Green Building Council Finland

Vuoden ensimmäinen Vihreä Foorumi: Ilmastoviisaan asumisen edellytykset

Pidimme torstaiaamuna 24.1. yhteistyössä Demos Helsingin kanssa vuoden ensimmäisen Vihreän Foorumin aiheena ”Hyvä elämä ja ilmastoviisas asuminen”. Tapahtumassa  pohdittiin, mitä hyvä elämä sisältää kestävyyden ja asumisen kannalta sekä millaisilla ratkaisuilla sitä on mahdollista tuoda asuinosakeyhtiöihin. Sukelsimme tilaisuuden alussa heti ytimeen eli asukkaisiin ja niihin kohtiin, mistä muutos lähtee kumpuamaan.

 Leena Alanko Demos Helsingistä kertoi hyvän asumisen elementtien koostuvan yksilön omista toiveista, lähiympäristössä olevista tasoista ja vaikuttamisen mahdollisuuksista. Alanko esitteli kaksi case-esimerkkiä, joissa hyvää elämää tavoiteltiin asumisen kautta. Järvenpään case ”Hyvä elämä Jampassa” haasteena oli aktivoida asukkaat näkemään yhteisöllisyys ja aktiivinen osallistuminen tavoiteltavana ja elämistä parantavana elementtinä. Asukkaiden omaehtoisuus, kyvykkyys ja yhteisöllisyys olivat hyveitä, joita pyrittiin nostamaan pysyvämmiksi faktoreiksi asuinalueen elämässä. Asukaslähtöinen kehittäminen lisäsi yhteistilojen omistajuutta ja vastuuta ympäristöstä. Tämä näkyi esimerkiksi aiempaa siistempinä puistoina. Järvenpään kunta on jatkanut kehittämistä hankkeen jälkeenkin ja asuinalueen muutokset näkyvät vaikkapa asukkaiden kesken toteutetun bussipysäkkien maalausprojektin myötä.

Toinen Case kohde oli Jätkäsaaren yhteisötilat, jossa keskityttiin laajentamaan taloyhtiöiden yhteistilojen käyttöä alueen muihin asukkaisiin omistavan taloyhtiön asukkaiden lisäksi. Yhteistiloista tulisi näin yhteisötiloja. Tässäkin projektissa huomattiin, että pienimuotoisia muutoksia tapahtuu heti, kun muutokset lähtevät alueen omista asukkaista. Jotta yhteisöllisyys saadaan toteutumaan, sen pitää tukea alueella asuvien eri ihmisryhmien arkea. Kynnys osallistumiseen pitää olla matala ja jo kertaosallistumisella voi olla riittävä vaikutus.

Lauri Tähtinen GBC:ltä kertoi meneillään olevasta EU:n aluekehitysrahaston tukemasta Ilmastoviisaat taloyhtiöt -hankkeesta, jonka tavoitteena on avata markkinoita uudenlaisille energiatehokkuutta lisääville palveluille ja ratkaisuille kerrostalokannassa.

Uudenlaista palveluliiketoimintaa voidaan luoda saamalla paremmin avointa dataa liikkeelle, tunnistamalla rajapintoja ja kehittämällä tiedon keräämiseen, omistajuuteen ja jakamiseen liittyviä yhteisiä käytäntöjä taloyhtiösegmentille ja/tai yksittäisille asukkaille. Hanketta toteuttamassa ovat Vantaan ja Helsingin kaupungit, HSY, Forum Virium ja Green Building Council Finland. Keväällä on tulossa työpajoja yrityksille, jotka haluaisivat taloyhtiöitä asiakkaikseen tai joiden asiakkaita taloyhtiöt jo ovat.

Markku Makkonen, FourDeg

Yksi ratkaisu ilmastoviisaammalle asumiselle, voisi olla FourDegin älytermostaatti, joka valjastaa tekoälyn  optimoimaan lämmitystä. Markku Makkonen totesi, että fiksuilla säädöillä pystytään leikkaamaan viidennes lämmityskuluista. Vaikuttavia yksilötason ajureita säästön rinnalla ovat sisäilman laadun parantuminen ja ympäristönäkökulma.

Bruno Acar, Homebeat.live

Jotta päästään kiinteistöjen hallinnan ja kulutuksen suhteen parempaan hyötysuhteeseen, asukkaiden ja isännöitsijöiden välillä tiedon pitää kulkea sujuvasti. Bruno Acar, Homebeat.live  oli kertomassa  kehittämästään digitaalisesta viestintäalustasta, joka on kehitetty tiedon hallintaa ja jakamista varten. Alusta on käytössä mm. Saksassa ja se on käyttäjälleen ilmainen. Se toimii turvallisena tietoalustana kiinteistön eri sidosryhmille. Bruno kertoi heidän etsivän Suomesta pilotteja ja kiinnostuneita esimerkkikiinteistöjä tarjoten heille 1 vuoden ilmaisen käytön homebeat.live Pro -versioon. Ota rohkeasti yhteyttä, mikäli kiinnostuit!

Ilmastoviisaamman asumisen edellytykset luodaan tukemalla yhteisöllisyyttä ja vaikuttamisen mahdollisuuksia omassa asuinympäristössä. Hyvää elämää tukeva asuminen on ihmislähtöistä.

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook

Ohje luotettavan hiilineutraaliusväittämän tekemiseen 

8.12.2022
Green Building Council Finland julkaisee kauan odotetun hiilineutraalin rakennuksen ohjeen. Ohjetta on työstänyt yhteisesti FIGBC Vähähiilinen rakentaminen -toimikunnan puheenjohtajisto ja jäsenistö, yhteensä yli 160 rakennusalan ammattilaista. Kirjoittajina ovat toimineet Tytti

Vähähiilisen rakentamisen näkymät Euroopassa

2.12.2022
Ilari Aho, Uponor Oyj:n kestävän kehityksen johtaja ja World Green Building Councilin hallituksen puheenjohtaja piti Green Building Council Finland ry:n syyskokouksessa 29.11.2022 Keynote-puheenvuoronsa vähähiilisen rakentamisen näkymistä Euroopassa. ”Sharm el-Sheikhin ilmastokokouksen,

Tulkintoja EU-taksonomian DNSH kriteereihin

1.12.2022
Green Building Council Finlandin (FIGBC) taksonomian asiantuntijaryhmän tavoitteena on kansallisen ja EU-tason yhteistyöllä lisätä taksonomian käytettävyyttä ja vaikuttavuutta Suomessa. Yksi keskeinen keino on harmonisoida markkinakäytäntöjä taksonomian kriteerien soveltamisesta ja tuoda

Green Building Council Finlandin syyskokous 2022

29.11.2022
Green Building Council Finland (FIGBC) on syyskokouksessaan 29.11.2022 päättänyt uuden hallituksen kokoonpanosta sekä vuoden 2023 toimintasuunnitelmasta, tulo- ja menoarviosta sekä jäsenmaksujen suuruuksista. Tavoitteista tekoihin Green Building Council Finlandin työssä on

Rakentamisen kiertotalouden ajankohtaispäivät 2022

25.11.2022
Green Building Council Finlandin Elina Samila avasi vuoden 2022 Rakentamisen kiertotalouden ajankohtaispäivät 16.11.-17.11.2022. Nämä järjestyksessä viidennet ajankohtaispäivät keräsivät lähes 300 kuulijaa. Tapahtuma järjestettiin Ympäristöministeriön tuella. Lisäksi tapahtuman järjestelyissä olivat mukana

Ilmarisen Nurminen: Hiilineutraalit sijoitukset 2035 

25.11.2022
–  Ilmarinen on merkittävä kiinteistösijoittaja Suomessa ja suhtaudumme tähän rooliimme vakavasti ja vastuullisesti. Tahdomme olla kehittämässä koko alaa ja olemme siksi mukana järjestössä, jolla on kanssamme samanlainen ajatusmaailma ja tavoitteet.

Rakennushankkeiden ympäristöluokitukset kiinnostavat edelleen

14.11.2022
FIGBC Tietoiskussa 14.11.2022 rakennushankkeiden ympäristöluokituksista käytiin tiivis markkinakatsaus käytössä olevista järjestelmistä. Markkinakatsauksen jälkeen perehdyimme eri luokitusten tuoreimpiin uutisiin, joita esittelivät FIGBC-verkoston jäsenet ja yhteistyökumppanit. Myös Suomessa luokitus vaikuttaa merkittävästi kohteiden

Tavoitteista toimiin! Avara, Material Maintenance MaMa, Materiaalikabinetti #BuildingLife kannattajiksi, Orient Occident julkaisee hiilineutraaliustiekarttansa

14.11.2022
Onko teidän yrityksenne valmis laatimaan oman hiilitiekarttansa tai toimintaohjelmansa kohti hiilineutraaliutta vuoteen 2035 mennessä? Hyviä vinkkejä organisaation oman toimintaohjelman laatimiseen saat #BuildingLife Hiilineutraalin rakennetun ympäristön toimintaohjelmasta, joka on nyt myös

FIGBC lausunto rakennuksen ilmastoselvityksen ja materiaaliselosteen asetusluonnoksille

11.11.2022
Ympäristöministeriö pyysi lausuntoja rakennuksen ilmastoselvityksen ja materiaaliselosteen asetusluonnoksista 11.11.2022 mennessä. Kutsuimme FIGBC:n jäsenistön asiantuntijoita yhteiseen työpajaan 28.10.2022. Muun muassa työpajan pohjalta olemme laatineet Green Building Council Finlandin lausunnon. Asetukset annettaisiin

Pikaoppaat vähähiiliseen rakentamiseen

11.11.2022
Green Building Council Finland ja A-Insinöörit julkaisevat seitsemän pikaopasta vähähiiliseen rakentamiseen kiinteistö- ja rakennusalan eri ammattiryhmille. Oppaiden vinkit perustuvat tehtäväkohtaisiin vähähiilisyyskoulutuksiin, joita on järjestetty #BuildingLife-ohjelman puitteissa vuonna 2022. Rakennuttajan, arkkitehdin

Saint-Gobain Finlandin Kaiser: Jälkijunaa ei kannata odottaa 

4.11.2022
Kansainvälisesti ja paikallisesti toimiva rakennustuotevalmistaja Saint-Gobain-konserni toimii samoin myös Green Building Councilissa.  – Maailmassa on 70 kansallista Green Building Coucilia ja Saint-Gobain on mukana noin 40:ssä. Green Building Council on

Miten kiinteistöala voi vähentää energiankulutustaan varautuessaan tulevaan talveen

2.11.2022
FIGBC:n Kiinteistöt-toimikunta on koonnut ehdotuksia ja ideoita konkreettisiksi toimenpiteiksi ja ratkaisuiksi asuinkohteille ja toimitiloille energiankäytön vähentämiselle talvikaudella.Aihe on erityisen ajankohtainen. Sähkön hinnasta ja riittävyydestä käydään vilkasta keskustelua ja Venäjän hyökkäyssota