Green Building Council Finland

World Green Building -viikko avattiin vähähiilisten ratkaisujen parissa

Hiilineutraalit ratkaisut rakennettuun ympäristöön- tilaisuus avasi kansainvälisen World Green Building -viikon Suomessa. Viikon teemana on #ActOnClimate, jonka toteuttamiseen tilaisuuden puheenvuorot tarjosivat laajan kattauksen ideoita ja työkaluja niin maailmalta kuin Suomestakin.

Tilaisuuden aluksi FIGBC:n toimitusjohtaja Mikko Nousiainen esitteli World Green Building -viikon kolme eri teemaa: vähähiilisiä rakennuksia yhteisöjen, talouden ja planeetan hyväksi.

  • Vähähiiliset rakennukset luovat terveellisempää ja kestävämpää rakennettua ympäristöä sen käyttäjille. Kunnat, kaupungit ja yhteisöt ovat yritysten ohella avainasemassa kestävämmän ympäristön suunnittelussa.
  • Edelläkävijyys ilmastoratkaisuissa on mahdollisuus Suomelle ja tukee työpaikkojen syntymistä ja vientiä. Koronakriisin jälkeisten elvytystoimien tulee vauhdittaa siirtymää kohti hiilineutraalia kiertotalousyhteiskuntaa.
  • Vähähiiliset rakennukset ovat nopea keino vähentää rakennetun ympäristön hiilidioksidipäästöjä tilanteessa, jossa ilmastonmuutos uhkaa maapallomme elinkelpoisuutta.

Tässä tilaisuudessa on mukana paljon konkreettisia ratkaisuja etenkin kolmannen teeman, planeetan hyväksi.

Lauri Tähtinen esitteli kiinteistö- ja rakennusalan toimijoille kaksi konkreettista tavoitetta, joihin tarttumalla päästöjä saadaan tehokkaasti vähennettyä. Ensimmäinen on Net Zero Carbon Buildings -sitoumus, jonka tavoitteena on käytössä olevien kiinteistöjen hiilineutraali energiankäyttö vuoteen 2030 mennessä. Sitoumuksen on allekirjoittanut globaalisti jo yli 110 toimijaa. Se voidaan tiivistää neljään periaatteeseen: energiatehokkuuden parantaminen, päästöttömän energian tuottaminen, vihreän energian ostaminen, sekä loppujen päästöjen kompensointi tarvittaessa.

Toinen kunnianhimoinen tavoite on rakentaa täysin hiilineutraali rakennus. Tämä tarkoittaa rakennusta, jonka rakentamisen ja käytön aiheuttama hiilijalanjälki on yhtä suuri tai jopa pienempi kuin sen käytön aikana tuotetut positiiviset ilmastovaikutukset. FIGBC:n Vähähiilinen rakentaminen -toimikunta julkaisee hiilineutraalin rakennuksen määritelmän pilottiversion vuoden 2021 alussa. Pilottiversion testaus on kaikille avoin ja tavoitteena on kannustaa mahdollisimman moni rakennushanke etsimään vähähiilisempiä toteutustapoja.

Edelläkävijän terveiset Hollannista

Kestävän suunnittelun ja arkkitehtuurin asiantuntija Cees van der Spek, EDGE Technologies, oli tilaisuuden keynote-puhujana. Hänen tärkein viestinsä oli kuinka maailma tarvitsee parempia rakennuksia. Ihmisille ei kannata tarjota tavallisia rakennuksia, vaan sen sijaan kaikista kestävämpiä ratkaisuja. Kuinka pystymme omalla asiantuntemuksellamme tekemään parhaita rakennuksia?

Spek esitteli kuulijoille esimerkkejä rakennuksista ympäri Eurooppaa ja aina USA:sta asti. Niissä huomio kiinnittyi hiilineutraaliuteen, puhtaaseen energiaan, puurakentamiseen ja digitalisaatioon. Hänen tärkeimmät oppinsa ovatkin kestävyys, hyvä suunnittelu, ihmisten hyvinvointi ja teknologian hyödyntäminen.

EDGEn rakennuksissa myös kiertotaloutta edistetään jo käytännössä esimerkiksi materiaalipassin avulla. Siihen dokumentoidaan kaikki rakennukseen käytetyt materiaalit. Passin sisältämän tiedon avulla rakennuksen osien uudelleenkäyttö on tulevaisuudessa mahdollista. Viimeisintä teknologiaa hyödynnetään myös rakennusten hallinnassa. EDGEn alustalta löytyy runsaasti tietoa rakennuksen sähkönkulutuksesta, lämpötiloista, ilmanlaadusta, hiilijalanjäljestä. Ohjelmiston avulla rakennusten olosuhteita ja energiankäyttöä voidaan seurata ja ohjata yksityiskohtaisesti.

Ajankohtaisena esimerkkinä mainittakoon vielä Covid19-virukseen liittyvä raportointi. EDGEn rakennukset osaavat kertoa käyttäjälle, onko huoneissa terveellistä työskennellä vaiko ei, ja kauanko neuvotteluhuonetta tulee tuulettaa kokousten välillä. Sisäilmanlaatu on helposti käyttäjien seurattavissa.

Käytännön ratkaisuja alan edelläkävijöiltä

Tilaisuuden lopussa päästettiin ääneen eri yrityksiä, jotka esittelivät omia käytännön ratkaisujaan vähähiilisen rakennetun ympäristön toteuttamiseksi. Esille nostettiin esimerkkejä hiilijalanjäljen laskemisesta ja seurannasta sekä hiilijalanjälkilaskennan hyödyntämisestä hankkeiden ohjaamisessa ja optimaalisten ratkaisujen etsimisessä. Yritykset korostivat myös kestäviä materiaalivalintoja sekä esittelivät entistä vastuullisempia tuoteratkaisuja.

Kiinteistöjen käyttövaiheen päästöjen vähentämiseksi kuultiin myös kattavasti erilaisia ratkaisuja yksittäisten kiinteistöjen tasolta kokonaisiin aluekehittämishankkeisiin. Niin energiaremontteja suunnittelevat ja toteuttavat yritykset kuin erilaisia energiateknologioita tarjoavat yritykset kertoivat omista ratkaisuistaan päästöjen vähentämiseksi. Johtopäätöksenä esityksistä voidaan vetää, että päästövähennyspotentiaali rakennetussa ympäristössä energiatehokkuutta kehittämällä ja paikallista energiantuotantoa lisäämällä on edelleen aivan valtava. Ratkaisut ovat myös taloudellisesti kannattavia toteuttaa. Yhteinen haasteemme on saada muutosvauhtia kiihdytettyä!

Tutustu tilaisuudessa esiteltyihin ratkaisuihin

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook

Vähähiilisen rakentamisen näkymät Euroopassa

2.12.2022
Ilari Aho, Uponor Oyj:n kestävän kehityksen johtaja ja World Green Building Councilin hallituksen puheenjohtaja piti Green Building Council Finland ry:n syyskokouksessa 29.11.2022 Keynote-puheenvuoronsa vähähiilisen rakentamisen näkymistä Euroopassa. ”Sharm el-Sheikhin ilmastokokouksen,

Tulkintoja EU-taksonomian DNSH kriteereihin

1.12.2022
Green Building Council Finlandin (FIGBC) taksonomian asiantuntijaryhmän tavoitteena on kansallisen ja EU-tason yhteistyöllä lisätä taksonomian käytettävyyttä ja vaikuttavuutta Suomessa. Yksi keskeinen keino on harmonisoida markkinakäytäntöjä taksonomian kriteerien soveltamisesta ja tuoda

Green Building Council Finlandin syyskokous 2022

29.11.2022
Green Building Council Finland (FIGBC) on syyskokouksessaan 29.11.2022 päättänyt uuden hallituksen kokoonpanosta sekä vuoden 2023 toimintasuunnitelmasta, tulo- ja menoarviosta sekä jäsenmaksujen suuruuksista. Tavoitteista tekoihin Green Building Council Finlandin työssä on

Rakentamisen kiertotalouden ajankohtaispäivät 2022

25.11.2022
Green Building Council Finlandin Elina Samila avasi vuoden 2022 Rakentamisen kiertotalouden ajankohtaispäivät 16.11.-17.11.2022. Nämä järjestyksessä viidennet ajankohtaispäivät keräsivät lähes 300 kuulijaa. Tapahtuma järjestettiin Ympäristöministeriön tuella. Lisäksi tapahtuman järjestelyissä olivat mukana

Ilmarisen Nurminen: Hiilineutraalit sijoitukset 2035 

25.11.2022
–  Ilmarinen on merkittävä kiinteistösijoittaja Suomessa ja suhtaudumme tähän rooliimme vakavasti ja vastuullisesti. Tahdomme olla kehittämässä koko alaa ja olemme siksi mukana järjestössä, jolla on kanssamme samanlainen ajatusmaailma ja tavoitteet.

Rakennushankkeiden ympäristöluokitukset kiinnostavat edelleen

14.11.2022
FIGBC Tietoiskussa 14.11.2022 rakennushankkeiden ympäristöluokituksista käytiin tiivis markkinakatsaus käytössä olevista järjestelmistä. Markkinakatsauksen jälkeen perehdyimme eri luokitusten tuoreimpiin uutisiin, joita esittelivät FIGBC-verkoston jäsenet ja yhteistyökumppanit. Myös Suomessa luokitus vaikuttaa merkittävästi kohteiden

Tavoitteista toimiin! Avara, Material Maintenance MaMa, Materiaalikabinetti #BuildingLife kannattajiksi, Orient Occident julkaisee hiilineutraaliustiekarttansa

14.11.2022
Onko teidän yrityksenne valmis laatimaan oman hiilitiekarttansa tai toimintaohjelmansa kohti hiilineutraaliutta vuoteen 2035 mennessä? Hyviä vinkkejä organisaation oman toimintaohjelman laatimiseen saat #BuildingLife Hiilineutraalin rakennetun ympäristön toimintaohjelmasta, joka on nyt myös

FIGBC lausunto rakennuksen ilmastoselvityksen ja materiaaliselosteen asetusluonnoksille

11.11.2022
Ympäristöministeriö pyysi lausuntoja rakennuksen ilmastoselvityksen ja materiaaliselosteen asetusluonnoksista 11.11.2022 mennessä. Kutsuimme FIGBC:n jäsenistön asiantuntijoita yhteiseen työpajaan 28.10.2022. Muun muassa työpajan pohjalta olemme laatineet Green Building Council Finlandin lausunnon. Asetukset annettaisiin

Pikaoppaat vähähiiliseen rakentamiseen

11.11.2022
Green Building Council Finland ja A-Insinöörit julkaisevat seitsemän pikaopasta vähähiiliseen rakentamiseen kiinteistö- ja rakennusalan eri ammattiryhmille. Oppaiden vinkit perustuvat tehtäväkohtaisiin vähähiilisyyskoulutuksiin, joita on järjestetty #BuildingLife-ohjelman puitteissa vuonna 2022. Rakennuttajan, arkkitehdin

Saint-Gobain Finlandin Kaiser: Jälkijunaa ei kannata odottaa 

4.11.2022
Kansainvälisesti ja paikallisesti toimiva rakennustuotevalmistaja Saint-Gobain-konserni toimii samoin myös Green Building Councilissa.  – Maailmassa on 70 kansallista Green Building Coucilia ja Saint-Gobain on mukana noin 40:ssä. Green Building Council on

Miten kiinteistöala voi vähentää energiankulutustaan varautuessaan tulevaan talveen

2.11.2022
FIGBC:n Kiinteistöt-toimikunta on koonnut ehdotuksia ja ideoita konkreettisiksi toimenpiteiksi ja ratkaisuiksi asuinkohteille ja toimitiloille energiankäytön vähentämiselle talvikaudella.Aihe on erityisen ajankohtainen. Sähkön hinnasta ja riittävyydestä käydään vilkasta keskustelua ja Venäjän hyökkäyssota

Tule meille vuoden 2023 kumppanijäseneksi! 

1.11.2022
Haemme vuodelle 2023 FIGBC:n kumppanijäsentä. Kumppanijäsenen kanssa vauhditetaan rakennetun ympäristön muutosta hiilineutraaliksi ja kiertotalouden mukaan toimivaksi. Kumppanijäsenyyden vuosimaksu on 7 500 euroa varsinaisen jäsenmaksun lisäksi ja hakuaika päättyy 30.11.2022.  Green