Green Building Council Finland

World GBC: Ecolabel vaatii vielä kehittämistä

Kuva Ecolabel

Euroopan unioni on parhaillaan laajentamassa EU:n ympäristömerkkikriteeristöä koskemaan myös toimistorakennuksia. Euroopan komission yhteinen tutkimuskeskus (JRC) on kesäkuussa antanut lopullisen ehdotuksen toimistorakennusten Ecolabel-kriteeristöstä. World GBC:n Euroopan verkosto laati vastikään oman kannanottonsa aiheesta. Verkosto tukee EU:ia sen tavoitteessaan kehittää Euroopan rakennusstandardeja, mutta näkee, ettei annettu ympäristömerkkiehdotus sellaisenaan tuo lisäarvoa olemassa oleviin sertifikaattijärjestelmiin.

Ecolabel on EU:n ympäristömerkki, joka voidaan myöntää tuotteelle, joka täyttää sille asetetut ympäristövaatimukset. Kriteereillä valvotaan tuotteen koko elinkaaren aikaisia ympäristövaikutuksia.

Uuden ympäristömerkkijärjestelmän tavoitteena on tehostaa rakennusten ympäristöystävällisempää käyttöä. Kriteeristössä huomio kiinnitetään rakennuksen elinkaaren aikaisiin ympäristövaikutuksiin kuten ilman, veden ja maaperän laatuun, energian ja luonnonvarojen kulutukseen, kasvihuonekaasujen muodostumiseen sekä elinympäristön laatuun.

Tavoitteista huolimatta uusi strategiamalli voi yksinkertaisuudessaan kuitenkin jatkossa vaarantaa vihreän rakentamisen laatua koskevan kehittämistyön, World GBC:n kannanotossa todetaan. 

Ecolabel yhtenäistettävä olemassa olevien järjestelmien kanssa

Vaikka World GBC:n kansalliset toimijat työskentelevät useiden tunnistettujen rakennussertifikaattien parissa, organisaation tavoitteena ei ole asettaa sertifikaatteja paremmuusjärjestykseen.

World GBC:n  mukaan toimistorakennuksille suunnattu EU:n ympäristömerkki tulisi kuitenkin yhtenäistää jo olemassa olevien järjestelmien kanssa. Kriteereiden tulisi lisäksi perustua tutkimustuloksiin. Samalla World GBC peräänkuuluttaa EU:lta yhtenäistä vihreän rakentamisen strategian laatimista, jonka osana myös ympäristömerkki toimisi.

Huomiota ei myöskään tulisi kiinnittää rakennuksen elinkaaren yksittäisiin osa-alueisiin, vaan niiden välisten kuilujen poistamiseen. Sertifikaattijärjestelmän laatukriteereiden on oltava yhtäläiset koko sen käyttöalueella, World GBC muistuttaa. Ecolabel-ehdotusta onkin selvennettävä sen suhteen, miten rakennuksia verrattaan toisiinsa ja miten tarvittavat benchmark-tiedot voidaan koota. Samalla on varmistettava, että kaikilla jäsenvaltioilla ja niiden asiantuntijoilla on yhtäläinen tieto-taito järjestelmän toteuttamiseen.

Nykyinen ehdotus ei riittävästi ota huomioon jo olemassa olevia laatujärjestelmiä ja niiden välisiä eroavaisuuksia. Edistääkseen järjestelmien harmonisointia World GBC esittää, että toimistorakennukselle suunnitellun ympäristömerkin kehittämisessä otetaan ennen kaikkea huomioon jo tunnetut ja toimivat laatukriteeristöt kuten CEN/TC 350.

World GBC on yli 90 kansallisesta Green Building Councilista koostuva verkosto ja suurin energiatehokkaaseen rakentamiseen vaikuttava kansainvälinen organisaatio. Ecolabelia koskevaan kannanottoon voit tutustua tarkemmin täällä. Euroopan kommission Yhteisen tutkimuskeskuksen JRC:n ehdotus on luettavissa täällä.

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook

FIGBC:n vastuullinen sijoitustoiminta

24.3.2023
Aidosti vastuullisesti voi sijoittaa pienikin organisaatio. Green Building Council Finlandin hallituksen hyväksymän varainhallinta- ja sijoituspolitiikan mukaisesti sijoitamme aiempina vuosina kertyneen ylijäämän kohteisiin, joiden ympäristövaikutukset ovat positiivisia. Joskus voi kasvavissa organisaatioissa

Luotettavia vastuullisuuslupauksia vai puolihuolimatonta viherpesua?

23.3.2023
Vastuullisuus on kuuma puheenaihe, eikä kiinteistö- ja rakennusala ole poikkeus. Toimialan ympäristövaikutukset ovat valtavat ja yritykset viestivät mielellään vastuullisuudestaan. Mikä on hiilineutraaliuden tavoittelun merkitys kiinteistö- ja rakennusalalla ja miten vältetään

Askeleet vähähiiliseen rakentamiseen päivitetty painos julkaistu

22.3.2023
Tämä käytännönläheinen opas auttaa alkuun, kun yrityksessänne pohditaan mihin oma tavoitetaso pitäisi asettaa, tai mitä olisi paras tehdä seuraavaksi. Askeleet vähähiiliseen rakentamiseen -opas on tarkoitettu rakennushankkeidensa ilmastovaikutusten vähentämiseen tähtääville organisaatioille

5+1 faktaa Rakennusten energiatehokkuusdirektiivistä

17.3.2023
Keskustelua Rakennusten energiatehokkuusdirektiivistä on ollut runsaasti, eikä väärinkäsityksiltäkään ole vältytty. On hyvä, että keskustelua käydään, sillä kansallisen mielipiteen luominen on ajankohtaista juuri nyt. Yhteisen mielipiteen luomiseksi olisi kuitenkin tärkeää, että

Usein kysyttyjä kysymyksiä EU-taksonomiasta 

17.3.2023
Osana Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaa EU on julkaissut kestävän rahoituksen luokittelujärjestelmän eli taksonomian. Taksonomian tarkoituksena on määritellä yhteisesti, mitkä toiminnot voidaan katsoa kestäviksi. Taksonomia muodostuu asetuksesta ja sen perusteella annetusta

Kestävät lähiöt ja lähiöiden kehittämisen tulevaisuus

14.3.2023
Keskiviikkona 1.3.2023 Turku Science Park oy:n clean kärkiala ja Green Building Council Finland järjestivät Kestävät lähiöt -webinaarin ja keskustelutilaisuuden Turun Tiedepuiston Vierailu- ja innovaatiokeskus Joessa. Tilaisuudessa Turun seudun toimijat kutsuttiin

Infra-ala ei ole jähmeä jättiläinen 

3.3.2023
Infra-ala tuottaa rakennetun ympäristön perustan, joka on väylien muodossa hyvinkin näkyvää ja toisaalta kuitenkin useimmiten maanpinnan alle sijoitettua ja siten näkymättömissä. Kaikelle infralle yhteistä on se, että hyvin toimiessaan infra

Ympäristösertifointien määrä jatkaa tasaista kasvua 

27.2.2023
Käytönaikaiset ympäristöluokitukset antavat viitekehyksen kiinteistön vastuulliseen hallintaan ja ylläpitoon. Jatkona aiemmalle ympäristöluokitusten markkinakatsaukselle järjestimme 17.2.2023 webinaarin kiinteistöjen käytönaikaisista ympäristöluokituksista.    Kaiken kaikkiaan kolmannen osapuolen myöntämät ympäristösertifioinnit rakennuksen suunnitteluun, rakentamiseen ja ylläpitoon

Tulevaisuuden kestävä infrastruktuuri 

24.2.2023
Kestävyys suuntautuu väistämättä tulevaisuuteen. Se on maailmanlaajuisesti, alueellisesti ja paikallisesti tapahtuvaa jatkuvaa ja ohjattua muutosta, jonka kautta pyritään tuottamaan hyvinvointia entistä ekologisemmin, taloudellisemmin ja sosiaalista ja kulttuurista pääomaa vaalien.   Kestävän

Rakennusmateriaalien uudelleenkäyttöön tähtäävä aloite antaa uusia taitoja pohjoismaisten ammatillisten oppilaitosten opiskelijoille 

14.2.2023
Nordic Innovationin rahoittama projekti Nordic Sustainable Construction käynnistää ohjelman, jonka tavoitteena on vahvistaa Pohjoismaiden ammatillisten oppilaitosten opiskelijoiden käytännön osaamista rakennusmateriaalien uudelleenkäytöstä. Hankkeessa kartoitetaan, kehitetään, jaetaan ja arvioidaan uusia ammatillisen opetuksen

Rakentamisen kiertotalous -tilaisuudessa kartoitettiin keinoja kiertotalouden edistämiseksi rakennushankkeissa 

9.2.2023
HIKKA-hanke ja FIGBC järjestivät 24.1. yhteisen verkostotilaisuuden Joensuun Tiedepuistossa. Tilaisuuden tavoitteena oli jakaa tietoa kiertotalouden ja vähähiilisyyden ratkaisuista kaupunkiympäristöalalla. Päivän esityksissä keskityttiin erityisesti infrarakentamiseen. Tilaisuuden lopussa keskusteltiin yhdessä siitä, mitä

Peikko, YIT ja Lukkaroinen julkaisevat tiekarttansa

8.2.2023
#BuildingLife -projektissa kokoamme kiinteistö- ja rakennusalalla toimivien organisaatioiden omia toimintaohjelmia tai tiekarttoja kannustamaan jokaista alalla toimivaa laatimaan omansa! Julkaisemme nyt Peikko Finlandin, YIT Suomen ja Lukkaroinen Arkkitehdit Oy:n suunnitelmat. YIT