Green Building Council Finland

Vihreä rakentaminen kasvussa taantumasta huolimatta

San Fransiscossa viime viikolla järjestetyssä Greenbuild-konferenssissa julkistetun McGraw-Hill Constructionin tuoreen tutkimuksen mukaan vihreän rakentamisen markkinat ovat kasvaneet taloudellisen taantuman aikana ympäri maailman. Kasvu on ollut seurausta markkinoilla tapahtuneesta arvonmuutoksesta ja kestävyysajattelun noususta sekä siitä, että tieto vihreän rakentamisen liiketoimintahyödyistä on lisääntynyt.

Aiemmin erikoismarkkinaksi mielletystä vihreästä rakentamisesta on viimeaikaisen kehityksen myötä muodostunut yritysten näkökulmasta merkittävä liiketoimintamahdollisuus. Oikein tekemisen lisäksi vihreiden arvojen noudattamisesta on siis tullut myös liiketoiminnallisesti kannattavaa. Muutokseen ovat johtaneet etenkin asiakkailta ja markkinoilta tuleva painostus ja brändihyödyt sekä mahdolliset kustannussäästöt.

Tutkimuksen mukaan 48 prosenttia kyselyyn vastanneiden amerikkalaisten yritysten rakennushankkeista voitiin luokitella vihreiksi. Vuoteen 2015 mennessä tämän luvun odotetaan nousevan 58 prosenttiin. Kaiken kaikkiaan 63 prosentilla tutkimukseen vastanneista yrityksistä on suunnitteilla uusia vihreitä kaupallisen rakentamisen hankkeita ja 45 prosentilla uusia vihreitä julkisen rakentamisen hankkeita vuoteen 2015 mennessä. Lisäksi 50 prosenttia vastaajista ilmoittaa suunnittelevansa vihreiden arvojen mukaisia korjausrakentamisen hankkeita.

Vihreälle rakentamiselle olemassa valmiit markkinat

Tällä hetkellä parhaita vihreän rakentamisen markkinoita näyttäisivät olevan Iso-Britannia, Singapore, Brasilia ja Yhdistyneet arabiemiirikunnat. Iso-Britanniassa vihreitä korjaushankkeita on suunnitteilla 65 prosentilla ja Singaporessa 60 prosentilla vastaajista, kun taas Brasiliassa 83 prosentilla ja Yhdistyneissä arabiemiirikunnissa 73 prosentilla vastaajista on vihreiksi luokiteltavia uudishankkeita.

McGraw-Hill Constructionin varatoimitusjohtaja Harvey M. Bersteinin toteaakin olemassa olevien rakentamisen markkinoiden tarjoavan erinomaisia mahdollisuuksia vihreälle rakentamiselle, josta on kovaa vauhtia tulossa merkittävä osa tulevaisuuden rakentamista. Yritysten tulisikin hänen mukaansa valmistautua tähän muutokseen hyvissä ajoin.

“Tämä tutkimus osoittaa, että vihreä rakentaminen edesauttaa luonnonsuojelua, mutta tuo samalla myös lisäarvoa markkinoille. Näin ollen markkinoilla onkin selkeästi kysyntää vihreälle rakentamiselle.”, toteaa United Technologies Climate, Controls & Securityn toimitusjohtaja Geraus Darnis.

Vihreät ratkaisut vähentävät kustannuksia ja kasvattavat kiinteistön arvoa

Vihreän rakentamisen nousua selittävät etenkin sen tarjoamat merkittävät liiketoimintahyödyt rakennusten omistajille. Uudisrakennuskohteiden kohdalla tämä tarkoittaa keskimäärin 8 prosentin säästöjä operatiivisissa kuluissa ensimmäisen vuoden aikana ja 15 prosentin säästöjä viiden vuoden aikavälillä. Suunnittelu- ja rakennusyritysten mukaan vihreys myös kasvattaa rakennuksen arvoa 7 prosentilla, kun taas omistajien näkökulmasta arvon kasvu on 5 prosenttia.

Korjausrakentamisessa operatiivisten kulujen on huomattu vuoden aikana laskevan 9 prosenttia ja viiden vuoden aikana 13 prosenttia. Rakennusten arvon osalta ei kuitenkaan päästä uudisrakennusten kaltaisiin lukemiin, mutta hyödyt ovat silti huomattavia: suunnittelu- ja rakennusyritysten mukaan vihreys lisää uudistetun kiinteistön arvoa 5 prosentilla ja omistajien näkökulmasta 4 prosentilla.

U.S. Green Building Councilin toimitusjohtajan Rick Fedrizzin mukaan McGraw-Hill Constructionin tutkimus vahvistaa alalta viimeisen muutaman vuoden aikana saadut kokemukset.

“Yritysyhteisö on ottanut vihreän rakentamisen strategiseksi ohjenuorakseen, jolla sattuu olemaan myös merkittävä sosiaalista hyvinvointia lisäävä vaikutus”, Fedrizzi toteaa.

Tutkimus julkaistaan kokonaisuudessaan muiden tulosten ohella osana SmartMarket Report -sarjaa vuoden 2013 ensimmäisellä neljänneksellä.

 

Lue lisää:

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook

Askeleet vähähiiliseen rakentamiseen päivitetty painos julkaistu

22.3.2023
Tämä käytännönläheinen opas auttaa alkuun, kun yrityksessänne pohditaan mihin oma tavoitetaso pitäisi asettaa, tai mitä olisi paras tehdä seuraavaksi. Askeleet vähähiiliseen rakentamiseen -opas on tarkoitettu rakennushankkeidensa ilmastovaikutusten vähentämiseen tähtääville organisaatioille

5+1 faktaa Rakennusten energiatehokkuusdirektiivistä

17.3.2023
Keskustelua Rakennusten energiatehokkuusdirektiivistä on ollut runsaasti, eikä väärinkäsityksiltäkään ole vältytty. On hyvä, että keskustelua käydään, sillä kansallisen mielipiteen luominen on ajankohtaista juuri nyt. Yhteisen mielipiteen luomiseksi olisi kuitenkin tärkeää, että

Usein kysyttyjä kysymyksiä EU-taksonomiasta 

17.3.2023
Osana Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaa EU on julkaissut kestävän rahoituksen luokittelujärjestelmän eli taksonomian. Taksonomian tarkoituksena on määritellä yhteisesti, mitkä toiminnot voidaan katsoa kestäviksi. Taksonomia muodostuu asetuksesta ja sen perusteella annetusta

Kestävät lähiöt ja lähiöiden kehittämisen tulevaisuus

14.3.2023
Keskiviikkona 1.3.2023 Turku Science Park oy:n clean kärkiala ja Green Building Council Finland järjestivät Kestävät lähiöt -webinaarin ja keskustelutilaisuuden Turun Tiedepuiston Vierailu- ja innovaatiokeskus Joessa. Tilaisuudessa Turun seudun toimijat kutsuttiin

Infra-ala ei ole jähmeä jättiläinen 

3.3.2023
Infra-ala tuottaa rakennetun ympäristön perustan, joka on väylien muodossa hyvinkin näkyvää ja toisaalta kuitenkin useimmiten maanpinnan alle sijoitettua ja siten näkymättömissä. Kaikelle infralle yhteistä on se, että hyvin toimiessaan infra

Ympäristösertifointien määrä jatkaa tasaista kasvua 

27.2.2023
Käytönaikaiset ympäristöluokitukset antavat viitekehyksen kiinteistön vastuulliseen hallintaan ja ylläpitoon. Jatkona aiemmalle ympäristöluokitusten markkinakatsaukselle järjestimme 17.2.2023 webinaarin kiinteistöjen käytönaikaisista ympäristöluokituksista.    Kaiken kaikkiaan kolmannen osapuolen myöntämät ympäristösertifioinnit rakennuksen suunnitteluun, rakentamiseen ja ylläpitoon

Tulevaisuuden kestävä infrastruktuuri 

24.2.2023
Kestävyys suuntautuu väistämättä tulevaisuuteen. Se on maailmanlaajuisesti, alueellisesti ja paikallisesti tapahtuvaa jatkuvaa ja ohjattua muutosta, jonka kautta pyritään tuottamaan hyvinvointia entistä ekologisemmin, taloudellisemmin ja sosiaalista ja kulttuurista pääomaa vaalien.   Kestävän

Rakennusmateriaalien uudelleenkäyttöön tähtäävä aloite antaa uusia taitoja pohjoismaisten ammatillisten oppilaitosten opiskelijoille 

14.2.2023
Nordic Innovationin rahoittama projekti Nordic Sustainable Construction käynnistää ohjelman, jonka tavoitteena on vahvistaa Pohjoismaiden ammatillisten oppilaitosten opiskelijoiden käytännön osaamista rakennusmateriaalien uudelleenkäytöstä. Hankkeessa kartoitetaan, kehitetään, jaetaan ja arvioidaan uusia ammatillisen opetuksen

Rakentamisen kiertotalous -tilaisuudessa kartoitettiin keinoja kiertotalouden edistämiseksi rakennushankkeissa 

9.2.2023
HIKKA-hanke ja FIGBC järjestivät 24.1. yhteisen verkostotilaisuuden Joensuun Tiedepuistossa. Tilaisuuden tavoitteena oli jakaa tietoa kiertotalouden ja vähähiilisyyden ratkaisuista kaupunkiympäristöalalla. Päivän esityksissä keskityttiin erityisesti infrarakentamiseen. Tilaisuuden lopussa keskusteltiin yhdessä siitä, mitä

Peikko, YIT ja Lukkaroinen julkaisevat tiekarttansa

8.2.2023
#BuildingLife -projektissa kokoamme kiinteistö- ja rakennusalalla toimivien organisaatioiden omia toimintaohjelmia tai tiekarttoja kannustamaan jokaista alalla toimivaa laatimaan omansa! Julkaisemme nyt Peikko Finlandin, YIT Suomen ja Lukkaroinen Arkkitehdit Oy:n suunnitelmat. YIT

Hiilineutraalin rakennetun alueen määritelmää pilotoidaan Keravalla, Mynämäellä, Vantaalla ja Espoossa 

6.2.2023
Green Building Council Finland aloittaa hiilineutraalin rakennetun alueen määritelmän pilotoinnin. Määritelmää ovat kirjoittaneet FIGBC Alueet -toimikunnan kymmenhenkisen työryhmän ohjaamana Roosa Leino, A-Insinöörit Rakennuttaminen sekä Ella Lahtinen, Green Building Council Finland.

Opi kiinteistö- ja rakennusalan kiertotalouden perusteet – maksutta! 

3.2.2023
Julkaisimme Kiinteistö- ja rakennusalan kiertotalouteen perehdyttävän verkkokurssin syyskuussa. Jatkamme nyt verkkokurssin maksuttomuutta kesäkuun loppuun saakka!   Kurssia suorittamassa on ollut nyt hieman alle 80 henkeä, keskiarvo kurssille annetuista palautteista on 8,1.