Viisi vinkkiä vihreämpiin kaupallisiin keittiöihin – sekä rakennuksiin yleisesti

Edelleen suurin osa ravintoloista päästää kuuman ja huonosti puhdistetun ilman sellaisenaan ulkoilmaan. Sen sijaan kuuma ja usein rasvainen poistoilma voisi olla kunnolla puhdistettu ja sen sisältämä energia otettu hyötykäyttöön. Kylmillä alueilla, kuten pohjoismaissa, voidaan saavuttaa valtavia säästöjä kiinteistöiden vuotuisessa energiankulutuksessa.

Mekaaniset puhdistusmenetelmät sekä rasvasuodattimet eivät yksinään pysty käsittelemään suurten kaupallisten keittiöiden korkeaa rasvakuormaa. Pienemmät partikkelit pääsevät suodattimista läpi ja kulkeutuvat poistoilmavirtauksen mukana tarttuen kanaviston seinämiin ja lämmönvaihtimeen, heikentäen näin lämmöntalteenottoa.

Ozonetech tarjoaa viisi parasta vinkkiä kaupallisten keittiöiden ja ravintoloiden muuttamiseksi kestävän kehityksen periaatteiden mukaisiksi, energiatehokkaiksi yksiköiksi joilla on huomattavasti vähemmän negatiivisia ympäristövaikutuksia.

1.Valitse energiatehokkaat laitteet ja jotka ovat käynnissä vain tarvittaessa.

Valitse aina nykyaikaiset ja energiatehokkaat järjestelmät, joissa on alhainen melutaso. Säädä sähkön ja ilman tarpeeseen liittyvien laitteiden, kuten keittiön ilmanvaihdon, liesien ja uunien käyttö reaaliaikaseksi todellisen tarpeen mukaan. Tee asianmukainen analyysi laitteiden tarpeesta eri aikoina. Valitse esimerkiksi kaksi pientä uunia yhden suuren sijasta tai harkitse nopean lämmön yhdistelmäuunia.

2. Puhdista poistoilmaa jatkuvasti lämmöntalteenoton maksimoimiseksi ja tulipaloriskin pienentämiseksi

Tämä on ehkä tärkein yksittäinen toimenpide energiansäästön lisäämiseksi. Jos pahanhajuista ja rasvaista ilmaa puhdistetaan jatkuvasti, sillä ei pelkästään maksimoida energian talteenottoa vaan vältetään myös epämiellyttävien hajujen leviäminen sekä minimoidaan tulipaloriski kanavistossa. Jäteilman tehokas käsittely ja sen lämmön hyödyntäminen vähentää myös ilmankierron tarvetta. Mitä tehokkaammin poistoilma käsitellään, sitä vähemmän tarvitaan raikasta tuloilmaa mukavan työympäristön aikaansaamiseksi.

3. Valitse korkealaatuinen lämmönvaihdin

Valitse huippulaatuinen lämmönvaihdin, joka täyttää vähintään 73%:n lämpötehokkuutta koskevan EU-direktiivin vaatimukset. Puhdas ja kuuma poistoilma on arvokas energianlähde. Tehokkaalla ja jatkuvalla puhdistamisella, kuumasta poistoilmasta saadaan niin puhdasta, että energia voidaan ottaa talteen ja käyttää tilojen ja kiinteistöjen lämmitykseen.

4. Vieraile samankaltaisissa ravintoloissa ja katso rasvakanavien sisäpuolelle

Keittiön rasvaisen poistoilman käsittelyyn on useita järjestelmiä. Kaikki lupaavat saman: pitää kanavistot puhtaana rasvasta. Suosittelemme kysymään todellisia käyttökokemuksia ja vertailemaan niitä – näin saat totuudenmukaisen kuvan.

5. Minimoi käsittelyjärjestelmän ympäristövaikutukset

Ennen lopullista järjestelmän valintaa, vertaile eri menetelmien ympäristövaikutuksia kymmenen vuoden aikavälillä. Mitä vähemmän energiaa käytetään kuljetuksiin, huoltoihin sekä kuluneiden osien vaihtoon, sen parempi.

Kirjoittaja: Stefan Lindskog, Ozonetechin Business Development Manager ja kaupallisten keittiöiden poistoilman puhdistamisen johtava asiantuntija (kuva)

Lisätietoa löydät osoitteesta www.ozonetech.com/fi

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook
Scroll Up

Ilmoita alan tapahtuma

Bitnami