World Green Building -viikko avattiin vähähiilisten ratkaisujen parissa

Hiilineutraalit ratkaisut rakennettuun ympäristöön- tilaisuus avasi kansainvälisen World Green Building -viikon Suomessa. Viikon teemana on #ActOnClimate, jonka toteuttamiseen tilaisuuden puheenvuorot tarjosivat laajan kattauksen ideoita ja työkaluja niin maailmalta kuin Suomestakin.

Tilaisuuden aluksi FIGBC:n toimitusjohtaja Mikko Nousiainen esitteli World Green Building -viikon kolme eri teemaa: vähähiilisiä rakennuksia yhteisöjen, talouden ja planeetan hyväksi.

  • Vähähiiliset rakennukset luovat terveellisempää ja kestävämpää rakennettua ympäristöä sen käyttäjille. Kunnat, kaupungit ja yhteisöt ovat yritysten ohella avainasemassa kestävämmän ympäristön suunnittelussa.
  • Edelläkävijyys ilmastoratkaisuissa on mahdollisuus Suomelle ja tukee työpaikkojen syntymistä ja vientiä. Koronakriisin jälkeisten elvytystoimien tulee vauhdittaa siirtymää kohti hiilineutraalia kiertotalousyhteiskuntaa.
  • Vähähiiliset rakennukset ovat nopea keino vähentää rakennetun ympäristön hiilidioksidipäästöjä tilanteessa, jossa ilmastonmuutos uhkaa maapallomme elinkelpoisuutta.

Tässä tilaisuudessa on mukana paljon konkreettisia ratkaisuja etenkin kolmannen teeman, planeetan hyväksi.

Lauri Tähtinen esitteli kiinteistö- ja rakennusalan toimijoille kaksi konkreettista tavoitetta, joihin tarttumalla päästöjä saadaan tehokkaasti vähennettyä. Ensimmäinen on Net Zero Carbon Buildings -sitoumus, jonka tavoitteena on käytössä olevien kiinteistöjen hiilineutraali energiankäyttö vuoteen 2030 mennessä. Sitoumuksen on allekirjoittanut globaalisti jo yli 110 toimijaa. Se voidaan tiivistää neljään periaatteeseen: energiatehokkuuden parantaminen, päästöttömän energian tuottaminen, vihreän energian ostaminen, sekä loppujen päästöjen kompensointi tarvittaessa.

Toinen kunnianhimoinen tavoite on rakentaa täysin hiilineutraali rakennus. Tämä tarkoittaa rakennusta, jonka rakentamisen ja käytön aiheuttama hiilijalanjälki on yhtä suuri tai jopa pienempi kuin sen käytön aikana tuotetut positiiviset ilmastovaikutukset. FIGBC:n Vähähiilinen rakentaminen -toimikunta julkaisee hiilineutraalin rakennuksen määritelmän pilottiversion vuoden 2021 alussa. Pilottiversion testaus on kaikille avoin ja tavoitteena on kannustaa mahdollisimman moni rakennushanke etsimään vähähiilisempiä toteutustapoja.

Edelläkävijän terveiset Hollannista

Kestävän suunnittelun ja arkkitehtuurin asiantuntija Cees van der Spek, EDGE Technologies, oli tilaisuuden keynote-puhujana. Hänen tärkein viestinsä oli kuinka maailma tarvitsee parempia rakennuksia. Ihmisille ei kannata tarjota tavallisia rakennuksia, vaan sen sijaan kaikista kestävämpiä ratkaisuja. Kuinka pystymme omalla asiantuntemuksellamme tekemään parhaita rakennuksia?

Spek esitteli kuulijoille esimerkkejä rakennuksista ympäri Eurooppaa ja aina USA:sta asti. Niissä huomio kiinnittyi hiilineutraaliuteen, puhtaaseen energiaan, puurakentamiseen ja digitalisaatioon. Hänen tärkeimmät oppinsa ovatkin kestävyys, hyvä suunnittelu, ihmisten hyvinvointi ja teknologian hyödyntäminen.

EDGEn rakennuksissa myös kiertotaloutta edistetään jo käytännössä esimerkiksi materiaalipassin avulla. Siihen dokumentoidaan kaikki rakennukseen käytetyt materiaalit. Passin sisältämän tiedon avulla rakennuksen osien uudelleenkäyttö on tulevaisuudessa mahdollista. Viimeisintä teknologiaa hyödynnetään myös rakennusten hallinnassa. EDGEn alustalta löytyy runsaasti tietoa rakennuksen sähkönkulutuksesta, lämpötiloista, ilmanlaadusta, hiilijalanjäljestä. Ohjelmiston avulla rakennusten olosuhteita ja energiankäyttöä voidaan seurata ja ohjata yksityiskohtaisesti.

Ajankohtaisena esimerkkinä mainittakoon vielä Covid19-virukseen liittyvä raportointi. EDGEn rakennukset osaavat kertoa käyttäjälle, onko huoneissa terveellistä työskennellä vaiko ei, ja kauanko neuvotteluhuonetta tulee tuulettaa kokousten välillä. Sisäilmanlaatu on helposti käyttäjien seurattavissa.

Käytännön ratkaisuja alan edelläkävijöiltä

Tilaisuuden lopussa päästettiin ääneen eri yrityksiä, jotka esittelivät omia käytännön ratkaisujaan vähähiilisen rakennetun ympäristön toteuttamiseksi. Esille nostettiin esimerkkejä hiilijalanjäljen laskemisesta ja seurannasta sekä hiilijalanjälkilaskennan hyödyntämisestä hankkeiden ohjaamisessa ja optimaalisten ratkaisujen etsimisessä. Yritykset korostivat myös kestäviä materiaalivalintoja sekä esittelivät entistä vastuullisempia tuoteratkaisuja.

Kiinteistöjen käyttövaiheen päästöjen vähentämiseksi kuultiin myös kattavasti erilaisia ratkaisuja yksittäisten kiinteistöjen tasolta kokonaisiin aluekehittämishankkeisiin. Niin energiaremontteja suunnittelevat ja toteuttavat yritykset kuin erilaisia energiateknologioita tarjoavat yritykset kertoivat omista ratkaisuistaan päästöjen vähentämiseksi. Johtopäätöksenä esityksistä voidaan vetää, että päästövähennyspotentiaali rakennetussa ympäristössä energiatehokkuutta kehittämällä ja paikallista energiantuotantoa lisäämällä on edelleen aivan valtava. Ratkaisut ovat myös taloudellisesti kannattavia toteuttaa. Yhteinen haasteemme on saada muutosvauhtia kiihdytettyä!

Tutustu tilaisuudessa esiteltyihin ratkaisuihin

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook

World Green Building Week 2020 toi runsaasti näkyvyyttä kiinteistö- ja rakennusalan kestävyysmuutokselle

30.9.2020
Kestävän rakennetun ympäristön teemaviikko Green Building Week – WGBW (21.–25.9.2020) kokosi kiinteistö- ja rakennusalan organisaatiot vähähiilisen tulevaisuuden äärelle. Suomessa alan ilmastoteot saivat runsaasti mediahuomiota. Viime viikolla järjestetty World Green Building

Green Building Council Finlandin (GBC Suomi ry) syyskokous 2020

28.10.2020

Hyvä jäsen, kutsumme sinut Green Building Council Finlandin (GBC Suomi ry) syyskokoukseen ja sen jälkeiseen jäsentilaisuuteen.

Tervetuloa mukaan uudet jäsenet!

27.10.2020
Toimintaamme on tullut mukaan 19 uutta jäsenorganisaatiota muutaman viime kuukauden aikana. Laajeneva yhteistyö mahdollistaa uusia tapoja edistää kestävyyttä rakennetussa ympäristössä. Uudet jäsenet ovat Artic-Kaihdin Oy, SSA Group Oy, Helsingin yliopisto,

Kestävän rakentamisen asiantuntijat virtuaalisesti koolla marraskuun alussa

26.10.2020
Kolmen vuoden välein järjestettävä kestävän rakenta­mi­sen maailman­kongressi BEYOND 2020 – World Sustainable Built Environment Online Conference kokoontuu marras­kuun alus­sa. Tukeva kattaus kestävän rakentamisen paikallisesta tilasta ja globaalista tulevaisuudesta avataan johtavien

Kiertotalousvalmennus -hankkeen tulosseminaarin satoa – Tutustu tulosraporttiin ja ideakortteihin

22.10.2020
FIGBC:n ja Sitran Kiertotalousvalmennus saatiin tällä erää päätökseen tulosseminaarin muodossa 21.10.2020. Valmennus on vauhdittanut rakennetun ympäristön kiertotaloutta ja auttanut ratkomaan kiinteistöihin sekä rakentamiseen liittyviä käytännön kiertotaloushaasteita pilottiprojekteissa yhdessä Senaatti-kiinteistöjen, SATO

Kiertotalous muuttuu todeksi rakennusalalle!

21.10.2020

Kiertotalousvalmennus -hankkeen tulosseminaarissa tänään 21.10.2020 klo 13 esitellään hankkeen tuloksia ja kuullaan puheenvuoroja hankkeen pilottiorganisaatioilta Helsingin kaupungin asemakaavoitukselta, SATO Oyj:ltä ja Senaatti-kiinteistöiltä. Tulosseminaaria voit seurata verkossa Teamsilla.

Kestävä kaupunkisuunnittelu tarvitsee kiertotaloutta

20.10.2020

Kaavoituksella on tärkeä rooli kestävän, hiilineutraalin rakennetun ympäristön suunnittelussa. Helsingin kaupungin asemakaavoituksessa kiertotalous on tunnistettu tärkeäksi teemaksi, jota halutaan edistää uusia ratkaisuja kokeilemalla.

Ramirent Green Building Council Finlandin jäseneksi

12.10.2020
Green Building Council Finlandin hallitus on hyväksynyt Ramirentin jäsenekseen. Green Building Council Finland on yhteistyöverkosto, jonka tavoitteena on kestävä rakennettu ympäristö, joka on hiilineutraali, toimii kiertotaloutta toteuttaen ja mahdollistaa ihmisille

Hankeohjauksella ja yhteistyöllä merkittävä rooli hiilijalanjäljen vähentämisessä – case Suomalais-venäläinen koulu

9.10.2020
Senaatti-kiinteistöjen rakennuttaman Suomalais-venäläisen koulun hiilijalanjälkeä on pystytty vähentämään merkittävästi ottamalla hiilijalanjälki huomioon suunnittelussa alusta alkaen. Hiilineutraaliustavoitteet asetettiin jo suunnittelukilpailun aikana. Helsinkiin ensi vuonna valmistuvan Suomalais-venäläisen koulun uudisrakennuksen hiilijalanjäljestä on tulossa

Rakennusten aurinkosuojauksessa vielä paljon hyödyntämätöntä potentiaalia energiatehokkuuden edistämiseksi

30.9.2020
LOIKKA-blogi, Juhana Repo | Aurinkosuojausratkaisuja toteuttava erikoisliikeketju Artic Store liittyi hiljattain mukaan Green Building Council Finlandin toimintaan, koska yrityksessä uskotaan, että tietoisuus aurinkosuojauksen hyödyistä ei ole vielä saavuttanut kaikkia rakennetun

#BuildingLife -kampanja nostaa rakennukset EU:n ilmastotyön keskiöön

30.9.2020
World Green Building Councilin #BuildingLife -kampanja käynnistettiin Euroopan parlamentissa 24.9.2020. Kampanjan tavoitteena on tulevien vuosien aikana nostaa rakennusten energian- ja materiaalien käytön vähentäminen EU:n ja jäsenvaltioiden keskeiseksi ilmastotavoitteeksi. #BuildingLife -kampanjan

FIGBC juhli 10-vuotista toimintaansa etäjuhlien merkeissä

29.9.2020

Green Building Council Finland juhlisti 10-vuotista taivaltaan 24.9.2020. Tilaisuus pidettiin ajan hengessä etänä, mutta tarkoitus on vielä juhlistaa saavutusta kasvokkainkin.

Vaalitoimikunta hakee Green Building Council Finlandin hallitukseen jäseniä

29.9.2020
Green Building Council Finlandin marraskuussa pidettävässä syyskokouksessa täydennetään yhdistyksen hallitusta. Hallitukseen valittavien henkilöiden valintaa valmistelee vaalitoimikunta. Jos olet kiinnostunut FIGBC:n hallitustehtävistä ja toiminnan kehittämisestä tai haluat ehdottaa henkilöitä hallitukseen, ota

World Green Building -viikko avattiin vähähiilisten ratkaisujen parissa

25.9.2020

Hiilineutraalit ratkaisut rakennettuun ympäristöön- tilaisuus avasi kansainvälisen World Green Building- viikon Suomessa. Viikon teemana on #ActOnClimate, jonka toteuttamiseen tilaisuuden puheenvuorot tarjosivat laajan kattauksen ideoita ja työkaluja niin maailmalta kuin Suomestakin.

Hiilineutraalius tulee, oletko valmis?

25.9.2020
Johtavat kiinteistönomistajat ovat sitoutuneet hiilineutraaliin energiankäyttöön, hiilijalanjäljen laskenta ja raja-arvot tulevat osaksi rakennuslupaa ja kunnianhimoisimmat rakennushankkeet tähtäävät myös rakennustuotteiden päästöjen nollaamiseen. Onko sinun organisaatiosi valmis vastaamaan uuden ajan haasteisiin ja

FIGBC:n strategia 2021-2023 keskittyy toimialan nopeaan kestävyysmuutokseen ja yhteistyöhön

24.9.2020

Green Building Council Finlandin uudessa strategiassa määritetään vuoden 2035 kestävyysvisio välitavoitteineen, niiden saavuttamiseen keskittyvät kolmevuotiset kehitysprojektit sekä toimintaa ohjaavat arvot. Pääpaino on hiilineutraaliuden ja kiertotalouden edistämisessä.

One Planet SBC Programme relies on Circularity

24.9.2020
The One Planet Network’s Sustainable Buildings and Construction Programme (SBC) will #ActOnClimate by supporting transition to circularity, mainstreaming resource efficiency and providing training to share key learnings and achieve impacts.

Kestävä aluesuunnittelu -seminaarin satoa

23.9.2020
Green Building Council Finland, RAKLI ja ympäristöministeriö järjestivät jo perinteeksi muodostuneen Kestävä aluesuunnittelu -seminaarin tiistaina 22.9. Samalla julkistettiin kestävän alueen määritelmän päivitys. Tilaisuuden esitykset ovat luettavissa tapatumasivulla ja tilaisuuden tallenne katsottavissa täällä. Tilaisuuden alussa käsiteltiin kiertotaloutta ja vähähiilisyyden teemoja MRL-uudistuksessa. Puhujana

Rakentamisen ilmastovaikutusten vähentäminen on mahdollista nykykeinoin

23.9.2020

LOIKKA-blogi, Juhani Huuhtanen | Ympäristöministeriön työstämä rakennusten vähähiilisyyden arviointimenetelmä on kasvattanut rakennusten elinkaaren hiilijalanjäljen tunnettuutta voimakkaasti. Avaan kirjoituksessani, kuinka rakennusten elinkaarivaikutuksiin voidaan puuttua kaikenlaisissa hankkeissa.

Vaikuttava vuosikymmen kestävän rakennetun ympäristön asialla

23.9.2020

Juhlavuottaan viettävä FIGBC on kehittynyt kymmenessä vuodessa Suomen vaikuttavimmaksi ja laaja-alaisimmaksi kestävän rakennetun ympäristön yhteistyöverkostoksi. Kiinteistö- ja rakennusalan kestävää kehitystä kirittää viisi aktiivista toimikuntaa ja yli 170 jäsenorganisaatiota.

UUSI KESTÄVÄN ALUEEN MÄÄRITELMÄ OTTAA KANTAA ILMASTOHAASTEISIIN JA KIERTOTALOUTEEN

22.9.2020
Julkaisuvapaa 22.9.2020 klo 13.00 Tutustu tästä FIGBC:n kestävän alueen päivitettyyn määritelmään 2020 Kiertotalous ja ilmastotavoitteet haastavat kestävän aluesuunnittelun. Tähän haasteeseen vastaa Green Building Council Finlandin päivitetty Kestävän alueen määritelmä. Uusi

Loikka 2/20 on julkaistu!

21.9.2020

Vuoden 2020 viimeisessä Loikka-numerossa keskitytään kestävään rakentamiseen ja vihreään elvytykseen. Ajankohtaisissa artikkeleissa käsitellään esimerkiksi koronan vaikutusta vihreään elvytykseen, asumisen tulevaisuutta, kaupunkien roolia kestävässä rakentamisessa ja FIGBC:n kymmenvuotista taivalta.

11th Annual World Green Building Week (21–25 Sept.) Sparks Over 135 Events Across 35 Countries to Combat Climate Change

21.9.2020
The World Green Building Council issues call for government and business leaders to prioritise net zero buildings and secures 110 Net Zero Carbon Buildings Commitment signatories. LONDON, 21 September 2020

FIGBC sitoutuu hiilineutraaliin energiankäyttöön omassa toiminnassaan

21.9.2020
Green Building Council Finland on allekirjoittanut kansainvälisen Net Zero Carbon Buildings -sitoumuksen. FIGBC:n tavoitteena on omien toimitilojensa hiilineutraali energiankäyttö, jota tullaan edistämään tiiviillä yhteistyöllä vuokranantajan ja muiden BIM-kampuksen sidosryhmien kanssa.
    Scroll Up

    Ilmoita alan tapahtuma

    Bitnami