Green Building Council Finland

World GBC: Ecolabel vaatii vielä kehittämistä

Kuva Ecolabel

Euroopan unioni on parhaillaan laajentamassa EU:n ympäristömerkkikriteeristöä koskemaan myös toimistorakennuksia. Euroopan komission yhteinen tutkimuskeskus (JRC) on kesäkuussa antanut lopullisen ehdotuksen toimistorakennusten Ecolabel-kriteeristöstä. World GBC:n Euroopan verkosto laati vastikään oman kannanottonsa aiheesta. Verkosto tukee EU:ia sen tavoitteessaan kehittää Euroopan rakennusstandardeja, mutta näkee, ettei annettu ympäristömerkkiehdotus sellaisenaan tuo lisäarvoa olemassa oleviin sertifikaattijärjestelmiin.

Ecolabel on EU:n ympäristömerkki, joka voidaan myöntää tuotteelle, joka täyttää sille asetetut ympäristövaatimukset. Kriteereillä valvotaan tuotteen koko elinkaaren aikaisia ympäristövaikutuksia.

Uuden ympäristömerkkijärjestelmän tavoitteena on tehostaa rakennusten ympäristöystävällisempää käyttöä. Kriteeristössä huomio kiinnitetään rakennuksen elinkaaren aikaisiin ympäristövaikutuksiin kuten ilman, veden ja maaperän laatuun, energian ja luonnonvarojen kulutukseen, kasvihuonekaasujen muodostumiseen sekä elinympäristön laatuun.

Tavoitteista huolimatta uusi strategiamalli voi yksinkertaisuudessaan kuitenkin jatkossa vaarantaa vihreän rakentamisen laatua koskevan kehittämistyön, World GBC:n kannanotossa todetaan. 

Ecolabel yhtenäistettävä olemassa olevien järjestelmien kanssa

Vaikka World GBC:n kansalliset toimijat työskentelevät useiden tunnistettujen rakennussertifikaattien parissa, organisaation tavoitteena ei ole asettaa sertifikaatteja paremmuusjärjestykseen.

World GBC:n  mukaan toimistorakennuksille suunnattu EU:n ympäristömerkki tulisi kuitenkin yhtenäistää jo olemassa olevien järjestelmien kanssa. Kriteereiden tulisi lisäksi perustua tutkimustuloksiin. Samalla World GBC peräänkuuluttaa EU:lta yhtenäistä vihreän rakentamisen strategian laatimista, jonka osana myös ympäristömerkki toimisi.

Huomiota ei myöskään tulisi kiinnittää rakennuksen elinkaaren yksittäisiin osa-alueisiin, vaan niiden välisten kuilujen poistamiseen. Sertifikaattijärjestelmän laatukriteereiden on oltava yhtäläiset koko sen käyttöalueella, World GBC muistuttaa. Ecolabel-ehdotusta onkin selvennettävä sen suhteen, miten rakennuksia verrattaan toisiinsa ja miten tarvittavat benchmark-tiedot voidaan koota. Samalla on varmistettava, että kaikilla jäsenvaltioilla ja niiden asiantuntijoilla on yhtäläinen tieto-taito järjestelmän toteuttamiseen.

Nykyinen ehdotus ei riittävästi ota huomioon jo olemassa olevia laatujärjestelmiä ja niiden välisiä eroavaisuuksia. Edistääkseen järjestelmien harmonisointia World GBC esittää, että toimistorakennukselle suunnitellun ympäristömerkin kehittämisessä otetaan ennen kaikkea huomioon jo tunnetut ja toimivat laatukriteeristöt kuten CEN/TC 350.

World GBC on yli 90 kansallisesta Green Building Councilista koostuva verkosto ja suurin energiatehokkaaseen rakentamiseen vaikuttava kansainvälinen organisaatio. Ecolabelia koskevaan kannanottoon voit tutustua tarkemmin täällä. Euroopan kommission Yhteisen tutkimuskeskuksen JRC:n ehdotus on luettavissa täällä.

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook

FIGBC Kesätervehdys – Kiitos, kannustus ja innostus!

23.6.2022
FIGBC lomailee pääsääntöisesti 4.7. – 31.7. aikana.Kiireellisissä asioissa olettehan yhteydessä 4.7. – 15.7. Arto Bäckströmiin ja 25.7. – 31.7. Lauri Tähtiseen. Kiitos keväästä! Enhän muuta voi kuin kiitellä, kun kertaan

Yli 40 #BuildingLifen kannattajaa!

20.6.2022
#BuildingLifen kannattajaksi liittyvät Sitowise, Y-Säätiö, OP Kiinteistösijoitus Oy, Yeseco ja Solnet. Kannattajaorganisaatiot antavat tukensa #BuildingLife Hiilineutraali rakennettu ympäristö 2035 toimintaohjelmalle ja ovat joko laatineet tai sitoutuvat laatimaan itselleen toimintaohjelman, jolla

World Green Building Week 12.9. – 16.9.2022

17.6.2022
BuildingforEveryone #WGBW2022 #BuildingToCOP27 Kansainvälinen World Green Building Week (”Week”) on vuosittainen kampanja, joka kannustaa kestävän rakennetun ympäristön rakentamiseen kaikille, kaikkialla. Kampanjan järjestää World Green Building Council, yhdessä kansallisten Green Building

Kutsu kaikille FIGBC jäsenille – näytä tukesi yhteisille tavoitteille

14.6.2022
Kutsumme kaikki jäsenemme mukaan osoittamaan, että tämä verkosto haluaa kirittää toimialamme yhteistyötä, innovaatioita ja liiketoimintamalleja kohti hiilineutraaliutta. Ilmoittautukaa #BuildingLife kannattajaksi Ilmoittautukaa #BuildingLife Hiilineutraalin rakennetun ympäristön toimintaohjelman kannattajaksi. Lähettäkää organisaationne logo

MEP Miapetra Kumpula-Natri #BuildingLifen lähettilääksi

13.6.2022
Olemme iloisia voidessamme kertoa, että Euroopan parlamentin jäsen Miapetra Kumpula-Natri liittyy #BuildingLife lähettiläiden joukkoon! #BuildingLife Suomessa ja Euroopassa #BuildingLife on kymmenen eurooppalaisen Green Building Councilin yhteinen projekti, jonka tavoitteena on

Rakentamisen kiertotalouden data ja sosiotekninen muutos Oulussa

9.6.2022
Oulun seudun kiinteistö- ja rakennusalan kiertotalouden ammattilaisten tapaaminen järjestettiin 7.6.2022 FIGBC:n KIRA-kioski 2.0 projektin yhteistyössä LIKE – Liiketoimintaa kiertotaloudesta -hankkeen kanssa. Aiheena oli erityisesti Rakentamisen kiertotalous ja data. Tapani Mäkikyrö

Betoniyritykset tutkivat, voisiko purkuvillalla osin korvata sementin

6.6.2022
Betonin sideaineena käytettävä sementti tuottaa jopa 5–8 % koko maapallon kasvihuonekaasujen päästöistä. Edistääkseen kierrätysmateriaalien käyttöä betonin valmistuksessa Helsingin kaupunki kutsuu alan yritykset kokeilemaan, miten purkuvillaa voitaisiin hyödyntää betoniresepteissä. Kokeilujen raaka-aineeksi

Urbaani biodiversiteetti -webinaarin kooste

25.5.2022
Rakennusalan yritykset ovat alkaneet kehittämään toimintaansa vähähiilisemmäksi. Rakennuksia suunnitellaan mahdollisimman energiatehokkaiksi ja kiertotalouden ratkaisuja pilotoidaan ja pyritään tuomaan mukaan hankkeisiin. Katse alkaakin siirtymään vähitellen kokonaisvaltaisemman ympäristökestävyyden suuntaan. Rakentamisen vaikutuksia halutaan

WorldGBC EU Policy Whole Life Carbon Roadmap – kohti ilmastokestävää Eurooppaa

24.5.2022
Lehdistötiedote 24.5.2022 klo 11:00 Suomen aikaa #BuildingLife on kymmenen eurooppalaisen Green Building Councilin yhteinen projekti, jonka tavoitteena on nostaa materiaalisidonnaisten päästöjen vähentäminen EU:n, jäsenvaltioiden ja yritysten keskeiseksi ilmastotavoitteeksi. Suomessa olemme

#BuildingLife – Lisää kannattajia lisää tiekarttoja!

23.5.2022
#BuildingLifen tavoitteisiin on nyt sitoutunut yhteensä 39 organisaatiota, kun Laattapiste ja Kontiotuote Oy liittyvät BuildingLife Hiilineutraalin rakennetun ympäristön toimintaohjelman kannattajaksi. Kannattajaorganisaatiot ovat joko laatineet tai sitoutuvat laatimaan itselleen toimintaohjelman, jolla

KIRAkiertotalouden innovaatiot ja yhteistyö Tampereen seudulla 

17.5.2022
Tampereen seudun kiinteistö- ja rakennusalan kiertotalouden ammattilaisten tapaaminen järjestettiin 11.5.2022 FIGBC:n KIRA-kioski 2.0 projektin ja Tampereen yliopiston RATKI-hankkeen sekä ReCreate-hankkeen kanssa. Tapaamisen teemana olivat ” Innovaatiot, yhteistyö ja muuttuva sääntely”. 

Elina Samila FIGBC asiantuntijaksi

2.5.2022
Rakennusalan DI (TKK) Elina Samila aloittaa Green Building Council Finlandin uutena asiantuntijana toukokuun 2022 alussa. Työssään Samila tulee keskittymään erityisesti kiinteistö- ja rakennusalan kiertotalouteen. Koko työuransa rakennusalalla monipuolisesti eri tehtävissä