Green Building Council Finland

Virtuaalisen opintomatkan raportti: rakennetun ympäristön kiertotalous

Green Building Council Finlandin KIRAKioski järjesti 13.-14.10.2021​ virtuaalisen opintomatkan rakennetun ympäristön kiertotalouteen. Matka toteutettiin osin virtuaalisena, eli osallistuminen oli mahdollista läsnä Helsingissä tai etänä Teams-yhteydellä. Lisäksi otimme yhteyden Belgiaan sekä Tanskaan.​ Lataa tästä käyttöösi opintomatkamme raportti (pdf).

Opintomatkan kohde-esittelyt ja opit​

BC Architects​

Belgialainen BC Architects on osa kolmen yrityksen yhteenliittymää, johon kuuluu lisäksi luonnon- ja kiertotalouden mukaisia materiaaleja valmistava BC Materials sekä tutkimustoimintaa harjoittava, yleishyödyllinen BC Studies​.

Vuodesta 2009 alkaen aloittanut tiimi koostuu neljästä perustajasta ja noin 15 yhteistyökumppanista, jotka työskentelevät Brysselistä käsin Euroopan ja Afrikan mantereella sijaitsevissa projekteissa.

BC toimii hybridinä, niin, että rakennusprojektit ovat samalla tutkimus- ja oppimisprojekteja​. He pyrkivät bioalueelliseen, vähemmän teknologiseen, kiertotalouden periaatteiden mukaisesti toimivaan, inklusiiviseen suunnitteluun. Tutkimus- ja kehitystyötä tehdään yhteistyössä urakoitsijoiden, kaikkien BC-yritysten sekä muiden toimijoiden kanssa.

Ludovica Cassina, Emile Deroose ja Baptiste Chatenet esittelivät opintomatkan osallistujille kolme kohdetta.

LUMA: Lumassa vanha junavarikko Arles’n kaupungissa kunnostetaan uuteen käyttöön Atelier Luman työ- ja laboratoriotiloiksi sekä julkiseksi Resource Centeriksi.​ Materiaaleja on etsitty itse tontilta ja sen lähiympäristöstä, vanhasta sillasta, kivilouhokselta ja uusiomateriaaleja käytetään muun muassa akustiikkapaneeleissa, katemateriaaleina, seinien rappauksissa.

USQUARE​: 100-vuotias, suljettu kortteli avattiin jälleen yleisölle. Moniammatillinen tiimi työskenteli Ixellesin vanhan kasarmin tontilla, jossa erilaisia rakennuksia peruskorjattiin ja sijoitettiin uudelleen.

Päärakennusta muutettiin mahdollisimman vähän ja materiaalien hyötykäyttöön tontilla panostettiin: muun muassa tiilet, kattotiilet, patterit, wc:t inventoitiin ja osa niistä käytettiin uudelleen. Biopohjaisten materiaalien ja modulaaristen rakenteiden käyttöön panostettiin: lähellä tuotettua hempcretea käytettiin akustisena laastina. ​Lisäksi tekniikka ostettiin palveluna: valaistus ja hissit leasing-palveluna.

Targnon: Henkilökohtaiseen käyttöön tarkoitetun lomatalon purku ja uudelleenrakentaminen​. Tässä projektissa kalusteita ja sisäpintamateriaaleja lahjoitettiin paikallisille asukkaille ja operaattoreille, mm. uuden nuorisotalon rakentamiseksi. ​Tiilet ja kivilatomus käytettiin uudessa rakennuksessa ja muut uuden rakennuksen materiaalit toimitetaan 40 km:n säteeltä. ​Esimerkiksi eristysmateriaaliksi käytettiin tontilta kerättävää hamppua tai paikallisten viljelijöiden olkijätettä.​

YIT Workery+ Vallila​

Workery+ Vallila coworking-tila sijaitsee Helsingissä. Kiinteistö on aiemmin palvellut tuotanto- ja toimistotiloina ja muuntui keväällä 2021 industrial-henkiseksi työskentelytilaksi. Kaikissa coworking-tiloissa on tehokas ilmanpuhdistus ja auditoitu kyberturvallisuus. Outi Vaarala kertoi, kuinka YIT on luonut uutta kiertotalousliiketoimintaa itselleen yhteiskäyttöisten toimisto- ja tapahtumatilojen operaattorina tällä uudella konseptilla. Itse tilat remontoitiin pienellä budjetilla; neuvottelutiloissa käytettiin varastosta löytynyttä tekstiilimattoa, keittiön laitteet ovat suurimmilta osin kiinteistön vanhoja, lisäksi säilytettiin ennen leipomona toimineen rakennuksen industrial-henkinen tyyli ja vuokrattiin kalusteita​.

NREP: Key learnings from Resource Rows and Upcycle Studios​

Rasmus Grosen Olsen esitteli tunnetuista tanskalaisista kiertotalouskohteista saatuja oppeja:​

Hankkeissa oli tavoitteena päästöjen vähentäminen, ja se onnistui uusien materiaalien tuottamatta jättämisenä. Purku- ja kunnostusprosessit kuitenkin kasvattivat päästöjä. ​Siksi purku- ja kunnostus on otettava huomioon CO2-laskelmissa. Uudelleenkäytettävien materiaalien hankinta muistuttaa tällä hetkellä aarteenetsintää​, totesi Grosen Olsen. Toinen oppi oli, että näkyvät uusio- ja kierrätysratkaisut toimivat B2C-markkinoinnissa, mutta LCC/LCA-todistukset toimivat B2B-markkinoinnissa. LCA/LCC-laskennat Grosen Olsen kehotti tekemään suunnitteluvaiheessa vaikuttavien ratkaisujen valitsemiseksi.​ Kaikkein keskeisintä on yhteistyö luotettavien urakoitsijoiden kanssa.

Workshop: Projektisuunnitelmat​

​Virtuaalisen opintomatkan työpajoissa pienryhmät pohtivat, miten voisimme tuoda ulkomaisten esimerkkien kiertotalousoppeja Suomeen. Ryhmät valmistelivat projektisuunnitelmat seuraaville hankkeille:​

  • Kiertotalousatlas – kaupunkiseudun paikkatietoa ja kiertotaloustietoa yhdistävä tietopankki.
  • KiertotalousHubi – materiaali- ja rakennusosakirjasto lähiseudun asukkaille, pajatiloja kunnostamiseen, CitySortti-asema​.
  • Aarteenetsijät – yhteistoiminnallinen käytöstä poistettujen tuotteiden kunnostuksen ja re-design tila​.
  • Kierrätystiilielementtitehdas Brickcycle – erikoistuneiden purkajien, kunnostajien ja tiilituottajien bisnes​.
  • Kiertotalouskylä – olemassa olevan alueen uudistuspilotti, jossa huomioidaan kiertotalous uuden kaavan laatimisesta alkaen​

Kasvuyritysten rohkeus​

Lopulta matkalle liittyi mukaan kaksi kasvuyritystä, joiden kanssa käytiin mielenkiintoisia keskusteluja​.

Upright Project​: Uprightin kehittämä matemaattinen malli tutkii erilaisten tuotteiden, palveluiden ja yritysten kokonaisvaikutuksia koneoppimisen ja tekoälyn voimin. Tuukka Yrttimaa kertoi yrityksen vaikuttavuustavoitteista ja rohkaisi tarttumaan suurienkin haasteiden ratkaisemiseen kunnianhimoisesti, vaikka niitä ei ensi tilassa olisikaan mahdollista taklata kokonaan. Koko Upright Project on rohkea aloite ryhtyä mittaroimaan yritysten negatiivisten ja positiivisten vaikutusten summaa tieteellisesti.​

Kapacity.io​: Jaakko Rauhala esitteli yrityksen toimintaa ja rohkaisi kaikkia osallistujia yrityksestä ja roolista riippumatta ryhtymään edistämään kestävän kehityksen ratkaisujen käyttöönottoa viipymättä.​ Kapacity luo kysyntäjoustopalvelua kiinteistösektorille, keskittyen etenkin lämpöpumppuratkaisuihin. Palvelu ohjaa rakennusten sähkön kysyntää uusiutuvan sähköntuotannon mukaisesti.

INARO arkkitehdit: Jätkäsaaren Kiertotalouskortteli

Antti Lehto kertoi kiertotalouskorttelissa luodusta konseptista käytettävien kiertotalousratkaisujen valitsemiseksi. Kiertotaloudessa ei löydetä absoluuttista totuutta, vaan täytyy valita mitä painotetaan. Tutustu Jätkäsaaren Kiertotalouskorttelin ensimmäiseen selvitysraporttiin.

Korttelin suunnittelussa on valittu lähtökohdaksi vähähiilinen runkomateriaali (CLT), joka rajoittaa tiettyjä kiertotalousratkaisuja, mutta mahdollistaa paljon. “Kiertoon kelpaavuus” voi ja saa näkyä. Kiertotaloudessa on huomioitava estetiikka, sillä se vaikuttaa loppukäyttäjien vastaanottoon.

Uusiomateriaalien saatavuus on vaikeaa, totesi myös Lehto. Arkkitehdeillä on valtaa kysynnän luomisessa, mutta lait, talousjärjestelmä rajoittavat.

Sitra: Luonnon monimuotoisuuden ja kiertotalouden yhteys

Tiina Paajanen esitteli alustavia tuloksia luonnon monimuotoisuuden ja kiertotalouden yhteyttä selvittävästä mallinnuksesta. Lopulliset tulokset saadaan alkuvuodesta 2022.

Rakentamisen skenaarioina on betonin korvaaminen puulla sekä rakennusmateriaalien liiallisen käytön vähentäminen. Globaalissa skaalassa rakentamisen vaikutus maankäyttöön näyttäisi olevan vähäinen, kertoi Paajanen. Ruoantuotanto ja metsäsektori käyttävät huomattavasti enemmän maapinta-alaa.

Workshop: Rakennetun ympäristön kiertotalousvisio 2035

Tässä visiotyöpajassa luotiin pohja kiertotalousvisio 2035-animaatiolle! Ryhmät visioivat kiertotalouden mukaista rakennettua ympäristöä vuonna 2035.

Opintomatkan lyhyen työpajan tuloksena saatiin myös viisi hyvin realistista projektisuunnitelmaa:
Kiertotalousatlas, KiertotalousHubi, Aarteenetsijät, Kierrätystiilielementtitehdas Brickcycle ja Kiertotalouskylä.
Lue lisää Ella Lahtisen blogista LinkedInissä!

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook

FIGBC:n vastuullinen sijoitustoiminta

24.3.2023
Aidosti vastuullisesti voi sijoittaa pienikin organisaatio. Green Building Council Finlandin hallituksen hyväksymän varainhallinta- ja sijoituspolitiikan mukaisesti sijoitamme aiempina vuosina kertyneen ylijäämän kohteisiin, joiden ympäristövaikutukset ovat positiivisia. Joskus voi kasvavissa organisaatioissa

Luotettavia vastuullisuuslupauksia vai puolihuolimatonta viherpesua?

23.3.2023
Vastuullisuus on kuuma puheenaihe, eikä kiinteistö- ja rakennusala ole poikkeus. Toimialan ympäristövaikutukset ovat valtavat ja yritykset viestivät mielellään vastuullisuudestaan. Mikä on hiilineutraaliuden tavoittelun merkitys kiinteistö- ja rakennusalalla ja miten vältetään

Askeleet vähähiiliseen rakentamiseen päivitetty painos julkaistu

22.3.2023
Tämä käytännönläheinen opas auttaa alkuun, kun yrityksessänne pohditaan mihin oma tavoitetaso pitäisi asettaa, tai mitä olisi paras tehdä seuraavaksi. Askeleet vähähiiliseen rakentamiseen -opas on tarkoitettu rakennushankkeidensa ilmastovaikutusten vähentämiseen tähtääville organisaatioille

5+1 faktaa Rakennusten energiatehokkuusdirektiivistä

17.3.2023
Keskustelua Rakennusten energiatehokkuusdirektiivistä on ollut runsaasti, eikä väärinkäsityksiltäkään ole vältytty. On hyvä, että keskustelua käydään, sillä kansallisen mielipiteen luominen on ajankohtaista juuri nyt. Yhteisen mielipiteen luomiseksi olisi kuitenkin tärkeää, että

Usein kysyttyjä kysymyksiä EU-taksonomiasta 

17.3.2023
Osana Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaa EU on julkaissut kestävän rahoituksen luokittelujärjestelmän eli taksonomian. Taksonomian tarkoituksena on määritellä yhteisesti, mitkä toiminnot voidaan katsoa kestäviksi. Taksonomia muodostuu asetuksesta ja sen perusteella annetusta

Kestävät lähiöt ja lähiöiden kehittämisen tulevaisuus

14.3.2023
Keskiviikkona 1.3.2023 Turku Science Park oy:n clean kärkiala ja Green Building Council Finland järjestivät Kestävät lähiöt -webinaarin ja keskustelutilaisuuden Turun Tiedepuiston Vierailu- ja innovaatiokeskus Joessa. Tilaisuudessa Turun seudun toimijat kutsuttiin

Infra-ala ei ole jähmeä jättiläinen 

3.3.2023
Infra-ala tuottaa rakennetun ympäristön perustan, joka on väylien muodossa hyvinkin näkyvää ja toisaalta kuitenkin useimmiten maanpinnan alle sijoitettua ja siten näkymättömissä. Kaikelle infralle yhteistä on se, että hyvin toimiessaan infra

Ympäristösertifointien määrä jatkaa tasaista kasvua 

27.2.2023
Käytönaikaiset ympäristöluokitukset antavat viitekehyksen kiinteistön vastuulliseen hallintaan ja ylläpitoon. Jatkona aiemmalle ympäristöluokitusten markkinakatsaukselle järjestimme 17.2.2023 webinaarin kiinteistöjen käytönaikaisista ympäristöluokituksista.    Kaiken kaikkiaan kolmannen osapuolen myöntämät ympäristösertifioinnit rakennuksen suunnitteluun, rakentamiseen ja ylläpitoon

Tulevaisuuden kestävä infrastruktuuri 

24.2.2023
Kestävyys suuntautuu väistämättä tulevaisuuteen. Se on maailmanlaajuisesti, alueellisesti ja paikallisesti tapahtuvaa jatkuvaa ja ohjattua muutosta, jonka kautta pyritään tuottamaan hyvinvointia entistä ekologisemmin, taloudellisemmin ja sosiaalista ja kulttuurista pääomaa vaalien.   Kestävän

Rakennusmateriaalien uudelleenkäyttöön tähtäävä aloite antaa uusia taitoja pohjoismaisten ammatillisten oppilaitosten opiskelijoille 

14.2.2023
Nordic Innovationin rahoittama projekti Nordic Sustainable Construction käynnistää ohjelman, jonka tavoitteena on vahvistaa Pohjoismaiden ammatillisten oppilaitosten opiskelijoiden käytännön osaamista rakennusmateriaalien uudelleenkäytöstä. Hankkeessa kartoitetaan, kehitetään, jaetaan ja arvioidaan uusia ammatillisen opetuksen

Rakentamisen kiertotalous -tilaisuudessa kartoitettiin keinoja kiertotalouden edistämiseksi rakennushankkeissa 

9.2.2023
HIKKA-hanke ja FIGBC järjestivät 24.1. yhteisen verkostotilaisuuden Joensuun Tiedepuistossa. Tilaisuuden tavoitteena oli jakaa tietoa kiertotalouden ja vähähiilisyyden ratkaisuista kaupunkiympäristöalalla. Päivän esityksissä keskityttiin erityisesti infrarakentamiseen. Tilaisuuden lopussa keskusteltiin yhdessä siitä, mitä

Peikko, YIT ja Lukkaroinen julkaisevat tiekarttansa

8.2.2023
#BuildingLife -projektissa kokoamme kiinteistö- ja rakennusalalla toimivien organisaatioiden omia toimintaohjelmia tai tiekarttoja kannustamaan jokaista alalla toimivaa laatimaan omansa! Julkaisemme nyt Peikko Finlandin, YIT Suomen ja Lukkaroinen Arkkitehdit Oy:n suunnitelmat. YIT