Green Building Council Finland

Viisi vinkkiä vihreämpiin kaupallisiin keittiöihin – sekä rakennuksiin yleisesti

Edelleen suurin osa ravintoloista päästää kuuman ja huonosti puhdistetun ilman sellaisenaan ulkoilmaan. Sen sijaan kuuma ja usein rasvainen poistoilma voisi olla kunnolla puhdistettu ja sen sisältämä energia otettu hyötykäyttöön. Kylmillä alueilla, kuten pohjoismaissa, voidaan saavuttaa valtavia säästöjä kiinteistöiden vuotuisessa energiankulutuksessa.

Mekaaniset puhdistusmenetelmät sekä rasvasuodattimet eivät yksinään pysty käsittelemään suurten kaupallisten keittiöiden korkeaa rasvakuormaa. Pienemmät partikkelit pääsevät suodattimista läpi ja kulkeutuvat poistoilmavirtauksen mukana tarttuen kanaviston seinämiin ja lämmönvaihtimeen, heikentäen näin lämmöntalteenottoa.

Ozonetech tarjoaa viisi parasta vinkkiä kaupallisten keittiöiden ja ravintoloiden muuttamiseksi kestävän kehityksen periaatteiden mukaisiksi, energiatehokkaiksi yksiköiksi joilla on huomattavasti vähemmän negatiivisia ympäristövaikutuksia.

1.Valitse energiatehokkaat laitteet ja jotka ovat käynnissä vain tarvittaessa.

Valitse aina nykyaikaiset ja energiatehokkaat järjestelmät, joissa on alhainen melutaso. Säädä sähkön ja ilman tarpeeseen liittyvien laitteiden, kuten keittiön ilmanvaihdon, liesien ja uunien käyttö reaaliaikaseksi todellisen tarpeen mukaan. Tee asianmukainen analyysi laitteiden tarpeesta eri aikoina. Valitse esimerkiksi kaksi pientä uunia yhden suuren sijasta tai harkitse nopean lämmön yhdistelmäuunia.

2. Puhdista poistoilmaa jatkuvasti lämmöntalteenoton maksimoimiseksi ja tulipaloriskin pienentämiseksi

Tämä on ehkä tärkein yksittäinen toimenpide energiansäästön lisäämiseksi. Jos pahanhajuista ja rasvaista ilmaa puhdistetaan jatkuvasti, sillä ei pelkästään maksimoida energian talteenottoa vaan vältetään myös epämiellyttävien hajujen leviäminen sekä minimoidaan tulipaloriski kanavistossa. Jäteilman tehokas käsittely ja sen lämmön hyödyntäminen vähentää myös ilmankierron tarvetta. Mitä tehokkaammin poistoilma käsitellään, sitä vähemmän tarvitaan raikasta tuloilmaa mukavan työympäristön aikaansaamiseksi.

3. Valitse korkealaatuinen lämmönvaihdin

Valitse huippulaatuinen lämmönvaihdin, joka täyttää vähintään 73%:n lämpötehokkuutta koskevan EU-direktiivin vaatimukset. Puhdas ja kuuma poistoilma on arvokas energianlähde. Tehokkaalla ja jatkuvalla puhdistamisella, kuumasta poistoilmasta saadaan niin puhdasta, että energia voidaan ottaa talteen ja käyttää tilojen ja kiinteistöjen lämmitykseen.

4. Vieraile samankaltaisissa ravintoloissa ja katso rasvakanavien sisäpuolelle

Keittiön rasvaisen poistoilman käsittelyyn on useita järjestelmiä. Kaikki lupaavat saman: pitää kanavistot puhtaana rasvasta. Suosittelemme kysymään todellisia käyttökokemuksia ja vertailemaan niitä – näin saat totuudenmukaisen kuvan.

5. Minimoi käsittelyjärjestelmän ympäristövaikutukset

Ennen lopullista järjestelmän valintaa, vertaile eri menetelmien ympäristövaikutuksia kymmenen vuoden aikavälillä. Mitä vähemmän energiaa käytetään kuljetuksiin, huoltoihin sekä kuluneiden osien vaihtoon, sen parempi.

Kirjoittaja: Stefan Lindskog, Ozonetechin Business Development Manager ja kaupallisten keittiöiden poistoilman puhdistamisen johtava asiantuntija (kuva)

Lisätietoa löydät osoitteesta www.ozonetech.com/fi

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook

Suomen ensimmäinen BREEAM infrastructure sertifioitu hanke

31.3.2023
Elina Samila, FIGBC, haastatteli Janne Tikkamäkeä, Skanska, infrarakentamisen ympäristönäkökulmien muutoksesta. Tikkamäki toimii Väylä- ja Infrarakentamisen tulosyksikön johtajana ja on ollut mukana niin Lohja- Muurla (valmistunut 2009) kuin Lahden eteläinenkehätie Valtari

Miten huomioida biodiversiteetti rakentamisessa?

30.3.2023
Green Building Council Finlandin Rakentaminen-toimikunta on koonnut kattavan linkkilistan ja lähtötiedot biodiversiteetin eli luonnon monimuotoisuuden huomioimiseen rakennus- ja kiinteistöalalla. On arvioitu, että biodiversiteettikato on yhtä vakava uhka kuin ilmastonmuutos ja

FIGBC:n vastuullinen sijoitustoiminta

24.3.2023
Aidosti vastuullisesti voi sijoittaa pienikin organisaatio. Green Building Council Finlandin hallituksen hyväksymän varainhallinta- ja sijoituspolitiikan mukaisesti sijoitamme aiempina vuosina kertyneen ylijäämän kohteisiin, joiden ympäristövaikutukset ovat positiivisia. Joskus voi kasvavissa organisaatioissa

Luotettavia vastuullisuuslupauksia vai puolihuolimatonta viherpesua?

23.3.2023
Vastuullisuus on kuuma puheenaihe, eikä kiinteistö- ja rakennusala ole poikkeus. Toimialan ympäristövaikutukset ovat valtavat ja yritykset viestivät mielellään vastuullisuudestaan. Mikä on hiilineutraaliuden tavoittelun merkitys kiinteistö- ja rakennusalalla ja miten vältetään

Askeleet vähähiiliseen rakentamiseen päivitetty painos julkaistu

22.3.2023
Tämä käytännönläheinen opas auttaa alkuun, kun yrityksessänne pohditaan mihin oma tavoitetaso pitäisi asettaa, tai mitä olisi paras tehdä seuraavaksi. Askeleet vähähiiliseen rakentamiseen -opas on tarkoitettu rakennushankkeidensa ilmastovaikutusten vähentämiseen tähtääville organisaatioille

5+1 faktaa Rakennusten energiatehokkuusdirektiivistä

17.3.2023
Keskustelua Rakennusten energiatehokkuusdirektiivistä on ollut runsaasti, eikä väärinkäsityksiltäkään ole vältytty. On hyvä, että keskustelua käydään, sillä kansallisen mielipiteen luominen on ajankohtaista juuri nyt. Yhteisen mielipiteen luomiseksi olisi kuitenkin tärkeää, että

Usein kysyttyjä kysymyksiä EU-taksonomiasta 

17.3.2023
Osana Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaa EU on julkaissut kestävän rahoituksen luokittelujärjestelmän eli taksonomian. Taksonomian tarkoituksena on määritellä yhteisesti, mitkä toiminnot voidaan katsoa kestäviksi. Taksonomia muodostuu asetuksesta ja sen perusteella annetusta

Kestävät lähiöt ja lähiöiden kehittämisen tulevaisuus

14.3.2023
Keskiviikkona 1.3.2023 Turku Science Park oy:n clean kärkiala ja Green Building Council Finland järjestivät Kestävät lähiöt -webinaarin ja keskustelutilaisuuden Turun Tiedepuiston Vierailu- ja innovaatiokeskus Joessa. Tilaisuudessa Turun seudun toimijat kutsuttiin

Infra-ala ei ole jähmeä jättiläinen 

3.3.2023
Infra-ala tuottaa rakennetun ympäristön perustan, joka on väylien muodossa hyvinkin näkyvää ja toisaalta kuitenkin useimmiten maanpinnan alle sijoitettua ja siten näkymättömissä. Kaikelle infralle yhteistä on se, että hyvin toimiessaan infra

Ympäristösertifointien määrä jatkaa tasaista kasvua 

27.2.2023
Käytönaikaiset ympäristöluokitukset antavat viitekehyksen kiinteistön vastuulliseen hallintaan ja ylläpitoon. Jatkona aiemmalle ympäristöluokitusten markkinakatsaukselle järjestimme 17.2.2023 webinaarin kiinteistöjen käytönaikaisista ympäristöluokituksista.    Kaiken kaikkiaan kolmannen osapuolen myöntämät ympäristösertifioinnit rakennuksen suunnitteluun, rakentamiseen ja ylläpitoon

Tulevaisuuden kestävä infrastruktuuri 

24.2.2023
Kestävyys suuntautuu väistämättä tulevaisuuteen. Se on maailmanlaajuisesti, alueellisesti ja paikallisesti tapahtuvaa jatkuvaa ja ohjattua muutosta, jonka kautta pyritään tuottamaan hyvinvointia entistä ekologisemmin, taloudellisemmin ja sosiaalista ja kulttuurista pääomaa vaalien.   Kestävän

Rakennusmateriaalien uudelleenkäyttöön tähtäävä aloite antaa uusia taitoja pohjoismaisten ammatillisten oppilaitosten opiskelijoille 

14.2.2023
Nordic Innovationin rahoittama projekti Nordic Sustainable Construction käynnistää ohjelman, jonka tavoitteena on vahvistaa Pohjoismaiden ammatillisten oppilaitosten opiskelijoiden käytännön osaamista rakennusmateriaalien uudelleenkäytöstä. Hankkeessa kartoitetaan, kehitetään, jaetaan ja arvioidaan uusia ammatillisen opetuksen