Green Building Council Finland

World GBC:n tuore raportti korostaa vihreän rakentamisen taloudellisia hyötyjä

World Green Buildin Council julkaisi Lontoon EcoBuild -messuilla kattavan, liikemaailmalle suunnatun “The Business Case for Green Building: A Review of the Costs and Benefits for Developers, Investors and Occupants” -raportin, jossa pohditaan vihreän rakentamisen taloudellista kannattavuutta kustannustehokkaiden vihreän rakentamisen esimerkkien kautta.

Raportin tarkoituksena on asettaa vihreä rakentaminen samalle viivalle niin sanotun tavanomaisen rakentamisen kanssa osoittamalla kestävien ratkaisujen seurauksena syntyvien hyötyjen taloudellinen arvo. World GBC:n raportin mukaan nykyisin onkin mahdollista noudattaa kestävän kehityksen periaatteita ja samalla kilpailla kustannustehokkuudessa perinteisen rakentamistavan kanssa. Kestävälle rakentamiselle tyypilliset alkuvaiheen suuret taloudelliset investoinnit voidaan hyvittää esimerkiksi lisäämällä työn tuottavuutta työpisteiden oikeiden suunnitteluvalintojen avulla. Näin kestävien ratkaisujen kustannustehokkuutta voidaan parantaa, kun hanketta tarkastellaan kokonaisvaltaisesti pitkällä tähtäimellä.

The Business Case for Green Building -raportti julkistettiin Lontoon Ecobuild-tapahtumassa.
The Business Case for Green Building -raportti julkistettiin Lontoon Ecobuild-tapahtumassa.

PRP Environmentalin, Skanskan, Grosvenorin sekä Abu Dhabi Urban Planning Councilin kanssa yhteistyössä tehtyyn raporttiin on koottu vakuuttavia vihreän rakentamisen esimerkkejä yhdeksi tietopaketiksi, joka korostaa kestävien rakennusten tuomia konkreettisia hyötyjä ja mittavia liiketoimintamahdollisuuksia. WorldGBC:n toimitusjohtajan Jane Henleyn mukaan vihreän rakentamisen liiketoimintamahdollisuudet tulevat kehittymään markkinoiden kypsyessä yhä enemmän, sillä erilaisten hyötyjen nähdään ulottuvan rakennuksen elinkaaren aikaisten riskien vähentämisestä ja koko kaupungin tasolla toteutuvasta taloudellisesta hyödystä aina asukkaiden terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen. “Olemme jo nähneet tämän liikevoiman vahvistumisen globaalilla tasolla, sillä yhä useammassa paikassa “vihreydestä” on tulossa status quo”, Henley toteaa.

Rakennusala voi omalla toiminnallaan edistää suuren luokan ympäristövaikutusten pienemistä, esimerkiksi hillitsemällä ilmastomuutosta ja turvaamalla luonnonvarojen saatavuuden. Lisäksi kestävällä toiminnalla voidaan kohentaa ihmisten elämänlaatua energiaturvallisuuden kehittymisen sekä uusien työpaikkojen kautta. Tämä edellyttää rakennetun ympäristön  kokonaisvaltaista tarkastelua aina rakennustasolta kaupunkitasolle asti.

[hr]Raportin keskeisimpiä tuloksia:

• Vihreän rakentamisen suunnittelu- ja rakennuskustannukset laskevat sääntelyn tiukentuessa sekä kestävien materiaalien ja teknologioiden toimitusketjujen kehittyessä.

• Sijoittajien ja asukkaiden tietoisuus ja huoli rakennetun ympäristön ympäristöön ja ihmisiin kohdistuvista vaikutuksista  kasvattaa vihreiden rakennusten markkina-arvoa tavanomaisiin rakennuksiin nähden.

• Vihreiden rakennusten toimintakustannukset ovat tavanomaisia rakennuksia pienemmät veden- ja energiansäästön sekä alhaisempien pitkän aikavälin korjaus- ja ylläpitokulujen seurauksena.

• Vihreiden rakennusten fyysinen olomuoto ja sisäympäristön olosuhteet voivat vaikuttaa positiivisesti työntekijöiden tuottavuuteen ja käyttäjien terveyteen sekä hyvinvointiin.

• Riskienhallinnan tehostuminen kasvattaa saatavia vuokratuloja sekä kiinteistön arvo ja vaikuttaa täten positiivisesti sijoitetun pääoman tuottoon, esimerkiksi sääntelyn ennakoinnin seurauksena.[hr]

Raportissa korostetaan kestävien rakennusten perustavanlaatuista ja kustannustehokkuutta lisäävää roolia muutamien lähitulevaisuutemme haasteiden peittoamisessa. “WorldGBC on ylpeä voidessaan toimia johtajana vihreän rakentamisen räjähtävän kasvun aikana ja meidän kaikkien luodessa maailmaa, joka tarjoaa ihmisille parempia, valoisampia ja terveellisempiä paikkoja asumiseen, työhön ja vapaa-aikaan.”, sanoo Rick Fedrizzi, WorldGBC:n puheenjohtaja ja yksi USGBC:n perustajista.

Lisätietoa

The Business Case for Green Building -report

The Business Case for Green Building Executive Summary

 

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook

Vähähiilisen rakentamisen näkymät Euroopassa

2.12.2022
Ilari Aho, Uponor Oyj:n kestävän kehityksen johtaja ja World Green Building Councilin hallituksen puheenjohtaja piti Green Building Council Finland ry:n syyskokouksessa 29.11.2022 Keynote-puheenvuoronsa vähähiilisen rakentamisen näkymistä Euroopassa. ”Sharm el-Sheikhin ilmastokokouksen,

Tulkintoja EU-taksonomian DNSH kriteereihin

1.12.2022
Green Building Council Finlandin (FIGBC) taksonomian asiantuntijaryhmän tavoitteena on kansallisen ja EU-tason yhteistyöllä lisätä taksonomian käytettävyyttä ja vaikuttavuutta Suomessa. Yksi keskeinen keino on harmonisoida markkinakäytäntöjä taksonomian kriteerien soveltamisesta ja tuoda

Green Building Council Finlandin syyskokous 2022

29.11.2022
Green Building Council Finland (FIGBC) on syyskokouksessaan 29.11.2022 päättänyt uuden hallituksen kokoonpanosta sekä vuoden 2023 toimintasuunnitelmasta, tulo- ja menoarviosta sekä jäsenmaksujen suuruuksista. Tavoitteista tekoihin Green Building Council Finlandin työssä on

Rakentamisen kiertotalouden ajankohtaispäivät 2022

25.11.2022
Green Building Council Finlandin Elina Samila avasi vuoden 2022 Rakentamisen kiertotalouden ajankohtaispäivät 16.11.-17.11.2022. Nämä järjestyksessä viidennet ajankohtaispäivät keräsivät lähes 300 kuulijaa. Tapahtuma järjestettiin Ympäristöministeriön tuella. Lisäksi tapahtuman järjestelyissä olivat mukana

Ilmarisen Nurminen: Hiilineutraalit sijoitukset 2035 

25.11.2022
–  Ilmarinen on merkittävä kiinteistösijoittaja Suomessa ja suhtaudumme tähän rooliimme vakavasti ja vastuullisesti. Tahdomme olla kehittämässä koko alaa ja olemme siksi mukana järjestössä, jolla on kanssamme samanlainen ajatusmaailma ja tavoitteet.

Rakennushankkeiden ympäristöluokitukset kiinnostavat edelleen

14.11.2022
FIGBC Tietoiskussa 14.11.2022 rakennushankkeiden ympäristöluokituksista käytiin tiivis markkinakatsaus käytössä olevista järjestelmistä. Markkinakatsauksen jälkeen perehdyimme eri luokitusten tuoreimpiin uutisiin, joita esittelivät FIGBC-verkoston jäsenet ja yhteistyökumppanit. Myös Suomessa luokitus vaikuttaa merkittävästi kohteiden

Tavoitteista toimiin! Avara, Material Maintenance MaMa, Materiaalikabinetti #BuildingLife kannattajiksi, Orient Occident julkaisee hiilineutraaliustiekarttansa

14.11.2022
Onko teidän yrityksenne valmis laatimaan oman hiilitiekarttansa tai toimintaohjelmansa kohti hiilineutraaliutta vuoteen 2035 mennessä? Hyviä vinkkejä organisaation oman toimintaohjelman laatimiseen saat #BuildingLife Hiilineutraalin rakennetun ympäristön toimintaohjelmasta, joka on nyt myös

FIGBC lausunto rakennuksen ilmastoselvityksen ja materiaaliselosteen asetusluonnoksille

11.11.2022
Ympäristöministeriö pyysi lausuntoja rakennuksen ilmastoselvityksen ja materiaaliselosteen asetusluonnoksista 11.11.2022 mennessä. Kutsuimme FIGBC:n jäsenistön asiantuntijoita yhteiseen työpajaan 28.10.2022. Muun muassa työpajan pohjalta olemme laatineet Green Building Council Finlandin lausunnon. Asetukset annettaisiin

Pikaoppaat vähähiiliseen rakentamiseen

11.11.2022
Green Building Council Finland ja A-Insinöörit julkaisevat seitsemän pikaopasta vähähiiliseen rakentamiseen kiinteistö- ja rakennusalan eri ammattiryhmille. Oppaiden vinkit perustuvat tehtäväkohtaisiin vähähiilisyyskoulutuksiin, joita on järjestetty #BuildingLife-ohjelman puitteissa vuonna 2022. Rakennuttajan, arkkitehdin

Saint-Gobain Finlandin Kaiser: Jälkijunaa ei kannata odottaa 

4.11.2022
Kansainvälisesti ja paikallisesti toimiva rakennustuotevalmistaja Saint-Gobain-konserni toimii samoin myös Green Building Councilissa.  – Maailmassa on 70 kansallista Green Building Coucilia ja Saint-Gobain on mukana noin 40:ssä. Green Building Council on

Miten kiinteistöala voi vähentää energiankulutustaan varautuessaan tulevaan talveen

2.11.2022
FIGBC:n Kiinteistöt-toimikunta on koonnut ehdotuksia ja ideoita konkreettisiksi toimenpiteiksi ja ratkaisuiksi asuinkohteille ja toimitiloille energiankäytön vähentämiselle talvikaudella.Aihe on erityisen ajankohtainen. Sähkön hinnasta ja riittävyydestä käydään vilkasta keskustelua ja Venäjän hyökkäyssota

Tule meille vuoden 2023 kumppanijäseneksi! 

1.11.2022
Haemme vuodelle 2023 FIGBC:n kumppanijäsentä. Kumppanijäsenen kanssa vauhditetaan rakennetun ympäristön muutosta hiilineutraaliksi ja kiertotalouden mukaan toimivaksi. Kumppanijäsenyyden vuosimaksu on 7 500 euroa varsinaisen jäsenmaksun lisäksi ja hakuaika päättyy 30.11.2022.  Green