World Green Building Week alkaa ja kannustaa päästövähennyksiin rakennetun ympäristön elinkaaren jokaisessa vaiheessa

LEHDISTÖTIEDOTE 23.9.2019

Kiinteistö- ja rakennusalan toimintatapojen tulee kehittyä radikaalisti tulevina vuosina ilmastonmuutoksen asettaessa suuria haasteita. Kansainvälisen World Green Building Week 2019 -kampanjan teema #BuildingLife keskittyy hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen rakennuksen elinkaaren eri vaiheissa. Maailmanlaajuinen kampanja käynnistyy tänään ja sitä vietetään 23.9.-29.9.2019 noin 70 maassa. 

Rakennettu ympäristö aiheuttaa noin 39 % globaaleista ilmastonmuutosta
aiheuttavista päästöistä. Käytönaikaisten päästöjen osuus on noin 28% ja jäävä 11 % hiilidioksidipäästöistä on sitoutuneena rakennusmateriaaleihin ja rakentamisen prosesseihin. Päästövähennystavoitteisiin voidaan päästä
tehostamalla rakennusten tilankäyttöä, hyödyntämällä uusiutuvaa energiaa ja materiaaleja sekä pidentämällä rakennetun ympäristön elinkaarta. 

Kampanjan tavoitteena on tuoda esiin keinot päästöjen vähentämiseksi
rakennuksen kaikissa elinkaaren vaiheissa ja valjastaa kaikki sidosryhmät
toteuttamaan tätä kunnianhimoista, mutta täysin mahdollista tavoitetta.
Tarvitsemme koko kiinteistö- ja rakennusalan mukaan muuttamaan rakennettua ympäristöä kohti hiilineutraalisuutta. 

Weekin kohokohtia Suomessa – paljon julkistuksia ja tapahtumia 

Viikon aikana lisätään tietoisuutta hiilineutraalin rakennetun ympäristön
kysymyksistä lukuisissa tapahtumissa1, julkistusten ja kannanottojen
avulla sekä Green Building Council Finlandin jäsenten toimien kautta: 

LOIKKA2, kestävän rakennetun ympäristön e-lehti 2/2019 julkistetaan kampanjaviikon alkaessa maanantaina 23.9.2019. Green Building Council Finlandin toimitusjohtaja Mikko Nousiainen toteaa pääkirjoituksessaan, että ilmastonmuutos on ilmastokriisi, jonka ratkaisemiseksi vaaditaan ripeää yhteistyötä elinympäristömme säilyttämiseksi elinkelpoisena. 

Kansainvälinen World Green Building Council julkaisee Bringing  Embodied Carbon Upfront -raportin3, jossa esitetään laaja toimenpideohjelma materiaaleihin sitoutuneen hiilidioksidin vähennystavoitteiden saavuttamiseksi. Tavoitteet on jaoteltu toimialoittain. Lehdistötiedote raportista julkaistaan ma 23.9.2019. klo 11.00. 

Tuomme kampanjaviikolla esiin jäsenistömme parhaita esimerkkejä
julkistamalla kestävän rakennetun ympäristön referenssipankin4
Haastamme alan toimijat kertomaan rakennuksista, alueista ja
infrahankkeista, jotka on toteutettu kunnianhimoisten kestävän
rakentamisen -kriteerien mukaisesti. 

Ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen osallistuu
keskiviikkona 25.9.2019 New Yorkissa World Green Building
Councilin 
järjestämään tilaisuuteen5, jossa käsitellään visiota kiinteistö- ja rakennusalan hiilineutraalisuudesta vuoteen 2030 mennessä ja tarvittavista toimenpiteistä tämän saavuttamiseen. 

Green Building Council -jäsenverkosto näyttää alan kehityssuunnan 

Green Building Council Finlandin jäsenorganisaatioiden kestävän rakentamisen esimerkit innostavat kaikkia kiinteistö- ja rakennusalan organisaatioita vähentämään oman toimintansa hiilidioksidipäästöjä ja edistämään kiertotaloutta. Julkilausumassaan keväällä 2019 GBC Finland jäsenineen totesi tavoittelevansa vähähiilisen rakentamisen arkipäiväistämistä ja kestävän kehityksen nopeaa ja määrätietoista edistämistä kiinteistö- ja rakennusalalla. 


[1] https://figbc.fi/tapahtumat/
[2] http://proofer.faktor.fi/epaper/LO219/
[3] www.worldgbc.org/embodied-carbon
[4] https://figbc.fi/etsintakuulutus-ilmianna-vahahiilisen-rakentamisen-parhaat-referenssit/
[5] https://www.ym.fi/fi-I/Ministeri_Mikkonen_YKn_paasihteerin_ilma(51663)

Seuraa viikon kulkua ja uutisia Suomesta ja ulkomailta:

Lisätietoja:

Mikko Nousiainen, toimitusjohtaja, Green Building Council Finland | 040 525 8440 | etu.sukunimi@figbc.fi   
Anu Elo, Viestintä- ja jäsenkoordinaattori, Green Building Council Finland | 040 593 5204 | etunimi.sukunimi@figbc.fi 

Green Building Council Finland on voittoa tavoittelematon yhdistys, jonka ydintehtäviä ovat 150 kira-alan jäsenyritysten ja yhteistyökumppanien kanssa rakennettuun ympäristöön liittyvien kestävän kehityksen käytäntöjen ja kiinteistöjen ympäristöluokitusten edistäminen, tiedon ja osaamisen välittäminen, vuoropuhelun aktivointi sekä Suomen kytkeminen osaksi kansainvälistä Green Building Council -verkostoa. Strategiset painotuksemme vuosille 2018-2020 ovat hiilineutraalisuus, kiertotalous ja kestävämpi elämä. 

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook
Scroll Up

Ilmoita alan tapahtuma

Bitnami