Menu
Menu

VTT: Tässä kestävän rakentamisen esteet

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook

VTT on selvitellyt kestävän rakentamisen esteitä (tiedote löytyy täältä):

  • Kysynnän vähäisyys
  • Puutteelliset suunnittelumenetelmät
  • Epäselvät hyödyt

Kestävän rakentamisen hyödyt pitäisi  osata tuoda paremmin esille. Kun vihreän rakentamisen hyödyt ovat rakennusten käyttäjille selviä, osataan ja halutaan vaatia kestävää rakentamista.

Rakentaminen on aina tiimityötä, asioiden optimointia ja käyttäjätarpeiden huomioonottamista. Kestävään rakentamiseen liittyvien ympäristöllisten, taloudellisesten ja sosiaalisten tavoitteiden on kuljettava mukana läpi koko rakennusprosessin. Pääsuunnittelijalla onkin suuri merkitys hankkeen koordinaattorina.

Sitran Jukka Noponen kirjoitti suunnittelijoiden yhteistyön tärkeydestä hyvän, aiheeseen liittyvän puheenvuoron, joka löytyy täältä.

Scroll Up

Ilmoita alan tapahtuma

Bitnami