Green Building Council Finland

World GBC: Ecolabel vaatii vielä kehittämistä

Kuva Ecolabel

Euroopan unioni on parhaillaan laajentamassa EU:n ympäristömerkkikriteeristöä koskemaan myös toimistorakennuksia. Euroopan komission yhteinen tutkimuskeskus (JRC) on kesäkuussa antanut lopullisen ehdotuksen toimistorakennusten Ecolabel-kriteeristöstä. World GBC:n Euroopan verkosto laati vastikään oman kannanottonsa aiheesta. Verkosto tukee EU:ia sen tavoitteessaan kehittää Euroopan rakennusstandardeja, mutta näkee, ettei annettu ympäristömerkkiehdotus sellaisenaan tuo lisäarvoa olemassa oleviin sertifikaattijärjestelmiin.

Ecolabel on EU:n ympäristömerkki, joka voidaan myöntää tuotteelle, joka täyttää sille asetetut ympäristövaatimukset. Kriteereillä valvotaan tuotteen koko elinkaaren aikaisia ympäristövaikutuksia.

Uuden ympäristömerkkijärjestelmän tavoitteena on tehostaa rakennusten ympäristöystävällisempää käyttöä. Kriteeristössä huomio kiinnitetään rakennuksen elinkaaren aikaisiin ympäristövaikutuksiin kuten ilman, veden ja maaperän laatuun, energian ja luonnonvarojen kulutukseen, kasvihuonekaasujen muodostumiseen sekä elinympäristön laatuun.

Tavoitteista huolimatta uusi strategiamalli voi yksinkertaisuudessaan kuitenkin jatkossa vaarantaa vihreän rakentamisen laatua koskevan kehittämistyön, World GBC:n kannanotossa todetaan. 

Ecolabel yhtenäistettävä olemassa olevien järjestelmien kanssa

Vaikka World GBC:n kansalliset toimijat työskentelevät useiden tunnistettujen rakennussertifikaattien parissa, organisaation tavoitteena ei ole asettaa sertifikaatteja paremmuusjärjestykseen.

World GBC:n  mukaan toimistorakennuksille suunnattu EU:n ympäristömerkki tulisi kuitenkin yhtenäistää jo olemassa olevien järjestelmien kanssa. Kriteereiden tulisi lisäksi perustua tutkimustuloksiin. Samalla World GBC peräänkuuluttaa EU:lta yhtenäistä vihreän rakentamisen strategian laatimista, jonka osana myös ympäristömerkki toimisi.

Huomiota ei myöskään tulisi kiinnittää rakennuksen elinkaaren yksittäisiin osa-alueisiin, vaan niiden välisten kuilujen poistamiseen. Sertifikaattijärjestelmän laatukriteereiden on oltava yhtäläiset koko sen käyttöalueella, World GBC muistuttaa. Ecolabel-ehdotusta onkin selvennettävä sen suhteen, miten rakennuksia verrattaan toisiinsa ja miten tarvittavat benchmark-tiedot voidaan koota. Samalla on varmistettava, että kaikilla jäsenvaltioilla ja niiden asiantuntijoilla on yhtäläinen tieto-taito järjestelmän toteuttamiseen.

Nykyinen ehdotus ei riittävästi ota huomioon jo olemassa olevia laatujärjestelmiä ja niiden välisiä eroavaisuuksia. Edistääkseen järjestelmien harmonisointia World GBC esittää, että toimistorakennukselle suunnitellun ympäristömerkin kehittämisessä otetaan ennen kaikkea huomioon jo tunnetut ja toimivat laatukriteeristöt kuten CEN/TC 350.

World GBC on yli 90 kansallisesta Green Building Councilista koostuva verkosto ja suurin energiatehokkaaseen rakentamiseen vaikuttava kansainvälinen organisaatio. Ecolabelia koskevaan kannanottoon voit tutustua tarkemmin täällä. Euroopan kommission Yhteisen tutkimuskeskuksen JRC:n ehdotus on luettavissa täällä.

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook

Vähähiilisen rakentamisen näkymät Euroopassa

2.12.2022
Ilari Aho, Uponor Oyj:n kestävän kehityksen johtaja ja World Green Building Councilin hallituksen puheenjohtaja piti Green Building Council Finland ry:n syyskokouksessa 29.11.2022 Keynote-puheenvuoronsa vähähiilisen rakentamisen näkymistä Euroopassa. ”Sharm el-Sheikhin ilmastokokouksen,

Tulkintoja EU-taksonomian DNSH kriteereihin

1.12.2022
Green Building Council Finlandin (FIGBC) taksonomian asiantuntijaryhmän tavoitteena on kansallisen ja EU-tason yhteistyöllä lisätä taksonomian käytettävyyttä ja vaikuttavuutta Suomessa. Yksi keskeinen keino on harmonisoida markkinakäytäntöjä taksonomian kriteerien soveltamisesta ja tuoda

Green Building Council Finlandin syyskokous 2022

29.11.2022
Green Building Council Finland (FIGBC) on syyskokouksessaan 29.11.2022 päättänyt uuden hallituksen kokoonpanosta sekä vuoden 2023 toimintasuunnitelmasta, tulo- ja menoarviosta sekä jäsenmaksujen suuruuksista. Tavoitteista tekoihin Green Building Council Finlandin työssä on

Rakentamisen kiertotalouden ajankohtaispäivät 2022

25.11.2022
Green Building Council Finlandin Elina Samila avasi vuoden 2022 Rakentamisen kiertotalouden ajankohtaispäivät 16.11.-17.11.2022. Nämä järjestyksessä viidennet ajankohtaispäivät keräsivät lähes 300 kuulijaa. Tapahtuma järjestettiin Ympäristöministeriön tuella. Lisäksi tapahtuman järjestelyissä olivat mukana

Ilmarisen Nurminen: Hiilineutraalit sijoitukset 2035 

25.11.2022
–  Ilmarinen on merkittävä kiinteistösijoittaja Suomessa ja suhtaudumme tähän rooliimme vakavasti ja vastuullisesti. Tahdomme olla kehittämässä koko alaa ja olemme siksi mukana järjestössä, jolla on kanssamme samanlainen ajatusmaailma ja tavoitteet.

Rakennushankkeiden ympäristöluokitukset kiinnostavat edelleen

14.11.2022
FIGBC Tietoiskussa 14.11.2022 rakennushankkeiden ympäristöluokituksista käytiin tiivis markkinakatsaus käytössä olevista järjestelmistä. Markkinakatsauksen jälkeen perehdyimme eri luokitusten tuoreimpiin uutisiin, joita esittelivät FIGBC-verkoston jäsenet ja yhteistyökumppanit. Myös Suomessa luokitus vaikuttaa merkittävästi kohteiden

Tavoitteista toimiin! Avara, Material Maintenance MaMa, Materiaalikabinetti #BuildingLife kannattajiksi, Orient Occident julkaisee hiilineutraaliustiekarttansa

14.11.2022
Onko teidän yrityksenne valmis laatimaan oman hiilitiekarttansa tai toimintaohjelmansa kohti hiilineutraaliutta vuoteen 2035 mennessä? Hyviä vinkkejä organisaation oman toimintaohjelman laatimiseen saat #BuildingLife Hiilineutraalin rakennetun ympäristön toimintaohjelmasta, joka on nyt myös

FIGBC lausunto rakennuksen ilmastoselvityksen ja materiaaliselosteen asetusluonnoksille

11.11.2022
Ympäristöministeriö pyysi lausuntoja rakennuksen ilmastoselvityksen ja materiaaliselosteen asetusluonnoksista 11.11.2022 mennessä. Kutsuimme FIGBC:n jäsenistön asiantuntijoita yhteiseen työpajaan 28.10.2022. Muun muassa työpajan pohjalta olemme laatineet Green Building Council Finlandin lausunnon. Asetukset annettaisiin

Pikaoppaat vähähiiliseen rakentamiseen

11.11.2022
Green Building Council Finland ja A-Insinöörit julkaisevat seitsemän pikaopasta vähähiiliseen rakentamiseen kiinteistö- ja rakennusalan eri ammattiryhmille. Oppaiden vinkit perustuvat tehtäväkohtaisiin vähähiilisyyskoulutuksiin, joita on järjestetty #BuildingLife-ohjelman puitteissa vuonna 2022. Rakennuttajan, arkkitehdin

Saint-Gobain Finlandin Kaiser: Jälkijunaa ei kannata odottaa 

4.11.2022
Kansainvälisesti ja paikallisesti toimiva rakennustuotevalmistaja Saint-Gobain-konserni toimii samoin myös Green Building Councilissa.  – Maailmassa on 70 kansallista Green Building Coucilia ja Saint-Gobain on mukana noin 40:ssä. Green Building Council on

Miten kiinteistöala voi vähentää energiankulutustaan varautuessaan tulevaan talveen

2.11.2022
FIGBC:n Kiinteistöt-toimikunta on koonnut ehdotuksia ja ideoita konkreettisiksi toimenpiteiksi ja ratkaisuiksi asuinkohteille ja toimitiloille energiankäytön vähentämiselle talvikaudella.Aihe on erityisen ajankohtainen. Sähkön hinnasta ja riittävyydestä käydään vilkasta keskustelua ja Venäjän hyökkäyssota

Tule meille vuoden 2023 kumppanijäseneksi! 

1.11.2022
Haemme vuodelle 2023 FIGBC:n kumppanijäsentä. Kumppanijäsenen kanssa vauhditetaan rakennetun ympäristön muutosta hiilineutraaliksi ja kiertotalouden mukaan toimivaksi. Kumppanijäsenyyden vuosimaksu on 7 500 euroa varsinaisen jäsenmaksun lisäksi ja hakuaika päättyy 30.11.2022.  Green