Vihreä Foorumi: TETS-yhdyshenkilöt pistivät energiansäästövinkit jakoon

Kiinteistöalan energiatehokkuussopimuksen toimitilakiinteistöjen toimenpideohjelmaan liittyneiden organisaatioiden yhdyshenkilöt kokoontuivat kuulemaan ajankohtaisia kuulumisia ja vaihtamaan kokemuksia RAKLIn ja Green Building Council Finlandin järjestämään tilaisuuteen. 

Vuoden alusta alkanut energiatehokkuussopimusten vuoteen 2025 ulottuva toinen kausi on lähtenyt hyvin liikkeelle. Kiinteistöalan energiatehokkuussopimukseen on liittynyt jo yli 50 organisaatiota, joista 30 on mukana toimitilojen toimenpideohjelmassa.

Energiatuet muuttivat Tekesiin

Terveiset Energiavirastosta TETS-yhdyshenkilöille toi Juha Toivanen. Hän korosti, että energiatehokkuussopimukset ovat Suomelle tärkein keino osoittaa EU-vaatimusten täyttäminen. Vapaaehtoiset sopimukset antavat yrityksille enemmän liikkumavaraa toimenpiteiden suhteen kuin pakollinen sääntely. ”Kiinteistöalan energiatehokkuussopimukseen tuli erittäin vähän muutoksia verrattuna edelliseen vuonna 2010 alkaneeseen kauteen. Lähinnä tavoitteita päivitettiin jonkin verran. Vuoteen 2020 mennessä energiaa pitäisi säästää 4 prosenttia, ja vuoteen 2025 mennessä 7,5 prosenttia”, kertoi Juha Toivanen.

Suurin muutos TETSissä mukana olijoille on se, että vuoden alusta energiatukia on haettu Tekesistä. Ilmasto- ja ympäristömyönteisiin investointi- ja selvityshankkeisiin myönnettäviin tukiin ei ole tullut suuria muutoksia, mutta tuen saamisen edellytyksiin kannattaa kutienkin tutustua huolella. ”Energiatuki on aina harkinnanvarainen ja ministeriö linjaa, missä suhteessa tukea erilaisin energiainvestointeihin jaetaan. Käsittelyajan lyhentämisen näkökulmasta projektisuunnitelma kannattaa tehdä mahdollisimman huolellisesti, jotta prosessi etenee sujuvasti”, muistutti Erkki Väisänen ja kannusti hakijoita soittamaan ja keskustelemaan tukikäsittelijöiden kanssa ennen hakemuksen sisäänjättöä. Mikko Somersalmi nosti esiin hybridirakennusten ongelman: ”Asuinkohteisiin energiatukea ei voi saada, mutta entä monia käyttötarkoituksia yhdistävässä rakennuksessa sijaitseviin toimitiloihin?”

Pienilläkin investoinneilla merkittävä vaikutus

Heli Kotilainen Granlund Consultingilta kertoi, kuinka kiinteistöt vaikuttavat ihmisten hyvinvointiin. Rakennuskin voi tehdä ensivaikutelman vain kerran, millä on suuri merkitys muun muassa yrityskuvan kannalta. ”Vietämme sisätiloissa noin 90 prosenttia ajasta. Pienelläkin investoinnilla voi olla merkittävä hyvinvointia ja terveyttä edistävä sekä tuottavuutta parantava ja säästöä aikaansaava vaikutus. Esimerkiksi energiakulut ovat kiinteistöissä niin isot, että muutamankin prosentin vähennys voi taloudellisesti olla merkittävä”, Heli Kotilainen huomautti.

Esimerkiksi hyvä ilmanvaihto voi nostaa tuottavuutta kymmenellä prosentilla. Vastaavasti huono sisäilma tai korkea lämpötila voi laskea suorituskykyä saman verran. Joustavat ja viihtyisät tilat parantavat työntekijöiden tunnetta oman työn hallinnasta ja vaikuttavat heidän sitoutumiseensa, jaksamiseensa sekä kokemukseensa työpaikasta.

Sponda on tehnyt ympäristövastuutyötä pitkäjänteisesti. Menestystä on saavutettu paitsi energian säästämisessä myös materiaalitehokkuudessa sekä ympäristötyössä asiakkaiden kanssa. ”Tärkeä pohja kaikille energia- ja ympäristötoimille on kiinteistökohtainen kulutustieto”, korosti Hannamari Koivula. Kiinteistönomistajalta vastuullisuutta edellyttävät koko ajan yhä enenevässä määrin sekä asiakkaat että sijoittajat. Monille vuokralaisille on imagomielessä tärkeää toimia energiatehokkaissa tiloissa ja sijoittajat puolestaan haluavat todisteita tehdystä työstä. Sponda onkin todella monessa mukana.

Raportointia tehdään muun muassa vuosikertomuksessa sekä kiinteistöalan energiatehokkuussopimuksen, CDP:n, GRESB:n ja YK:n Global Compactin merkeissä. Sponda on myös mukana WWF:n Green Office -ympäristöjärjestelmässä ja Helsingin kaupungin ilmastokumppani.

Hyvät tavat käyttöön koko kannassa

Eero Kokkonen kertoi Lähi-Tapiolan tavoista toteuttaa energiajohtamista kiinteistöissään. Esimerkiksi PTS eli pitkän tähtäimen suunnitelma on hyvä työkalu, kun asettaa energiasäätötavoitteita TETS-sopimuskaudelle, Kokkonen vinkkasi. Sen avulla laajat peruskorjaukset ja käyttötarkoituksenmuutokset sekä niihin liittyvä potentiaali voidaan tunnistaa etukäteen. Säästötoimien tekeminen määrätietoisesti läpi koko kiinteistökannan on järkevää. ”Työtä helpottaa, jos kaikki kiinteistöt ovat samassa järjestelmässä, vaikka toki poikkeamiin reagoidaankin kohdekohtaisesti. Suosittelen myös monistettavia konsepteja esimerkiksi lämmönsäätöön, ilmanvaihtoon, vesikalusteiden huoltoon ja valaistuksen kehittämiseen”, sanoi Eero Kokkonen ja jatkoi, että tärkeintä on edetä energiatehokkuuden parantamisessakin käyttäjätyytyväisyys edellä.

Energianhallinnasta puhui Juho Mäkelä. Hän korosti yhteistoiminnan merkitystä energiansäästämisessä ja kerätyn tiedon näkyväksi tekemistä sekä keskustelua käyttäjien kanssa. Kylmäkalusteiden kohdalla reaaliaikaisella etäseurannalla saavuttaa merkittäviä säästöjä ylläpitokustannuksissa ja tarkastuskäyntien määrässä sekä pidentää laitteiden käyttöikää. Myös elintarviketuotteiden turvallisuus parantuu ja Oiva-raportointi helpottuu. ”Optimoimalla kylmälaitteiden toimintaa voidaan saavuttaa niin merkittäviä säästöjä, että jo muutamassa kuukaudessa on investoinnin määrä kurottu kiinni”, Mäkelä lupasi.

Tilaisuus päättyi ryhmätyöskentelyyn ja ehdotukseen siitä, että seuraavan TETS-yhdyshenkilötapaamisen teema olisi vuokralaisyhteistyö ja monistettavat konseptit. Kokemusten vaihto jatkukoon![hr]

Teksti ja kuvat: RAKLI

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook

World Green Building Week 2020 toi runsaasti näkyvyyttä kiinteistö- ja rakennusalan kestävyysmuutokselle

30.9.2020
Kestävän rakennetun ympäristön teemaviikko Green Building Week – WGBW (21.–25.9.2020) kokosi kiinteistö- ja rakennusalan organisaatiot vähähiilisen tulevaisuuden äärelle. Suomessa alan ilmastoteot saivat runsaasti mediahuomiota. Viime viikolla järjestetty World Green Building

Kestävän rakentamisen asiantuntijat virtuaalisesti koolla marraskuun alussa

26.10.2020
Kolmen vuoden välein järjestettävä kestävän rakenta­mi­sen maailman­kongressi BEYOND 2020 – World Sustainable Built Environment Online Conference kokoontuu marras­kuun alus­sa. Tukeva kattaus kestävän rakentamisen paikallisesta tilasta ja globaalista tulevaisuudesta avataan johtavien

Kiertotalousvalmennus -hankkeen tulosseminaarin satoa – Tutustu tulosraporttiin ja ideakortteihin

22.10.2020
FIGBC:n ja Sitran Kiertotalousvalmennus saatiin tällä erää päätökseen tulosseminaarin muodossa 21.10.2020. Valmennus on vauhdittanut rakennetun ympäristön kiertotaloutta ja auttanut ratkomaan kiinteistöihin sekä rakentamiseen liittyviä käytännön kiertotaloushaasteita pilottiprojekteissa yhdessä Senaatti-kiinteistöjen, SATO

Kiertotalous muuttuu todeksi rakennusalalle!

21.10.2020

Kiertotalousvalmennus -hankkeen tulosseminaarissa tänään 21.10.2020 klo 13 esitellään hankkeen tuloksia ja kuullaan puheenvuoroja hankkeen pilottiorganisaatioilta Helsingin kaupungin asemakaavoitukselta, SATO Oyj:ltä ja Senaatti-kiinteistöiltä. Tulosseminaaria voit seurata verkossa Teamsilla.

Kestävä kaupunkisuunnittelu tarvitsee kiertotaloutta

20.10.2020

Kaavoituksella on tärkeä rooli kestävän, hiilineutraalin rakennetun ympäristön suunnittelussa. Helsingin kaupungin asemakaavoituksessa kiertotalous on tunnistettu tärkeäksi teemaksi, jota halutaan edistää uusia ratkaisuja kokeilemalla.

Ramirent Green Building Council Finlandin jäseneksi

12.10.2020
Green Building Council Finlandin hallitus on hyväksynyt Ramirentin jäsenekseen. Green Building Council Finland on yhteistyöverkosto, jonka tavoitteena on kestävä rakennettu ympäristö, joka on hiilineutraali, toimii kiertotaloutta toteuttaen ja mahdollistaa ihmisille

Hankeohjauksella ja yhteistyöllä merkittävä rooli hiilijalanjäljen vähentämisessä – case Suomalais-venäläinen koulu

9.10.2020
Senaatti-kiinteistöjen rakennuttaman Suomalais-venäläisen koulun hiilijalanjälkeä on pystytty vähentämään merkittävästi ottamalla hiilijalanjälki huomioon suunnittelussa alusta alkaen. Hiilineutraaliustavoitteet asetettiin jo suunnittelukilpailun aikana. Helsinkiin ensi vuonna valmistuvan Suomalais-venäläisen koulun uudisrakennuksen hiilijalanjäljestä on tulossa

Rakennusten aurinkosuojauksessa vielä paljon hyödyntämätöntä potentiaalia energiatehokkuuden edistämiseksi

30.9.2020
LOIKKA-blogi, Juhana Repo | Aurinkosuojausratkaisuja toteuttava erikoisliikeketju Artic Store liittyi hiljattain mukaan Green Building Council Finlandin toimintaan, koska yrityksessä uskotaan, että tietoisuus aurinkosuojauksen hyödyistä ei ole vielä saavuttanut kaikkia rakennetun

#BuildingLife -kampanja nostaa rakennukset EU:n ilmastotyön keskiöön

30.9.2020
World Green Building Councilin #BuildingLife -kampanja käynnistettiin Euroopan parlamentissa 24.9.2020. Kampanjan tavoitteena on tulevien vuosien aikana nostaa rakennusten energian- ja materiaalien käytön vähentäminen EU:n ja jäsenvaltioiden keskeiseksi ilmastotavoitteeksi. #BuildingLife -kampanjan

FIGBC juhli 10-vuotista toimintaansa etäjuhlien merkeissä

29.9.2020

Green Building Council Finland juhlisti 10-vuotista taivaltaan 24.9.2020. Tilaisuus pidettiin ajan hengessä etänä, mutta tarkoitus on vielä juhlistaa saavutusta kasvokkainkin.

Vaalitoimikunta hakee Green Building Council Finlandin hallitukseen jäseniä

29.9.2020
Green Building Council Finlandin marraskuussa pidettävässä syyskokouksessa täydennetään yhdistyksen hallitusta. Hallitukseen valittavien henkilöiden valintaa valmistelee vaalitoimikunta. Jos olet kiinnostunut FIGBC:n hallitustehtävistä ja toiminnan kehittämisestä tai haluat ehdottaa henkilöitä hallitukseen, ota

World Green Building -viikko avattiin vähähiilisten ratkaisujen parissa

25.9.2020

Hiilineutraalit ratkaisut rakennettuun ympäristöön- tilaisuus avasi kansainvälisen World Green Building- viikon Suomessa. Viikon teemana on #ActOnClimate, jonka toteuttamiseen tilaisuuden puheenvuorot tarjosivat laajan kattauksen ideoita ja työkaluja niin maailmalta kuin Suomestakin.

Hiilineutraalius tulee, oletko valmis?

25.9.2020
Johtavat kiinteistönomistajat ovat sitoutuneet hiilineutraaliin energiankäyttöön, hiilijalanjäljen laskenta ja raja-arvot tulevat osaksi rakennuslupaa ja kunnianhimoisimmat rakennushankkeet tähtäävät myös rakennustuotteiden päästöjen nollaamiseen. Onko sinun organisaatiosi valmis vastaamaan uuden ajan haasteisiin ja

FIGBC:n strategia 2021-2023 keskittyy toimialan nopeaan kestävyysmuutokseen ja yhteistyöhön

24.9.2020

Green Building Council Finlandin uudessa strategiassa määritetään vuoden 2035 kestävyysvisio välitavoitteineen, niiden saavuttamiseen keskittyvät kolmevuotiset kehitysprojektit sekä toimintaa ohjaavat arvot. Pääpaino on hiilineutraaliuden ja kiertotalouden edistämisessä.

One Planet SBC Programme relies on Circularity

24.9.2020
The One Planet Network’s Sustainable Buildings and Construction Programme (SBC) will #ActOnClimate by supporting transition to circularity, mainstreaming resource efficiency and providing training to share key learnings and achieve impacts.

Kestävä aluesuunnittelu -seminaarin satoa

23.9.2020
Green Building Council Finland, RAKLI ja ympäristöministeriö järjestivät jo perinteeksi muodostuneen Kestävä aluesuunnittelu -seminaarin tiistaina 22.9. Samalla julkistettiin kestävän alueen määritelmän päivitys. Tilaisuuden esitykset ovat luettavissa tapatumasivulla ja tilaisuuden tallenne katsottavissa täällä. Tilaisuuden alussa käsiteltiin kiertotaloutta ja vähähiilisyyden teemoja MRL-uudistuksessa. Puhujana

Rakentamisen ilmastovaikutusten vähentäminen on mahdollista nykykeinoin

23.9.2020

LOIKKA-blogi, Juhani Huuhtanen | Ympäristöministeriön työstämä rakennusten vähähiilisyyden arviointimenetelmä on kasvattanut rakennusten elinkaaren hiilijalanjäljen tunnettuutta voimakkaasti. Avaan kirjoituksessani, kuinka rakennusten elinkaarivaikutuksiin voidaan puuttua kaikenlaisissa hankkeissa.

Vaikuttava vuosikymmen kestävän rakennetun ympäristön asialla

23.9.2020

Juhlavuottaan viettävä FIGBC on kehittynyt kymmenessä vuodessa Suomen vaikuttavimmaksi ja laaja-alaisimmaksi kestävän rakennetun ympäristön yhteistyöverkostoksi. Kiinteistö- ja rakennusalan kestävää kehitystä kirittää viisi aktiivista toimikuntaa ja yli 170 jäsenorganisaatiota.

UUSI KESTÄVÄN ALUEEN MÄÄRITELMÄ OTTAA KANTAA ILMASTOHAASTEISIIN JA KIERTOTALOUTEEN

22.9.2020
Julkaisuvapaa 22.9.2020 klo 13.00 Tutustu tästä FIGBC:n kestävän alueen päivitettyyn määritelmään 2020 Kiertotalous ja ilmastotavoitteet haastavat kestävän aluesuunnittelun. Tähän haasteeseen vastaa Green Building Council Finlandin päivitetty Kestävän alueen määritelmä. Uusi

Loikka 2/20 on julkaistu!

21.9.2020

Vuoden 2020 viimeisessä Loikka-numerossa keskitytään kestävään rakentamiseen ja vihreään elvytykseen. Ajankohtaisissa artikkeleissa käsitellään esimerkiksi koronan vaikutusta vihreään elvytykseen, asumisen tulevaisuutta, kaupunkien roolia kestävässä rakentamisessa ja FIGBC:n kymmenvuotista taivalta.

11th Annual World Green Building Week (21–25 Sept.) Sparks Over 135 Events Across 35 Countries to Combat Climate Change

21.9.2020
The World Green Building Council issues call for government and business leaders to prioritise net zero buildings and secures 110 Net Zero Carbon Buildings Commitment signatories. LONDON, 21 September 2020

FIGBC sitoutuu hiilineutraaliin energiankäyttöön omassa toiminnassaan

21.9.2020
Green Building Council Finland on allekirjoittanut kansainvälisen Net Zero Carbon Buildings -sitoumuksen. FIGBC:n tavoitteena on omien toimitilojensa hiilineutraali energiankäyttö, jota tullaan edistämään tiiviillä yhteistyöllä vuokranantajan ja muiden BIM-kampuksen sidosryhmien kanssa.

World Green Building Week näyttää, että kiinteistö- ja rakennusalalla on käynnissä iso muutos kestävämmäksi

21.9.2020
Tänään käynnistyvä World Green Building Week kokoaa Suomen kiinteistö- ja rakennusalan organisaatiot kestävän ja vähähiilisen tulevaisuuden äärelle. Viikko tarjoaa puheenvuoroja ja virtuaalitapahtumia rakennetusta ympäristöstä, ja se näkyy yli 170 kiinteistö-

Suomalaisten kestävän kehityksen johtajien ja FIGBC:n jäsenten terveisiä

21.9.2020
Kiinteistö- ja rakennusalan muutos näkyy alan toimijoiden vahvana sitoutumisena kestävän rakennetun ympäristön edistämiseen. Juuri julkaistut yli 20 suomalaisen johtajan ja Green Building Council Finlandin jäsenten edustajan terveiset osoittavat konkreettisesti, että
    Scroll Up

    Ilmoita alan tapahtuma

    Bitnami