Green Building Council Finland

World Green Building Week alkaa ja kannustaa päästövähennyksiin rakennetun ympäristön elinkaaren jokaisessa vaiheessa

LEHDISTÖTIEDOTE 23.9.2019

Kiinteistö- ja rakennusalan toimintatapojen tulee kehittyä radikaalisti tulevina vuosina ilmastonmuutoksen asettaessa suuria haasteita. Kansainvälisen World Green Building Week 2019 -kampanjan teema #BuildingLife keskittyy hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen rakennuksen elinkaaren eri vaiheissa. Maailmanlaajuinen kampanja käynnistyy tänään ja sitä vietetään 23.9.-29.9.2019 noin 70 maassa. 

Rakennettu ympäristö aiheuttaa noin 39 % globaaleista ilmastonmuutosta
aiheuttavista päästöistä. Käytönaikaisten päästöjen osuus on noin 28% ja jäävä 11 % hiilidioksidipäästöistä on sitoutuneena rakennusmateriaaleihin ja rakentamisen prosesseihin. Päästövähennystavoitteisiin voidaan päästä
tehostamalla rakennusten tilankäyttöä, hyödyntämällä uusiutuvaa energiaa ja materiaaleja sekä pidentämällä rakennetun ympäristön elinkaarta. 

Kampanjan tavoitteena on tuoda esiin keinot päästöjen vähentämiseksi
rakennuksen kaikissa elinkaaren vaiheissa ja valjastaa kaikki sidosryhmät
toteuttamaan tätä kunnianhimoista, mutta täysin mahdollista tavoitetta.
Tarvitsemme koko kiinteistö- ja rakennusalan mukaan muuttamaan rakennettua ympäristöä kohti hiilineutraalisuutta. 

Weekin kohokohtia Suomessa – paljon julkistuksia ja tapahtumia 

Viikon aikana lisätään tietoisuutta hiilineutraalin rakennetun ympäristön
kysymyksistä lukuisissa tapahtumissa1, julkistusten ja kannanottojen
avulla sekä Green Building Council Finlandin jäsenten toimien kautta: 

LOIKKA2, kestävän rakennetun ympäristön e-lehti 2/2019 julkistetaan kampanjaviikon alkaessa maanantaina 23.9.2019. Green Building Council Finlandin toimitusjohtaja Mikko Nousiainen toteaa pääkirjoituksessaan, että ilmastonmuutos on ilmastokriisi, jonka ratkaisemiseksi vaaditaan ripeää yhteistyötä elinympäristömme säilyttämiseksi elinkelpoisena. 

Kansainvälinen World Green Building Council julkaisee Bringing  Embodied Carbon Upfront -raportin3, jossa esitetään laaja toimenpideohjelma materiaaleihin sitoutuneen hiilidioksidin vähennystavoitteiden saavuttamiseksi. Tavoitteet on jaoteltu toimialoittain. Lehdistötiedote raportista julkaistaan ma 23.9.2019. klo 11.00. 

Tuomme kampanjaviikolla esiin jäsenistömme parhaita esimerkkejä
julkistamalla kestävän rakennetun ympäristön referenssipankin4
Haastamme alan toimijat kertomaan rakennuksista, alueista ja
infrahankkeista, jotka on toteutettu kunnianhimoisten kestävän
rakentamisen -kriteerien mukaisesti. 

Ympäristö- ja ilmastoministeri Krista Mikkonen osallistuu
keskiviikkona 25.9.2019 New Yorkissa World Green Building
Councilin 
järjestämään tilaisuuteen5, jossa käsitellään visiota kiinteistö- ja rakennusalan hiilineutraalisuudesta vuoteen 2030 mennessä ja tarvittavista toimenpiteistä tämän saavuttamiseen. 

Green Building Council -jäsenverkosto näyttää alan kehityssuunnan 

Green Building Council Finlandin jäsenorganisaatioiden kestävän rakentamisen esimerkit innostavat kaikkia kiinteistö- ja rakennusalan organisaatioita vähentämään oman toimintansa hiilidioksidipäästöjä ja edistämään kiertotaloutta. Julkilausumassaan keväällä 2019 GBC Finland jäsenineen totesi tavoittelevansa vähähiilisen rakentamisen arkipäiväistämistä ja kestävän kehityksen nopeaa ja määrätietoista edistämistä kiinteistö- ja rakennusalalla. 


[1] https://figbc.fi/tapahtumat/
[2] http://proofer.faktor.fi/epaper/LO219/
[3] www.worldgbc.org/embodied-carbon
[4] https://figbc.fi/etsintakuulutus-ilmianna-vahahiilisen-rakentamisen-parhaat-referenssit/
[5] https://www.ym.fi/fi-I/Ministeri_Mikkonen_YKn_paasihteerin_ilma(51663)

Seuraa viikon kulkua ja uutisia Suomesta ja ulkomailta:

Lisätietoja:

Mikko Nousiainen, toimitusjohtaja, Green Building Council Finland | 040 525 8440 | etu.sukunimi@figbc.fi   
Anu Elo, Viestintä- ja jäsenkoordinaattori, Green Building Council Finland | 040 593 5204 | etunimi.sukunimi@figbc.fi 

Green Building Council Finland on voittoa tavoittelematon yhdistys, jonka ydintehtäviä ovat 150 kira-alan jäsenyritysten ja yhteistyökumppanien kanssa rakennettuun ympäristöön liittyvien kestävän kehityksen käytäntöjen ja kiinteistöjen ympäristöluokitusten edistäminen, tiedon ja osaamisen välittäminen, vuoropuhelun aktivointi sekä Suomen kytkeminen osaksi kansainvälistä Green Building Council -verkostoa. Strategiset painotuksemme vuosille 2018-2020 ovat hiilineutraalisuus, kiertotalous ja kestävämpi elämä. 

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook

Vähähiilisen rakentamisen näkymät Euroopassa

2.12.2022
Ilari Aho, Uponor Oyj:n kestävän kehityksen johtaja ja World Green Building Councilin hallituksen puheenjohtaja piti Green Building Council Finland ry:n syyskokouksessa 29.11.2022 Keynote-puheenvuoronsa vähähiilisen rakentamisen näkymistä Euroopassa. ”Sharm el-Sheikhin ilmastokokouksen,

Tulkintoja EU-taksonomian DNSH kriteereihin

1.12.2022
Green Building Council Finlandin (FIGBC) taksonomian asiantuntijaryhmän tavoitteena on kansallisen ja EU-tason yhteistyöllä lisätä taksonomian käytettävyyttä ja vaikuttavuutta Suomessa. Yksi keskeinen keino on harmonisoida markkinakäytäntöjä taksonomian kriteerien soveltamisesta ja tuoda

Green Building Council Finlandin syyskokous 2022

29.11.2022
Green Building Council Finland (FIGBC) on syyskokouksessaan 29.11.2022 päättänyt uuden hallituksen kokoonpanosta sekä vuoden 2023 toimintasuunnitelmasta, tulo- ja menoarviosta sekä jäsenmaksujen suuruuksista. Tavoitteista tekoihin Green Building Council Finlandin työssä on

Rakentamisen kiertotalouden ajankohtaispäivät 2022

25.11.2022
Green Building Council Finlandin Elina Samila avasi vuoden 2022 Rakentamisen kiertotalouden ajankohtaispäivät 16.11.-17.11.2022. Nämä järjestyksessä viidennet ajankohtaispäivät keräsivät lähes 300 kuulijaa. Tapahtuma järjestettiin Ympäristöministeriön tuella. Lisäksi tapahtuman järjestelyissä olivat mukana

Ilmarisen Nurminen: Hiilineutraalit sijoitukset 2035 

25.11.2022
–  Ilmarinen on merkittävä kiinteistösijoittaja Suomessa ja suhtaudumme tähän rooliimme vakavasti ja vastuullisesti. Tahdomme olla kehittämässä koko alaa ja olemme siksi mukana järjestössä, jolla on kanssamme samanlainen ajatusmaailma ja tavoitteet.

Rakennushankkeiden ympäristöluokitukset kiinnostavat edelleen

14.11.2022
FIGBC Tietoiskussa 14.11.2022 rakennushankkeiden ympäristöluokituksista käytiin tiivis markkinakatsaus käytössä olevista järjestelmistä. Markkinakatsauksen jälkeen perehdyimme eri luokitusten tuoreimpiin uutisiin, joita esittelivät FIGBC-verkoston jäsenet ja yhteistyökumppanit. Myös Suomessa luokitus vaikuttaa merkittävästi kohteiden

Tavoitteista toimiin! Avara, Material Maintenance MaMa, Materiaalikabinetti #BuildingLife kannattajiksi, Orient Occident julkaisee hiilineutraaliustiekarttansa

14.11.2022
Onko teidän yrityksenne valmis laatimaan oman hiilitiekarttansa tai toimintaohjelmansa kohti hiilineutraaliutta vuoteen 2035 mennessä? Hyviä vinkkejä organisaation oman toimintaohjelman laatimiseen saat #BuildingLife Hiilineutraalin rakennetun ympäristön toimintaohjelmasta, joka on nyt myös

FIGBC lausunto rakennuksen ilmastoselvityksen ja materiaaliselosteen asetusluonnoksille

11.11.2022
Ympäristöministeriö pyysi lausuntoja rakennuksen ilmastoselvityksen ja materiaaliselosteen asetusluonnoksista 11.11.2022 mennessä. Kutsuimme FIGBC:n jäsenistön asiantuntijoita yhteiseen työpajaan 28.10.2022. Muun muassa työpajan pohjalta olemme laatineet Green Building Council Finlandin lausunnon. Asetukset annettaisiin

Pikaoppaat vähähiiliseen rakentamiseen

11.11.2022
Green Building Council Finland ja A-Insinöörit julkaisevat seitsemän pikaopasta vähähiiliseen rakentamiseen kiinteistö- ja rakennusalan eri ammattiryhmille. Oppaiden vinkit perustuvat tehtäväkohtaisiin vähähiilisyyskoulutuksiin, joita on järjestetty #BuildingLife-ohjelman puitteissa vuonna 2022. Rakennuttajan, arkkitehdin

Saint-Gobain Finlandin Kaiser: Jälkijunaa ei kannata odottaa 

4.11.2022
Kansainvälisesti ja paikallisesti toimiva rakennustuotevalmistaja Saint-Gobain-konserni toimii samoin myös Green Building Councilissa.  – Maailmassa on 70 kansallista Green Building Coucilia ja Saint-Gobain on mukana noin 40:ssä. Green Building Council on

Miten kiinteistöala voi vähentää energiankulutustaan varautuessaan tulevaan talveen

2.11.2022
FIGBC:n Kiinteistöt-toimikunta on koonnut ehdotuksia ja ideoita konkreettisiksi toimenpiteiksi ja ratkaisuiksi asuinkohteille ja toimitiloille energiankäytön vähentämiselle talvikaudella.Aihe on erityisen ajankohtainen. Sähkön hinnasta ja riittävyydestä käydään vilkasta keskustelua ja Venäjän hyökkäyssota

Tule meille vuoden 2023 kumppanijäseneksi! 

1.11.2022
Haemme vuodelle 2023 FIGBC:n kumppanijäsentä. Kumppanijäsenen kanssa vauhditetaan rakennetun ympäristön muutosta hiilineutraaliksi ja kiertotalouden mukaan toimivaksi. Kumppanijäsenyyden vuosimaksu on 7 500 euroa varsinaisen jäsenmaksun lisäksi ja hakuaika päättyy 30.11.2022.  Green