Green Building Council Finland

Kestävä kehitys vahvistuu ja monipuolistuu kiinteistö- ja rakennusalalla 

Kiinteistö- ja rakennusalan kestävän kehityksen markkina kasvaa ja monipuolistuu nopeasti. Alkavalla viikolla vietetään maailmanlaajuista World Green Building Week, jonka aikana kiinnitämme erityistä huomiota siihen, että talot, tilat ja kodit ovat ratkaisevassa roolissa ilmastonmuutoksen hillitsemisessä. Viikon teema on #HomeGreenHome. 

Suomessa teemaviikon käynnistää asunto-, energia- ja ympäristöministeri Kimmo Tiilikaisen videoblogissaan esittämä tervehdys. World Green Building Weekin eurooppalaisena suojelijana toimii EU:n ympäristöasioista vastaava komissaari Karmenu Vella. 

Rakennettu ympäristömme aiheuttaa noin 40 % maailmanlaajuisesta energiankulutuksesta ja luonnonvarojen käytöstä sekä kolmanneksen globaaleista ilmastonmuutosta aiheuttavista päästöistä. Rakennusten ja rakennetun ympäristön suunnittelussa, rakentamisessa ja käytössä on jatkuvasti tunnistettavissa uusia mahdollisuuksia energiatehokkuuden parantamiseen, kiertotalouden edistämiseen ja ilmastopäästöjen vähentämiseen. HomeGreenHome-teema leikittelee joustavalla mittakaava-ajattelulla, jossa pienetkin teot voivat olla suuria tekoja – kotona ja työtehtävissä. 

Lataa tiedote PDF-muotoisena (linkki tiedostoon): TIEDOTE_WGBWeek2018_24.9.2018

Green Building markkina kasvaa
Rakennus- ja kiinteistöalalla kestävän kehityksen mukainen ja vastuullinen toiminta on jo perusedellytys menestyvälle liiketoiminnalle. Yksi viimeisimmistä julkistuksista on maailmanlaajuisen GRESB-arvioinnin tulokset, joiden mukaan raportointiin osallistuneet eurooppalaiset yritykset onnistuivat vähentämään hiilidioksidipäästöjään 5,6 % ja vedenkulutustaan 2,2 % vuonna 2017.1 Suomessa kiinteistöjen ympäristöluokitusten käyttö rakennushankkeissa ja eri tyyppisten kiinteistöjen arvioinnissa on yli kaksinkertaistunut viimeisen viiden vuoden aikana. Suurin tähän vaikuttava tekijä on käytössä olevien rakennusten BREEAM In-Use sertifiointien nopea kasvu. 

Kestävä kehitys on monipuolistunut vauhdilla – hiilineutraalisuus tavoitteena
Kiinteistö- ja rakennusalan tulkinta kestävästä kehityksestä on laajentunut ja monipuolistunut nopeasti. Nykyään hiilineutraalius (vähähiilisyys) on yksi keskeisimmistä ajureista. Esimerkiksi World Green Building Council -verkosto on asettanut tavoitteeksi sen, että vuoteen 2030 mennessä kaikki uudet rakennukset ovat ”nollahiilirakennuksia” ja vuoteen 2050 mennessä myös olemassa oleva kiinteistökanta on päivitetty nollahiilitasoon.2 Suomessa vähähiilisen rakentamisen tiekartassa3 on linjattu, että hiilipäästöjen arviointi ja vähentäminen tulee osaksi uusien rakennusten suunnittelua seuraavan kymmenen vuoden aikana. Myös kaupungit näyttävät edelläkävijyyttä rakennetun ympäristön kestävyyden parantamisessa, osana tavoitteitaan nollata ilmastonmuutospäästönsä.  

Kiertotalous ja hyvinvointi ohjaavat toimintaa
Kiertotalouden hyödyntämisen mahdollisuudet ovat merkittävät ja parhaimmillaan koko toimialan suorituskyky voi tehostua ja parantua selvästi. Koska kiertotalousajattelun keskiössä on organisaatioiden välinen yhteistyö ja luottamus, toimintatapojen uudistamistakin tehdään yhteistyössä useissa eri hankkeissa niin Suomessa kuin kansainvälisestikin. Yksi tällainen on Green Building Councilin koordinoima kiertotaloussprintti4. 

Kestävyysnäkökulmat laajenevat myös kiinteistöjen toiminallisuuteen, hyvinvointiin ja terveellisyyteen, jotka oikeutetusti painottavat rakennetun ympäristön olevan käyttäjiään varten. Nämäkin teemat näkyvät vahvasti sekä Suomessa että maailmalla. 

Runsaasti uusia ja päivitettyjä työkaluja kestävyyden arviointiin
Työkalut kestävän kehityksen ja vastuullisuuden johtamiseen laajenevat ja kehittyvät vauhdilla. Suomessa verrattain tuoreita rakennuksen tai toiminnan kestävyyttä arvioivia työkaluja ovat esimerkiksi juuri päivitetty Rakennustietosäätiön RTS ympäristöluokitus rakennushankkeille, Pohjoismainen Joutsenmerkki sekä kansainvälinen hyvinvointia ja terveyttä painottava WELL-luokitus. EU:n lanseeraama rakennusten kestävyyden Level(s)-viitekehys tarkastelee asioita niin ikään laajasti ja suomalaiset ovatkin Euroopan kärkikastia viitekehyksen kehittämisessä. Rahoitusala puolestaan ottaa käyttöön ”vihreitä” rahoitustuotteita. 

Jo pitkään käytössä olleita ympäristöluokituksia, esimerkiksi LEED:iä, päivitetään jatkuvasti ja näihin on kautta linjan sisällytetty rakennusten hiilijalanjäljen laskenta. Luokituksia tutkiva, valmisteilla oleva raportti5 antaa valmistuessaan suosituksia, miten rakennusten vähähiilisyyteen parhaiten päästään. 

Green Building Council Finlandin näkökulmasta uusi ajattelu ja työkalut ovat tervetulleita alan toimintakäytäntöjen kehittämiseksi jatkuvan parantamisen hengessä.  


World Green Building Weekillä tapahtuu paljon 

Suomessa kestävän rakentamisen teemaviikolla toteutetaan runsaasti tapahtumia sekä julkaistaan useita blogeja ja uutisia. Alla on esitettynä GBC Finlandin aikataulu. Kaikki tapahtumat löydät tämän linkin takaa: https://figbc.fi/tapahtuma/world-green-building-week-2/

 

Lisätietoja 
Mikko Nousiainen, toimitusjohtaja, Green Building Council Finland | 040 525 8440 | etunimi.sukunimi@figbc.fi


Jäsenemme ovat sitoutuneet kestävän kehityksen nopeaan ja määrätietoiseen edistämiseen.

Seuraavana on koottu jäsentemme näkemyksiä ja konkreettisia esimerkkejä työstä kestävämmän rakennetun ympäristön edistämiseksi. 

Kommentteja suomalaisilta kestävän kehityksen johtajilta jGreen Building Councilin Finlandin jäseniltä:

“Kiinteistö- ja rakennusala on keskeisessä roolissa hyvän elämän ja toimivien yhdyskuntien luomisessa sekä pitkäjänteisessä ilmastonmuutoksen torjunnassa. Taannoin julkaistu WorldGBC:n Net Zero Carbon Buildings Commitment haastaa kiinteistöjen omistajat, käyttäjät ja teollisuuden kunnianhimoisiin käytännön toimiin rakennuskannan ilmastovaikutusten poistamiseksi. World Green Building Week on hyvä hetki myös suomalaisille alan yrityksille liittyä kansainvälisten kärkitoimijoiden joukkoon ja aloittaa matka kohti hiilineutraalia kiinteistösalkkua.”
– Ilari Aho, Kehitys- ja vastuullisuusjohtaja, Uponor Oyj / hallituksen jäsen, World Green Building Council

”Vihreän rakentamisen ja massiivipuuelementtien kuten ristiinliimatun puun (CLT) ja LVL-viilupuun kysyntä kasvaa selvästi. Laajennamme ja päivitämme tuotevalikoimaamme jatkuvasti vastataksemme tähän kysyntään. Alkuvuodesta 2019 avaamme uuden CLT-tuotantolaitoksen Ruotsin Gruvönissä, jotta voimme yhä paremmin tukea puurakentamisen nousevaa trendiä.”
– Jari Suominen, Stora Enso Wood Products –divisioonan johtaja, Stora Enso 

 ”Tekniikan osuus kasvaa jatkuvasti rakennetuissa ympäristöissä. Digitalisaatio mahdollistaa kiinteistöistä saatavan informaation käsittelyn ja kiinteistön olosuhteiden hallinnan koko elinkaaren ajan.  Digitalisaation avulla myös pystytään luomaan hyvät olosuhteet sekä turvallinen ja luotettava ympäristö kiinteistöjen käyttäjille ja yhteisöille energiaa säästävällä ja hiilidioksidipäästöjä vähentävällä tavalla.”
– Ville Tamminen, toimitusjohtaja, Caverion Suomi Oy 

“Haluamme edistää vähähiilisyyttä, kiertotaloutta ja ihmisten hyvinvointia rakennetussa ympäristössä. Tätä varten loimme ainutlaatuisen – vankan ja innovatiivisen – työkalun SCORE:n tuotteidemme vastuullisuuden arviointiin. Uusi metodologia arvioi tuotteita niiden elinkaarella viidessä kategoriassa: energia&ilmasto, terveys, kiertotalous, vedenkulutus ja arvonluonti paikallisesti. Työkalu pilotoitiin Pohjoismaissa – ensimmäisenä maailmassa. Työkalu auttaa meitä kasvattamaan ja jakamaan vastuullisuusosaamistamme tarjoten samalla uniikin alustan tuote- ja ratkaisukehitystyöllemme.”
– Anne Kaiser, vastuullisuuspäällikkö, Saint-Gobain Finland 

“Ilmastonmuutoksen hillintä on keskeinen vastuullisuusteema Varman sijoitustoiminnassa, ja olemme onnistuneet keventämään kiinteistöjemme hiilijalanjälkeä 18 % kahdessa vuodessa. Ympäristöystävällinen kiinteistöliiketoiminta vaatii meiltä jatkuvaa energiatehokkuuden parantamista ja uusiutuvan energian lisäämistä. Usean kiinteistömme katolle on rakennettu aurinkovoimala.”
– Johanna Haikala, seniorianalyytikko, Varman kiinteistösijoitukset 

“Vantaan kaupunginvaltuusto päätti joulukuussa 2017 asettaa tavoitteeksi, että Vantaa on hiilineutraali vuonna 2030. Alkuvuodesta 2018 päätös sai heti lisäpontta, kun Puu-Kivistö valittiin Vantaalla puurakentamisen erityiskohteeksi. Tavoitetila tarkentui kesäkuussa valtuuston hyväksyessä Resurssiviisauden tiekartan, jolla kaupunkia ohjataan kohti vuoden 2030 hiilineutraalisuuden tavoitetilaa. Loppuvuonna edessä on vielä mm. sisällyttää tontinluovutuskilpailuihin ja -luovutuksiin valtuuston linjaukset. Paljon on tapahtunut vuodessa, mutta tämä on vasta alkusoitto tulevalle muutokselle.”
– Antti Kari, kiinteistöjohtaja, Vantaan kaupunki

“Kiinteistö- ja rakennusala elää suurta murrosvaihetta. Toimialan murrokseen vaikuttavat esimerkiksi kestävän kehityksen ja eettisyyden merkityksen kasvaminen sekä digitaalisuuden tuomat huikeat mahdollisuudet. Nuori valveutunut asiakaskuntamme arvostaa ja edellyttää, että teemme systemaattisesti työtä paremman huomisen eteen.”
– Matti Tarhio, toimitusjohtaja, Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö (sr)

”Me ICONilla pyrimme aktiivisesti muutamaan käsitystä siitä, mikä on vihreää rakentamista. Puusta tehtyjä moduläärisiä rakennuksia, mitkä hyödyntävät vaihtoehtoisia energiamuotoja, kuten maalämpöä, lämmön ja lämpimän käyttöveden tuotantoon. Lisäksi haluamme taata rakennuksiimme hyvät olosuhteet ja tämä takia käytämme sensoreita huoneistoissa ohjaamaan rakennuksen kiinteistötekniikkaa. Tuleva kohteemme ICON Kristalli Ilves, Riihimäellä tulee olemaan kohde, missä kaikki arvomme EKO, DIGI ja TEHOKKUUS toteutuvat.”
– Sami Saarnisto, sijoitusjohtaja, ICON Kiinteistörahastot 

”Uskomme siihen, että moni yritys pärjää vähemmillä neliöillä, kun kokonaisuus ja palvelut on järkevästi mietitty tarpeiden pohjalta. Meille vastuullisuus tarkoittaa myös asiakasyritystemme henkilöstön hyvinvointia. Kiinnitämme jatkuvasti huomiota siihen, millainen työympäristö tukee parhaiten ihmisten päivittäistä hyvinvointia. Hyvin suunnitelluissa tiloissa on hyvä tehdä töitä.”
– Anne-Maria Vierinen, vastuullisuuspäällikkö, Technopolis Oyj 

”Me Senaatti-kiinteistöissä pyrimme jatkuvasti järkevöittämään valtion tilankäyttöä, koska mikään ei ole niin turhaa kuin lämmittää, jäähdyttää ja ilmastoida vajaakäyttöisiä tiloja. Tavoitteenamme ovat tehokkaat, uusia työnteon tapoja tukevat tilaratkaisut asiakkaillemme ja energiatehokkaat rakennukset. Rakennamme uutta vain harkiten ja edistämme tilojen yhteiskäyttöisyyttä. Rakentamaton neliö on ekoteko”
 – Riitta Juutilainen, toimialajohtaja, Senaatti-kiinteistöt 

“Otimme vastuullisuusasiat järjestelmällisemmin osaksi kaikkea päätöksentekoamme. Prosessimme tukevat vastuullisuusteeman huomioimista entistä laajemmin koko investoinnin elinkaaren ajan. Tavoitteemme on uusiutuvan energiankäytön lisääminen – olemme kuluvan vuoden aikana investoineet n. 2 miljoonaa euroa aurinkovoimaloihin ja maalämpöön.”
– Matti Puromäki, kiinteistöpäällikkö, OP Kiinteistösijoitus Oy

Haluatko sitaattisi tähän? 

Kokoamme viikon aikana jäsentemme, sidosryhmiemme ja kestävän rakennetun ympäristön johtajien sitaatteja ja julkaisemme päivitetyn listan näistä World Green Building Weekin lopussa. Jaa näkemyksesi sosiaalisessa mediassa ja lähetä se meille, yhteyshenkilö Anu Elo,  etunimi.sukunimi@figbc.fi.


 

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook

Ohje luotettavan hiilineutraaliusväittämän tekemiseen 

8.12.2022
Green Building Council Finland julkaisee kauan odotetun hiilineutraalin rakennuksen ohjeen. Ohjetta on työstänyt yhteisesti FIGBC Vähähiilinen rakentaminen -toimikunnan puheenjohtajisto ja jäsenistö, yhteensä yli 160 rakennusalan ammattilaista. Kirjoittajina ovat toimineet Tytti

Vähähiilisen rakentamisen näkymät Euroopassa

2.12.2022
Ilari Aho, Uponor Oyj:n kestävän kehityksen johtaja ja World Green Building Councilin hallituksen puheenjohtaja piti Green Building Council Finland ry:n syyskokouksessa 29.11.2022 Keynote-puheenvuoronsa vähähiilisen rakentamisen näkymistä Euroopassa. ”Sharm el-Sheikhin ilmastokokouksen,

Tulkintoja EU-taksonomian DNSH kriteereihin

1.12.2022
Green Building Council Finlandin (FIGBC) taksonomian asiantuntijaryhmän tavoitteena on kansallisen ja EU-tason yhteistyöllä lisätä taksonomian käytettävyyttä ja vaikuttavuutta Suomessa. Yksi keskeinen keino on harmonisoida markkinakäytäntöjä taksonomian kriteerien soveltamisesta ja tuoda

Green Building Council Finlandin syyskokous 2022

29.11.2022
Green Building Council Finland (FIGBC) on syyskokouksessaan 29.11.2022 päättänyt uuden hallituksen kokoonpanosta sekä vuoden 2023 toimintasuunnitelmasta, tulo- ja menoarviosta sekä jäsenmaksujen suuruuksista. Tavoitteista tekoihin Green Building Council Finlandin työssä on

Rakentamisen kiertotalouden ajankohtaispäivät 2022

25.11.2022
Green Building Council Finlandin Elina Samila avasi vuoden 2022 Rakentamisen kiertotalouden ajankohtaispäivät 16.11.-17.11.2022. Nämä järjestyksessä viidennet ajankohtaispäivät keräsivät lähes 300 kuulijaa. Tapahtuma järjestettiin Ympäristöministeriön tuella. Lisäksi tapahtuman järjestelyissä olivat mukana

Ilmarisen Nurminen: Hiilineutraalit sijoitukset 2035 

25.11.2022
–  Ilmarinen on merkittävä kiinteistösijoittaja Suomessa ja suhtaudumme tähän rooliimme vakavasti ja vastuullisesti. Tahdomme olla kehittämässä koko alaa ja olemme siksi mukana järjestössä, jolla on kanssamme samanlainen ajatusmaailma ja tavoitteet.

Rakennushankkeiden ympäristöluokitukset kiinnostavat edelleen

14.11.2022
FIGBC Tietoiskussa 14.11.2022 rakennushankkeiden ympäristöluokituksista käytiin tiivis markkinakatsaus käytössä olevista järjestelmistä. Markkinakatsauksen jälkeen perehdyimme eri luokitusten tuoreimpiin uutisiin, joita esittelivät FIGBC-verkoston jäsenet ja yhteistyökumppanit. Myös Suomessa luokitus vaikuttaa merkittävästi kohteiden

Tavoitteista toimiin! Avara, Material Maintenance MaMa, Materiaalikabinetti #BuildingLife kannattajiksi, Orient Occident julkaisee hiilineutraaliustiekarttansa

14.11.2022
Onko teidän yrityksenne valmis laatimaan oman hiilitiekarttansa tai toimintaohjelmansa kohti hiilineutraaliutta vuoteen 2035 mennessä? Hyviä vinkkejä organisaation oman toimintaohjelman laatimiseen saat #BuildingLife Hiilineutraalin rakennetun ympäristön toimintaohjelmasta, joka on nyt myös

FIGBC lausunto rakennuksen ilmastoselvityksen ja materiaaliselosteen asetusluonnoksille

11.11.2022
Ympäristöministeriö pyysi lausuntoja rakennuksen ilmastoselvityksen ja materiaaliselosteen asetusluonnoksista 11.11.2022 mennessä. Kutsuimme FIGBC:n jäsenistön asiantuntijoita yhteiseen työpajaan 28.10.2022. Muun muassa työpajan pohjalta olemme laatineet Green Building Council Finlandin lausunnon. Asetukset annettaisiin

Pikaoppaat vähähiiliseen rakentamiseen

11.11.2022
Green Building Council Finland ja A-Insinöörit julkaisevat seitsemän pikaopasta vähähiiliseen rakentamiseen kiinteistö- ja rakennusalan eri ammattiryhmille. Oppaiden vinkit perustuvat tehtäväkohtaisiin vähähiilisyyskoulutuksiin, joita on järjestetty #BuildingLife-ohjelman puitteissa vuonna 2022. Rakennuttajan, arkkitehdin

Saint-Gobain Finlandin Kaiser: Jälkijunaa ei kannata odottaa 

4.11.2022
Kansainvälisesti ja paikallisesti toimiva rakennustuotevalmistaja Saint-Gobain-konserni toimii samoin myös Green Building Councilissa.  – Maailmassa on 70 kansallista Green Building Coucilia ja Saint-Gobain on mukana noin 40:ssä. Green Building Council on

Miten kiinteistöala voi vähentää energiankulutustaan varautuessaan tulevaan talveen

2.11.2022
FIGBC:n Kiinteistöt-toimikunta on koonnut ehdotuksia ja ideoita konkreettisiksi toimenpiteiksi ja ratkaisuiksi asuinkohteille ja toimitiloille energiankäytön vähentämiselle talvikaudella.Aihe on erityisen ajankohtainen. Sähkön hinnasta ja riittävyydestä käydään vilkasta keskustelua ja Venäjän hyökkäyssota