Green Building Council Finland

Vihreän rahoituksen asiantuntijaryhmä

Green Building Council Finland laajentaa asiantuntijaverkostojaan vihreän rahoituksen alalle. Aiemmin energiatehokkaiden ja vihreiden asuntolainojen kehitykseen keskittyneen EeMap -asiantuntijaryhmän perustalle kootaan uusi asiantuntijoiden ryhmä. Vihreän rahoituksen asiantuntijaryhmä keskustelee mm. EU:n taksonomian vaikutuksista suomalaisessa toimintaympäristössä.

Vihreän rahoituksen asiantuntijaryhmä kokoontuu seuraavan kerran 11.11.2021.

The Energy Efficient Mortgage Label (EEML)

15.4. 2021 järjestetyssä asiantuntijaryhmän kokouksessa keskusteltiin vilkkaasti helmikuun alussa lanseeratusta EEM Labelista. EEML:n tavoite on lisätä läpinäkyvyyttä ja vertailtavuutta markkinoille myös kansainvälisesti. EEML on todistus asuntolainan vakuuden vihreydestä ja tulee käyttöön vuoden 2021 loppuun mennessä.

Vihreät Asuntolainat webinaari 26.4. klo 15–17, asiantuntijaryhmämme puheenjohtaja Sanna Eriksson, toimitusjohtaja, OP-Asuntoluottopankki Oyj pitää puheenvuoron OP-ryhmän lanseeraamasta Green Covered Bond -viitekehyksestä. Osoitteessa löytyvät myös aiempien webinaarien tallenteet.

Suomessa useilla pankeilla on jo tarjota tuotteita, joissa rakennuksen energiatehokkuus vaikuttaa asuntolainoitukseen. ARA:n järjestelmäpäivityksen yhteydessä avataan pankeille rajapinta, jonka jälkeen myös pientalojen energiatodistukset ovat pankkien saatavilla sähköisesti.

EU:n Taksonomia

Kiinteistösijoittamisen johtaja Miika Kotaniemi, Rakli, kertasi tapaamisessa EU:n kestävän rahoituksen taksonomian viimeisimmät tiedot koskien rakennuksia.

Uudisrakennusten osalta kohteen primäärienergiankulutuksen edellytetään edelleen olevan 20 % lähes nollaenergiatatason (nZEB) kansallisen määritelmän tason alle. Käytännössä tämä tarkoittaa rakentamismääräysten vaatimustasoa Suomessa ja vastaa esimerkiksi asuinrakennuksille E-lukua 72 kWh/m2/a.

nZEB määritellään uudisrakentamisen vaatimusten kautta. Uudisrakentamisen tasot.

Suurin havaittu muutos liittyi kiinteistöjen hankintaan ja omistamiseen, jossa A-energialuokan energialuokkavaateen lisäksi oli kirjattu, että B-energialuokka täyttää myös kriteerit, jos rakennus edustaa kyseisen EU-maan 15 % energiatehokkuuden parhaimmistoa.

Myös biodiversiteetin ja ekosysteemien suojelun ja ennallistamisen (do no significant harm, DNSH) kriteeriä oli lievennetty. Kriteeri koskisi vain uudisrakentamista (ei ennen 31.12.2020 valmistuneen kannan ostoa tai hallinnointia). Lisäksi metsän määritelmää on tarkennettu: metsään ei saa rakentaa silloin, kun se on inventoitu osana kansallista päästönielujen varantoa TAI täyttää FAO:n määritelmän metsästä.

Vedenkäytön DNSH koskee samaten vain uudisrakennuksia. Kaikkien vesikalusteiden virtaamaa oli aiemmin 6 litraa minuutissa, mutta suihkujen osalta se on nyt nostettu kahdeksaan litraan. Tarkempaa tietoa antavat EU:n määritelmä kestävistä vesikalusteista, Water Label taso 1 ja 2.

World Green Building Council mukana taksonomian määrittelytyössä

Stephen Richardson, WorldGBC Europe, vetää yhtä kuudesta asiantuntijaryhmästä, jotka määrittelevät taksonomian kriteeristöjä.

Richardson kertoi DNSH:n lisäksi substantial contribution (SC) kriteeristöstä. Uudet kriteerit kiertotalouteen ja biodiversiteettiin liityen tulevat julkiselle lausuntokierrokselle kesäkuussa. Palautetta voi antaa heinä- ja elokuun ajan, jonka jälkeen työryhmä viimeistelee ehdotuksensa ja luovuttaa sen komissiolle.

Taksonomian 1. delegoitu asetus julkaistiin 21.4.2021.

Case Ramboll Village

Tapaamisen päätteeksi Johanna Mero-Petit, Ramboll Finland kertasi taksonomiakriteerien toteutumisesta hankkeissa. Esimerkkinä toimi Ramboll Village.

Kohde on rakennettu 2019, tarkastelu tehtiin siis takautuvasti. Kohde on Leed v4 Gold sertifioitu, käytön ajalta Green Office – sertifioitu. Hiilijalanjälki laskettiin Level(s)-menetelmän mukaisesti, osana ympäristöministeriön pilottia.

Suurimpana haasteena Mero-Petit kertoi olleen DNSH kriteerien todentamisen vanhasta hankkeesta, josta ei LEED ympäristöserfitioinista huolimatta pystytty varmistamaan kaikkien kriteerien täyttymistä.

Lue lisää Ramboll Villagesta.

Tapaamisen esitysmateriaalit

Miika Kotaniemi, Rakli (pdf)
Johanna Mero-Petit, Ramboll Finland (pdf)
Stephen Richardson, WorldGBC Europe (pdf)

Katso myös YLVAn tekemä tarkastelu taksonomian käytöstä.

Lisätietoja

Mikko Nousiainen
puh. +358 40 525 8440

Lauri Tähtinen
puh. +358 40 486 5400

etunimi.sukunimi(at)figbc.fi

Edit: artikkelia muokattu lisäämällä yhteystiedot 22.4.2021.

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook

FIGBC:n vastuullinen sijoitustoiminta

24.3.2023
Aidosti vastuullisesti voi sijoittaa pienikin organisaatio. Green Building Council Finlandin hallituksen hyväksymän varainhallinta- ja sijoituspolitiikan mukaisesti sijoitamme aiempina vuosina kertyneen ylijäämän kohteisiin, joiden ympäristövaikutukset ovat positiivisia. Joskus voi kasvavissa organisaatioissa

Luotettavia vastuullisuuslupauksia vai puolihuolimatonta viherpesua?

23.3.2023
Vastuullisuus on kuuma puheenaihe, eikä kiinteistö- ja rakennusala ole poikkeus. Toimialan ympäristövaikutukset ovat valtavat ja yritykset viestivät mielellään vastuullisuudestaan. Mikä on hiilineutraaliuden tavoittelun merkitys kiinteistö- ja rakennusalalla ja miten vältetään

Askeleet vähähiiliseen rakentamiseen päivitetty painos julkaistu

22.3.2023
Tämä käytännönläheinen opas auttaa alkuun, kun yrityksessänne pohditaan mihin oma tavoitetaso pitäisi asettaa, tai mitä olisi paras tehdä seuraavaksi. Askeleet vähähiiliseen rakentamiseen -opas on tarkoitettu rakennushankkeidensa ilmastovaikutusten vähentämiseen tähtääville organisaatioille

5+1 faktaa Rakennusten energiatehokkuusdirektiivistä

17.3.2023
Keskustelua Rakennusten energiatehokkuusdirektiivistä on ollut runsaasti, eikä väärinkäsityksiltäkään ole vältytty. On hyvä, että keskustelua käydään, sillä kansallisen mielipiteen luominen on ajankohtaista juuri nyt. Yhteisen mielipiteen luomiseksi olisi kuitenkin tärkeää, että

Usein kysyttyjä kysymyksiä EU-taksonomiasta 

17.3.2023
Osana Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaa EU on julkaissut kestävän rahoituksen luokittelujärjestelmän eli taksonomian. Taksonomian tarkoituksena on määritellä yhteisesti, mitkä toiminnot voidaan katsoa kestäviksi. Taksonomia muodostuu asetuksesta ja sen perusteella annetusta

Kestävät lähiöt ja lähiöiden kehittämisen tulevaisuus

14.3.2023
Keskiviikkona 1.3.2023 Turku Science Park oy:n clean kärkiala ja Green Building Council Finland järjestivät Kestävät lähiöt -webinaarin ja keskustelutilaisuuden Turun Tiedepuiston Vierailu- ja innovaatiokeskus Joessa. Tilaisuudessa Turun seudun toimijat kutsuttiin

Infra-ala ei ole jähmeä jättiläinen 

3.3.2023
Infra-ala tuottaa rakennetun ympäristön perustan, joka on väylien muodossa hyvinkin näkyvää ja toisaalta kuitenkin useimmiten maanpinnan alle sijoitettua ja siten näkymättömissä. Kaikelle infralle yhteistä on se, että hyvin toimiessaan infra

Ympäristösertifointien määrä jatkaa tasaista kasvua 

27.2.2023
Käytönaikaiset ympäristöluokitukset antavat viitekehyksen kiinteistön vastuulliseen hallintaan ja ylläpitoon. Jatkona aiemmalle ympäristöluokitusten markkinakatsaukselle järjestimme 17.2.2023 webinaarin kiinteistöjen käytönaikaisista ympäristöluokituksista.    Kaiken kaikkiaan kolmannen osapuolen myöntämät ympäristösertifioinnit rakennuksen suunnitteluun, rakentamiseen ja ylläpitoon

Tulevaisuuden kestävä infrastruktuuri 

24.2.2023
Kestävyys suuntautuu väistämättä tulevaisuuteen. Se on maailmanlaajuisesti, alueellisesti ja paikallisesti tapahtuvaa jatkuvaa ja ohjattua muutosta, jonka kautta pyritään tuottamaan hyvinvointia entistä ekologisemmin, taloudellisemmin ja sosiaalista ja kulttuurista pääomaa vaalien.   Kestävän

Rakennusmateriaalien uudelleenkäyttöön tähtäävä aloite antaa uusia taitoja pohjoismaisten ammatillisten oppilaitosten opiskelijoille 

14.2.2023
Nordic Innovationin rahoittama projekti Nordic Sustainable Construction käynnistää ohjelman, jonka tavoitteena on vahvistaa Pohjoismaiden ammatillisten oppilaitosten opiskelijoiden käytännön osaamista rakennusmateriaalien uudelleenkäytöstä. Hankkeessa kartoitetaan, kehitetään, jaetaan ja arvioidaan uusia ammatillisen opetuksen

Rakentamisen kiertotalous -tilaisuudessa kartoitettiin keinoja kiertotalouden edistämiseksi rakennushankkeissa 

9.2.2023
HIKKA-hanke ja FIGBC järjestivät 24.1. yhteisen verkostotilaisuuden Joensuun Tiedepuistossa. Tilaisuuden tavoitteena oli jakaa tietoa kiertotalouden ja vähähiilisyyden ratkaisuista kaupunkiympäristöalalla. Päivän esityksissä keskityttiin erityisesti infrarakentamiseen. Tilaisuuden lopussa keskusteltiin yhdessä siitä, mitä

Peikko, YIT ja Lukkaroinen julkaisevat tiekarttansa

8.2.2023
#BuildingLife -projektissa kokoamme kiinteistö- ja rakennusalalla toimivien organisaatioiden omia toimintaohjelmia tai tiekarttoja kannustamaan jokaista alalla toimivaa laatimaan omansa! Julkaisemme nyt Peikko Finlandin, YIT Suomen ja Lukkaroinen Arkkitehdit Oy:n suunnitelmat. YIT