Green Building Council Finland

World GBC:n tuore raportti korostaa vihreän rakentamisen taloudellisia hyötyjä

World Green Buildin Council julkaisi Lontoon EcoBuild -messuilla kattavan, liikemaailmalle suunnatun “The Business Case for Green Building: A Review of the Costs and Benefits for Developers, Investors and Occupants” -raportin, jossa pohditaan vihreän rakentamisen taloudellista kannattavuutta kustannustehokkaiden vihreän rakentamisen esimerkkien kautta.

Raportin tarkoituksena on asettaa vihreä rakentaminen samalle viivalle niin sanotun tavanomaisen rakentamisen kanssa osoittamalla kestävien ratkaisujen seurauksena syntyvien hyötyjen taloudellinen arvo. World GBC:n raportin mukaan nykyisin onkin mahdollista noudattaa kestävän kehityksen periaatteita ja samalla kilpailla kustannustehokkuudessa perinteisen rakentamistavan kanssa. Kestävälle rakentamiselle tyypilliset alkuvaiheen suuret taloudelliset investoinnit voidaan hyvittää esimerkiksi lisäämällä työn tuottavuutta työpisteiden oikeiden suunnitteluvalintojen avulla. Näin kestävien ratkaisujen kustannustehokkuutta voidaan parantaa, kun hanketta tarkastellaan kokonaisvaltaisesti pitkällä tähtäimellä.

The Business Case for Green Building -raportti julkistettiin Lontoon Ecobuild-tapahtumassa.
The Business Case for Green Building -raportti julkistettiin Lontoon Ecobuild-tapahtumassa.

PRP Environmentalin, Skanskan, Grosvenorin sekä Abu Dhabi Urban Planning Councilin kanssa yhteistyössä tehtyyn raporttiin on koottu vakuuttavia vihreän rakentamisen esimerkkejä yhdeksi tietopaketiksi, joka korostaa kestävien rakennusten tuomia konkreettisia hyötyjä ja mittavia liiketoimintamahdollisuuksia. WorldGBC:n toimitusjohtajan Jane Henleyn mukaan vihreän rakentamisen liiketoimintamahdollisuudet tulevat kehittymään markkinoiden kypsyessä yhä enemmän, sillä erilaisten hyötyjen nähdään ulottuvan rakennuksen elinkaaren aikaisten riskien vähentämisestä ja koko kaupungin tasolla toteutuvasta taloudellisesta hyödystä aina asukkaiden terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen. “Olemme jo nähneet tämän liikevoiman vahvistumisen globaalilla tasolla, sillä yhä useammassa paikassa “vihreydestä” on tulossa status quo”, Henley toteaa.

Rakennusala voi omalla toiminnallaan edistää suuren luokan ympäristövaikutusten pienemistä, esimerkiksi hillitsemällä ilmastomuutosta ja turvaamalla luonnonvarojen saatavuuden. Lisäksi kestävällä toiminnalla voidaan kohentaa ihmisten elämänlaatua energiaturvallisuuden kehittymisen sekä uusien työpaikkojen kautta. Tämä edellyttää rakennetun ympäristön  kokonaisvaltaista tarkastelua aina rakennustasolta kaupunkitasolle asti.

[hr]Raportin keskeisimpiä tuloksia:

• Vihreän rakentamisen suunnittelu- ja rakennuskustannukset laskevat sääntelyn tiukentuessa sekä kestävien materiaalien ja teknologioiden toimitusketjujen kehittyessä.

• Sijoittajien ja asukkaiden tietoisuus ja huoli rakennetun ympäristön ympäristöön ja ihmisiin kohdistuvista vaikutuksista  kasvattaa vihreiden rakennusten markkina-arvoa tavanomaisiin rakennuksiin nähden.

• Vihreiden rakennusten toimintakustannukset ovat tavanomaisia rakennuksia pienemmät veden- ja energiansäästön sekä alhaisempien pitkän aikavälin korjaus- ja ylläpitokulujen seurauksena.

• Vihreiden rakennusten fyysinen olomuoto ja sisäympäristön olosuhteet voivat vaikuttaa positiivisesti työntekijöiden tuottavuuteen ja käyttäjien terveyteen sekä hyvinvointiin.

• Riskienhallinnan tehostuminen kasvattaa saatavia vuokratuloja sekä kiinteistön arvo ja vaikuttaa täten positiivisesti sijoitetun pääoman tuottoon, esimerkiksi sääntelyn ennakoinnin seurauksena.[hr]

Raportissa korostetaan kestävien rakennusten perustavanlaatuista ja kustannustehokkuutta lisäävää roolia muutamien lähitulevaisuutemme haasteiden peittoamisessa. “WorldGBC on ylpeä voidessaan toimia johtajana vihreän rakentamisen räjähtävän kasvun aikana ja meidän kaikkien luodessa maailmaa, joka tarjoaa ihmisille parempia, valoisampia ja terveellisempiä paikkoja asumiseen, työhön ja vapaa-aikaan.”, sanoo Rick Fedrizzi, WorldGBC:n puheenjohtaja ja yksi USGBC:n perustajista.

Lisätietoa

The Business Case for Green Building -report

The Business Case for Green Building Executive Summary

 

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook

FIGBC Kesätervehdys – Kiitos, kannustus ja innostus!

23.6.2022
FIGBC lomailee pääsääntöisesti 4.7. – 31.7. aikana.Kiireellisissä asioissa olettehan yhteydessä 4.7. – 15.7. Arto Bäckströmiin ja 25.7. – 31.7. Lauri Tähtiseen. Kiitos keväästä! Enhän muuta voi kuin kiitellä, kun kertaan

Yli 40 #BuildingLifen kannattajaa!

20.6.2022
#BuildingLifen kannattajaksi liittyvät Sitowise, Y-Säätiö, OP Kiinteistösijoitus Oy, Yeseco ja Solnet. Kannattajaorganisaatiot antavat tukensa #BuildingLife Hiilineutraali rakennettu ympäristö 2035 toimintaohjelmalle ja ovat joko laatineet tai sitoutuvat laatimaan itselleen toimintaohjelman, jolla

World Green Building Week 12.9. – 16.9.2022

17.6.2022
BuildingforEveryone #WGBW2022 #BuildingToCOP27 Kansainvälinen World Green Building Week (”Week”) on vuosittainen kampanja, joka kannustaa kestävän rakennetun ympäristön rakentamiseen kaikille, kaikkialla. Kampanjan järjestää World Green Building Council, yhdessä kansallisten Green Building

Kutsu kaikille FIGBC jäsenille – näytä tukesi yhteisille tavoitteille

14.6.2022
Kutsumme kaikki jäsenemme mukaan osoittamaan, että tämä verkosto haluaa kirittää toimialamme yhteistyötä, innovaatioita ja liiketoimintamalleja kohti hiilineutraaliutta. Ilmoittautukaa #BuildingLife kannattajaksi Ilmoittautukaa #BuildingLife Hiilineutraalin rakennetun ympäristön toimintaohjelman kannattajaksi. Lähettäkää organisaationne logo

MEP Miapetra Kumpula-Natri #BuildingLifen lähettilääksi

13.6.2022
Olemme iloisia voidessamme kertoa, että Euroopan parlamentin jäsen Miapetra Kumpula-Natri liittyy #BuildingLife lähettiläiden joukkoon! #BuildingLife Suomessa ja Euroopassa #BuildingLife on kymmenen eurooppalaisen Green Building Councilin yhteinen projekti, jonka tavoitteena on

Rakentamisen kiertotalouden data ja sosiotekninen muutos Oulussa

9.6.2022
Oulun seudun kiinteistö- ja rakennusalan kiertotalouden ammattilaisten tapaaminen järjestettiin 7.6.2022 FIGBC:n KIRA-kioski 2.0 projektin yhteistyössä LIKE – Liiketoimintaa kiertotaloudesta -hankkeen kanssa. Aiheena oli erityisesti Rakentamisen kiertotalous ja data. Tapani Mäkikyrö

Betoniyritykset tutkivat, voisiko purkuvillalla osin korvata sementin

6.6.2022
Betonin sideaineena käytettävä sementti tuottaa jopa 5–8 % koko maapallon kasvihuonekaasujen päästöistä. Edistääkseen kierrätysmateriaalien käyttöä betonin valmistuksessa Helsingin kaupunki kutsuu alan yritykset kokeilemaan, miten purkuvillaa voitaisiin hyödyntää betoniresepteissä. Kokeilujen raaka-aineeksi

Urbaani biodiversiteetti -webinaarin kooste

25.5.2022
Rakennusalan yritykset ovat alkaneet kehittämään toimintaansa vähähiilisemmäksi. Rakennuksia suunnitellaan mahdollisimman energiatehokkaiksi ja kiertotalouden ratkaisuja pilotoidaan ja pyritään tuomaan mukaan hankkeisiin. Katse alkaakin siirtymään vähitellen kokonaisvaltaisemman ympäristökestävyyden suuntaan. Rakentamisen vaikutuksia halutaan

WorldGBC EU Policy Whole Life Carbon Roadmap – kohti ilmastokestävää Eurooppaa

24.5.2022
Lehdistötiedote 24.5.2022 klo 11:00 Suomen aikaa #BuildingLife on kymmenen eurooppalaisen Green Building Councilin yhteinen projekti, jonka tavoitteena on nostaa materiaalisidonnaisten päästöjen vähentäminen EU:n, jäsenvaltioiden ja yritysten keskeiseksi ilmastotavoitteeksi. Suomessa olemme

#BuildingLife – Lisää kannattajia lisää tiekarttoja!

23.5.2022
#BuildingLifen tavoitteisiin on nyt sitoutunut yhteensä 39 organisaatiota, kun Laattapiste ja Kontiotuote Oy liittyvät BuildingLife Hiilineutraalin rakennetun ympäristön toimintaohjelman kannattajaksi. Kannattajaorganisaatiot ovat joko laatineet tai sitoutuvat laatimaan itselleen toimintaohjelman, jolla

KIRAkiertotalouden innovaatiot ja yhteistyö Tampereen seudulla 

17.5.2022
Tampereen seudun kiinteistö- ja rakennusalan kiertotalouden ammattilaisten tapaaminen järjestettiin 11.5.2022 FIGBC:n KIRA-kioski 2.0 projektin ja Tampereen yliopiston RATKI-hankkeen sekä ReCreate-hankkeen kanssa. Tapaamisen teemana olivat ” Innovaatiot, yhteistyö ja muuttuva sääntely”. 

Elina Samila FIGBC asiantuntijaksi

2.5.2022
Rakennusalan DI (TKK) Elina Samila aloittaa Green Building Council Finlandin uutena asiantuntijana toukokuun 2022 alussa. Työssään Samila tulee keskittymään erityisesti kiinteistö- ja rakennusalan kiertotalouteen. Koko työuransa rakennusalalla monipuolisesti eri tehtävissä