World GBC Vuosikertomus 2017/2018

Koottuna keskeisimmät saavutukset kuluvan vuoden toiminnasta: verkostoon liittyivät Kiina ja Islanti, Net Zero Commitment laajenee ja World Green Building Week nousi suurimmaksi kampanjaksi tähän asti. Bonuksena vuosikertomuksessa on mainittu Suomen ympäristöministeriön vähähiilisyystyö ja hiilijalanjäljen laskentamenetelmä.

World GBC -verkosto kattaa 40% maailman asukkaista 36884 jäsenistöllään. Jäsenistö kattaa 890 työnantajatahoa, joiden kautta kiinteistöneliöitä on sertifioitu noin 2,65 miljoonan neliön edestä ympäri maailman. Tänä vuonna maailmanlaajuiseen World Green Building Council -jäsenverkostoon liittyi Islanti ja Kiina.

Net Zero Commitment -sitoumus jatkaa kasvuaan ja tähän mennessä sitoumuksen kirjoittaneet tahot (organisaatiot, kaupungit ja valtiot) sitoutuvat vähentämään CO2-päästöjä 221 miljoona tonnia rakennustensa kulutuksesta vuoteen 2050 mennessä, joka vastaa päästöiltään 47,3 miljoonan auton vähentämistä maapallolta.

Globaali raportti nostaa Suomen ympäristöministeriön ehdotuksen rakennuksen elinkaaren hiilijalanjäljen arviointimenetelmäksi. GBC Finland oli mukana asiantuntijasihteerinä ryhmässä, joka työsti menetelmää ja tausta-aineistoa. GBC Finland oli mukana myös työstämässä menetelmän pilotoinnin avuksi laskentatyökalua. Nyt tämä menetelmäohje on lausuntokierroksella 10.1.2019 asti.

Vuosittainen merkittävä yhdeksännen kerran järjestetty viestinnällinen tapahtumaviikko World Green Building Week -kampanja tavoitti 155 miljoonaa ihmistä viestinnän, sosiaalisen median ja tapahtumien kautta. Tämän vuoden teema oli Home Green Home, jossa katseet käännettiin rakennusten käyttäjiin. 53 Green Building Councilia (maata) osallistui teemaviikkoon. Kampanja jatkoi kasvuaan ja oli tähän asti järjestetyistä massiivisin!

Lue koko raportti: annual report for 2017/18: Building a better future

 

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook
Scroll Up

Ilmoita alan tapahtuma

Bitnami