Green Building Council Finland

Vihreä rakentaminen kasvussa taantumasta huolimatta

San Fransiscossa viime viikolla järjestetyssä Greenbuild-konferenssissa julkistetun McGraw-Hill Constructionin tuoreen tutkimuksen mukaan vihreän rakentamisen markkinat ovat kasvaneet taloudellisen taantuman aikana ympäri maailman. Kasvu on ollut seurausta markkinoilla tapahtuneesta arvonmuutoksesta ja kestävyysajattelun noususta sekä siitä, että tieto vihreän rakentamisen liiketoimintahyödyistä on lisääntynyt.

Aiemmin erikoismarkkinaksi mielletystä vihreästä rakentamisesta on viimeaikaisen kehityksen myötä muodostunut yritysten näkökulmasta merkittävä liiketoimintamahdollisuus. Oikein tekemisen lisäksi vihreiden arvojen noudattamisesta on siis tullut myös liiketoiminnallisesti kannattavaa. Muutokseen ovat johtaneet etenkin asiakkailta ja markkinoilta tuleva painostus ja brändihyödyt sekä mahdolliset kustannussäästöt.

Tutkimuksen mukaan 48 prosenttia kyselyyn vastanneiden amerikkalaisten yritysten rakennushankkeista voitiin luokitella vihreiksi. Vuoteen 2015 mennessä tämän luvun odotetaan nousevan 58 prosenttiin. Kaiken kaikkiaan 63 prosentilla tutkimukseen vastanneista yrityksistä on suunnitteilla uusia vihreitä kaupallisen rakentamisen hankkeita ja 45 prosentilla uusia vihreitä julkisen rakentamisen hankkeita vuoteen 2015 mennessä. Lisäksi 50 prosenttia vastaajista ilmoittaa suunnittelevansa vihreiden arvojen mukaisia korjausrakentamisen hankkeita.

Vihreälle rakentamiselle olemassa valmiit markkinat

Tällä hetkellä parhaita vihreän rakentamisen markkinoita näyttäisivät olevan Iso-Britannia, Singapore, Brasilia ja Yhdistyneet arabiemiirikunnat. Iso-Britanniassa vihreitä korjaushankkeita on suunnitteilla 65 prosentilla ja Singaporessa 60 prosentilla vastaajista, kun taas Brasiliassa 83 prosentilla ja Yhdistyneissä arabiemiirikunnissa 73 prosentilla vastaajista on vihreiksi luokiteltavia uudishankkeita.

McGraw-Hill Constructionin varatoimitusjohtaja Harvey M. Bersteinin toteaakin olemassa olevien rakentamisen markkinoiden tarjoavan erinomaisia mahdollisuuksia vihreälle rakentamiselle, josta on kovaa vauhtia tulossa merkittävä osa tulevaisuuden rakentamista. Yritysten tulisikin hänen mukaansa valmistautua tähän muutokseen hyvissä ajoin.

“Tämä tutkimus osoittaa, että vihreä rakentaminen edesauttaa luonnonsuojelua, mutta tuo samalla myös lisäarvoa markkinoille. Näin ollen markkinoilla onkin selkeästi kysyntää vihreälle rakentamiselle.”, toteaa United Technologies Climate, Controls & Securityn toimitusjohtaja Geraus Darnis.

Vihreät ratkaisut vähentävät kustannuksia ja kasvattavat kiinteistön arvoa

Vihreän rakentamisen nousua selittävät etenkin sen tarjoamat merkittävät liiketoimintahyödyt rakennusten omistajille. Uudisrakennuskohteiden kohdalla tämä tarkoittaa keskimäärin 8 prosentin säästöjä operatiivisissa kuluissa ensimmäisen vuoden aikana ja 15 prosentin säästöjä viiden vuoden aikavälillä. Suunnittelu- ja rakennusyritysten mukaan vihreys myös kasvattaa rakennuksen arvoa 7 prosentilla, kun taas omistajien näkökulmasta arvon kasvu on 5 prosenttia.

Korjausrakentamisessa operatiivisten kulujen on huomattu vuoden aikana laskevan 9 prosenttia ja viiden vuoden aikana 13 prosenttia. Rakennusten arvon osalta ei kuitenkaan päästä uudisrakennusten kaltaisiin lukemiin, mutta hyödyt ovat silti huomattavia: suunnittelu- ja rakennusyritysten mukaan vihreys lisää uudistetun kiinteistön arvoa 5 prosentilla ja omistajien näkökulmasta 4 prosentilla.

U.S. Green Building Councilin toimitusjohtajan Rick Fedrizzin mukaan McGraw-Hill Constructionin tutkimus vahvistaa alalta viimeisen muutaman vuoden aikana saadut kokemukset.

“Yritysyhteisö on ottanut vihreän rakentamisen strategiseksi ohjenuorakseen, jolla sattuu olemaan myös merkittävä sosiaalista hyvinvointia lisäävä vaikutus”, Fedrizzi toteaa.

Tutkimus julkaistaan kokonaisuudessaan muiden tulosten ohella osana SmartMarket Report -sarjaa vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä.

 

Lue lisää:

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook

Green Building Council Finlandin syyskokous 2022

29.11.2022
Green Building Council Finland (FIGBC) on syyskokouksessaan 29.11.2022 päättänyt uuden hallituksen kokoonpanosta sekä vuoden 2023 toimintasuunnitelmasta, tulo- ja menoarviosta sekä jäsenmaksujen suuruuksista. Tavoitteista tekoihin Green Building Council Finlandin työssä on

Rakentamisen kiertotalouden ajankohtaispäivät 2022

25.11.2022
Green Building Council Finlandin Elina Samila avasi vuoden 2022 Rakentamisen kiertotalouden ajankohtaispäivät 16.11.-17.11.2022. Nämä järjestyksessä viidennet ajankohtaispäivät keräsivät lähes 300 kuulijaa. Tapahtuma järjestettiin Ympäristöministeriön tuella. Lisäksi tapahtuman järjestelyissä olivat mukana

Ilmarisen Nurminen: Hiilineutraalit sijoitukset 2035 

25.11.2022
–  Ilmarinen on merkittävä kiinteistösijoittaja Suomessa ja suhtaudumme tähän rooliimme vakavasti ja vastuullisesti. Tahdomme olla kehittämässä koko alaa ja olemme siksi mukana järjestössä, jolla on kanssamme samanlainen ajatusmaailma ja tavoitteet.

Rakennushankkeiden ympäristöluokitukset kiinnostavat edelleen

14.11.2022
FIGBC Tietoiskussa 14.11.2022 rakennushankkeiden ympäristöluokituksista käytiin tiivis markkinakatsaus käytössä olevista järjestelmistä. Markkinakatsauksen jälkeen perehdyimme eri luokitusten tuoreimpiin uutisiin, joita esittelivät FIGBC-verkoston jäsenet ja yhteistyökumppanit. Myös Suomessa luokitus vaikuttaa merkittävästi kohteiden

Tavoitteista toimiin! Avara, Material Maintenance MaMa, Materiaalikabinetti #BuildingLife kannattajiksi, Orient Occident julkaisee hiilineutraaliustiekarttansa

14.11.2022
Onko teidän yrityksenne valmis laatimaan oman hiilitiekarttansa tai toimintaohjelmansa kohti hiilineutraaliutta vuoteen 2035 mennessä? Hyviä vinkkejä organisaation oman toimintaohjelman laatimiseen saat #BuildingLife Hiilineutraalin rakennetun ympäristön toimintaohjelmasta, joka on nyt myös

FIGBC lausunto rakennuksen ilmastoselvityksen ja materiaaliselosteen asetusluonnoksille

11.11.2022
Ympäristöministeriö pyysi lausuntoja rakennuksen ilmastoselvityksen ja materiaaliselosteen asetusluonnoksista 11.11.2022 mennessä. Kutsuimme FIGBC:n jäsenistön asiantuntijoita yhteiseen työpajaan 28.10.2022. Muun muassa työpajan pohjalta olemme laatineet Green Building Council Finlandin lausunnon. Asetukset annettaisiin

Pikaoppaat vähähiiliseen rakentamiseen

11.11.2022
Green Building Council Finland ja A-Insinöörit julkaisevat seitsemän pikaopasta vähähiiliseen rakentamiseen kiinteistö- ja rakennusalan eri ammattiryhmille. Oppaiden vinkit perustuvat tehtäväkohtaisiin vähähiilisyyskoulutuksiin, joita on järjestetty #BuildingLife-ohjelman puitteissa vuonna 2022. Rakennuttajan, arkkitehdin

Saint-Gobain Finlandin Kaiser: Jälkijunaa ei kannata odottaa 

4.11.2022
Kansainvälisesti ja paikallisesti toimiva rakennustuotevalmistaja Saint-Gobain-konserni toimii samoin myös Green Building Councilissa.  – Maailmassa on 70 kansallista Green Building Coucilia ja Saint-Gobain on mukana noin 40:ssä. Green Building Council on

Miten kiinteistöala voi vähentää energiankulutustaan varautuessaan tulevaan talveen

2.11.2022
FIGBC:n Kiinteistöt-toimikunta on koonnut ehdotuksia ja ideoita konkreettisiksi toimenpiteiksi ja ratkaisuiksi asuinkohteille ja toimitiloille energiankäytön vähentämiselle talvikaudella.Aihe on erityisen ajankohtainen. Sähkön hinnasta ja riittävyydestä käydään vilkasta keskustelua ja Venäjän hyökkäyssota

Tule meille vuoden 2023 kumppanijäseneksi! 

1.11.2022
Haemme vuodelle 2023 FIGBC:n kumppanijäsentä. Kumppanijäsenen kanssa vauhditetaan rakennetun ympäristön muutosta hiilineutraaliksi ja kiertotalouden mukaan toimivaksi. Kumppanijäsenyyden vuosimaksu on 7 500 euroa varsinaisen jäsenmaksun lisäksi ja hakuaika päättyy 30.11.2022.  Green

Purkupihasta FIGBC:n uusin jäsen – samalla kolmensadan jäsenen raja rikki 

27.10.2022
Green Building Council Finlandin tavoitteena on, että rakennettu ympäristö on keskeinen osa ilmastonmuutoksen ratkaisua. Järjestönä ja jäsentemme verkostona tuotamme erilaisia selvityksiä ja toimintamalleja, joiden avulla alalla toimivat voivat vauhdittaa omaa

Kymmenessä vuodessa kolmensadan jäsenen raja rikki – FIGBC aikoo jatkossakin vauhdittaa toimialan kehitystä 

27.10.2022
Suomen Green Building Councilin perusti vuoden 2010 keväällä 29 organisaatiota, jotka näkivät tarpeen uudenlaiselle yhteistyölle toimialamme kestävän kehityksen vauhdittamiseksi.   FIGBC:n perustajajäseniä ovat Asuntosäätiö, Citycon Oyj, CO2.FI Oy, Fimera Oy ERMS,