Green Building Council Finland

Vuoden ensimmäinen Vihreä Foorumi: Ilmastoviisaan asumisen edellytykset

Pidimme torstaiaamuna 24.1. yhteistyössä Demos Helsingin kanssa vuoden ensimmäisen Vihreän Foorumin aiheena ”Hyvä elämä ja ilmastoviisas asuminen”. Tapahtumassa  pohdittiin, mitä hyvä elämä sisältää kestävyyden ja asumisen kannalta sekä millaisilla ratkaisuilla sitä on mahdollista tuoda asuinosakeyhtiöihin. Sukelsimme tilaisuuden alussa heti ytimeen eli asukkaisiin ja niihin kohtiin, mistä muutos lähtee kumpuamaan.

 Leena Alanko Demos Helsingistä kertoi hyvän asumisen elementtien koostuvan yksilön omista toiveista, lähiympäristössä olevista tasoista ja vaikuttamisen mahdollisuuksista. Alanko esitteli kaksi case-esimerkkiä, joissa hyvää elämää tavoiteltiin asumisen kautta. Järvenpään case ”Hyvä elämä Jampassa” haasteena oli aktivoida asukkaat näkemään yhteisöllisyys ja aktiivinen osallistuminen tavoiteltavana ja elämistä parantavana elementtinä. Asukkaiden omaehtoisuus, kyvykkyys ja yhteisöllisyys olivat hyveitä, joita pyrittiin nostamaan pysyvämmiksi faktoreiksi asuinalueen elämässä. Asukaslähtöinen kehittäminen lisäsi yhteistilojen omistajuutta ja vastuuta ympäristöstä. Tämä näkyi esimerkiksi aiempaa siistempinä puistoina. Järvenpään kunta on jatkanut kehittämistä hankkeen jälkeenkin ja asuinalueen muutokset näkyvät vaikkapa asukkaiden kesken toteutetun bussipysäkkien maalausprojektin myötä.

Toinen Case kohde oli Jätkäsaaren yhteisötilat, jossa keskityttiin laajentamaan taloyhtiöiden yhteistilojen käyttöä alueen muihin asukkaisiin omistavan taloyhtiön asukkaiden lisäksi. Yhteistiloista tulisi näin yhteisötiloja. Tässäkin projektissa huomattiin, että pienimuotoisia muutoksia tapahtuu heti, kun muutokset lähtevät alueen omista asukkaista. Jotta yhteisöllisyys saadaan toteutumaan, sen pitää tukea alueella asuvien eri ihmisryhmien arkea. Kynnys osallistumiseen pitää olla matala ja jo kertaosallistumisella voi olla riittävä vaikutus.

Lauri Tähtinen GBC:ltä kertoi meneillään olevasta EU:n aluekehitysrahaston tukemasta Ilmastoviisaat taloyhtiöt -hankkeesta, jonka tavoitteena on avata markkinoita uudenlaisille energiatehokkuutta lisääville palveluille ja ratkaisuille kerrostalokannassa.

Uudenlaista palveluliiketoimintaa voidaan luoda saamalla paremmin avointa dataa liikkeelle, tunnistamalla rajapintoja ja kehittämällä tiedon keräämiseen, omistajuuteen ja jakamiseen liittyviä yhteisiä käytäntöjä taloyhtiösegmentille ja/tai yksittäisille asukkaille. Hanketta toteuttamassa ovat Vantaan ja Helsingin kaupungit, HSY, Forum Virium ja Green Building Council Finland. Keväällä on tulossa työpajoja yrityksille, jotka haluaisivat taloyhtiöitä asiakkaikseen tai joiden asiakkaita taloyhtiöt jo ovat.

Markku Makkonen, FourDeg

Yksi ratkaisu ilmastoviisaammalle asumiselle, voisi olla FourDegin älytermostaatti, joka valjastaa tekoälyn  optimoimaan lämmitystä. Markku Makkonen totesi, että fiksuilla säädöillä pystytään leikkaamaan viidennes lämmityskuluista. Vaikuttavia yksilötason ajureita säästön rinnalla ovat sisäilman laadun parantuminen ja ympäristönäkökulma.

Bruno Acar, Homebeat.live

Jotta päästään kiinteistöjen hallinnan ja kulutuksen suhteen parempaan hyötysuhteeseen, asukkaiden ja isännöitsijöiden välillä tiedon pitää kulkea sujuvasti. Bruno Acar, Homebeat.live  oli kertomassa  kehittämästään digitaalisesta viestintäalustasta, joka on kehitetty tiedon hallintaa ja jakamista varten. Alusta on käytössä mm. Saksassa ja se on käyttäjälleen ilmainen. Se toimii turvallisena tietoalustana kiinteistön eri sidosryhmille. Bruno kertoi heidän etsivän Suomesta pilotteja ja kiinnostuneita esimerkkikiinteistöjä tarjoten heille 1 vuoden ilmaisen käytön homebeat.live Pro -versioon. Ota rohkeasti yhteyttä, mikäli kiinnostuit!

Ilmastoviisaamman asumisen edellytykset luodaan tukemalla yhteisöllisyyttä ja vaikuttamisen mahdollisuuksia omassa asuinympäristössä. Hyvää elämää tukeva asuminen on ihmislähtöistä.

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook

Luotettavia vastuullisuuslupauksia vai puolihuolimatonta viherpesua?

23.3.2023
Vastuullisuus on kuuma puheenaihe, eikä kiinteistö- ja rakennusala ole poikkeus. Toimialan ympäristövaikutukset ovat valtavat ja yritykset viestivät mielellään vastuullisuudestaan. Mikä on hiilineutraaliuden tavoittelun merkitys kiinteistö- ja rakennusalalla ja miten vältetään

Askeleet vähähiiliseen rakentamiseen päivitetty painos julkaistu

22.3.2023
Tämä käytännönläheinen opas auttaa alkuun, kun yrityksessänne pohditaan mihin oma tavoitetaso pitäisi asettaa, tai mitä olisi paras tehdä seuraavaksi. Askeleet vähähiiliseen rakentamiseen -opas on tarkoitettu rakennushankkeidensa ilmastovaikutusten vähentämiseen tähtääville organisaatioille

5+1 faktaa Rakennusten energiatehokkuusdirektiivistä

17.3.2023
Keskustelua Rakennusten energiatehokkuusdirektiivistä on ollut runsaasti, eikä väärinkäsityksiltäkään ole vältytty. On hyvä, että keskustelua käydään, sillä kansallisen mielipiteen luominen on ajankohtaista juuri nyt. Yhteisen mielipiteen luomiseksi olisi kuitenkin tärkeää, että

Usein kysyttyjä kysymyksiä EU-taksonomiasta 

17.3.2023
Osana Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaa EU on julkaissut kestävän rahoituksen luokittelujärjestelmän eli taksonomian. Taksonomian tarkoituksena on määritellä yhteisesti, mitkä toiminnot voidaan katsoa kestäviksi. Taksonomia muodostuu asetuksesta ja sen perusteella annetusta

Kestävät lähiöt ja lähiöiden kehittämisen tulevaisuus

14.3.2023
Keskiviikkona 1.3.2023 Turku Science Park oy:n clean kärkiala ja Green Building Council Finland järjestivät Kestävät lähiöt -webinaarin ja keskustelutilaisuuden Turun Tiedepuiston Vierailu- ja innovaatiokeskus Joessa. Tilaisuudessa Turun seudun toimijat kutsuttiin

Infra-ala ei ole jähmeä jättiläinen 

3.3.2023
Infra-ala tuottaa rakennetun ympäristön perustan, joka on väylien muodossa hyvinkin näkyvää ja toisaalta kuitenkin useimmiten maanpinnan alle sijoitettua ja siten näkymättömissä. Kaikelle infralle yhteistä on se, että hyvin toimiessaan infra

Ympäristösertifointien määrä jatkaa tasaista kasvua 

27.2.2023
Käytönaikaiset ympäristöluokitukset antavat viitekehyksen kiinteistön vastuulliseen hallintaan ja ylläpitoon. Jatkona aiemmalle ympäristöluokitusten markkinakatsaukselle järjestimme 17.2.2023 webinaarin kiinteistöjen käytönaikaisista ympäristöluokituksista.    Kaiken kaikkiaan kolmannen osapuolen myöntämät ympäristösertifioinnit rakennuksen suunnitteluun, rakentamiseen ja ylläpitoon

Tulevaisuuden kestävä infrastruktuuri 

24.2.2023
Kestävyys suuntautuu väistämättä tulevaisuuteen. Se on maailmanlaajuisesti, alueellisesti ja paikallisesti tapahtuvaa jatkuvaa ja ohjattua muutosta, jonka kautta pyritään tuottamaan hyvinvointia entistä ekologisemmin, taloudellisemmin ja sosiaalista ja kulttuurista pääomaa vaalien.   Kestävän

Rakennusmateriaalien uudelleenkäyttöön tähtäävä aloite antaa uusia taitoja pohjoismaisten ammatillisten oppilaitosten opiskelijoille 

14.2.2023
Nordic Innovationin rahoittama projekti Nordic Sustainable Construction käynnistää ohjelman, jonka tavoitteena on vahvistaa Pohjoismaiden ammatillisten oppilaitosten opiskelijoiden käytännön osaamista rakennusmateriaalien uudelleenkäytöstä. Hankkeessa kartoitetaan, kehitetään, jaetaan ja arvioidaan uusia ammatillisen opetuksen

Rakentamisen kiertotalous -tilaisuudessa kartoitettiin keinoja kiertotalouden edistämiseksi rakennushankkeissa 

9.2.2023
HIKKA-hanke ja FIGBC järjestivät 24.1. yhteisen verkostotilaisuuden Joensuun Tiedepuistossa. Tilaisuuden tavoitteena oli jakaa tietoa kiertotalouden ja vähähiilisyyden ratkaisuista kaupunkiympäristöalalla. Päivän esityksissä keskityttiin erityisesti infrarakentamiseen. Tilaisuuden lopussa keskusteltiin yhdessä siitä, mitä

Peikko, YIT ja Lukkaroinen julkaisevat tiekarttansa

8.2.2023
#BuildingLife -projektissa kokoamme kiinteistö- ja rakennusalalla toimivien organisaatioiden omia toimintaohjelmia tai tiekarttoja kannustamaan jokaista alalla toimivaa laatimaan omansa! Julkaisemme nyt Peikko Finlandin, YIT Suomen ja Lukkaroinen Arkkitehdit Oy:n suunnitelmat. YIT

Hiilineutraalin rakennetun alueen määritelmää pilotoidaan Keravalla, Mynämäellä, Vantaalla ja Espoossa 

6.2.2023
Green Building Council Finland aloittaa hiilineutraalin rakennetun alueen määritelmän pilotoinnin. Määritelmää ovat kirjoittaneet FIGBC Alueet -toimikunnan kymmenhenkisen työryhmän ohjaamana Roosa Leino, A-Insinöörit Rakennuttaminen sekä Ella Lahtinen, Green Building Council Finland.