Green Building Council Finland

Vihreä Foorumi: TETS-yhdyshenkilöt pistivät energiansäästövinkit jakoon

Kiinteistöalan energiatehokkuussopimuksen toimitilakiinteistöjen toimenpideohjelmaan liittyneiden organisaatioiden yhdyshenkilöt kokoontuivat kuulemaan ajankohtaisia kuulumisia ja vaihtamaan kokemuksia RAKLIn ja Green Building Council Finlandin järjestämään tilaisuuteen. 

Vuoden alusta alkanut energiatehokkuussopimusten vuoteen 2025 ulottuva toinen kausi on lähtenyt hyvin liikkeelle. Kiinteistöalan energiatehokkuussopimukseen on liittynyt jo yli 50 organisaatiota, joista 30 on mukana toimitilojen toimenpideohjelmassa.

Energiatuet muuttivat Tekesiin

Terveiset Energiavirastosta TETS-yhdyshenkilöille toi Juha Toivanen. Hän korosti, että energiatehokkuussopimukset ovat Suomelle tärkein keino osoittaa EU-vaatimusten täyttäminen. Vapaaehtoiset sopimukset antavat yrityksille enemmän liikkumavaraa toimenpiteiden suhteen kuin pakollinen sääntely. ”Kiinteistöalan energiatehokkuussopimukseen tuli erittäin vähän muutoksia verrattuna edelliseen vuonna 2010 alkaneeseen kauteen. Lähinnä tavoitteita päivitettiin jonkin verran. Vuoteen 2020 mennessä energiaa pitäisi säästää 4 prosenttia, ja vuoteen 2025 mennessä 7,5 prosenttia”, kertoi Juha Toivanen.

Suurin muutos TETSissä mukana olijoille on se, että vuoden alusta energiatukia on haettu Tekesistä. Ilmasto- ja ympäristömyönteisiin investointi- ja selvityshankkeisiin myönnettäviin tukiin ei ole tullut suuria muutoksia, mutta tuen saamisen edellytyksiin kannattaa kutienkin tutustua huolella. ”Energiatuki on aina harkinnanvarainen ja ministeriö linjaa, missä suhteessa tukea erilaisin energiainvestointeihin jaetaan. Käsittelyajan lyhentämisen näkökulmasta projektisuunnitelma kannattaa tehdä mahdollisimman huolellisesti, jotta prosessi etenee sujuvasti”, muistutti Erkki Väisänen ja kannusti hakijoita soittamaan ja keskustelemaan tukikäsittelijöiden kanssa ennen hakemuksen sisäänjättöä. Mikko Somersalmi nosti esiin hybridirakennusten ongelman: ”Asuinkohteisiin energiatukea ei voi saada, mutta entä monia käyttötarkoituksia yhdistävässä rakennuksessa sijaitseviin toimitiloihin?”

Pienilläkin investoinneilla merkittävä vaikutus

Heli Kotilainen Granlund Consultingilta kertoi, kuinka kiinteistöt vaikuttavat ihmisten hyvinvointiin. Rakennuskin voi tehdä ensivaikutelman vain kerran, millä on suuri merkitys muun muassa yrityskuvan kannalta. ”Vietämme sisätiloissa noin 90 prosenttia ajasta. Pienelläkin investoinnilla voi olla merkittävä hyvinvointia ja terveyttä edistävä sekä tuottavuutta parantava ja säästöä aikaansaava vaikutus. Esimerkiksi energiakulut ovat kiinteistöissä niin isot, että muutamankin prosentin vähennys voi taloudellisesti olla merkittävä”, Heli Kotilainen huomautti.

Esimerkiksi hyvä ilmanvaihto voi nostaa tuottavuutta kymmenellä prosentilla. Vastaavasti huono sisäilma tai korkea lämpötila voi laskea suorituskykyä saman verran. Joustavat ja viihtyisät tilat parantavat työntekijöiden tunnetta oman työn hallinnasta ja vaikuttavat heidän sitoutumiseensa, jaksamiseensa sekä kokemukseensa työpaikasta.

Sponda on tehnyt ympäristövastuutyötä pitkäjänteisesti. Menestystä on saavutettu paitsi energian säästämisessä myös materiaalitehokkuudessa sekä ympäristötyössä asiakkaiden kanssa. ”Tärkeä pohja kaikille energia- ja ympäristötoimille on kiinteistökohtainen kulutustieto”, korosti Hannamari Koivula. Kiinteistönomistajalta vastuullisuutta edellyttävät koko ajan yhä enenevässä määrin sekä asiakkaat että sijoittajat. Monille vuokralaisille on imagomielessä tärkeää toimia energiatehokkaissa tiloissa ja sijoittajat puolestaan haluavat todisteita tehdystä työstä. Sponda onkin todella monessa mukana.

Raportointia tehdään muun muassa vuosikertomuksessa sekä kiinteistöalan energiatehokkuussopimuksen, CDP:n, GRESB:n ja YK:n Global Compactin merkeissä. Sponda on myös mukana WWF:n Green Office -ympäristöjärjestelmässä ja Helsingin kaupungin ilmastokumppani.

Hyvät tavat käyttöön koko kannassa

Eero Kokkonen kertoi Lähi-Tapiolan tavoista toteuttaa energiajohtamista kiinteistöissään. Esimerkiksi PTS eli pitkän tähtäimen suunnitelma on hyvä työkalu, kun asettaa energiasäätötavoitteita TETS-sopimuskaudelle, Kokkonen vinkkasi. Sen avulla laajat peruskorjaukset ja käyttötarkoituksenmuutokset sekä niihin liittyvä potentiaali voidaan tunnistaa etukäteen. Säästötoimien tekeminen määrätietoisesti läpi koko kiinteistökannan on järkevää. ”Työtä helpottaa, jos kaikki kiinteistöt ovat samassa järjestelmässä, vaikka toki poikkeamiin reagoidaankin kohdekohtaisesti. Suosittelen myös monistettavia konsepteja esimerkiksi lämmönsäätöön, ilmanvaihtoon, vesikalusteiden huoltoon ja valaistuksen kehittämiseen”, sanoi Eero Kokkonen ja jatkoi, että tärkeintä on edetä energiatehokkuuden parantamisessakin käyttäjätyytyväisyys edellä.

Energianhallinnasta puhui Juho Mäkelä. Hän korosti yhteistoiminnan merkitystä energiansäästämisessä ja kerätyn tiedon näkyväksi tekemistä sekä keskustelua käyttäjien kanssa. Kylmäkalusteiden kohdalla reaaliaikaisella etäseurannalla saavuttaa merkittäviä säästöjä ylläpitokustannuksissa ja tarkastuskäyntien määrässä sekä pidentää laitteiden käyttöikää. Myös elintarviketuotteiden turvallisuus parantuu ja Oiva-raportointi helpottuu. ”Optimoimalla kylmälaitteiden toimintaa voidaan saavuttaa niin merkittäviä säästöjä, että jo muutamassa kuukaudessa on investoinnin määrä kurottu kiinni”, Mäkelä lupasi.

Tilaisuus päättyi ryhmätyöskentelyyn ja ehdotukseen siitä, että seuraavan TETS-yhdyshenkilötapaamisen teema olisi vuokralaisyhteistyö ja monistettavat konseptit. Kokemusten vaihto jatkukoon![hr]

Teksti ja kuvat: RAKLI

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook

Askeleet vähähiiliseen rakentamiseen päivitetty painos julkaistu

22.3.2023
Tämä käytännönläheinen opas auttaa alkuun, kun yrityksessänne pohditaan mihin oma tavoitetaso pitäisi asettaa, tai mitä olisi paras tehdä seuraavaksi. Askeleet vähähiiliseen rakentamiseen -opas on tarkoitettu rakennushankkeidensa ilmastovaikutusten vähentämiseen tähtääville organisaatioille

5+1 faktaa Rakennusten energiatehokkuusdirektiivistä

17.3.2023
Keskustelua Rakennusten energiatehokkuusdirektiivistä on ollut runsaasti, eikä väärinkäsityksiltäkään ole vältytty. On hyvä, että keskustelua käydään, sillä kansallisen mielipiteen luominen on ajankohtaista juuri nyt. Yhteisen mielipiteen luomiseksi olisi kuitenkin tärkeää, että

Usein kysyttyjä kysymyksiä EU-taksonomiasta 

17.3.2023
Osana Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaa EU on julkaissut kestävän rahoituksen luokittelujärjestelmän eli taksonomian. Taksonomian tarkoituksena on määritellä yhteisesti, mitkä toiminnot voidaan katsoa kestäviksi. Taksonomia muodostuu asetuksesta ja sen perusteella annetusta

Kestävät lähiöt ja lähiöiden kehittämisen tulevaisuus

14.3.2023
Keskiviikkona 1.3.2023 Turku Science Park oy:n clean kärkiala ja Green Building Council Finland järjestivät Kestävät lähiöt -webinaarin ja keskustelutilaisuuden Turun Tiedepuiston Vierailu- ja innovaatiokeskus Joessa. Tilaisuudessa Turun seudun toimijat kutsuttiin

Infra-ala ei ole jähmeä jättiläinen 

3.3.2023
Infra-ala tuottaa rakennetun ympäristön perustan, joka on väylien muodossa hyvinkin näkyvää ja toisaalta kuitenkin useimmiten maanpinnan alle sijoitettua ja siten näkymättömissä. Kaikelle infralle yhteistä on se, että hyvin toimiessaan infra

Ympäristösertifointien määrä jatkaa tasaista kasvua 

27.2.2023
Käytönaikaiset ympäristöluokitukset antavat viitekehyksen kiinteistön vastuulliseen hallintaan ja ylläpitoon. Jatkona aiemmalle ympäristöluokitusten markkinakatsaukselle järjestimme 17.2.2023 webinaarin kiinteistöjen käytönaikaisista ympäristöluokituksista.    Kaiken kaikkiaan kolmannen osapuolen myöntämät ympäristösertifioinnit rakennuksen suunnitteluun, rakentamiseen ja ylläpitoon

Tulevaisuuden kestävä infrastruktuuri 

24.2.2023
Kestävyys suuntautuu väistämättä tulevaisuuteen. Se on maailmanlaajuisesti, alueellisesti ja paikallisesti tapahtuvaa jatkuvaa ja ohjattua muutosta, jonka kautta pyritään tuottamaan hyvinvointia entistä ekologisemmin, taloudellisemmin ja sosiaalista ja kulttuurista pääomaa vaalien.   Kestävän

Rakennusmateriaalien uudelleenkäyttöön tähtäävä aloite antaa uusia taitoja pohjoismaisten ammatillisten oppilaitosten opiskelijoille 

14.2.2023
Nordic Innovationin rahoittama projekti Nordic Sustainable Construction käynnistää ohjelman, jonka tavoitteena on vahvistaa Pohjoismaiden ammatillisten oppilaitosten opiskelijoiden käytännön osaamista rakennusmateriaalien uudelleenkäytöstä. Hankkeessa kartoitetaan, kehitetään, jaetaan ja arvioidaan uusia ammatillisen opetuksen

Rakentamisen kiertotalous -tilaisuudessa kartoitettiin keinoja kiertotalouden edistämiseksi rakennushankkeissa 

9.2.2023
HIKKA-hanke ja FIGBC järjestivät 24.1. yhteisen verkostotilaisuuden Joensuun Tiedepuistossa. Tilaisuuden tavoitteena oli jakaa tietoa kiertotalouden ja vähähiilisyyden ratkaisuista kaupunkiympäristöalalla. Päivän esityksissä keskityttiin erityisesti infrarakentamiseen. Tilaisuuden lopussa keskusteltiin yhdessä siitä, mitä

Peikko, YIT ja Lukkaroinen julkaisevat tiekarttansa

8.2.2023
#BuildingLife -projektissa kokoamme kiinteistö- ja rakennusalalla toimivien organisaatioiden omia toimintaohjelmia tai tiekarttoja kannustamaan jokaista alalla toimivaa laatimaan omansa! Julkaisemme nyt Peikko Finlandin, YIT Suomen ja Lukkaroinen Arkkitehdit Oy:n suunnitelmat. YIT

Hiilineutraalin rakennetun alueen määritelmää pilotoidaan Keravalla, Mynämäellä, Vantaalla ja Espoossa 

6.2.2023
Green Building Council Finland aloittaa hiilineutraalin rakennetun alueen määritelmän pilotoinnin. Määritelmää ovat kirjoittaneet FIGBC Alueet -toimikunnan kymmenhenkisen työryhmän ohjaamana Roosa Leino, A-Insinöörit Rakennuttaminen sekä Ella Lahtinen, Green Building Council Finland.

Opi kiinteistö- ja rakennusalan kiertotalouden perusteet – maksutta! 

3.2.2023
Julkaisimme Kiinteistö- ja rakennusalan kiertotalouteen perehdyttävän verkkokurssin syyskuussa. Jatkamme nyt verkkokurssin maksuttomuutta kesäkuun loppuun saakka!   Kurssia suorittamassa on ollut nyt hieman alle 80 henkeä, keskiarvo kurssille annetuista palautteista on 8,1.