Kestävä kehitys vahvistuu ja monipuolistuu kiinteistö- ja rakennusalalla 

Kiinteistö- ja rakennusalan kestävän kehityksen markkina kasvaa ja monipuolistuu nopeasti. Alkavalla viikolla vietetään maailmanlaajuista World Green Building Week, jonka aikana kiinnitämme erityistä huomiota siihen, että talot, tilat ja kodit ovat ratkaisevassa roolissa ilmastonmuutoksen hillitsemisessä. Viikon teema on #HomeGreenHome. 

Suomessa teemaviikon käynnistää asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikaisen videoblogissaan esittämä tervehdys. World Green Building Weekin eurooppalaisena suojelijana toimii EU:n ympäristöasioista vastaava komissaari Karmenu Vella. 

Rakennettu ympäristömme aiheuttaa noin 40 % maailmanlaajuisesta energiankulutuksesta ja luonnonvarojen käytöstä sekä kolmanneksen globaaleista ilmastonmuutosta aiheuttavista päästöistä. Rakennusten ja rakennetun ympäristön suunnittelussa, rakentamisessa ja käytössä on jatkuvasti tunnistettavissa uusia mahdollisuuksia energiatehokkuuden parantamiseen, kiertotalouden edistämiseen ja ilmastopäästöjen vähentämiseen. HomeGreenHome-teema leikittelee joustavalla mittakaava-ajattelulla, jossa pienetkin teot voivat olla suuria tekoja – kotona ja työtehtävissä. 

Lataa tiedote PDF-muotoisena (linkki tiedostoon): TIEDOTE_WGBWeek2018_24.9.2018

Green Building markkina kasvaa
Rakennus- ja kiinteistöalalla kestävän kehityksen mukainen ja vastuullinen toiminta on jo perusedellytys menestyvälle liiketoiminnalle. Yksi viimeisimmistä julkistuksista on maailmanlaajuisen GRESB-arvioinnin tulokset, joiden mukaan raportointiin osallistuneet eurooppalaiset yritykset onnistuivat vähentämään hiilidioksidipäästöjään 5,6 % ja vedenkulutustaan 2,2 % vuonna 2017.1 Suomessa kiinteistöjen ympäristöluokitusten käyttö rakennushankkeissa ja eri tyyppisten kiinteistöjen arvioinnissa on yli kaksinkertaistunut viimeisen viiden vuoden aikana. Suurin tähän vaikuttava tekijä on käytössä olevien rakennusten BREEAM In-Use sertifiointien nopea kasvu. 

Kestävä kehitys on monipuolistunut vauhdilla – hiilineutraalisuus tavoitteena
Kiinteistö- ja rakennusalan tulkinta kestävästä kehityksestä on laajentunut ja monipuolistunut nopeasti. Nykyään hiilineutraalius (vähähiilisyys) on yksi keskeisimmistä ajureista. Esimerkiksi World Green Building Council -verkosto on asettanut tavoitteeksi sen, että vuoteen 2030 mennessä kaikki uudet rakennukset ovat ”nollahiilirakennuksia” ja vuoteen 2050 mennessä myös olemassa oleva kiinteistökanta on päivitetty nollahiilitasoon.2 Suomessa vähähiilisen rakentamisen tiekartassa3 on linjattu, että hiilipäästöjen arviointi ja vähentäminen tulee osaksi uusien rakennusten suunnittelua seuraavan kymmenen vuoden aikana. Myös kaupungit näyttävät edelläkävijyyttä rakennetun ympäristön kestävyyden parantamisessa, osana tavoitteitaan nollata ilmastonmuutospäästönsä.  

Kiertotalous ja hyvinvointi ohjaavat toimintaa
Kiertotalouden hyödyntämisen mahdollisuudet ovat merkittävät ja parhaimmillaan koko toimialan suorituskyky voi tehostua ja parantua selvästi. Koska kiertotalousajattelun keskiössä on organisaatioiden välinen yhteistyö ja luottamus, toimintatapojen uudistamistakin tehdään yhteistyössä useissa eri hankkeissa niin Suomessa kuin kansainvälisestikin. Yksi tällainen on Green Building Councilin koordinoima kiertotaloussprintti4. 

Kestävyysnäkökulmat laajenevat myös kiinteistöjen toiminallisuuteen, hyvinvointiin ja terveellisyyteen, jotka oikeutetusti painottavat rakennetun ympäristön olevan käyttäjiään varten. Nämäkin teemat näkyvät vahvasti sekä Suomessa että maailmalla. 

Runsaasti uusia ja päivitettyjä työkaluja kestävyyden arviointiin
Työkalut kestävän kehityksen ja vastuullisuuden johtamiseen laajenevat ja kehittyvät vauhdilla. Suomessa verrattain tuoreita rakennuksen tai toiminnan kestävyyttä arvioivia työkaluja ovat esimerkiksi juuri päivitetty Rakennustietosäätiön RTS ympäristöluokitus rakennushankkeille, Pohjoismainen Joutsenmerkki sekä kansainvälinen hyvinvointia ja terveyttä painottava WELL-luokitus. EU:n lanseeraama rakennusten kestävyyden Level(s)-viitekehys tarkastelee asioita niin ikään laajasti ja suomalaiset ovatkin Euroopan kärkikastia viitekehyksen kehittämisessä. Rahoitusala puolestaan ottaa käyttöön ”vihreitä” rahoitustuotteita. 

Jo pitkään käytössä olleita ympäristöluokituksia, esimerkiksi LEED:iä, päivitetään jatkuvasti ja näihin on kautta linjan sisällytetty rakennusten hiilijalanjäljen laskenta. Luokituksia tutkiva, valmisteilla oleva raportti5 antaa valmistuessaan suosituksia, miten rakennusten vähähiilisyyteen parhaiten päästään. 

Green Building Council Finlandin näkökulmasta uusi ajattelu ja työkalut ovat tervetulleita alan toimintakäytäntöjen kehittämiseksi jatkuvan parantamisen hengessä.  


World Green Building Weekillä tapahtuu paljon 

Suomessa kestävän rakentamisen teemaviikolla toteutetaan runsaasti tapahtumia sekä julkaistaan useita blogeja ja uutisia. Alla on esitettynä GBC Finlandin aikataulu. Kaikki tapahtumat löydät tämän linkin takaa: https://figbc.fi/tapahtuma/world-green-building-week-2/

 

Lisätietoja 
Mikko Nousiainen, toimitusjohtaja, Green Building Council Finland | 040 525 8440 | etunimi.sukunimi@figbc.fi


Jäsenemme ovat sitoutuneet kestävän kehityksen nopeaan ja määrätietoiseen edistämiseen.

Seuraavana on koottu jäsentemme näkemyksiä ja konkreettisia esimerkkejä työstä kestävämmän rakennetun ympäristön edistämiseksi. 

Kommentteja suomalaisilta kestävän kehityksen johtajilta jGreen Building Councilin Finlandin jäseniltä:

“Kiinteistö- ja rakennusala on keskeisessä roolissa hyvän elämän ja toimivien yhdyskuntien luomisessa sekä pitkäjänteisessä ilmastonmuutoksen torjunnassa. Taannoin julkaistu WorldGBC:n Net Zero Carbon Buildings Commitment haastaa kiinteistöjen omistajat, käyttäjät ja teollisuuden kunnianhimoisiin käytännön toimiin rakennuskannan ilmastovaikutusten poistamiseksi. World Green Building Week on hyvä hetki myös suomalaisille alan yrityksille liittyä kansainvälisten kärkitoimijoiden joukkoon ja aloittaa matka kohti hiilineutraalia kiinteistösalkkua.”
– Ilari Aho, Kehitys- ja vastuullisuusjohtaja, Uponor Oyj / hallituksen jäsen, World Green Building Council

”Vihreän rakentamisen ja massiivipuuelementtien kuten ristiinliimatun puun (CLT) ja LVL-viilupuun kysyntä kasvaa selvästi. Laajennamme ja päivitämme tuotevalikoimaamme jatkuvasti vastataksemme tähän kysyntään. Alkuvuodesta 2019 avaamme uuden CLT-tuotantolaitoksen Ruotsin Gruvönissä, jotta voimme yhä paremmin tukea puurakentamisen nousevaa trendiä.”
– Jari Suominen, Stora Enso Wood Products –divisioonan johtaja, Stora Enso 

 ”Tekniikan osuus kasvaa jatkuvasti rakennetuissa ympäristöissä. Digitalisaatio mahdollistaa kiinteistöistä saatavan informaation käsittelyn ja kiinteistön olosuhteiden hallinnan koko elinkaaren ajan.  Digitalisaation avulla myös pystytään luomaan hyvät olosuhteet sekä turvallinen ja luotettava ympäristö kiinteistöjen käyttäjille ja yhteisöille energiaa säästävällä ja hiilidioksidipäästöjä vähentävällä tavalla.”
– Ville Tamminen, toimitusjohtaja, Caverion Suomi Oy 

“Haluamme edistää vähähiilisyyttä, kiertotaloutta ja ihmisten hyvinvointia rakennetussa ympäristössä. Tätä varten loimme ainutlaatuisen – vankan ja innovatiivisen – työkalun SCORE:n tuotteidemme vastuullisuuden arviointiin. Uusi metodologia arvioi tuotteita niiden elinkaarella viidessä kategoriassa: energia&ilmasto, terveys, kiertotalous, vedenkulutus ja arvonluonti paikallisesti. Työkalu pilotoitiin Pohjoismaissa – ensimmäisenä maailmassa. Työkalu auttaa meitä kasvattamaan ja jakamaan vastuullisuusosaamistamme tarjoten samalla uniikin alustan tuote- ja ratkaisukehitystyöllemme.”
– Anne Kaiser, vastuullisuuspäällikkö, Saint-Gobain Finland 

“Ilmastonmuutoksen hillintä on keskeinen vastuullisuusteema Varman sijoitustoiminnassa, ja olemme onnistuneet keventämään kiinteistöjemme hiilijalanjälkeä 18 % kahdessa vuodessa. Ympäristöystävällinen kiinteistöliiketoiminta vaatii meiltä jatkuvaa energiatehokkuuden parantamista ja uusiutuvan energian lisäämistä. Usean kiinteistömme katolle on rakennettu aurinkovoimala.”
– Johanna Haikala, seniorianalyytikko, Varman kiinteistösijoitukset 

“Vantaan kaupunginvaltuusto päätti joulukuussa 2017 asettaa tavoitteeksi, että Vantaa on hiilineutraali vuonna 2030. Alkuvuodesta 2018 päätös sai heti lisäpontta, kun Puu-Kivistö valittiin Vantaalla puurakentamisen erityiskohteeksi. Tavoitetila tarkentui kesäkuussa valtuuston hyväksyessä Resurssiviisauden tiekartan, jolla kaupunkia ohjataan kohti vuoden 2030 hiilineutraalisuuden tavoitetilaa. Loppuvuonna edessä on vielä mm. sisällyttää tontinluovutuskilpailuihin ja -luovutuksiin valtuuston linjaukset. Paljon on tapahtunut vuodessa, mutta tämä on vasta alkusoitto tulevalle muutokselle.”
– Antti Kari, kiinteistöjohtaja, Vantaan kaupunki

“Kiinteistö- ja rakennusala elää suurta murrosvaihetta. Toimialan murrokseen vaikuttavat esimerkiksi kestävän kehityksen ja eettisyyden merkityksen kasvaminen sekä digitaalisuuden tuomat huikeat mahdollisuudet. Nuori valveutunut asiakaskuntamme arvostaa ja edellyttää, että teemme systemaattisesti työtä paremman huomisen eteen.”
– Matti Tarhio, toimitusjohtaja, Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö (sr)

”Me ICONilla pyrimme aktiivisesti muutamaan käsitystä siitä, mikä on vihreää rakentamista. Puusta tehtyjä moduläärisiä rakennuksia, mitkä hyödyntävät vaihtoehtoisia energiamuotoja, kuten maalämpöä, lämmön ja lämpimän käyttöveden tuotantoon. Lisäksi haluamme taata rakennuksiimme hyvät olosuhteet ja tämä takia käytämme sensoreita huoneistoissa ohjaamaan rakennuksen kiinteistötekniikkaa. Tuleva kohteemme ICON Kristalli Ilves, Riihimäellä tulee olemaan kohde, missä kaikki arvomme EKO, DIGI ja TEHOKKUUS toteutuvat.”
– Sami Saarnisto, sijoitusjohtaja, ICON Kiinteistörahastot 

”Uskomme siihen, että moni yritys pärjää vähemmillä neliöillä, kun kokonaisuus ja palvelut on järkevästi mietitty tarpeiden pohjalta. Meille vastuullisuus tarkoittaa myös asiakasyritystemme henkilöstön hyvinvointia. Kiinnitämme jatkuvasti huomiota siihen, millainen työympäristö tukee parhaiten ihmisten päivittäistä hyvinvointia. Hyvin suunnitelluissa tiloissa on hyvä tehdä töitä.”
– Anne-Maria Vierinen, vastuullisuuspäällikkö, Technopolis Oyj 

”Me Senaatti-kiinteistöissä pyrimme jatkuvasti järkevöittämään valtion tilankäyttöä, koska mikään ei ole niin turhaa kuin lämmittää, jäähdyttää ja ilmastoida vajaakäyttöisiä tiloja. Tavoitteenamme ovat tehokkaat, uusia työnteon tapoja tukevat tilaratkaisut asiakkaillemme ja energiatehokkaat rakennukset. Rakennamme uutta vain harkiten ja edistämme tilojen yhteiskäyttöisyyttä. Rakentamaton neliö on ekoteko”
 – Riitta Juutilainen, toimialajohtaja, Senaatti-kiinteistöt 

“Otimme vastuullisuusasiat järjestelmällisemmin osaksi kaikkea päätöksentekoamme. Prosessimme tukevat vastuullisuusteeman huomioimista entistä laajemmin koko investoinnin elinkaaren ajan. Tavoitteemme on uusiutuvan energiankäytön lisääminen – olemme kuluvan vuoden aikana investoineet n. 2 miljoonaa euroa aurinkovoimaloihin ja maalämpöön.”
– Matti Puromäki, kiinteistöpäällikkö, OP Kiinteistösijoitus Oy

Haluatko sitaattisi tähän? 

Kokoamme viikon aikana jäsentemme, sidosryhmiemme ja kestävän rakennetun ympäristön johtajien sitaatteja ja julkaisemme päivitetyn listan näistä World Green Building Weekin lopussa. Jaa näkemyksesi sosiaalisessa mediassa ja lähetä se meille, yhteyshenkilö Anu Elo,  etunimi.sukunimi@figbc.fi.


 

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook

World Green Building Week 2020 toi runsaasti näkyvyyttä kiinteistö- ja rakennusalan kestävyysmuutokselle

30.9.2020
Kestävän rakennetun ympäristön teemaviikko Green Building Week – WGBW (21.–25.9.2020) kokosi kiinteistö- ja rakennusalan organisaatiot vähähiilisen tulevaisuuden äärelle. Suomessa alan ilmastoteot saivat runsaasti mediahuomiota. Viime viikolla järjestetty World Green Building

Green Building Council Finlandin (GBC Suomi ry) syyskokous 2020

28.10.2020

Hyvä jäsen, kutsumme sinut Green Building Council Finlandin (GBC Suomi ry) syyskokoukseen ja sen jälkeiseen jäsentilaisuuteen.

Tervetuloa mukaan uudet jäsenet!

27.10.2020
Toimintaamme on tullut mukaan 19 uutta jäsenorganisaatiota muutaman viime kuukauden aikana. Laajeneva yhteistyö mahdollistaa uusia tapoja edistää kestävyyttä rakennetussa ympäristössä. Uudet jäsenet ovat Artic-Kaihdin Oy, SSA Group Oy, Helsingin yliopisto,

Kestävän rakentamisen asiantuntijat virtuaalisesti koolla marraskuun alussa

26.10.2020
Kolmen vuoden välein järjestettävä kestävän rakenta­mi­sen maailman­kongressi BEYOND 2020 – World Sustainable Built Environment Online Conference kokoontuu marras­kuun alus­sa. Tukeva kattaus kestävän rakentamisen paikallisesta tilasta ja globaalista tulevaisuudesta avataan johtavien

Kiertotalousvalmennus -hankkeen tulosseminaarin satoa – Tutustu tulosraporttiin ja ideakortteihin

22.10.2020
FIGBC:n ja Sitran Kiertotalousvalmennus saatiin tällä erää päätökseen tulosseminaarin muodossa 21.10.2020. Valmennus on vauhdittanut rakennetun ympäristön kiertotaloutta ja auttanut ratkomaan kiinteistöihin sekä rakentamiseen liittyviä käytännön kiertotaloushaasteita pilottiprojekteissa yhdessä Senaatti-kiinteistöjen, SATO

Kiertotalous muuttuu todeksi rakennusalalle!

21.10.2020

Kiertotalousvalmennus -hankkeen tulosseminaarissa tänään 21.10.2020 klo 13 esitellään hankkeen tuloksia ja kuullaan puheenvuoroja hankkeen pilottiorganisaatioilta Helsingin kaupungin asemakaavoitukselta, SATO Oyj:ltä ja Senaatti-kiinteistöiltä. Tulosseminaaria voit seurata verkossa Teamsilla.

Kestävä kaupunkisuunnittelu tarvitsee kiertotaloutta

20.10.2020

Kaavoituksella on tärkeä rooli kestävän, hiilineutraalin rakennetun ympäristön suunnittelussa. Helsingin kaupungin asemakaavoituksessa kiertotalous on tunnistettu tärkeäksi teemaksi, jota halutaan edistää uusia ratkaisuja kokeilemalla.

Ramirent Green Building Council Finlandin jäseneksi

12.10.2020
Green Building Council Finlandin hallitus on hyväksynyt Ramirentin jäsenekseen. Green Building Council Finland on yhteistyöverkosto, jonka tavoitteena on kestävä rakennettu ympäristö, joka on hiilineutraali, toimii kiertotaloutta toteuttaen ja mahdollistaa ihmisille

Hankeohjauksella ja yhteistyöllä merkittävä rooli hiilijalanjäljen vähentämisessä – case Suomalais-venäläinen koulu

9.10.2020
Senaatti-kiinteistöjen rakennuttaman Suomalais-venäläisen koulun hiilijalanjälkeä on pystytty vähentämään merkittävästi ottamalla hiilijalanjälki huomioon suunnittelussa alusta alkaen. Hiilineutraaliustavoitteet asetettiin jo suunnittelukilpailun aikana. Helsinkiin ensi vuonna valmistuvan Suomalais-venäläisen koulun uudisrakennuksen hiilijalanjäljestä on tulossa

Rakennusten aurinkosuojauksessa vielä paljon hyödyntämätöntä potentiaalia energiatehokkuuden edistämiseksi

30.9.2020
LOIKKA-blogi, Juhana Repo | Aurinkosuojausratkaisuja toteuttava erikoisliikeketju Artic Store liittyi hiljattain mukaan Green Building Council Finlandin toimintaan, koska yrityksessä uskotaan, että tietoisuus aurinkosuojauksen hyödyistä ei ole vielä saavuttanut kaikkia rakennetun

#BuildingLife -kampanja nostaa rakennukset EU:n ilmastotyön keskiöön

30.9.2020
World Green Building Councilin #BuildingLife -kampanja käynnistettiin Euroopan parlamentissa 24.9.2020. Kampanjan tavoitteena on tulevien vuosien aikana nostaa rakennusten energian- ja materiaalien käytön vähentäminen EU:n ja jäsenvaltioiden keskeiseksi ilmastotavoitteeksi. #BuildingLife -kampanjan

FIGBC juhli 10-vuotista toimintaansa etäjuhlien merkeissä

29.9.2020

Green Building Council Finland juhlisti 10-vuotista taivaltaan 24.9.2020. Tilaisuus pidettiin ajan hengessä etänä, mutta tarkoitus on vielä juhlistaa saavutusta kasvokkainkin.

Vaalitoimikunta hakee Green Building Council Finlandin hallitukseen jäseniä

29.9.2020
Green Building Council Finlandin marraskuussa pidettävässä syyskokouksessa täydennetään yhdistyksen hallitusta. Hallitukseen valittavien henkilöiden valintaa valmistelee vaalitoimikunta. Jos olet kiinnostunut FIGBC:n hallitustehtävistä ja toiminnan kehittämisestä tai haluat ehdottaa henkilöitä hallitukseen, ota

World Green Building -viikko avattiin vähähiilisten ratkaisujen parissa

25.9.2020

Hiilineutraalit ratkaisut rakennettuun ympäristöön- tilaisuus avasi kansainvälisen World Green Building- viikon Suomessa. Viikon teemana on #ActOnClimate, jonka toteuttamiseen tilaisuuden puheenvuorot tarjosivat laajan kattauksen ideoita ja työkaluja niin maailmalta kuin Suomestakin.

Hiilineutraalius tulee, oletko valmis?

25.9.2020
Johtavat kiinteistönomistajat ovat sitoutuneet hiilineutraaliin energiankäyttöön, hiilijalanjäljen laskenta ja raja-arvot tulevat osaksi rakennuslupaa ja kunnianhimoisimmat rakennushankkeet tähtäävät myös rakennustuotteiden päästöjen nollaamiseen. Onko sinun organisaatiosi valmis vastaamaan uuden ajan haasteisiin ja

FIGBC:n strategia 2021-2023 keskittyy toimialan nopeaan kestävyysmuutokseen ja yhteistyöhön

24.9.2020

Green Building Council Finlandin uudessa strategiassa määritetään vuoden 2035 kestävyysvisio välitavoitteineen, niiden saavuttamiseen keskittyvät kolmevuotiset kehitysprojektit sekä toimintaa ohjaavat arvot. Pääpaino on hiilineutraaliuden ja kiertotalouden edistämisessä.

One Planet SBC Programme relies on Circularity

24.9.2020
The One Planet Network’s Sustainable Buildings and Construction Programme (SBC) will #ActOnClimate by supporting transition to circularity, mainstreaming resource efficiency and providing training to share key learnings and achieve impacts.

Kestävä aluesuunnittelu -seminaarin satoa

23.9.2020
Green Building Council Finland, RAKLI ja ympäristöministeriö järjestivät jo perinteeksi muodostuneen Kestävä aluesuunnittelu -seminaarin tiistaina 22.9. Samalla julkistettiin kestävän alueen määritelmän päivitys. Tilaisuuden esitykset ovat luettavissa tapatumasivulla ja tilaisuuden tallenne katsottavissa täällä. Tilaisuuden alussa käsiteltiin kiertotaloutta ja vähähiilisyyden teemoja MRL-uudistuksessa. Puhujana

Rakentamisen ilmastovaikutusten vähentäminen on mahdollista nykykeinoin

23.9.2020

LOIKKA-blogi, Juhani Huuhtanen | Ympäristöministeriön työstämä rakennusten vähähiilisyyden arviointimenetelmä on kasvattanut rakennusten elinkaaren hiilijalanjäljen tunnettuutta voimakkaasti. Avaan kirjoituksessani, kuinka rakennusten elinkaarivaikutuksiin voidaan puuttua kaikenlaisissa hankkeissa.

Vaikuttava vuosikymmen kestävän rakennetun ympäristön asialla

23.9.2020

Juhlavuottaan viettävä FIGBC on kehittynyt kymmenessä vuodessa Suomen vaikuttavimmaksi ja laaja-alaisimmaksi kestävän rakennetun ympäristön yhteistyöverkostoksi. Kiinteistö- ja rakennusalan kestävää kehitystä kirittää viisi aktiivista toimikuntaa ja yli 170 jäsenorganisaatiota.

UUSI KESTÄVÄN ALUEEN MÄÄRITELMÄ OTTAA KANTAA ILMASTOHAASTEISIIN JA KIERTOTALOUTEEN

22.9.2020
Julkaisuvapaa 22.9.2020 klo 13.00 Tutustu tästä FIGBC:n kestävän alueen päivitettyyn määritelmään 2020 Kiertotalous ja ilmastotavoitteet haastavat kestävän aluesuunnittelun. Tähän haasteeseen vastaa Green Building Council Finlandin päivitetty Kestävän alueen määritelmä. Uusi

Loikka 2/20 on julkaistu!

21.9.2020

Vuoden 2020 viimeisessä Loikka-numerossa keskitytään kestävään rakentamiseen ja vihreään elvytykseen. Ajankohtaisissa artikkeleissa käsitellään esimerkiksi koronan vaikutusta vihreään elvytykseen, asumisen tulevaisuutta, kaupunkien roolia kestävässä rakentamisessa ja FIGBC:n kymmenvuotista taivalta.

11th Annual World Green Building Week (21–25 Sept.) Sparks Over 135 Events Across 35 Countries to Combat Climate Change

21.9.2020
The World Green Building Council issues call for government and business leaders to prioritise net zero buildings and secures 110 Net Zero Carbon Buildings Commitment signatories. LONDON, 21 September 2020

FIGBC sitoutuu hiilineutraaliin energiankäyttöön omassa toiminnassaan

21.9.2020
Green Building Council Finland on allekirjoittanut kansainvälisen Net Zero Carbon Buildings -sitoumuksen. FIGBC:n tavoitteena on omien toimitilojensa hiilineutraali energiankäyttö, jota tullaan edistämään tiiviillä yhteistyöllä vuokranantajan ja muiden BIM-kampuksen sidosryhmien kanssa.
    Scroll Up

    Ilmoita alan tapahtuma

    Bitnami