Green Building Council Finland

World Green Building Week: Kestävä asuminen

Suomessa on kaksi ja puoli miljoonaa kotitaloutta ja lähes kolme miljoonaa asuntoa. Niiden koko on vuosikymmenten varrella pienentynyt, asukkaiden keski-ikä kasvanut ja perhe- sekä asumismuotojen kirjo lisääntyy koko ajan. Väestön vanheneminen ja maahanmuuton kasvu on otettava huomioon niin asuntoja kuin kokonaisia alueita suunnitellessa. Kaupungistuminen jatkuu myös tulevaisuudessa voimakkaana luoden painetta tiiviille rakentamiselle sekä keinoille, joilla tämä tehdään ihmisiä kuunnellen ja ympäristöä kunnioittaen. Tiivistäminen edellyttää myös vanhan asuntokannan korjaamista.

Ja nyt skarppina, seuraa pieni tietoisku! Asumisen energiankulutus oli vuonna 2011 61 884 gigawattituntia muodostaen 40 % koko Suomen energiankulutuksesta. Tästä 84 % kului asuntojen lämmitykseen. Kotitalouksien osuus sähkönkulutuksesta on noin neljännes, josta valaistus syö noin kolmanneksen. Lisäksi energiankulutuksen välillinen osuus on noin 60 % – sen suuruuteen voimme kaikki vaikuttaa omilla kulutusvalinnoillamme.  Asuminen tuottaa kotitalouksien kasvihuonekaasupäästöistä 30 %. Kiinteistöjen rakenteilla, tekniikalla ja automaatiolla voidaan saavuttaa säästöjä energiankulutuksessa ja pienentää hiilijalanjälkeä. Suurin vaikutus on kuitenkin ihmisten toiminnalla eli sillä miten ja missä asumme: miten käytämme kiinteistöjämme sekä miten liikumme ja kulutamme.

Päivi Laitinen Motivasta näkee asumisen isona vaikuttamisen mahdollisuutena:

“Meillä on kuluttajina ja arjen päätöksentekijöinä vaikutusvaltaa siihen, kuinka energia- ja ekotehokas on kotimme, ja sitä kautta koko yhteiskuntamme. Kuluttajina meillä on entistä enemmän vaihtoehtoja tehdä energiaviisaita ratkaisuja, joita nykyteknologia tukee.

Elämän isoja ratkaisuja ovat oman kodin hankinta tai vaihto ja joillekin rakentamispäätös, millä on kauaskantoiset vaikutukset kodin ja liikkumisen energiankäyttöön. Toisaalta on hyvä muistaa, että teemme päivittäin pieniä energian ja materiaalien käyttöön liittyviä päätöksiä: millä kuljemme töihin ja harrastuksiin, muistimmeko sammuttaa valot ja katkaista virran laitteista, pidämmekö huonelämpötilat sopivina.”

[“Onnistumisen avaimia ovat oikeat asenteet ja halukkuus elää ympäristömyönteisellä tavalla kukin mahdollisuuksiensa mukaan.“]

[hr]Seuraavat tietoiskut ja case-esimerkit löytyvät nettisivuiltamme:

Asukkaita osallistamalla energian ja rahansäästöjä! Keski-Suomen opiskelija-asuntosäätiön (KOAS) energiansäästökilpailun voittajan, Konsa-talon, asukkaat alensivat energiankulutustaan 11 % edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Palkinnoksi talon asukkaat saivat toukokuun vuokrasta 11 % alennusta.
Lue kuinka paljon energian- ja rahansäästöjä KOASin kaikki asuntokohteet saivat kampanjan aikana! https://figbc.fi/wgbw/opiskelija-asukkaiden-energiansaastokilpailu-tuotti-tuloksia-jyvaskylassa/

Pienet kodit kunniaan! Dodo ry:n Urbaaneilla asumismessuilla tuotiin esille tiiviin kaupunkiasumisen ekologisuutta ja energiatehokkuutta, sekä rikottiin myyttejä, joiden mukaan jossakin elämäntilanteessa kaupungista tulisi muuttaa pois, tai että korkeatasoinen asuminen tarvitsisi paljon tilaa.
Käy kurkkaamassa millaisia koteja ja tilaratkaisuja Helsingistä löytyi! https://figbc.fi/wgbw/ovet-avautuivat-urbaaneihin-kaupunkikoteihin/

Lähiöt kuntoon! Lähiöt ovat peruskorjauksen tarpeessa. Mitä muuta lähiöiden remontoinnissa tulisi ottaa huomioon kuin energiatehokkuus? Miten lähiöistä saataisiin omaehtoisia, identiteetiltään vahvoja ja maineeltaan hyviä kaupunginosia? Entä kuinka saattaa yhteen kiinteistö- ja rakennusala lähidemokratian kanssa?
Lue kirjoitus ja viisastu! https://figbc.fi/wgbw/lahiokorjauksia-pitaisi-lahestya-radikaalilla-otteella/

Rakennettu ympäristö on osa kulttuuriperintöämme! “Olemassa olevan rakennuskannan hoito on kestävän kehityksen perusta. Rakennuskannan ylläpito ja suunnitelmallinen sekä oikea-aikaisesti tapahtuva korjaaminen on materiaali- ja kustannustehokasta ja luo käyttäjille terveellistä ja turvallista elinympäristöä. Lisäksi rakennusperinnön ajallisen kerroksisuuden näkyminen auttaa ymmärtämään juuriamme ja yhteiskunnan muutoksia.”
Lue lisää nettisivuiltamme ja katso kuinka Rakennusperintöpäivät aktivoivat toimintaan rakennusperinnön säilymisen puolesta! https://figbc.fi/elakoon-rakennus/
Esimerkkinä toimii helsinkiläinen saunarakennus, joka on muunnettu asukastilaksi: https://figbc.fi/wgbw/saunabaari-muuttuu-maunulan-mukana/

Huomio aluesuunnitteluun! Sibbesborgin Söderkullassa on uudistettu ajatusta kaavoitusprosessista käyttämällä Netzstad-suunnittelumenetelmä. Sen avulla voidaan suunnitella ekologisesti ja sosiaalisesti kestäviä, alueen erityispiirteet ja identiteetin huomioon ottavia uusia asuin- ja työalueita. Konsulttina kaavoituksessa toimii WSP. Lue, kuinka alueen vihreys ja viihtyvyys voidaan säilyttää vaikka rakennetaankin tiiviisti!
Lue lisää: https://figbc.fi/wgbw/sibbesborg-kaavoitusprosessin-reformi/

Asu fiksusti! Skanska tarjoaa  BoKlok -asumiskonseptillaan oman ratkaisunsa tiiviiseen ja kompaktiin, mutta viihtyisään ja laadukkaaseen asumiseen. Asumismuoto yhdistää kerrostalo- ja pientaloasumisen parhaat puolet – tuloksena on pienkerrostaloista muodostuva mittakaavaltaan miellyttävä asuinympäristö.
Lue lisää: https://figbc.fi/wgbw/kohtuuhintaista-vai-ymparistotehokasta/[hr]Kansainvälistä World Green Building Week -tapahtumaa vietetään tänä vuonna 16.-20. syyskuuta. Vuosittain järjestettävällä tempauksella halutaan kiinnittää huomio kestävään, tuottoisaan ja hyvinvointia tuottavaan rakennettuun ympäristöön. Suomen World Green Building Week keskittyy koteihin, kouluihin ja toimistoihin.

Lisää Koti-teemasta: http://www.worldgbc.org/files/7913/7772/7492/WGBW_2013_Fact_Sheet_Homes.pdf.

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook

Vähähiilisen rakentamisen näkymät Euroopassa

2.12.2022
Ilari Aho, Uponor Oyj:n kestävän kehityksen johtaja ja World Green Building Councilin hallituksen puheenjohtaja piti Green Building Council Finland ry:n syyskokouksessa 29.11.2022 Keynote-puheenvuoronsa vähähiilisen rakentamisen näkymistä Euroopassa. ”Sharm el-Sheikhin ilmastokokouksen,

Tulkintoja EU-taksonomian DNSH kriteereihin

1.12.2022
Green Building Council Finlandin (FIGBC) taksonomian asiantuntijaryhmän tavoitteena on kansallisen ja EU-tason yhteistyöllä lisätä taksonomian käytettävyyttä ja vaikuttavuutta Suomessa. Yksi keskeinen keino on harmonisoida markkinakäytäntöjä taksonomian kriteerien soveltamisesta ja tuoda

Green Building Council Finlandin syyskokous 2022

29.11.2022
Green Building Council Finland (FIGBC) on syyskokouksessaan 29.11.2022 päättänyt uuden hallituksen kokoonpanosta sekä vuoden 2023 toimintasuunnitelmasta, tulo- ja menoarviosta sekä jäsenmaksujen suuruuksista. Tavoitteista tekoihin Green Building Council Finlandin työssä on

Rakentamisen kiertotalouden ajankohtaispäivät 2022

25.11.2022
Green Building Council Finlandin Elina Samila avasi vuoden 2022 Rakentamisen kiertotalouden ajankohtaispäivät 16.11.-17.11.2022. Nämä järjestyksessä viidennet ajankohtaispäivät keräsivät lähes 300 kuulijaa. Tapahtuma järjestettiin Ympäristöministeriön tuella. Lisäksi tapahtuman järjestelyissä olivat mukana

Ilmarisen Nurminen: Hiilineutraalit sijoitukset 2035 

25.11.2022
–  Ilmarinen on merkittävä kiinteistösijoittaja Suomessa ja suhtaudumme tähän rooliimme vakavasti ja vastuullisesti. Tahdomme olla kehittämässä koko alaa ja olemme siksi mukana järjestössä, jolla on kanssamme samanlainen ajatusmaailma ja tavoitteet.

Rakennushankkeiden ympäristöluokitukset kiinnostavat edelleen

14.11.2022
FIGBC Tietoiskussa 14.11.2022 rakennushankkeiden ympäristöluokituksista käytiin tiivis markkinakatsaus käytössä olevista järjestelmistä. Markkinakatsauksen jälkeen perehdyimme eri luokitusten tuoreimpiin uutisiin, joita esittelivät FIGBC-verkoston jäsenet ja yhteistyökumppanit. Myös Suomessa luokitus vaikuttaa merkittävästi kohteiden

Tavoitteista toimiin! Avara, Material Maintenance MaMa, Materiaalikabinetti #BuildingLife kannattajiksi, Orient Occident julkaisee hiilineutraaliustiekarttansa

14.11.2022
Onko teidän yrityksenne valmis laatimaan oman hiilitiekarttansa tai toimintaohjelmansa kohti hiilineutraaliutta vuoteen 2035 mennessä? Hyviä vinkkejä organisaation oman toimintaohjelman laatimiseen saat #BuildingLife Hiilineutraalin rakennetun ympäristön toimintaohjelmasta, joka on nyt myös

FIGBC lausunto rakennuksen ilmastoselvityksen ja materiaaliselosteen asetusluonnoksille

11.11.2022
Ympäristöministeriö pyysi lausuntoja rakennuksen ilmastoselvityksen ja materiaaliselosteen asetusluonnoksista 11.11.2022 mennessä. Kutsuimme FIGBC:n jäsenistön asiantuntijoita yhteiseen työpajaan 28.10.2022. Muun muassa työpajan pohjalta olemme laatineet Green Building Council Finlandin lausunnon. Asetukset annettaisiin

Pikaoppaat vähähiiliseen rakentamiseen

11.11.2022
Green Building Council Finland ja A-Insinöörit julkaisevat seitsemän pikaopasta vähähiiliseen rakentamiseen kiinteistö- ja rakennusalan eri ammattiryhmille. Oppaiden vinkit perustuvat tehtäväkohtaisiin vähähiilisyyskoulutuksiin, joita on järjestetty #BuildingLife-ohjelman puitteissa vuonna 2022. Rakennuttajan, arkkitehdin

Saint-Gobain Finlandin Kaiser: Jälkijunaa ei kannata odottaa 

4.11.2022
Kansainvälisesti ja paikallisesti toimiva rakennustuotevalmistaja Saint-Gobain-konserni toimii samoin myös Green Building Councilissa.  – Maailmassa on 70 kansallista Green Building Coucilia ja Saint-Gobain on mukana noin 40:ssä. Green Building Council on

Miten kiinteistöala voi vähentää energiankulutustaan varautuessaan tulevaan talveen

2.11.2022
FIGBC:n Kiinteistöt-toimikunta on koonnut ehdotuksia ja ideoita konkreettisiksi toimenpiteiksi ja ratkaisuiksi asuinkohteille ja toimitiloille energiankäytön vähentämiselle talvikaudella.Aihe on erityisen ajankohtainen. Sähkön hinnasta ja riittävyydestä käydään vilkasta keskustelua ja Venäjän hyökkäyssota

Tule meille vuoden 2023 kumppanijäseneksi! 

1.11.2022
Haemme vuodelle 2023 FIGBC:n kumppanijäsentä. Kumppanijäsenen kanssa vauhditetaan rakennetun ympäristön muutosta hiilineutraaliksi ja kiertotalouden mukaan toimivaksi. Kumppanijäsenyyden vuosimaksu on 7 500 euroa varsinaisen jäsenmaksun lisäksi ja hakuaika päättyy 30.11.2022.  Green