Vuoden ensimmäinen Vihreä Foorumi: Ilmastoviisaan asumisen edellytykset

Pidimme torstaiaamuna 24.1. yhteistyössä Demos Helsingin kanssa vuoden ensimmäisen Vihreän Foorumin aiheena ”Hyvä elämä ja ilmastoviisas asuminen”. Tapahtumassa  pohdittiin, mitä hyvä elämä sisältää kestävyyden ja asumisen kannalta sekä millaisilla ratkaisuilla sitä on mahdollista tuoda asuinosakeyhtiöihin. Sukelsimme tilaisuuden alussa heti ytimeen eli asukkaisiin ja niihin kohtiin, mistä muutos lähtee kumpuamaan.

 Leena Alanko Demos Helsingistä kertoi hyvän asumisen elementtien koostuvan yksilön omista toiveista, lähiympäristössä olevista tasoista ja vaikuttamisen mahdollisuuksista. Alanko esitteli kaksi case-esimerkkiä, joissa hyvää elämää tavoiteltiin asumisen kautta. Järvenpään case ”Hyvä elämä Jampassa” haasteena oli aktivoida asukkaat näkemään yhteisöllisyys ja aktiivinen osallistuminen tavoiteltavana ja elämistä parantavana elementtinä. Asukkaiden omaehtoisuus, kyvykkyys ja yhteisöllisyys olivat hyveitä, joita pyrittiin nostamaan pysyvämmiksi faktoreiksi asuinalueen elämässä. Asukaslähtöinen kehittäminen lisäsi yhteistilojen omistajuutta ja vastuuta ympäristöstä. Tämä näkyi esimerkiksi aiempaa siistempinä puistoina. Järvenpään kunta on jatkanut kehittämistä hankkeen jälkeenkin ja asuinalueen muutokset näkyvät vaikkapa asukkaiden kesken toteutetun bussipysäkkien maalausprojektin myötä.

Toinen Case kohde oli Jätkäsaaren yhteisötilat, jossa keskityttiin laajentamaan taloyhtiöiden yhteistilojen käyttöä alueen muihin asukkaisiin omistavan taloyhtiön asukkaiden lisäksi. Yhteistiloista tulisi näin yhteisötiloja. Tässäkin projektissa huomattiin, että pienimuotoisia muutoksia tapahtuu heti, kun muutokset lähtevät alueen omista asukkaista. Jotta yhteisöllisyys saadaan toteutumaan, sen pitää tukea alueella asuvien eri ihmisryhmien arkea. Kynnys osallistumiseen pitää olla matala ja jo kertaosallistumisella voi olla riittävä vaikutus.

Lauri Tähtinen GBC:ltä kertoi meneillään olevasta EU:n aluekehitysrahaston tukemasta Ilmastoviisaat taloyhtiöt -hankkeesta, jonka tavoitteena on avata markkinoita uudenlaisille energiatehokkuutta lisääville palveluille ja ratkaisuille kerrostalokannassa.

Uudenlaista palveluliiketoimintaa voidaan luoda saamalla paremmin avointa dataa liikkeelle, tunnistamalla rajapintoja ja kehittämällä tiedon keräämiseen, omistajuuteen ja jakamiseen liittyviä yhteisiä käytäntöjä taloyhtiösegmentille ja/tai yksittäisille asukkaille. Hanketta toteuttamassa ovat Vantaan ja Helsingin kaupungit, HSY, Forum Virium ja Green Building Council Finland. Keväällä on tulossa työpajoja yrityksille, jotka haluaisivat taloyhtiöitä asiakkaikseen tai joiden asiakkaita taloyhtiöt jo ovat.

Markku Makkonen, FourDeg

Yksi ratkaisu ilmastoviisaammalle asumiselle, voisi olla FourDegin älytermostaatti, joka valjastaa tekoälyn  optimoimaan lämmitystä. Markku Makkonen totesi, että fiksuilla säädöillä pystytään leikkaamaan viidennes lämmityskuluista. Vaikuttavia yksilötason ajureita säästön rinnalla ovat sisäilman laadun parantuminen ja ympäristönäkökulma.

Bruno Acar, Homebeat.live

Jotta päästään kiinteistöjen hallinnan ja kulutuksen suhteen parempaan hyötysuhteeseen, asukkaiden ja isännöitsijöiden välillä tiedon pitää kulkea sujuvasti. Bruno Acar, Homebeat.live  oli kertomassa  kehittämästään digitaalisesta viestintäalustasta, joka on kehitetty tiedon hallintaa ja jakamista varten. Alusta on käytössä mm. Saksassa ja se on käyttäjälleen ilmainen. Se toimii turvallisena tietoalustana kiinteistön eri sidosryhmille. Bruno kertoi heidän etsivän Suomesta pilotteja ja kiinnostuneita esimerkkikiinteistöjä tarjoten heille 1 vuoden ilmaisen käytön homebeat.live Pro -versioon. Ota rohkeasti yhteyttä, mikäli kiinnostuit!

Ilmastoviisaamman asumisen edellytykset luodaan tukemalla yhteisöllisyyttä ja vaikuttamisen mahdollisuuksia omassa asuinympäristössä. Hyvää elämää tukeva asuminen on ihmislähtöistä.

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook
Scroll Up

Ilmoita alan tapahtuma

Bitnami