Green Building Council Finland

Virtuaalisen opintomatkan raportti: rakennetun ympäristön kiertotalous

Green Building Council Finlandin KIRAKioski järjesti 13.-14.10.2021​ virtuaalisen opintomatkan rakennetun ympäristön kiertotalouteen. Matka toteutettiin osin virtuaalisena, eli osallistuminen oli mahdollista läsnä Helsingissä tai etänä Teams-yhteydellä. Lisäksi otimme yhteyden Belgiaan sekä Tanskaan.​ Lataa tästä käyttöösi opintomatkamme raportti (pdf).

Opintomatkan kohde-esittelyt ja opit​

BC Architects​

Belgialainen BC Architects on osa kolmen yrityksen yhteenliittymää, johon kuuluu lisäksi luonnon- ja kiertotalouden mukaisia materiaaleja valmistava BC Materials sekä tutkimustoimintaa harjoittava, yleishyödyllinen BC Studies​.

Vuodesta 2009 alkaen aloittanut tiimi koostuu neljästä perustajasta ja noin 15 yhteistyökumppanista, jotka työskentelevät Brysselistä käsin Euroopan ja Afrikan mantereella sijaitsevissa projekteissa.

BC toimii hybridinä, niin, että rakennusprojektit ovat samalla tutkimus- ja oppimisprojekteja​. He pyrkivät bioalueelliseen, vähemmän teknologiseen, kiertotalouden periaatteiden mukaisesti toimivaan, inklusiiviseen suunnitteluun. Tutkimus- ja kehitystyötä tehdään yhteistyössä urakoitsijoiden, kaikkien BC-yritysten sekä muiden toimijoiden kanssa.

Ludovica Cassina, Emile Deroose ja Baptiste Chatenet esittelivät opintomatkan osallistujille kolme kohdetta.

LUMA: Lumassa vanha junavarikko Arles’n kaupungissa kunnostetaan uuteen käyttöön Atelier Luman työ- ja laboratoriotiloiksi sekä julkiseksi Resource Centeriksi.​ Materiaaleja on etsitty itse tontilta ja sen lähiympäristöstä, vanhasta sillasta, kivilouhokselta ja uusiomateriaaleja käytetään muun muassa akustiikkapaneeleissa, katemateriaaleina, seinien rappauksissa.

USQUARE​: 100-vuotias, suljettu kortteli avattiin jälleen yleisölle. Moniammatillinen tiimi työskenteli Ixellesin vanhan kasarmin tontilla, jossa erilaisia rakennuksia peruskorjattiin ja sijoitettiin uudelleen.

Päärakennusta muutettiin mahdollisimman vähän ja materiaalien hyötykäyttöön tontilla panostettiin: muun muassa tiilet, kattotiilet, patterit, wc:t inventoitiin ja osa niistä käytettiin uudelleen. Biopohjaisten materiaalien ja modulaaristen rakenteiden käyttöön panostettiin: lähellä tuotettua hempcretea käytettiin akustisena laastina. ​Lisäksi tekniikka ostettiin palveluna: valaistus ja hissit leasing-palveluna.

Targnon: Henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitetun lomatalon purku ja uudelleenrakentaminen​. Tässä projektissa kalusteita ja sisäpintamateriaaleja lahjoitettiin paikallisille asukkaille ja operaattoreille, mm. uuden nuorisotalon rakentamiseksi. ​Tiilet ja kivilatomus käytettiin uudessa rakennuksessa ja muut uuden rakennuksen materiaalit toimitetaan 40 km:n säteeltä. ​Esimerkiksi eristysmateriaaliksi käytettiin tontilta kerättävää hamppua tai paikallisten viljelijöiden olkijätettä.​

YIT Workery+ Vallila​

Workery+ Vallila coworking-tila sijaitsee Helsingissä. Kiinteistö on aiemmin palvellut tuotanto- ja toimistotiloina ja muuntui keväällä 2021 industrial-henkiseksi työskentelytilaksi. Kaikissa coworking-tiloissa on tehokas ilmanpuhdistus ja auditoitu kyberturvallisuus. Outi Vaarala kertoi, kuinka YIT on luonut uutta kiertotalousliiketoimintaa itselleen yhteiskäyttöisten toimisto- ja tapahtumatilojen operaattorina tällä uudella konseptilla. Itse tilat remontoitiin pienellä budjetilla; neuvottelutiloissa käytettiin varastosta löytynyttä tekstiilimattoa, keittiön laitteet ovat suurimmilta osin kiinteistön vanhoja, lisäksi säilytettiin ennen leipomona toimineen rakennuksen industrial-henkinen tyyli ja vuokrattiin kalusteita​.

NREP: Key learnings from Resource Rows and Upcycle Studios​

Rasmus Grosen Olsen esitteli tunnetuista tanskalaisista kiertotalouskohteista saatuja oppeja:​

Hankkeissa oli tavoitteena päästöjen vähentäminen, ja se onnistui uusien materiaalien tuottamatta jättämisenä. Purku- ja kunnostusprosessit kuitenkin kasvattivat päästöjä. ​Siksi purku- ja kunnostus on otettava huomioon CO2-laskelmissa. Uudelleenkäytettävien materiaalien hankinta muistuttaa tällä hetkellä aarteenetsintää​, totesi Grosen Olsen. Toinen oppi oli, että näkyvät uusio- ja kierrätysratkaisut toimivat B2C-markkinoinnissa, mutta LCC/LCA-todistukset toimivat B2B-markkinoinnissa. LCA/LCC-laskennat Grosen Olsen kehotti tekemään suunnitteluvaiheessa vaikuttavien ratkaisujen valitsemiseksi.​ Kaikkein keskeisintä on yhteistyö luotettavien urakoitsijoiden kanssa.

Workshop: Projektisuunnitelmat​

​Virtuaalisen opintomatkan työpajoissa pienryhmät pohtivat, miten voisimme tuoda ulkomaisten esimerkkien kiertotalousoppeja Suomeen. Ryhmät valmistelivat projektisuunnitelmat seuraaville hankkeille:​

  • Kiertotalousatlas – kaupunkiseudun paikkatietoa ja kiertotaloustietoa yhdistävä tietopankki.
  • KiertotalousHubi – materiaali- ja rakennusosakirjasto lähiseudun asukkaille, pajatiloja kunnostamiseen, CitySortti-asema​.
  • Aarteenetsijät – yhteistoiminnallinen käytöstä poistettujen tuotteiden kunnostuksen ja re-design tila​.
  • Kierrätystiilielementtitehdas Brickcycle – erikoistuneiden purkajien, kunnostajien ja tiilituottajien bisnes​.
  • Kiertotalouskylä – olemassa olevan alueen uudistuspilotti, jossa huomioidaan kiertotalous uuden kaavan laatimisesta alkaen​

Kasvuyritysten rohkeus​

Lopulta matkalle liittyi mukaan kaksi kasvuyritystä, joiden kanssa käytiin mielenkiintoisia keskusteluja​.

Upright Project​: Uprightin kehittämä matemaattinen malli tutkii erilaisten tuotteiden, palveluiden ja yritysten kokonaisvaikutuksia koneoppimisen ja tekoälyn voimin. Tuukka Yrttimaa kertoi yrityksen vaikuttavuustavoitteista ja rohkaisi tarttumaan suurienkin haasteiden ratkaisemiseen kunnianhimoisesti, vaikka niitä ei ensi tilassa olisikaan mahdollista taklata kokonaan. Koko Upright Project on rohkea aloite ryhtyä mittaroimaan yritysten negatiivisten ja positiivisten vaikutusten summaa tieteellisesti.​

Kapacity.io​: Jaakko Rauhala esitteli yrityksen toimintaa ja rohkaisi kaikkia osallistujia yrityksestä ja roolista riippumatta ryhtymään edistämään kestävän kehityksen ratkaisujen käyttöönottoa viipymättä.​ Kapacity luo kysyntäjoustopalvelua kiinteistösektorille, keskittyen etenkin lämpöpumppuratkaisuihin. Palvelu ohjaa rakennusten sähkön kysyntää uusiutuvan sähköntuotannon mukaisesti.

INARO arkkitehdit: Jätkäsaaren Kiertotalouskortteli

Antti Lehto kertoi kiertotalouskorttelissa luodusta konseptista käytettävien kiertotalousratkaisujen valitsemiseksi. Kiertotaloudessa ei löydetä absoluuttista totuutta, vaan täytyy valita mitä painotetaan. Tutustu Jätkäsaaren Kiertotalouskorttelin ensimmäiseen selvitysraporttiin.

Korttelin suunnittelussa on valittu lähtökohdaksi vähähiilinen runkomateriaali (CLT), joka rajoittaa tiettyjä kiertotalousratkaisuja, mutta mahdollistaa paljon. “Kiertoon kelpaavuus” voi ja saa näkyä. Kiertotaloudessa on huomioitava estetiikka, sillä se vaikuttaa loppukäyttäjien vastaanottoon.

Uusiomateriaalien saatavuus on vaikeaa, totesi myös Lehto. Arkkitehdeillä on valtaa kysynnän luomisessa, mutta lait, talousjärjestelmä rajoittavat.

Sitra: Luonnon monimuotoisuuden ja kiertotalouden yhteys

Tiina Paajanen esitteli alustavia tuloksia luonnon monimuotoisuuden ja kiertotalouden yhteyttä selvittävästä mallinnuksesta. Lopulliset tulokset saadaan alkuvuodesta 2022.

Rakentamisen skenaarioina on betonin korvaaminen puulla sekä rakennusmateriaalien liiallisen käytön vähentäminen. Globaalissa skaalassa rakentamisen vaikutus maankäyttöön näyttäisi olevan vähäinen, kertoi Paajanen. Ruoantuotanto ja metsäsektori käyttävät huomattavasti enemmän maapinta-alaa.

Workshop: Rakennetun ympäristön kiertotalousvisio 2035

Tässä visiotyöpajassa luotiin pohja kiertotalousvisio 2035-animaatiolle! Ryhmät visioivat kiertotalouden mukaista rakennettua ympäristöä vuonna 2035.

Opintomatkan lyhyen työpajan tuloksena saatiin myös viisi hyvin realistista projektisuunnitelmaa:
Kiertotalousatlas, KiertotalousHubi, Aarteenetsijät, Kierrätystiilielementtitehdas Brickcycle ja Kiertotalouskylä.
Lue lisää Ella Lahtisen blogista LinkedInissä!

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook

Green Building Council Finlandin syyskokous 2022

29.11.2022
Green Building Council Finland (FIGBC) on syyskokouksessaan 29.11.2022 päättänyt uuden hallituksen kokoonpanosta sekä vuoden 2023 toimintasuunnitelmasta, tulo- ja menoarviosta sekä jäsenmaksujen suuruuksista. Tavoitteista tekoihin Green Building Council Finlandin työssä on

Rakentamisen kiertotalouden ajankohtaispäivät 2022

25.11.2022
Green Building Council Finlandin Elina Samila avasi vuoden 2022 Rakentamisen kiertotalouden ajankohtaispäivät 16.11.-17.11.2022. Nämä järjestyksessä viidennet ajankohtaispäivät keräsivät lähes 300 kuulijaa. Tapahtuma järjestettiin Ympäristöministeriön tuella. Lisäksi tapahtuman järjestelyissä olivat mukana

Ilmarisen Nurminen: Hiilineutraalit sijoitukset 2035 

25.11.2022
–  Ilmarinen on merkittävä kiinteistösijoittaja Suomessa ja suhtaudumme tähän rooliimme vakavasti ja vastuullisesti. Tahdomme olla kehittämässä koko alaa ja olemme siksi mukana järjestössä, jolla on kanssamme samanlainen ajatusmaailma ja tavoitteet.

Rakennushankkeiden ympäristöluokitukset kiinnostavat edelleen

14.11.2022
FIGBC Tietoiskussa 14.11.2022 rakennushankkeiden ympäristöluokituksista käytiin tiivis markkinakatsaus käytössä olevista järjestelmistä. Markkinakatsauksen jälkeen perehdyimme eri luokitusten tuoreimpiin uutisiin, joita esittelivät FIGBC-verkoston jäsenet ja yhteistyökumppanit. Myös Suomessa luokitus vaikuttaa merkittävästi kohteiden

Tavoitteista toimiin! Avara, Material Maintenance MaMa, Materiaalikabinetti #BuildingLife kannattajiksi, Orient Occident julkaisee hiilineutraaliustiekarttansa

14.11.2022
Onko teidän yrityksenne valmis laatimaan oman hiilitiekarttansa tai toimintaohjelmansa kohti hiilineutraaliutta vuoteen 2035 mennessä? Hyviä vinkkejä organisaation oman toimintaohjelman laatimiseen saat #BuildingLife Hiilineutraalin rakennetun ympäristön toimintaohjelmasta, joka on nyt myös

FIGBC lausunto rakennuksen ilmastoselvityksen ja materiaaliselosteen asetusluonnoksille

11.11.2022
Ympäristöministeriö pyysi lausuntoja rakennuksen ilmastoselvityksen ja materiaaliselosteen asetusluonnoksista 11.11.2022 mennessä. Kutsuimme FIGBC:n jäsenistön asiantuntijoita yhteiseen työpajaan 28.10.2022. Muun muassa työpajan pohjalta olemme laatineet Green Building Council Finlandin lausunnon. Asetukset annettaisiin

Pikaoppaat vähähiiliseen rakentamiseen

11.11.2022
Green Building Council Finland ja A-Insinöörit julkaisevat seitsemän pikaopasta vähähiiliseen rakentamiseen kiinteistö- ja rakennusalan eri ammattiryhmille. Oppaiden vinkit perustuvat tehtäväkohtaisiin vähähiilisyyskoulutuksiin, joita on järjestetty #BuildingLife-ohjelman puitteissa vuonna 2022. Rakennuttajan, arkkitehdin

Saint-Gobain Finlandin Kaiser: Jälkijunaa ei kannata odottaa 

4.11.2022
Kansainvälisesti ja paikallisesti toimiva rakennustuotevalmistaja Saint-Gobain-konserni toimii samoin myös Green Building Councilissa.  – Maailmassa on 70 kansallista Green Building Coucilia ja Saint-Gobain on mukana noin 40:ssä. Green Building Council on

Miten kiinteistöala voi vähentää energiankulutustaan varautuessaan tulevaan talveen

2.11.2022
FIGBC:n Kiinteistöt-toimikunta on koonnut ehdotuksia ja ideoita konkreettisiksi toimenpiteiksi ja ratkaisuiksi asuinkohteille ja toimitiloille energiankäytön vähentämiselle talvikaudella.Aihe on erityisen ajankohtainen. Sähkön hinnasta ja riittävyydestä käydään vilkasta keskustelua ja Venäjän hyökkäyssota

Tule meille vuoden 2023 kumppanijäseneksi! 

1.11.2022
Haemme vuodelle 2023 FIGBC:n kumppanijäsentä. Kumppanijäsenen kanssa vauhditetaan rakennetun ympäristön muutosta hiilineutraaliksi ja kiertotalouden mukaan toimivaksi. Kumppanijäsenyyden vuosimaksu on 7 500 euroa varsinaisen jäsenmaksun lisäksi ja hakuaika päättyy 30.11.2022.  Green

Purkupihasta FIGBC:n uusin jäsen – samalla kolmensadan jäsenen raja rikki 

27.10.2022
Green Building Council Finlandin tavoitteena on, että rakennettu ympäristö on keskeinen osa ilmastonmuutoksen ratkaisua. Järjestönä ja jäsentemme verkostona tuotamme erilaisia selvityksiä ja toimintamalleja, joiden avulla alalla toimivat voivat vauhdittaa omaa

Kymmenessä vuodessa kolmensadan jäsenen raja rikki – FIGBC aikoo jatkossakin vauhdittaa toimialan kehitystä 

27.10.2022
Suomen Green Building Councilin perusti vuoden 2010 keväällä 29 organisaatiota, jotka näkivät tarpeen uudenlaiselle yhteistyölle toimialamme kestävän kehityksen vauhdittamiseksi.   FIGBC:n perustajajäseniä ovat Asuntosäätiö, Citycon Oyj, CO2.FI Oy, Fimera Oy ERMS,