Green Building Council Finland

World Green Building -viikko avattiin vähähiilisten ratkaisujen parissa

Hiilineutraalit ratkaisut rakennettuun ympäristöön- tilaisuus avasi kansainvälisen World Green Building -viikon Suomessa. Viikon teemana on #ActOnClimate, jonka toteuttamiseen tilaisuuden puheenvuorot tarjosivat laajan kattauksen ideoita ja työkaluja niin maailmalta kuin Suomestakin.

Tilaisuuden aluksi FIGBC:n toimitusjohtaja Mikko Nousiainen esitteli World Green Building -viikon kolme eri teemaa: vähähiilisiä rakennuksia yhteisöjen, talouden ja planeetan hyväksi.

  • Vähähiiliset rakennukset luovat terveellisempää ja kestävämpää rakennettua ympäristöä sen käyttäjille. Kunnat, kaupungit ja yhteisöt ovat yritysten ohella avainasemassa kestävämmän ympäristön suunnittelussa.
  • Edelläkävijyys ilmastoratkaisuissa on mahdollisuus Suomelle ja tukee työpaikkojen syntymistä ja vientiä. Koronakriisin jälkeisten elvytystoimien tulee vauhdittaa siirtymää kohti hiilineutraalia kiertotalousyhteiskuntaa.
  • Vähähiiliset rakennukset ovat nopea keino vähentää rakennetun ympäristön hiilidioksidipäästöjä tilanteessa, jossa ilmastonmuutos uhkaa maapallomme elinkelpoisuutta.

Tässä tilaisuudessa on mukana paljon konkreettisia ratkaisuja etenkin kolmannen teeman, planeetan hyväksi.

Lauri Tähtinen esitteli kiinteistö- ja rakennusalan toimijoille kaksi konkreettista tavoitetta, joihin tarttumalla päästöjä saadaan tehokkaasti vähennettyä. Ensimmäinen on Net Zero Carbon Buildings -sitoumus, jonka tavoitteena on käytössä olevien kiinteistöjen hiilineutraali energiankäyttö vuoteen 2030 mennessä. Sitoumuksen on allekirjoittanut globaalisti jo yli 110 toimijaa. Se voidaan tiivistää neljään periaatteeseen: energiatehokkuuden parantaminen, päästöttömän energian tuottaminen, vihreän energian ostaminen, sekä loppujen päästöjen kompensointi tarvittaessa.

Toinen kunnianhimoinen tavoite on rakentaa täysin hiilineutraali rakennus. Tämä tarkoittaa rakennusta, jonka rakentamisen ja käytön aiheuttama hiilijalanjälki on yhtä suuri tai jopa pienempi kuin sen käytön aikana tuotetut positiiviset ilmastovaikutukset. FIGBC:n Vähähiilinen rakentaminen -toimikunta julkaisee hiilineutraalin rakennuksen määritelmän pilottiversion vuoden 2021 alussa. Pilottiversion testaus on kaikille avoin ja tavoitteena on kannustaa mahdollisimman moni rakennushanke etsimään vähähiilisempiä toteutustapoja.

Edelläkävijän terveiset Hollannista

Kestävän suunnittelun ja arkkitehtuurin asiantuntija Cees van der Spek, EDGE Technologies, oli tilaisuuden keynote-puhujana. Hänen tärkein viestinsä oli kuinka maailma tarvitsee parempia rakennuksia. Ihmisille ei kannata tarjota tavallisia rakennuksia, vaan sen sijaan kaikista kestävämpiä ratkaisuja. Kuinka pystymme omalla asiantuntemuksellamme tekemään parhaita rakennuksia?

Spek esitteli kuulijoille esimerkkejä rakennuksista ympäri Eurooppaa ja aina USA:sta asti. Niissä huomio kiinnittyi hiilineutraaliuteen, puhtaaseen energiaan, puurakentamiseen ja digitalisaatioon. Hänen tärkeimmät oppinsa ovatkin kestävyys, hyvä suunnittelu, ihmisten hyvinvointi ja teknologian hyödyntäminen.

EDGEn rakennuksissa myös kiertotaloutta edistetään jo käytännössä esimerkiksi materiaalipassin avulla. Siihen dokumentoidaan kaikki rakennukseen käytetyt materiaalit. Passin sisältämän tiedon avulla rakennuksen osien uudelleenkäyttö on tulevaisuudessa mahdollista. Viimeisintä teknologiaa hyödynnetään myös rakennusten hallinnassa. EDGEn alustalta löytyy runsaasti tietoa rakennuksen sähkönkulutuksesta, lämpötiloista, ilmanlaadusta, hiilijalanjäljestä. Ohjelmiston avulla rakennusten olosuhteita ja energiankäyttöä voidaan seurata ja ohjata yksityiskohtaisesti.

Ajankohtaisena esimerkkinä mainittakoon vielä Covid19-virukseen liittyvä raportointi. EDGEn rakennukset osaavat kertoa käyttäjälle, onko huoneissa terveellistä työskennellä vaiko ei, ja kauanko neuvotteluhuonetta tulee tuulettaa kokousten välillä. Sisäilmanlaatu on helposti käyttäjien seurattavissa.

Käytännön ratkaisuja alan edelläkävijöiltä

Tilaisuuden lopussa päästettiin ääneen eri yrityksiä, jotka esittelivät omia käytännön ratkaisujaan vähähiilisen rakennetun ympäristön toteuttamiseksi. Esille nostettiin esimerkkejä hiilijalanjäljen laskemisesta ja seurannasta sekä hiilijalanjälkilaskennan hyödyntämisestä hankkeiden ohjaamisessa ja optimaalisten ratkaisujen etsimisessä. Yritykset korostivat myös kestäviä materiaalivalintoja sekä esittelivät entistä vastuullisempia tuoteratkaisuja.

Kiinteistöjen käyttövaiheen päästöjen vähentämiseksi kuultiin myös kattavasti erilaisia ratkaisuja yksittäisten kiinteistöjen tasolta kokonaisiin aluekehittämishankkeisiin. Niin energiaremontteja suunnittelevat ja toteuttavat yritykset kuin erilaisia energiateknologioita tarjoavat yritykset kertoivat omista ratkaisuistaan päästöjen vähentämiseksi. Johtopäätöksenä esityksistä voidaan vetää, että päästövähennyspotentiaali rakennetussa ympäristössä energiatehokkuutta kehittämällä ja paikallista energiantuotantoa lisäämällä on edelleen aivan valtava. Ratkaisut ovat myös taloudellisesti kannattavia toteuttaa. Yhteinen haasteemme on saada muutosvauhtia kiihdytettyä!

Tutustu tilaisuudessa esiteltyihin ratkaisuihin

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook

Suomen ensimmäinen BREEAM infrastructure sertifioitu hanke

31.3.2023
Elina Samila, FIGBC, haastatteli Janne Tikkamäkeä, Skanska, infrarakentamisen ympäristönäkökulmien muutoksesta. Tikkamäki toimii Väylä- ja Infrarakentamisen tulosyksikön johtajana ja on ollut mukana niin Lohja- Muurla (valmistunut 2009) kuin Lahden eteläinenkehätie Valtari

Miten huomioida biodiversiteetti rakentamisessa?

30.3.2023
Green Building Council Finlandin Rakentaminen-toimikunta on koonnut kattavan linkkilistan ja lähtötiedot biodiversiteetin eli luonnon monimuotoisuuden huomioimiseen rakennus- ja kiinteistöalalla. On arvioitu, että biodiversiteettikato on yhtä vakava uhka kuin ilmastonmuutos ja

FIGBC:n vastuullinen sijoitustoiminta

24.3.2023
Aidosti vastuullisesti voi sijoittaa pienikin organisaatio. Green Building Council Finlandin hallituksen hyväksymän varainhallinta- ja sijoituspolitiikan mukaisesti sijoitamme aiempina vuosina kertyneen ylijäämän kohteisiin, joiden ympäristövaikutukset ovat positiivisia. Joskus voi kasvavissa organisaatioissa

Luotettavia vastuullisuuslupauksia vai puolihuolimatonta viherpesua?

23.3.2023
Vastuullisuus on kuuma puheenaihe, eikä kiinteistö- ja rakennusala ole poikkeus. Toimialan ympäristövaikutukset ovat valtavat ja yritykset viestivät mielellään vastuullisuudestaan. Mikä on hiilineutraaliuden tavoittelun merkitys kiinteistö- ja rakennusalalla ja miten vältetään

Askeleet vähähiiliseen rakentamiseen päivitetty painos julkaistu

22.3.2023
Tämä käytännönläheinen opas auttaa alkuun, kun yrityksessänne pohditaan mihin oma tavoitetaso pitäisi asettaa, tai mitä olisi paras tehdä seuraavaksi. Askeleet vähähiiliseen rakentamiseen -opas on tarkoitettu rakennushankkeidensa ilmastovaikutusten vähentämiseen tähtääville organisaatioille

5+1 faktaa Rakennusten energiatehokkuusdirektiivistä

17.3.2023
Keskustelua Rakennusten energiatehokkuusdirektiivistä on ollut runsaasti, eikä väärinkäsityksiltäkään ole vältytty. On hyvä, että keskustelua käydään, sillä kansallisen mielipiteen luominen on ajankohtaista juuri nyt. Yhteisen mielipiteen luomiseksi olisi kuitenkin tärkeää, että

Usein kysyttyjä kysymyksiä EU-taksonomiasta 

17.3.2023
Osana Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaa EU on julkaissut kestävän rahoituksen luokittelujärjestelmän eli taksonomian. Taksonomian tarkoituksena on määritellä yhteisesti, mitkä toiminnot voidaan katsoa kestäviksi. Taksonomia muodostuu asetuksesta ja sen perusteella annetusta

Kestävät lähiöt ja lähiöiden kehittämisen tulevaisuus

14.3.2023
Keskiviikkona 1.3.2023 Turku Science Park oy:n clean kärkiala ja Green Building Council Finland järjestivät Kestävät lähiöt -webinaarin ja keskustelutilaisuuden Turun Tiedepuiston Vierailu- ja innovaatiokeskus Joessa. Tilaisuudessa Turun seudun toimijat kutsuttiin

Infra-ala ei ole jähmeä jättiläinen 

3.3.2023
Infra-ala tuottaa rakennetun ympäristön perustan, joka on väylien muodossa hyvinkin näkyvää ja toisaalta kuitenkin useimmiten maanpinnan alle sijoitettua ja siten näkymättömissä. Kaikelle infralle yhteistä on se, että hyvin toimiessaan infra

Ympäristösertifointien määrä jatkaa tasaista kasvua 

27.2.2023
Käytönaikaiset ympäristöluokitukset antavat viitekehyksen kiinteistön vastuulliseen hallintaan ja ylläpitoon. Jatkona aiemmalle ympäristöluokitusten markkinakatsaukselle järjestimme 17.2.2023 webinaarin kiinteistöjen käytönaikaisista ympäristöluokituksista.    Kaiken kaikkiaan kolmannen osapuolen myöntämät ympäristösertifioinnit rakennuksen suunnitteluun, rakentamiseen ja ylläpitoon

Tulevaisuuden kestävä infrastruktuuri 

24.2.2023
Kestävyys suuntautuu väistämättä tulevaisuuteen. Se on maailmanlaajuisesti, alueellisesti ja paikallisesti tapahtuvaa jatkuvaa ja ohjattua muutosta, jonka kautta pyritään tuottamaan hyvinvointia entistä ekologisemmin, taloudellisemmin ja sosiaalista ja kulttuurista pääomaa vaalien.   Kestävän

Rakennusmateriaalien uudelleenkäyttöön tähtäävä aloite antaa uusia taitoja pohjoismaisten ammatillisten oppilaitosten opiskelijoille 

14.2.2023
Nordic Innovationin rahoittama projekti Nordic Sustainable Construction käynnistää ohjelman, jonka tavoitteena on vahvistaa Pohjoismaiden ammatillisten oppilaitosten opiskelijoiden käytännön osaamista rakennusmateriaalien uudelleenkäytöstä. Hankkeessa kartoitetaan, kehitetään, jaetaan ja arvioidaan uusia ammatillisen opetuksen