Green Building Council Finland

World GBC:n tuore raportti korostaa vihreän rakentamisen taloudellisia hyötyjä

World Green Buildin Council julkaisi Lontoon EcoBuild -messuilla kattavan, liikemaailmalle suunnatun “The Business Case for Green Building: A Review of the Costs and Benefits for Developers, Investors and Occupants” -raportin, jossa pohditaan vihreän rakentamisen taloudellista kannattavuutta kustannustehokkaiden vihreän rakentamisen esimerkkien kautta.

Raportin tarkoituksena on asettaa vihreä rakentaminen samalle viivalle niin sanotun tavanomaisen rakentamisen kanssa osoittamalla kestävien ratkaisujen seurauksena syntyvien hyötyjen taloudellinen arvo. World GBC:n raportin mukaan nykyisin onkin mahdollista noudattaa kestävän kehityksen periaatteita ja samalla kilpailla kustannustehokkuudessa perinteisen rakentamistavan kanssa. Kestävälle rakentamiselle tyypilliset alkuvaiheen suuret taloudelliset investoinnit voidaan hyvittää esimerkiksi lisäämällä työn tuottavuutta työpisteiden oikeiden suunnitteluvalintojen avulla. Näin kestävien ratkaisujen kustannustehokkuutta voidaan parantaa, kun hanketta tarkastellaan kokonaisvaltaisesti pitkällä tähtäimellä.

The Business Case for Green Building -raportti julkistettiin Lontoon Ecobuild-tapahtumassa.
The Business Case for Green Building -raportti julkistettiin Lontoon Ecobuild-tapahtumassa.

PRP Environmentalin, Skanskan, Grosvenorin sekä Abu Dhabi Urban Planning Councilin kanssa yhteistyössä tehtyyn raporttiin on koottu vakuuttavia vihreän rakentamisen esimerkkejä yhdeksi tietopaketiksi, joka korostaa kestävien rakennusten tuomia konkreettisia hyötyjä ja mittavia liiketoimintamahdollisuuksia. WorldGBC:n toimitusjohtajan Jane Henleyn mukaan vihreän rakentamisen liiketoimintamahdollisuudet tulevat kehittymään markkinoiden kypsyessä yhä enemmän, sillä erilaisten hyötyjen nähdään ulottuvan rakennuksen elinkaaren aikaisten riskien vähentämisestä ja koko kaupungin tasolla toteutuvasta taloudellisesta hyödystä aina asukkaiden terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen. “Olemme jo nähneet tämän liikevoiman vahvistumisen globaalilla tasolla, sillä yhä useammassa paikassa “vihreydestä” on tulossa status quo”, Henley toteaa.

Rakennusala voi omalla toiminnallaan edistää suuren luokan ympäristövaikutusten pienemistä, esimerkiksi hillitsemällä ilmastomuutosta ja turvaamalla luonnonvarojen saatavuuden. Lisäksi kestävällä toiminnalla voidaan kohentaa ihmisten elämänlaatua energiaturvallisuuden kehittymisen sekä uusien työpaikkojen kautta. Tämä edellyttää rakennetun ympäristön  kokonaisvaltaista tarkastelua aina rakennustasolta kaupunkitasolle asti.

[hr]Raportin keskeisimpiä tuloksia:

• Vihreän rakentamisen suunnittelu- ja rakennuskustannukset laskevat sääntelyn tiukentuessa sekä kestävien materiaalien ja teknologioiden toimitusketjujen kehittyessä.

• Sijoittajien ja asukkaiden tietoisuus ja huoli rakennetun ympäristön ympäristöön ja ihmisiin kohdistuvista vaikutuksista  kasvattaa vihreiden rakennusten markkina-arvoa tavanomaisiin rakennuksiin nähden.

• Vihreiden rakennusten toimintakustannukset ovat tavanomaisia rakennuksia pienemmät veden- ja energiansäästön sekä alhaisempien pitkän aikavälin korjaus- ja ylläpitokulujen seurauksena.

• Vihreiden rakennusten fyysinen olomuoto ja sisäympäristön olosuhteet voivat vaikuttaa positiivisesti työntekijöiden tuottavuuteen ja käyttäjien terveyteen sekä hyvinvointiin.

• Riskienhallinnan tehostuminen kasvattaa saatavia vuokratuloja sekä kiinteistön arvo ja vaikuttaa täten positiivisesti sijoitetun pääoman tuottoon, esimerkiksi sääntelyn ennakoinnin seurauksena.[hr]

Raportissa korostetaan kestävien rakennusten perustavanlaatuista ja kustannustehokkuutta lisäävää roolia muutamien lähitulevaisuutemme haasteiden peittoamisessa. “WorldGBC on ylpeä voidessaan toimia johtajana vihreän rakentamisen räjähtävän kasvun aikana ja meidän kaikkien luodessa maailmaa, joka tarjoaa ihmisille parempia, valoisampia ja terveellisempiä paikkoja asumiseen, työhön ja vapaa-aikaan.”, sanoo Rick Fedrizzi, WorldGBC:n puheenjohtaja ja yksi USGBC:n perustajista.

Lisätietoa

The Business Case for Green Building -report

The Business Case for Green Building Executive Summary

 

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook

63 #BuildingLifen kannattajaa ja 14 julkaistua tiekarttaa

1.6.2023
#Buildinglifen tavoitteena on nostaa materiaalisidonnaisten päästöjen vähentäminen EU:n, jäsenvaltioiden ja yritysten keskeiseksi ilmastotavoitteeksi. Kutsumme mukaan kannattajia sitoutumaan oman tiekartan laatimiseen ja julkaisemme jo valmiita tiekarttoja esimerkiksi koko alalle. NCC hiilitiekartta

Green Building Council Finland muuttaa Siltasaareen

29.5.2023
Muutamme Hakaniemeen, Siltasaari 10:n tiloihin! 1.6.2023 lähtien osoitteemme on Siltasaarenkatu 8-10, 00530 Helsinki. Siltasaari 10 on historiallinen kohde, jolle on mm. myönnetty LEED Platinum -ympäristösertifikaatti. Kiinteistönomistaja ja FIGBC -verkoston jäsen

#BuildingLife2 – lisää vauhtia kohti ilmastokestävää Eurooppaa

24.5.2023
World Green Building Council julkaisi tasan vuosi sitten tavoiteohjelmansa EU:n rakentamislainsäädännölle. Whole Life Carbon Policy Roadmapin tavoitteena on varmistaa, että rakentamislainsäädäntö on linjassa EU:n ilmasto- ja energiatavoitteiden kanssa ja toisaalta

Vähähiilisen rakentamisen vuosiseminaarin 2023 kooste

15.5.2023
Ympäristöministeriö ja Green Building Council Finland järjestivät Vähähiilisen rakentamisen vuosiseminaarin tiistaina 9.5.2023. Tilaisuudessa kuultiin vähähiilisen rakentamisen säädöskehityksestä Euroopassa sekä Suomessa, alan viimeisimmistä kehityssuunnista sekä alueiden käytön suunnittelun vaikutuksesta vähähiiliseen rakentamiseen.

Aika siirtyä suljettuun kiertoon – GBCt julkaisevat Circular Built Environment Playbookin 

10.5.2023
World Green Building Council (WorldGBC) ja sen yli 75 Green Building Councilin verkosto lanseeraavat Circular Built Environment Playbookin – kansainvälisen oppaan nopeuttamaan kiertotalouden ja resurssitehokkuuden periaatteiden käyttöönottoa rakennusalalla. Green Building

Kiinteistö- ja rakennusalan kiertotalouden sanakirja julkaistu

3.5.2023
Yhteisesti sovitut toimintatavat, tulkinnat ja termit karsivat pois mahdollisia väärinymmärryksiä ja jopa päällekkäistä työtä. Järjestönä ja jäsentemme verkostona tuotamme erilaisia selvityksiä ja toimintamalleja, joiden avulla alalla toimivat voivat vauhdittaa omaa

FIGBC:n tulevaa strategiaa hiotaan toukokuussa 

19.4.2023
FIGBC:n uuden strategian valmistelu aloitettiin kevätkokouksessa 28.3.2023. Uusi strategia hyväksytään syyskokouksessa ja se astuu voimaan vuoden 2024 alusta. Nyt kutsumme Green Building Council Finlandin jäseniä osallistumaan strategiatyöpajoihimme.  Järjestämme toukokuussa viisi työpajaa

Kuinka vauhdittaa puun kiertotaloutta infrahankkeissa? 

19.4.2023
Elina Samila, FIGBC, haastatteli Janne Tikkamäkeä, Skanska, infrarakentamisen ympäristövastuullisuuden kehittymisestä. Tikkamäki on työskennellyt infrarakentamisen alalla eri rooleissa jo yli kahdenkymmen vuoden ajan.  Kiihtyvä kehitysvauhti ja -tahto  Kehitysvauhti on hurja niin

S-Pankki liittyi jäseneksi maailmanlaajuiseen kestävän rakentamisen verkostoon 

13.4.2023
Green Building Council Finland on osa maailmanlaajuista Green Building Council -verkostoa, jonka tavoitteena on edistää kestävää kehitystä ja rakennetun ympäristön ympäristökestävyyttä.  S-Pankki liittyy jäseneksi kestävän rakennetun ympäristön edistämiseen keskittyvään Green

New Global Policy Principles outline transformative action policymakers can take to accelerate sustainability action in the built environment 

12.4.2023
Ahead of the G7 Ministers’ Meeting on Climate, Energy and Environment (15–16 April 2023), the World Green Building Council (WorldGBC), and its network of 75+ Green Building Councils, launch a

Tulevaisuuden työn haasteita ja ratkaisuja

6.4.2023
Minkälaista kestävyystyötä rakennusalan yritykset tällä hetkellä tekevät? Minkälaisia haasteita alan yritykset kestävyysmurroksen edessä kohtaavat? Entä miten näitä haasteita voitaisiin lähteä ratkaisemaan? Tällaisten kysymysten äärelle kerääntyi 13.-15.3. joukko teknisen alan opiskelijoita

Askelia kohti vähähiilisyyttä 

6.4.2023
Vähähiilinen rakentaminen on mahdollista nyt. Ja vähähiilisyyden tulisikin olla suunnittelun lähtökohta heti rakennushankkeen alusta alkaen kaikissa rakennushankkeissa. Vähähiilisyyden ohjaamiseen on erilaisia keinoja, kuten esimerkiksi:  Vähähiilisyyden ohjauksessa on tärkeintä seurata vähähiilisyyden