Green Building Council Finland

Vihreä Foorumi: Näin toimitilat saadaan auttamaan työssä jaksamista ja terveyttä

Senaatti-kiinteistöjen uusissa toimitiloissa järjestetyssä Vihreässä Foorumissa esiteltiin uusimpia tutkimustuloksia toimitilojen vaikutuksista työssä jaksamiseen ja terveyteen sekä kuultiin puheenvuoroja näiden teemojen eri näkökulmista. Tilaisuuden lopuksi käytiin vielä kokemassa Senaatin ajan hermolla olevat upeat toimintoperusteiset monitoimitilat tutustumiskierroksella.

vf_toimitila

GBC Finlandin Sami Lankiniemi avasi aamupäivän esittelemällä WordlGBC:een hetki sitten julkaiseman Health, Well-being and Productivity in Offices -raportin antimia. Esitys perusteli päivän aiheiden näkökulmasta ja eri tutkimuksista poimituin tunnusluvuin sitä, miksi toimitiloihin on kiinnitettävä erityistä huomiota sekä terveyden että hyvinvoinnin, mutta myös tuottavuuden ja kustannusten näkökulmasta. Vaikka näistä vaikutuksista ollaan jokseenkin tietoisia, niitä ei kuitenkaan maailmanlaajuisesti osata vielä tarkastella toimiloihin liittyvien investointipäätösten yhteydessä.

Avokonttori ja monitoimitila ovat täysin eri asioita

Avauspuheenvuoron Reetta Ripatti esitteli Senaatti-kiinteistöjen toimitilauudistusta, joka toteutettiin samaan aikaan valtion toimitilastrategian uudistamisen kanssa.  demottiin siis tätä omissa tiloissa. Lähtökohtana muutoksessa oli, että toimitilojen ja työympäristön (fyysinen, sosiaalisen, virtuaalinen) tulee kaikilta osin tukea sitä työtä, jota organisaatiossa tehdään.

Uudistuksen myötä Senaatissa siirryttiin vanhasta avotoimistomallista toimintopohjaiseen, joustavuutta ja liikkuvaa työtä tukevaan monitilaympäristöön. Tämän myötä tilatehokkuutta voitiin parantaa merkittävästi verrattuna edelliseen strategiaan, jossa yhdelle työntekijälle oli varattu  20 neliömetriä ja tavoitella 15-18 neliömetrin suuruusluokkaa. “On kuitenkin enemmän kyse kulttuurin ja toimintatapojen muutoksesta, kuin tilojen muutoksesta”, Ripatti muistuttaa. Tätä varten muutosprosessissa kuultiin ja osallistettiin työntekijöitä useaan eri otteeseen ja perustettiin kehittämistiimejä.

Vireyttä valaistuksella

Philipsin Emilia Rautkylän tarjosi esityksessään keinoja vireystilojen nostamiseen valaistuksen keinoin. “Valaistuksen kannalta on tärkeää suunnitella se niin, että kiinnitetään huomiota sekä visuaalisiin että biologisiin vasteisiin”, Rautkylä korostaa. Näin saadaan irti kaikki mahdolliset hyödyt terveyden ja hyvinvoinnin osalta sekä saavuttaa optimaalinen näkötehokkuus. Valaistuksessa tulisi lisäksi huomioida ihmisen hormonaaliset rytmit sekä noudattaa luonnonvalon rytmejä. Tämä voidaan toteuttaa dynaamisen valaistuksen avulla.

_DSC4691 copy

_DSC4711

Tilaisuuden lopuksi osallistujat pääsivät vielä kierrokselle Senaatin uusiin tiloihin ja näkemään, miten toimitilauudistuksen suunnitelmat olivat tulleet toteen. Kierroksen oppaana toimivat Katri Korhonen ja Juha Muttilainen, jotka kertoivat heidän voineen uudistuksen myötä luopua yhdestä kokonaisesta kerroksesta ja siten vuokrata sen uuteen käyttöön.

Mielenkiintoista oli myös kuulla, että suunnitteluvaiheessa tärkeäksi koettu hiljainen ja keskittymiseen tarkoitettu kirjastotyyppinen tila olikin jäänyt vähäiselle käytölle. Korhosen mukaan ihmiset viihtyivät nyt paremmin vilkkaimilla työpisteillä, joissa muiden kanssa on helppo jutella rennosti ja kehittää ideoita.[hr]

Esitykset

 

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook

Askeleet vähähiiliseen rakentamiseen päivitetty painos julkaistu

22.3.2023
Tämä käytännönläheinen opas auttaa alkuun, kun yrityksessänne pohditaan mihin oma tavoitetaso pitäisi asettaa, tai mitä olisi paras tehdä seuraavaksi. Askeleet vähähiiliseen rakentamiseen -opas on tarkoitettu rakennushankkeidensa ilmastovaikutusten vähentämiseen tähtääville organisaatioille

5+1 faktaa Rakennusten energiatehokkuusdirektiivistä

17.3.2023
Keskustelua Rakennusten energiatehokkuusdirektiivistä on ollut runsaasti, eikä väärinkäsityksiltäkään ole vältytty. On hyvä, että keskustelua käydään, sillä kansallisen mielipiteen luominen on ajankohtaista juuri nyt. Yhteisen mielipiteen luomiseksi olisi kuitenkin tärkeää, että

Usein kysyttyjä kysymyksiä EU-taksonomiasta 

17.3.2023
Osana Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaa EU on julkaissut kestävän rahoituksen luokittelujärjestelmän eli taksonomian. Taksonomian tarkoituksena on määritellä yhteisesti, mitkä toiminnot voidaan katsoa kestäviksi. Taksonomia muodostuu asetuksesta ja sen perusteella annetusta

Kestävät lähiöt ja lähiöiden kehittämisen tulevaisuus

14.3.2023
Keskiviikkona 1.3.2023 Turku Science Park oy:n clean kärkiala ja Green Building Council Finland järjestivät Kestävät lähiöt -webinaarin ja keskustelutilaisuuden Turun Tiedepuiston Vierailu- ja innovaatiokeskus Joessa. Tilaisuudessa Turun seudun toimijat kutsuttiin

Infra-ala ei ole jähmeä jättiläinen 

3.3.2023
Infra-ala tuottaa rakennetun ympäristön perustan, joka on väylien muodossa hyvinkin näkyvää ja toisaalta kuitenkin useimmiten maanpinnan alle sijoitettua ja siten näkymättömissä. Kaikelle infralle yhteistä on se, että hyvin toimiessaan infra

Ympäristösertifointien määrä jatkaa tasaista kasvua 

27.2.2023
Käytönaikaiset ympäristöluokitukset antavat viitekehyksen kiinteistön vastuulliseen hallintaan ja ylläpitoon. Jatkona aiemmalle ympäristöluokitusten markkinakatsaukselle järjestimme 17.2.2023 webinaarin kiinteistöjen käytönaikaisista ympäristöluokituksista.    Kaiken kaikkiaan kolmannen osapuolen myöntämät ympäristösertifioinnit rakennuksen suunnitteluun, rakentamiseen ja ylläpitoon

Tulevaisuuden kestävä infrastruktuuri 

24.2.2023
Kestävyys suuntautuu väistämättä tulevaisuuteen. Se on maailmanlaajuisesti, alueellisesti ja paikallisesti tapahtuvaa jatkuvaa ja ohjattua muutosta, jonka kautta pyritään tuottamaan hyvinvointia entistä ekologisemmin, taloudellisemmin ja sosiaalista ja kulttuurista pääomaa vaalien.   Kestävän

Rakennusmateriaalien uudelleenkäyttöön tähtäävä aloite antaa uusia taitoja pohjoismaisten ammatillisten oppilaitosten opiskelijoille 

14.2.2023
Nordic Innovationin rahoittama projekti Nordic Sustainable Construction käynnistää ohjelman, jonka tavoitteena on vahvistaa Pohjoismaiden ammatillisten oppilaitosten opiskelijoiden käytännön osaamista rakennusmateriaalien uudelleenkäytöstä. Hankkeessa kartoitetaan, kehitetään, jaetaan ja arvioidaan uusia ammatillisen opetuksen

Rakentamisen kiertotalous -tilaisuudessa kartoitettiin keinoja kiertotalouden edistämiseksi rakennushankkeissa 

9.2.2023
HIKKA-hanke ja FIGBC järjestivät 24.1. yhteisen verkostotilaisuuden Joensuun Tiedepuistossa. Tilaisuuden tavoitteena oli jakaa tietoa kiertotalouden ja vähähiilisyyden ratkaisuista kaupunkiympäristöalalla. Päivän esityksissä keskityttiin erityisesti infrarakentamiseen. Tilaisuuden lopussa keskusteltiin yhdessä siitä, mitä

Peikko, YIT ja Lukkaroinen julkaisevat tiekarttansa

8.2.2023
#BuildingLife -projektissa kokoamme kiinteistö- ja rakennusalalla toimivien organisaatioiden omia toimintaohjelmia tai tiekarttoja kannustamaan jokaista alalla toimivaa laatimaan omansa! Julkaisemme nyt Peikko Finlandin, YIT Suomen ja Lukkaroinen Arkkitehdit Oy:n suunnitelmat. YIT

Hiilineutraalin rakennetun alueen määritelmää pilotoidaan Keravalla, Mynämäellä, Vantaalla ja Espoossa 

6.2.2023
Green Building Council Finland aloittaa hiilineutraalin rakennetun alueen määritelmän pilotoinnin. Määritelmää ovat kirjoittaneet FIGBC Alueet -toimikunnan kymmenhenkisen työryhmän ohjaamana Roosa Leino, A-Insinöörit Rakennuttaminen sekä Ella Lahtinen, Green Building Council Finland.

Opi kiinteistö- ja rakennusalan kiertotalouden perusteet – maksutta! 

3.2.2023
Julkaisimme Kiinteistö- ja rakennusalan kiertotalouteen perehdyttävän verkkokurssin syyskuussa. Jatkamme nyt verkkokurssin maksuttomuutta kesäkuun loppuun saakka!   Kurssia suorittamassa on ollut nyt hieman alle 80 henkeä, keskiarvo kurssille annetuista palautteista on 8,1.