Green Building Council Finland

World Green Building Week alkaa ja kannustaa päästövähennyksiin rakennetun ympäristön elinkaaren jokaisessa vaiheessa

LEHDISTÖTIEDOTE 23.9.2019

Kiinteistö- ja rakennusalan toimintatapojen tulee kehittyä radikaalisti tulevina vuosina ilmastonmuutoksen asettaessa suuria haasteita. Kansainvälisen World Green Building Week 2019 -kampanjan teema #BuildingLife keskittyy hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen rakennuksen elinkaaren eri vaiheissa. Maailmanlaajuinen kampanja käynnistyy tänään ja sitä vietetään 23.9.-29.9.2019 noin 70 maassa. 

Rakennettu ympäristö aiheuttaa noin 39 % globaaleista ilmastonmuutosta
aiheuttavista päästöistä. Käytönaikaisten päästöjen osuus on noin 28% ja jäävä 11 % hiilidioksidipäästöistä on sitoutuneena rakennusmateriaaleihin ja rakentamisen prosesseihin. Päästövähennystavoitteisiin voidaan päästä
tehostamalla rakennusten tilankäyttöä, hyödyntämällä uusiutuvaa energiaa ja materiaaleja sekä pidentämällä rakennetun ympäristön elinkaarta. 

Kampanjan tavoitteena on tuoda esiin keinot päästöjen vähentämiseksi
rakennuksen kaikissa elinkaaren vaiheissa ja valjastaa kaikki sidosryhmät
toteuttamaan tätä kunnianhimoista, mutta täysin mahdollista tavoitetta.
Tarvitsemme koko kiinteistö- ja rakennusalan mukaan muuttamaan rakennettua ympäristöä kohti hiilineutraalisuutta. 

Weekin kohokohtia Suomessa – paljon julkistuksia ja tapahtumia 

Viikon aikana lisätään tietoisuutta hiilineutraalin rakennetun ympäristön
kysymyksistä lukuisissa tapahtumissa1, julkistusten ja kannanottojen
avulla sekä Green Building Council Finlandin jäsenten toimien kautta: 

LOIKKA2, kestävän rakennetun ympäristön e-lehti 2/2019 julkistetaan kampanjaviikon alkaessa maanantaina 23.9.2019. Green Building Council Finlandin toimitusjohtaja Mikko Nousiainen toteaa pääkirjoituksessaan, että ilmastonmuutos on ilmastokriisi, jonka ratkaisemiseksi vaaditaan ripeää yhteistyötä elinympäristömme säilyttämiseksi elinkelpoisena. 

Kansainvälinen World Green Building Council julkaisee Bringing  Embodied Carbon Upfront -raportin3, jossa esitetään laaja toimenpideohjelma materiaaleihin sitoutuneen hiilidioksidin vähennystavoitteiden saavuttamiseksi. Tavoitteet on jaoteltu toimialoittain. Lehdistötiedote raportista julkaistaan ma 23.9.2019. klo 11.00. 

Tuomme kampanjaviikolla esiin jäsenistömme parhaita esimerkkejä
julkistamalla kestävän rakennetun ympäristön referenssipankin4
Haastamme alan toimijat kertomaan rakennuksista, alueista ja
infrahankkeista, jotka on toteutettu kunnianhimoisten kestävän
rakentamisen -kriteerien mukaisesti. 

Ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen osallistuu
keskiviikkona 25.9.2019 New Yorkissa World Green Building
Councilin 
järjestämään tilaisuuteen5, jossa käsitellään visiota kiinteistö- ja rakennusalan hiilineutraalisuudesta vuoteen 2030 mennessä ja tarvittavista toimenpiteistä tämän saavuttamiseen. 

Green Building Council -jäsenverkosto näyttää alan kehityssuunnan 

Green Building Council Finlandin jäsenorganisaatioiden kestävän rakentamisen esimerkit innostavat kaikkia kiinteistö- ja rakennusalan organisaatioita vähentämään oman toimintansa hiilidioksidipäästöjä ja edistämään kiertotaloutta. Julkilausumassaan keväällä 2019 GBC Finland jäsenineen totesi tavoittelevansa vähähiilisen rakentamisen arkipäiväistämistä ja kestävän kehityksen nopeaa ja määrätietoista edistämistä kiinteistö- ja rakennusalalla. 


[1] https://figbc.fi/tapahtumat/
[2] http://proofer.faktor.fi/epaper/LO219/
[3] www.worldgbc.org/embodied-carbon
[4] https://figbc.fi/etsintakuulutus-ilmianna-vahahiilisen-rakentamisen-parhaat-referenssit/
[5] https://www.ym.fi/fi-I/Ministeri_Mikkonen_YKn_paasihteerin_ilma(51663)

Seuraa viikon kulkua ja uutisia Suomesta ja ulkomailta:

Lisätietoja:

Mikko Nousiainen, toimitusjohtaja, Green Building Council Finland | 040 525 8440 | etu.sukunimi@figbc.fi   
Anu Elo, Viestintä- ja jäsenkoordinaattori, Green Building Council Finland | 040 593 5204 | etunimi.sukunimi@figbc.fi 

Green Building Council Finland on voittoa tavoittelematon yhdistys, jonka ydintehtäviä ovat 150 kira-alan jäsenyritysten ja yhteistyökumppanien kanssa rakennettuun ympäristöön liittyvien kestävän kehityksen käytäntöjen ja kiinteistöjen ympäristöluokitusten edistäminen, tiedon ja osaamisen välittäminen, vuoropuhelun aktivointi sekä Suomen kytkeminen osaksi kansainvälistä Green Building Council -verkostoa. Strategiset painotuksemme vuosille 2018-2020 ovat hiilineutraalisuus, kiertotalous ja kestävämpi elämä. 

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook

Suomen ensimmäinen BREEAM infrastructure sertifioitu hanke

31.3.2023
Elina Samila, FIGBC, haastatteli Janne Tikkamäkeä, Skanska, infrarakentamisen ympäristönäkökulmien muutoksesta. Tikkamäki toimii Väylä- ja Infrarakentamisen tulosyksikön johtajana ja on ollut mukana niin Lohja- Muurla (valmistunut 2009) kuin Lahden eteläinenkehätie Valtari

Miten huomioida biodiversiteetti rakentamisessa?

30.3.2023
Green Building Council Finlandin Rakentaminen-toimikunta on koonnut kattavan linkkilistan ja lähtötiedot biodiversiteetin eli luonnon monimuotoisuuden huomioimiseen rakennus- ja kiinteistöalalla. On arvioitu, että biodiversiteettikato on yhtä vakava uhka kuin ilmastonmuutos ja

FIGBC:n vastuullinen sijoitustoiminta

24.3.2023
Aidosti vastuullisesti voi sijoittaa pienikin organisaatio. Green Building Council Finlandin hallituksen hyväksymän varainhallinta- ja sijoituspolitiikan mukaisesti sijoitamme aiempina vuosina kertyneen ylijäämän kohteisiin, joiden ympäristövaikutukset ovat positiivisia. Joskus voi kasvavissa organisaatioissa

Luotettavia vastuullisuuslupauksia vai puolihuolimatonta viherpesua?

23.3.2023
Vastuullisuus on kuuma puheenaihe, eikä kiinteistö- ja rakennusala ole poikkeus. Toimialan ympäristövaikutukset ovat valtavat ja yritykset viestivät mielellään vastuullisuudestaan. Mikä on hiilineutraaliuden tavoittelun merkitys kiinteistö- ja rakennusalalla ja miten vältetään

Askeleet vähähiiliseen rakentamiseen päivitetty painos julkaistu

22.3.2023
Tämä käytännönläheinen opas auttaa alkuun, kun yrityksessänne pohditaan mihin oma tavoitetaso pitäisi asettaa, tai mitä olisi paras tehdä seuraavaksi. Askeleet vähähiiliseen rakentamiseen -opas on tarkoitettu rakennushankkeidensa ilmastovaikutusten vähentämiseen tähtääville organisaatioille

5+1 faktaa Rakennusten energiatehokkuusdirektiivistä

17.3.2023
Keskustelua Rakennusten energiatehokkuusdirektiivistä on ollut runsaasti, eikä väärinkäsityksiltäkään ole vältytty. On hyvä, että keskustelua käydään, sillä kansallisen mielipiteen luominen on ajankohtaista juuri nyt. Yhteisen mielipiteen luomiseksi olisi kuitenkin tärkeää, että

Usein kysyttyjä kysymyksiä EU-taksonomiasta 

17.3.2023
Osana Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaa EU on julkaissut kestävän rahoituksen luokittelujärjestelmän eli taksonomian. Taksonomian tarkoituksena on määritellä yhteisesti, mitkä toiminnot voidaan katsoa kestäviksi. Taksonomia muodostuu asetuksesta ja sen perusteella annetusta

Kestävät lähiöt ja lähiöiden kehittämisen tulevaisuus

14.3.2023
Keskiviikkona 1.3.2023 Turku Science Park oy:n clean kärkiala ja Green Building Council Finland järjestivät Kestävät lähiöt -webinaarin ja keskustelutilaisuuden Turun Tiedepuiston Vierailu- ja innovaatiokeskus Joessa. Tilaisuudessa Turun seudun toimijat kutsuttiin

Infra-ala ei ole jähmeä jättiläinen 

3.3.2023
Infra-ala tuottaa rakennetun ympäristön perustan, joka on väylien muodossa hyvinkin näkyvää ja toisaalta kuitenkin useimmiten maanpinnan alle sijoitettua ja siten näkymättömissä. Kaikelle infralle yhteistä on se, että hyvin toimiessaan infra

Ympäristösertifointien määrä jatkaa tasaista kasvua 

27.2.2023
Käytönaikaiset ympäristöluokitukset antavat viitekehyksen kiinteistön vastuulliseen hallintaan ja ylläpitoon. Jatkona aiemmalle ympäristöluokitusten markkinakatsaukselle järjestimme 17.2.2023 webinaarin kiinteistöjen käytönaikaisista ympäristöluokituksista.    Kaiken kaikkiaan kolmannen osapuolen myöntämät ympäristösertifioinnit rakennuksen suunnitteluun, rakentamiseen ja ylläpitoon

Tulevaisuuden kestävä infrastruktuuri 

24.2.2023
Kestävyys suuntautuu väistämättä tulevaisuuteen. Se on maailmanlaajuisesti, alueellisesti ja paikallisesti tapahtuvaa jatkuvaa ja ohjattua muutosta, jonka kautta pyritään tuottamaan hyvinvointia entistä ekologisemmin, taloudellisemmin ja sosiaalista ja kulttuurista pääomaa vaalien.   Kestävän

Rakennusmateriaalien uudelleenkäyttöön tähtäävä aloite antaa uusia taitoja pohjoismaisten ammatillisten oppilaitosten opiskelijoille 

14.2.2023
Nordic Innovationin rahoittama projekti Nordic Sustainable Construction käynnistää ohjelman, jonka tavoitteena on vahvistaa Pohjoismaiden ammatillisten oppilaitosten opiskelijoiden käytännön osaamista rakennusmateriaalien uudelleenkäytöstä. Hankkeessa kartoitetaan, kehitetään, jaetaan ja arvioidaan uusia ammatillisen opetuksen