Green Building Council Finland

Virtuaalisen opintomatkan raportti: rakennetun ympäristön kiertotalous

Green Building Council Finlandin KIRAKioski järjesti 13.-14.10.2021​ virtuaalisen opintomatkan rakennetun ympäristön kiertotalouteen. Matka toteutettiin osin virtuaalisena, eli osallistuminen oli mahdollista läsnä Helsingissä tai etänä Teams-yhteydellä. Lisäksi otimme yhteyden Belgiaan sekä Tanskaan.​ Lataa tästä käyttöösi opintomatkamme raportti (pdf).

Opintomatkan kohde-esittelyt ja opit​

BC Architects​

Belgialainen BC Architects on osa kolmen yrityksen yhteenliittymää, johon kuuluu lisäksi luonnon- ja kiertotalouden mukaisia materiaaleja valmistava BC Materials sekä tutkimustoimintaa harjoittava, yleishyödyllinen BC Studies​.

Vuodesta 2009 alkaen aloittanut tiimi koostuu neljästä perustajasta ja noin 15 yhteistyökumppanista, jotka työskentelevät Brysselistä käsin Euroopan ja Afrikan mantereella sijaitsevissa projekteissa.

BC toimii hybridinä, niin, että rakennusprojektit ovat samalla tutkimus- ja oppimisprojekteja​. He pyrkivät bioalueelliseen, vähemmän teknologiseen, kiertotalouden periaatteiden mukaisesti toimivaan, inklusiiviseen suunnitteluun. Tutkimus- ja kehitystyötä tehdään yhteistyössä urakoitsijoiden, kaikkien BC-yritysten sekä muiden toimijoiden kanssa.

Ludovica Cassina, Emile Deroose ja Baptiste Chatenet esittelivät opintomatkan osallistujille kolme kohdetta.

LUMA: Lumassa vanha junavarikko Arles’n kaupungissa kunnostetaan uuteen käyttöön Atelier Luman työ- ja laboratoriotiloiksi sekä julkiseksi Resource Centeriksi.​ Materiaaleja on etsitty itse tontilta ja sen lähiympäristöstä, vanhasta sillasta, kivilouhokselta ja uusiomateriaaleja käytetään muun muassa akustiikkapaneeleissa, katemateriaaleina, seinien rappauksissa.

USQUARE​: 100-vuotias, suljettu kortteli avattiin jälleen yleisölle. Moniammatillinen tiimi työskenteli Ixellesin vanhan kasarmin tontilla, jossa erilaisia rakennuksia peruskorjattiin ja sijoitettiin uudelleen.

Päärakennusta muutettiin mahdollisimman vähän ja materiaalien hyötykäyttöön tontilla panostettiin: muun muassa tiilet, kattotiilet, patterit, wc:t inventoitiin ja osa niistä käytettiin uudelleen. Biopohjaisten materiaalien ja modulaaristen rakenteiden käyttöön panostettiin: lähellä tuotettua hempcretea käytettiin akustisena laastina. ​Lisäksi tekniikka ostettiin palveluna: valaistus ja hissit leasing-palveluna.

Targnon: Henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitetun lomatalon purku ja uudelleenrakentaminen​. Tässä projektissa kalusteita ja sisäpintamateriaaleja lahjoitettiin paikallisille asukkaille ja operaattoreille, mm. uuden nuorisotalon rakentamiseksi. ​Tiilet ja kivilatomus käytettiin uudessa rakennuksessa ja muut uuden rakennuksen materiaalit toimitetaan 40 km:n säteeltä. ​Esimerkiksi eristysmateriaaliksi käytettiin tontilta kerättävää hamppua tai paikallisten viljelijöiden olkijätettä.​

YIT Workery+ Vallila​

Workery+ Vallila coworking-tila sijaitsee Helsingissä. Kiinteistö on aiemmin palvellut tuotanto- ja toimistotiloina ja muuntui keväällä 2021 industrial-henkiseksi työskentelytilaksi. Kaikissa coworking-tiloissa on tehokas ilmanpuhdistus ja auditoitu kyberturvallisuus. Outi Vaarala kertoi, kuinka YIT on luonut uutta kiertotalousliiketoimintaa itselleen yhteiskäyttöisten toimisto- ja tapahtumatilojen operaattorina tällä uudella konseptilla. Itse tilat remontoitiin pienellä budjetilla; neuvottelutiloissa käytettiin varastosta löytynyttä tekstiilimattoa, keittiön laitteet ovat suurimmilta osin kiinteistön vanhoja, lisäksi säilytettiin ennen leipomona toimineen rakennuksen industrial-henkinen tyyli ja vuokrattiin kalusteita​.

NREP: Key learnings from Resource Rows and Upcycle Studios​

Rasmus Grosen Olsen esitteli tunnetuista tanskalaisista kiertotalouskohteista saatuja oppeja:​

Hankkeissa oli tavoitteena päästöjen vähentäminen, ja se onnistui uusien materiaalien tuottamatta jättämisenä. Purku- ja kunnostusprosessit kuitenkin kasvattivat päästöjä. ​Siksi purku- ja kunnostus on otettava huomioon CO2-laskelmissa. Uudelleenkäytettävien materiaalien hankinta muistuttaa tällä hetkellä aarteenetsintää​, totesi Grosen Olsen. Toinen oppi oli, että näkyvät uusio- ja kierrätysratkaisut toimivat B2C-markkinoinnissa, mutta LCC/LCA-todistukset toimivat B2B-markkinoinnissa. LCA/LCC-laskennat Grosen Olsen kehotti tekemään suunnitteluvaiheessa vaikuttavien ratkaisujen valitsemiseksi.​ Kaikkein keskeisintä on yhteistyö luotettavien urakoitsijoiden kanssa.

Workshop: Projektisuunnitelmat​

​Virtuaalisen opintomatkan työpajoissa pienryhmät pohtivat, miten voisimme tuoda ulkomaisten esimerkkien kiertotalousoppeja Suomeen. Ryhmät valmistelivat projektisuunnitelmat seuraaville hankkeille:​

  • Kiertotalousatlas – kaupunkiseudun paikkatietoa ja kiertotaloustietoa yhdistävä tietopankki.
  • KiertotalousHubi – materiaali- ja rakennusosakirjasto lähiseudun asukkaille, pajatiloja kunnostamiseen, CitySortti-asema​.
  • Aarteenetsijät – yhteistoiminnallinen käytöstä poistettujen tuotteiden kunnostuksen ja re-design tila​.
  • Kierrätystiilielementtitehdas Brickcycle – erikoistuneiden purkajien, kunnostajien ja tiilituottajien bisnes​.
  • Kiertotalouskylä – olemassa olevan alueen uudistuspilotti, jossa huomioidaan kiertotalous uuden kaavan laatimisesta alkaen​

Kasvuyritysten rohkeus​

Lopulta matkalle liittyi mukaan kaksi kasvuyritystä, joiden kanssa käytiin mielenkiintoisia keskusteluja​.

Upright Project​: Uprightin kehittämä matemaattinen malli tutkii erilaisten tuotteiden, palveluiden ja yritysten kokonaisvaikutuksia koneoppimisen ja tekoälyn voimin. Tuukka Yrttimaa kertoi yrityksen vaikuttavuustavoitteista ja rohkaisi tarttumaan suurienkin haasteiden ratkaisemiseen kunnianhimoisesti, vaikka niitä ei ensi tilassa olisikaan mahdollista taklata kokonaan. Koko Upright Project on rohkea aloite ryhtyä mittaroimaan yritysten negatiivisten ja positiivisten vaikutusten summaa tieteellisesti.​

Kapacity.io​: Jaakko Rauhala esitteli yrityksen toimintaa ja rohkaisi kaikkia osallistujia yrityksestä ja roolista riippumatta ryhtymään edistämään kestävän kehityksen ratkaisujen käyttöönottoa viipymättä.​ Kapacity luo kysyntäjoustopalvelua kiinteistösektorille, keskittyen etenkin lämpöpumppuratkaisuihin. Palvelu ohjaa rakennusten sähkön kysyntää uusiutuvan sähköntuotannon mukaisesti.

INARO arkkitehdit: Jätkäsaaren Kiertotalouskortteli

Antti Lehto kertoi kiertotalouskorttelissa luodusta konseptista käytettävien kiertotalousratkaisujen valitsemiseksi. Kiertotaloudessa ei löydetä absoluuttista totuutta, vaan täytyy valita mitä painotetaan. Tutustu Jätkäsaaren Kiertotalouskorttelin ensimmäiseen selvitysraporttiin.

Korttelin suunnittelussa on valittu lähtökohdaksi vähähiilinen runkomateriaali (CLT), joka rajoittaa tiettyjä kiertotalousratkaisuja, mutta mahdollistaa paljon. “Kiertoon kelpaavuus” voi ja saa näkyä. Kiertotaloudessa on huomioitava estetiikka, sillä se vaikuttaa loppukäyttäjien vastaanottoon.

Uusiomateriaalien saatavuus on vaikeaa, totesi myös Lehto. Arkkitehdeillä on valtaa kysynnän luomisessa, mutta lait, talousjärjestelmä rajoittavat.

Sitra: Luonnon monimuotoisuuden ja kiertotalouden yhteys

Tiina Paajanen esitteli alustavia tuloksia luonnon monimuotoisuuden ja kiertotalouden yhteyttä selvittävästä mallinnuksesta. Lopulliset tulokset saadaan alkuvuodesta 2022.

Rakentamisen skenaarioina on betonin korvaaminen puulla sekä rakennusmateriaalien liiallisen käytön vähentäminen. Globaalissa skaalassa rakentamisen vaikutus maankäyttöön näyttäisi olevan vähäinen, kertoi Paajanen. Ruoantuotanto ja metsäsektori käyttävät huomattavasti enemmän maapinta-alaa.

Workshop: Rakennetun ympäristön kiertotalousvisio 2035

Tässä visiotyöpajassa luotiin pohja kiertotalousvisio 2035-animaatiolle! Ryhmät visioivat kiertotalouden mukaista rakennettua ympäristöä vuonna 2035.

Opintomatkan lyhyen työpajan tuloksena saatiin myös viisi hyvin realistista projektisuunnitelmaa:
Kiertotalousatlas, KiertotalousHubi, Aarteenetsijät, Kierrätystiilielementtitehdas Brickcycle ja Kiertotalouskylä.
Lue lisää Ella Lahtisen blogista LinkedInissä!

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook

FIGBC Kesätervehdys – Kiitos, kannustus ja innostus!

23.6.2022
FIGBC lomailee pääsääntöisesti 4.7. – 31.7. aikana.Kiireellisissä asioissa olettehan yhteydessä 4.7. – 15.7. Arto Bäckströmiin ja 25.7. – 31.7. Lauri Tähtiseen. Kiitos keväästä! Enhän muuta voi kuin kiitellä, kun kertaan

Yli 40 #BuildingLifen kannattajaa!

20.6.2022
#BuildingLifen kannattajaksi liittyvät Sitowise, Y-Säätiö, OP Kiinteistösijoitus Oy, Yeseco ja Solnet. Kannattajaorganisaatiot antavat tukensa #BuildingLife Hiilineutraali rakennettu ympäristö 2035 toimintaohjelmalle ja ovat joko laatineet tai sitoutuvat laatimaan itselleen toimintaohjelman, jolla

World Green Building Week 12.9. – 16.9.2022

17.6.2022
BuildingforEveryone #WGBW2022 #BuildingToCOP27 Kansainvälinen World Green Building Week (”Week”) on vuosittainen kampanja, joka kannustaa kestävän rakennetun ympäristön rakentamiseen kaikille, kaikkialla. Kampanjan järjestää World Green Building Council, yhdessä kansallisten Green Building

Kutsu kaikille FIGBC jäsenille – näytä tukesi yhteisille tavoitteille

14.6.2022
Kutsumme kaikki jäsenemme mukaan osoittamaan, että tämä verkosto haluaa kirittää toimialamme yhteistyötä, innovaatioita ja liiketoimintamalleja kohti hiilineutraaliutta. Ilmoittautukaa #BuildingLife kannattajaksi Ilmoittautukaa #BuildingLife Hiilineutraalin rakennetun ympäristön toimintaohjelman kannattajaksi. Lähettäkää organisaationne logo

MEP Miapetra Kumpula-Natri #BuildingLifen lähettilääksi

13.6.2022
Olemme iloisia voidessamme kertoa, että Euroopan parlamentin jäsen Miapetra Kumpula-Natri liittyy #BuildingLife lähettiläiden joukkoon! #BuildingLife Suomessa ja Euroopassa #BuildingLife on kymmenen eurooppalaisen Green Building Councilin yhteinen projekti, jonka tavoitteena on

Rakentamisen kiertotalouden data ja sosiotekninen muutos Oulussa

9.6.2022
Oulun seudun kiinteistö- ja rakennusalan kiertotalouden ammattilaisten tapaaminen järjestettiin 7.6.2022 FIGBC:n KIRA-kioski 2.0 projektin yhteistyössä LIKE – Liiketoimintaa kiertotaloudesta -hankkeen kanssa. Aiheena oli erityisesti Rakentamisen kiertotalous ja data. Tapani Mäkikyrö

Betoniyritykset tutkivat, voisiko purkuvillalla osin korvata sementin

6.6.2022
Betonin sideaineena käytettävä sementti tuottaa jopa 5–8 % koko maapallon kasvihuonekaasujen päästöistä. Edistääkseen kierrätysmateriaalien käyttöä betonin valmistuksessa Helsingin kaupunki kutsuu alan yritykset kokeilemaan, miten purkuvillaa voitaisiin hyödyntää betoniresepteissä. Kokeilujen raaka-aineeksi

Urbaani biodiversiteetti -webinaarin kooste

25.5.2022
Rakennusalan yritykset ovat alkaneet kehittämään toimintaansa vähähiilisemmäksi. Rakennuksia suunnitellaan mahdollisimman energiatehokkaiksi ja kiertotalouden ratkaisuja pilotoidaan ja pyritään tuomaan mukaan hankkeisiin. Katse alkaakin siirtymään vähitellen kokonaisvaltaisemman ympäristökestävyyden suuntaan. Rakentamisen vaikutuksia halutaan

WorldGBC EU Policy Whole Life Carbon Roadmap – kohti ilmastokestävää Eurooppaa

24.5.2022
Lehdistötiedote 24.5.2022 klo 11:00 Suomen aikaa #BuildingLife on kymmenen eurooppalaisen Green Building Councilin yhteinen projekti, jonka tavoitteena on nostaa materiaalisidonnaisten päästöjen vähentäminen EU:n, jäsenvaltioiden ja yritysten keskeiseksi ilmastotavoitteeksi. Suomessa olemme

#BuildingLife – Lisää kannattajia lisää tiekarttoja!

23.5.2022
#BuildingLifen tavoitteisiin on nyt sitoutunut yhteensä 39 organisaatiota, kun Laattapiste ja Kontiotuote Oy liittyvät BuildingLife Hiilineutraalin rakennetun ympäristön toimintaohjelman kannattajaksi. Kannattajaorganisaatiot ovat joko laatineet tai sitoutuvat laatimaan itselleen toimintaohjelman, jolla

KIRAkiertotalouden innovaatiot ja yhteistyö Tampereen seudulla 

17.5.2022
Tampereen seudun kiinteistö- ja rakennusalan kiertotalouden ammattilaisten tapaaminen järjestettiin 11.5.2022 FIGBC:n KIRA-kioski 2.0 projektin ja Tampereen yliopiston RATKI-hankkeen sekä ReCreate-hankkeen kanssa. Tapaamisen teemana olivat ” Innovaatiot, yhteistyö ja muuttuva sääntely”. 

Elina Samila FIGBC asiantuntijaksi

2.5.2022
Rakennusalan DI (TKK) Elina Samila aloittaa Green Building Council Finlandin uutena asiantuntijana toukokuun 2022 alussa. Työssään Samila tulee keskittymään erityisesti kiinteistö- ja rakennusalan kiertotalouteen. Koko työuransa rakennusalalla monipuolisesti eri tehtävissä