Vihreä Foorumi: Mitä uutta LEEDistä ja BREEAMista?

Kiinteistöjen ympäristösertifiointi ja luokitustyökalut -toimikuntamme järjestämässä aamiaisseminaarissa kuultiin yhteenvetoa kummankin järjestelmän viimeisimmistä ja tärkeimmistä muutoksista. Lisäksi keskusteltiin niiden viimeaikaisten muutosten vaikutuksista suomalaisten toimijoiden näkökulmasta.

LEED V4 – tiukempia vaatimuksia ja parempia työkaluja

vf_leed_breeam_6LEEDin V4-järjestelmään liittyviä uudistuksia esitelleen Vesa Peltosen (SUST. Design & Consulting) mukaan järjestelmän työkalut ovat parantuneet merkittävästi ja myös kansainväliset näkökulmat on jo otettu laajemmin huomioon. Merkittävimpänä muutoksena LEEDin aiempiin versioihin on se, että sertifiointinimikkeet on nyt ryhmitelty uudelleen. Mukaan on tullut myös integroitua suunnittelua arvottava piste, minkä myötä järjestelmä ottaa kantaa myös hankkeiden suunnittelun alkuvaiheeseen.

Peltonen totesi esityksensä päätteeksi, että V4-versiota ei ole alalla vielä otettu kunnolla käyttöön, mikä voi johtua esimerkiksi sen aiempia versioita tiukemmista vaatimuksista. Uutta versiota ei kuitenkaan ole varmasti pitkään aikaan tulossa, joten käyttö tulee varmasti lisääntymään nopeasti.

Järjestelmän päivitystaajuus tulee Peltosen mukaan jatkossa kasvamaan, minkä myötä myös eurooppalaiset menettelytavat otetaan paremmin huomioon. Tässä kansalliset Green Building Councilit ja niiden toimikunnat ovat tärkeässä asemassa.

Jatkossa myös BREEAM huomioi paremmin kansalliset menettelytavat

vf_leed_breeam_5GBC:een toimikunta on ollut mukana kommentoimassa myös BREEAM International New Constructionin kansallisia painotuksia. Kommenteissa kiinnitettiin huomiota energiatehokkuusvaatimuksiin ja vedenkäyttöön, minkä myötä energiapisteet ovat Suomessa nyt helpommin saavutettavissa ja meillä vedenkäytön painoarvo on pienentynyt.

Järjestelmämuutoksista kertoneen Anne-Maria Vierisen (Granlund) mukaan myös BREEAMin lokalisointi on tulevaisuudessa vahvistumassa, jolloin se tulee paremmin huomioimaan paikalliset standardit. International New Construction tuo mukanaan uusia kriteerejä projektihallinnan, sisäilman laadun, luonnonriskien hallinnan, energiatehokkaiden laitteiden ja materiaalien elinkaarianalyysin osalta. Uudistusten myötä poistuneita kriteereitä ovat veden käsittely tontilla, julkisivun ja rakenteiden uudelleen käyttö sekä vaikutus alueen ekologiaan. [hr]

Alta löydät linkit kaikkiin aamupäivän aikana kuultuihin esityksiin.

[hr]Mikäli haluaisit mukaan Ympäristösertifiointi ja luokitustyökalut -toimikuntaamme, voit olla yhteydessä toimikunnan vetäjään Timo Rintalaan (timo.rintala@gbp.fi).
Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook
Scroll Up

Ilmoita alan tapahtuma

Bitnami