymyksiä EU-taksonomiasta 

17.3.2023
Osana Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaa EU on julkaissut kestävän rahoituksen luokittelujärjestelmän eli taksonomian. Taksonomian tarkoituksena on määritellä yhteisesti, mitkä toiminnot voidaan katsoa kestäviksi. Taksonomia muodostuu asetuksesta ja sen perusteella annetusta

Kestävät lähiöt ja lähiöiden kehittämisen tulevaisuus

14.3.2023
Keskiviikkona 1.3.2023 Turku Science Park oy:n clean kärkiala ja Green Building Council Finland järjestivät Kestävät lähiöt -webinaarin ja keskustelutilaisuuden Turun Tiedepuiston Vierailu- ja innovaatiokeskus Joessa. Tilaisuudessa Turun seudun toimijat kutsuttiin

Infra-ala ei ole jähmeä jättiläinen 

3.3.2023
Infra-ala tuottaa rakennetun ympäristön perustan, joka on väylien muodossa hyvinkin näkyvää ja toisaalta kuitenkin useimmiten maanpinnan alle sijoitettua ja siten näkymättömissä. Kaikelle infralle yhteistä on se, että hyvin toimiessaan infra

Ympäristösertifointien määrä jatkaa tasaista kasvua 

27.2.2023
Käytönaikaiset ympäristöluokitukset antavat viitekehyksen kiinteistön vastuulliseen hallintaan ja ylläpitoon. Jatkona aiemmalle ympäristöluokitusten markkinakatsaukselle järjestimme 17.2.2023 webinaarin kiinteistöjen käytönaikaisista ympäristöluokituksista.    Kaiken kaikkiaan kolmannen osapuolen myöntämät ympäristösertifioinnit rakennuksen suunnitteluun, rakentamiseen ja ylläpitoon

Tulevaisuuden kestävä infrastruktuuri 

24.2.2023
Kestävyys suuntautuu väistämättä tulevaisuuteen. Se on maailmanlaajuisesti, alueellisesti ja paikallisesti tapahtuvaa jatkuvaa ja ohjattua muutosta, jonka kautta pyritään tuottamaan hyvinvointia entistä ekologisemmin, taloudellisemmin ja sosiaalista ja kulttuurista pääomaa vaalien.   Kestävän

Rakennusmateriaalien uudelleenkäyttöön tähtäävä aloite antaa uusia taitoja pohjoismaisten ammatillisten oppilaitosten opiskelijoille 

14.2.2023
Nordic Innovationin rahoittama projekti Nordic Sustainable Construction käynnistää ohjelman, jonka tavoitteena on vahvistaa Pohjoismaiden ammatillisten oppilaitosten opiskelijoiden käytännön osaamista rakennusmateriaalien uudelleenkäytöstä. Hankkeessa kartoitetaan, kehitetään, jaetaan ja arvioidaan uusia ammatillisen opetuksen

Rakentamisen kiertotalous -tilaisuudessa kartoitettiin keinoja kiertotalouden edistämiseksi rakennushankkeissa 

9.2.2023
HIKKA-hanke ja FIGBC järjestivät 24.1. yhteisen verkostotilaisuuden Joensuun Tiedepuistossa. Tilaisuuden tavoitteena oli jakaa tietoa kiertotalouden ja vähähiilisyyden ratkaisuista kaupunkiympäristöalalla. Päivän esityksissä keskityttiin erityisesti infrarakentamiseen. Tilaisuuden lopussa keskusteltiin yhdessä siitä, mitä

Peikko, YIT ja Lukkaroinen julkaisevat tiekarttansa

8.2.2023
#BuildingLife -projektissa kokoamme kiinteistö- ja rakennusalalla toimivien organisaatioiden omia toimintaohjelmia tai tiekarttoja kannustamaan jokaista alalla toimivaa laatimaan omansa! Julkaisemme nyt Peikko Finlandin, YIT Suomen ja Lukkaroinen Arkkitehdit Oy:n suunnitelmat. YIT