Menu
Menu

Viisaan liikkumisen palvelut toimitilakiinteistöissä

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook

Kirjoittaja Johanna Taskinen toimii johtavana asiantuntijana liikennesuunnitteluun erikoistuneessa Mobinet Oy:ssä.

Kuva: Mobinet Oy

Kun suunnitellaan kiinteistöjä, suunnitellaan aina myös liikennettä. Työpaikkakiinteistöjen ominaisuudet vaikuttavat siihen, miten helppoa työmatkoilla on käyttää autoa, joukkoliikennettä tai pyörää.

Toimitilakiinteistöjen liikennesuunnittelu on pitkään keskittynyt autopaikkoihin ja autoliikenteeseen. Ilmastonmuutoksen ja vihreän rakentamisen myötä sijainti hyvien joukkoliikenneyhteyksien varrella sekä pyöräilyn olosuhteet ovat nousseet entistä tärkeämmiksi. Niistä saa myös pisteitä rakennusten ympäristösertifioinneissa (esim. LEED ja Breeam).

Ihmiset ovat melko valmiita tekemään ympäristöystävällisiä valintoja, kunhan heitä autetaan. Kun olemme muutamilla työpaikoilla kysyneet työntekijöiltä, kuinka mahdollisia eri kulkutavat ja niitä tukevat palvelut heille ovat, on käynyt ilmi, että kodin ja työpaikan välistä hiilijalanjälkeä on mahdollista pienentää jopa 20–30 prosenttia.

Uudelle liikkumiskulttuurille on kysyntää myös siksi, että auton merkitys kulutustuotteena tai statussymbolina ei ole enää niin suuri kuin aikaisemmin. Se kilpailee yhä enemmän muiden tuotteiden ja palveluiden kanssa. Autonomistus ja käyttö nuoremmissa sukupolvissa on jo kääntynyt laskuun autoilun mahtimaissa Yhdysvalloissa ja Saksassa.

Jos työpaikkakiinteistöjen suunnittelussa halutaan ottaa eri liikkujaryhmät ja uudet arvot huomioon sekä vähentää autonkäyttöä ja parkkipaikkoja, liikkumista tulisi tarkastella laajemmin kuin pelkkänä autopaikkakysymyksenä. Toimitilakiinteistö voi selvittää kyselyllä kiinteistön käyttäjien toiveita, tarpeita ja kulkutapoja. Näin voidaan luoda asiakkaiden tarpeita vastaava liikkumisen palveluiden kokonaisuus, eikä ajauduta taistelemaan pelkästään autopaikoista. Samalla saadaan tarvittavat pisteet ympäristösertifikaatteihin.

Toimitilakiinteistön kannattaa esimerkiksi tarjota tietoa joukkoliikenteen aikatauluista sekä kulkureiteistä pysäkeille. Pyörätelineiden laatuun ja sijaintiin kannattaa kiinnittää huomiota. Pyöräilijät arvostavat pieniäkin asioita, kuten pumppuja ja syksyllä järjestettäviä nastarenkaiden vaihtopäiviä.

Autoa tarvitaan aina välillä, mutta parkkipaikkojen rakentaminen työntekijöiden autoille on varsin kallis ratkaisu satunnaiseen autotarpeeseen. Vaihtoehto on käyttää autoja palveluna, jolloin parkkipaikkoja ei tarvita niin paljon ja työntekijät voivat tulla työpaikalle joukkoliikenteellä tai pyöräillen.

Kimppakyytien syntymistä voidaan helpottaa tarjoamalla toimitilakiinteistön asiakkaille kyytien pyytämisen ja tarjoamisen markkinapaikka. Mitä enemmän kiinteistön työntekijät tulevat kimpassa, sitä vähemmän tarvitaan autopaikkoja.

Monet autoilijat saattaisivat arvostaa ajotapavalmennusta työpaikallaan. Se on autoilijoille ehkä helpoin tapa säästää bensakuluissa ja samalla vaikuttaa omiin päästöihin ja onnettomuusriskiin.

Kaikkia edellä mainittuja palveluja on jo tarjolla, ja niitä voidaan kutsua viisaan liikkumisen palveluiksi. Näihin palveluihin on mahdollisuus tutustua tarkemmin 17.5. aamiaisseminaarissa.

Johanna Taskinen
Työmatkaliikenteen suunnittelija
Mobinet Oy
+358407573284
johanna.taskinen(at)mobinet.fi

Scroll Up

Ilmoita alan tapahtuma

Bitnami