Green Building Council Finland

World Green Building Week: Kestävä asuminen

Suomessa on kaksi ja puoli miljoonaa kotitaloutta ja lähes kolme miljoonaa asuntoa. Niiden koko on vuosikymmenten varrella pienentynyt, asukkaiden keski-ikä kasvanut ja perhe- sekä asumismuotojen kirjo lisääntyy koko ajan. Väestön vanheneminen ja maahanmuuton kasvu on otettava huomioon niin asuntoja kuin kokonaisia alueita suunnitellessa. Kaupungistuminen jatkuu myös tulevaisuudessa voimakkaana luoden painetta tiiviille rakentamiselle sekä keinoille, joilla tämä tehdään ihmisiä kuunnellen ja ympäristöä kunnioittaen. Tiivistäminen edellyttää myös vanhan asuntokannan korjaamista.

Ja nyt skarppina, seuraa pieni tietoisku! Asumisen energiankulutus oli vuonna 2011 61 884 gigawattituntia muodostaen 40 % koko Suomen energiankulutuksesta. Tästä 84 % kului asuntojen lämmitykseen. Kotitalouksien osuus sähkönkulutuksesta on noin neljännes, josta valaistus syö noin kolmanneksen. Lisäksi energiankulutuksen välillinen osuus on noin 60 % – sen suuruuteen voimme kaikki vaikuttaa omilla kulutusvalinnoillamme.  Asuminen tuottaa kotitalouksien kasvihuonekaasupäästöistä 30 %. Kiinteistöjen rakenteilla, tekniikalla ja automaatiolla voidaan saavuttaa säästöjä energiankulutuksessa ja pienentää hiilijalanjälkeä. Suurin vaikutus on kuitenkin ihmisten toiminnalla eli sillä miten ja missä asumme: miten käytämme kiinteistöjämme sekä miten liikumme ja kulutamme.

Päivi Laitinen Motivasta näkee asumisen isona vaikuttamisen mahdollisuutena:

“Meillä on kuluttajina ja arjen päätöksentekijöinä vaikutusvaltaa siihen, kuinka energia- ja ekotehokas on kotimme, ja sitä kautta koko yhteiskuntamme. Kuluttajina meillä on entistä enemmän vaihtoehtoja tehdä energiaviisaita ratkaisuja, joita nykyteknologia tukee.

Elämän isoja ratkaisuja ovat oman kodin hankinta tai vaihto ja joillekin rakentamispäätös, millä on kauaskantoiset vaikutukset kodin ja liikkumisen energiankäyttöön. Toisaalta on hyvä muistaa, että teemme päivittäin pieniä energian ja materiaalien käyttöön liittyviä päätöksiä: millä kuljemme töihin ja harrastuksiin, muistimmeko sammuttaa valot ja katkaista virran laitteista, pidämmekö huonelämpötilat sopivina.”

[“Onnistumisen avaimia ovat oikeat asenteet ja halukkuus elää ympäristömyönteisellä tavalla kukin mahdollisuuksiensa mukaan.“]

[hr]Seuraavat tietoiskut ja case-esimerkit löytyvät nettisivuiltamme:

Asukkaita osallistamalla energian ja rahansäästöjä! Keski-Suomen opiskelija-asuntosäätiön (KOAS) energiansäästökilpailun voittajan, Konsa-talon, asukkaat alensivat energiankulutustaan 11 % edellisvuoden vastaavaan ajanjaksoon verrattuna. Palkinnoksi talon asukkaat saivat toukokuun vuokrasta 11 % alennusta.
Lue kuinka paljon energian- ja rahansäästöjä KOASin kaikki asuntokohteet saivat kampanjan aikana! https://figbc.fi/wgbw/opiskelija-asukkaiden-energiansaastokilpailu-tuotti-tuloksia-jyvaskylassa/

Pienet kodit kunniaan! Dodo ry:n Urbaaneilla asumismessuilla tuotiin esille tiiviin kaupunkiasumisen ekologisuutta ja energiatehokkuutta, sekä rikottiin myyttejä, joiden mukaan jossakin elämäntilanteessa kaupungista tulisi muuttaa pois, tai että korkeatasoinen asuminen tarvitsisi paljon tilaa.
Käy kurkkaamassa millaisia koteja ja tilaratkaisuja Helsingistä löytyi! https://figbc.fi/wgbw/ovet-avautuivat-urbaaneihin-kaupunkikoteihin/

Lähiöt kuntoon! Lähiöt ovat peruskorjauksen tarpeessa. Mitä muuta lähiöiden remontoinnissa tulisi ottaa huomioon kuin energiatehokkuus? Miten lähiöistä saataisiin omaehtoisia, identiteetiltään vahvoja ja maineeltaan hyviä kaupunginosia? Entä kuinka saattaa yhteen kiinteistö- ja rakennusala lähidemokratian kanssa?
Lue kirjoitus ja viisastu! https://figbc.fi/wgbw/lahiokorjauksia-pitaisi-lahestya-radikaalilla-otteella/

Rakennettu ympäristö on osa kulttuuriperintöämme! “Olemassa olevan rakennuskannan hoito on kestävän kehityksen perusta. Rakennuskannan ylläpito ja suunnitelmallinen sekä oikea-aikaisesti tapahtuva korjaaminen on materiaali- ja kustannustehokasta ja luo käyttäjille terveellistä ja turvallista elinympäristöä. Lisäksi rakennusperinnön ajallisen kerroksisuuden näkyminen auttaa ymmärtämään juuriamme ja yhteiskunnan muutoksia.”
Lue lisää nettisivuiltamme ja katso kuinka Rakennusperintöpäivät aktivoivat toimintaan rakennusperinnön säilymisen puolesta! https://figbc.fi/elakoon-rakennus/
Esimerkkinä toimii helsinkiläinen saunarakennus, joka on muunnettu asukastilaksi: https://figbc.fi/wgbw/saunabaari-muuttuu-maunulan-mukana/

Huomio aluesuunnitteluun! Sibbesborgin Söderkullassa on uudistettu ajatusta kaavoitusprosessista käyttämällä Netzstad-suunnittelumenetelmä. Sen avulla voidaan suunnitella ekologisesti ja sosiaalisesti kestäviä, alueen erityispiirteet ja identiteetin huomioon ottavia uusia asuin- ja työalueita. Konsulttina kaavoituksessa toimii WSP. Lue, kuinka alueen vihreys ja viihtyvyys voidaan säilyttää vaikka rakennetaankin tiiviisti!
Lue lisää: https://figbc.fi/wgbw/sibbesborg-kaavoitusprosessin-reformi/

Asu fiksusti! Skanska tarjoaa  BoKlok -asumiskonseptillaan oman ratkaisunsa tiiviiseen ja kompaktiin, mutta viihtyisään ja laadukkaaseen asumiseen. Asumismuoto yhdistää kerrostalo- ja pientaloasumisen parhaat puolet – tuloksena on pienkerrostaloista muodostuva mittakaavaltaan miellyttävä asuinympäristö.
Lue lisää: https://figbc.fi/wgbw/kohtuuhintaista-vai-ymparistotehokasta/[hr]Kansainvälistä World Green Building Week -tapahtumaa vietetään tänä vuonna 16.-20. syyskuuta. Vuosittain järjestettävällä tempauksella halutaan kiinnittää huomio kestävään, tuottoisaan ja hyvinvointia tuottavaan rakennettuun ympäristöön. Suomen World Green Building Week keskittyy koteihin, kouluihin ja toimistoihin.

Lisää Koti-teemasta: http://www.worldgbc.org/files/7913/7772/7492/WGBW_2013_Fact_Sheet_Homes.pdf.

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook

FIGBC Kesätervehdys – Kiitos, kannustus ja innostus!

23.6.2022
FIGBC lomailee pääsääntöisesti 4.7. – 31.7. aikana.Kiireellisissä asioissa olettehan yhteydessä 4.7. – 15.7. Arto Bäckströmiin ja 25.7. – 31.7. Lauri Tähtiseen. Kiitos keväästä! Enhän muuta voi kuin kiitellä, kun kertaan

Yli 40 #BuildingLifen kannattajaa!

20.6.2022
#BuildingLifen kannattajaksi liittyvät Sitowise, Y-Säätiö, OP Kiinteistösijoitus Oy, Yeseco ja Solnet. Kannattajaorganisaatiot antavat tukensa #BuildingLife Hiilineutraali rakennettu ympäristö 2035 toimintaohjelmalle ja ovat joko laatineet tai sitoutuvat laatimaan itselleen toimintaohjelman, jolla

World Green Building Week 12.9. – 16.9.2022

17.6.2022
BuildingforEveryone #WGBW2022 #BuildingToCOP27 Kansainvälinen World Green Building Week (”Week”) on vuosittainen kampanja, joka kannustaa kestävän rakennetun ympäristön rakentamiseen kaikille, kaikkialla. Kampanjan järjestää World Green Building Council, yhdessä kansallisten Green Building

Kutsu kaikille FIGBC jäsenille – näytä tukesi yhteisille tavoitteille

14.6.2022
Kutsumme kaikki jäsenemme mukaan osoittamaan, että tämä verkosto haluaa kirittää toimialamme yhteistyötä, innovaatioita ja liiketoimintamalleja kohti hiilineutraaliutta. Ilmoittautukaa #BuildingLife kannattajaksi Ilmoittautukaa #BuildingLife Hiilineutraalin rakennetun ympäristön toimintaohjelman kannattajaksi. Lähettäkää organisaationne logo

MEP Miapetra Kumpula-Natri #BuildingLifen lähettilääksi

13.6.2022
Olemme iloisia voidessamme kertoa, että Euroopan parlamentin jäsen Miapetra Kumpula-Natri liittyy #BuildingLife lähettiläiden joukkoon! #BuildingLife Suomessa ja Euroopassa #BuildingLife on kymmenen eurooppalaisen Green Building Councilin yhteinen projekti, jonka tavoitteena on

Rakentamisen kiertotalouden data ja sosiotekninen muutos Oulussa

9.6.2022
Oulun seudun kiinteistö- ja rakennusalan kiertotalouden ammattilaisten tapaaminen järjestettiin 7.6.2022 FIGBC:n KIRA-kioski 2.0 projektin yhteistyössä LIKE – Liiketoimintaa kiertotaloudesta -hankkeen kanssa. Aiheena oli erityisesti Rakentamisen kiertotalous ja data. Tapani Mäkikyrö

Betoniyritykset tutkivat, voisiko purkuvillalla osin korvata sementin

6.6.2022
Betonin sideaineena käytettävä sementti tuottaa jopa 5–8 % koko maapallon kasvihuonekaasujen päästöistä. Edistääkseen kierrätysmateriaalien käyttöä betonin valmistuksessa Helsingin kaupunki kutsuu alan yritykset kokeilemaan, miten purkuvillaa voitaisiin hyödyntää betoniresepteissä. Kokeilujen raaka-aineeksi

Urbaani biodiversiteetti -webinaarin kooste

25.5.2022
Rakennusalan yritykset ovat alkaneet kehittämään toimintaansa vähähiilisemmäksi. Rakennuksia suunnitellaan mahdollisimman energiatehokkaiksi ja kiertotalouden ratkaisuja pilotoidaan ja pyritään tuomaan mukaan hankkeisiin. Katse alkaakin siirtymään vähitellen kokonaisvaltaisemman ympäristökestävyyden suuntaan. Rakentamisen vaikutuksia halutaan

WorldGBC EU Policy Whole Life Carbon Roadmap – kohti ilmastokestävää Eurooppaa

24.5.2022
Lehdistötiedote 24.5.2022 klo 11:00 Suomen aikaa #BuildingLife on kymmenen eurooppalaisen Green Building Councilin yhteinen projekti, jonka tavoitteena on nostaa materiaalisidonnaisten päästöjen vähentäminen EU:n, jäsenvaltioiden ja yritysten keskeiseksi ilmastotavoitteeksi. Suomessa olemme

#BuildingLife – Lisää kannattajia lisää tiekarttoja!

23.5.2022
#BuildingLifen tavoitteisiin on nyt sitoutunut yhteensä 39 organisaatiota, kun Laattapiste ja Kontiotuote Oy liittyvät BuildingLife Hiilineutraalin rakennetun ympäristön toimintaohjelman kannattajaksi. Kannattajaorganisaatiot ovat joko laatineet tai sitoutuvat laatimaan itselleen toimintaohjelman, jolla

KIRAkiertotalouden innovaatiot ja yhteistyö Tampereen seudulla 

17.5.2022
Tampereen seudun kiinteistö- ja rakennusalan kiertotalouden ammattilaisten tapaaminen järjestettiin 11.5.2022 FIGBC:n KIRA-kioski 2.0 projektin ja Tampereen yliopiston RATKI-hankkeen sekä ReCreate-hankkeen kanssa. Tapaamisen teemana olivat ” Innovaatiot, yhteistyö ja muuttuva sääntely”. 

Elina Samila FIGBC asiantuntijaksi

2.5.2022
Rakennusalan DI (TKK) Elina Samila aloittaa Green Building Council Finlandin uutena asiantuntijana toukokuun 2022 alussa. Työssään Samila tulee keskittymään erityisesti kiinteistö- ja rakennusalan kiertotalouteen. Koko työuransa rakennusalalla monipuolisesti eri tehtävissä