World Green Building Week: Kestävä kehitys harppoo eteenpäin kiinteistö- ja rakennusalalla

Tällä viikolla vietetään vuosittaista kansainvälistä World Green Building Weekiä. Aihe on tärkeä, sillä rakennettu ympäristö tunnetusti kuluttaa 40% energiasta, 40% luonnonvaroista sekä aiheuttaa kolmanneksen globaaleista päästöistämme. Teemaviikolla haluamme kiinnittää huomion ympäristön kannalta kestävään, tuottoisaan, terveelliseen ja viihtyisään rakennettuun ympäristöön – rakennukset kun ovat myös kolmasosa ympäristöhaasteiden ratkaisua.

Teemaviikon globaalina aiheena on tänä vuonna #OurHeroIsZero, jolla rakennusalaa halutaan kirittää kohti nollahiilitasoa. Suomessa tarkastellaan viikon aikana kestävän rakentamisen kirjoa laajemminkin ja keskustellaan esimerkiksi asumisen resurssitehokkuudesta, kestävästä kiinteistöliiketoiminnasta, tulevaisuuden energiaratkaisuista sekä kestävästä aluesuunnittelusta.

Kestävästä kehityksestä on kasvanut viime aikoina kiinteistö- ja rakennusalalla merkittävä ilmiö ja siitä puhutaan koko ajan enemmän. Esimerkiksi Rambollin kestävää rakentamista käsittelevään Green Market Study -markkinatutkimukseen vastasi tammikuun 2017 aikana lähes 400 pohjoismaalaista kiinteistö- ja rakennusalan vaikuttajaa. Vastauksista selviää, että Pohjoismaissa rakennus- ja kiinteistöalalla kestävän kehityksen mukainen toiminta nähdään jo perusedellytyksenä menestyvälle liiketoiminnalle.

”Kaikissa Pohjoismaissa elinkaariajattelun ja –johtamisen näkökulma nähdään tärkeimpänä tulevaisuuden trendinä. Siihen liittyen työntekotapojen muutokset, syrjäisempien seutujen väestökato ja tilojen muunneltavuus herättävät kysymyksiä. Lisäksi erityisesti Suomessa väestön vanheneminen nähdään alalla tärkeänä huomioitavana seikkana”, kertoo kiinteistöjen ympäristö- ja elinkaarikonsultoinnin yksikönpäällikkö Kari Hiltunen Rambollilta.

Kestävä rakentaminen tarjoaakin näihin merkittäviin teemoihin lukuisia ratkaisuja pitäen samalla huolta ympäristön ja ihmisten hyvinvoinnista, toiminnan taloudellista kannattavuutta unohtamatta.

Vastuullisuuden korostuminen näkyy merkittävästi myös kiinteistöliiketoiminnan kehityksessä. Yhtenä alan vastuullisuuden kehityksen kansainvälisenä ajurina toimii GRESB-raportointi, johon tänä vuonna raportoi jo 850 yhtiötä 62 maasta. ”Jatkuva ja läpinäkyvä vastuullisuusraportointi nostaa edelleen tärkeyttään ja on olennainen osa kiinteistöalan vastuullisuutta”, toteaa ympäristövastuupäällikkö Hannamari Koivula Spondalta, joka saavutti vuoden 2017 GRESB-arvioinnissa verrokkiryhmässään pohjoismaiden parhaan tuloksen. ”Saavutimme täydet viisi tähteä sekä Green Star tunnustuksen. Tämä on hieno tunnustus tekemästämme pitkäjänteisestä kiinteistöalan vastuullisuustyöstä”, Koivula jatkaa. Energia- ja ympäristötehokkuuteen panostetaan jatkossakin. Spondalla uudis- ja korjausrakentamisen suunnittelussa ympäristövastuullisuus on olennaisessa asemassa ja asiakkaille toteutetaan muunneltavia rakennuksia, jotka tarjoavat toimivia ekotehokkaita työympäristöjä.

Seuraava haaste on tehdä kestävästä rakentamisesta valtavirtaa

Toimivin keino tähän ovat olleet rakennusten ympäristövaikutuksia arvioivat luokitustyökalut, joiden käyttö on yleistynyt viime vuosina merkittävästi. ”Ympäristöluokitustyökalujen avulla on jo kasvatettu vastuullisen rakentamisen kysyntää, mutta vielä on tehtävää. Euroopan komission tänä vuonna julkistaman Level(s)-raportointikehyksen tavoitteena on helpottaa rakennusalan elinkaariajattelua yhteisen lähestymistavan kautta”, kertoo yritysvastuusuhteista ja -sidosryhmistä vastaava johtaja Roy Antink Stora Ensolta.

Level(s)in käyttöönoton vauhdittamiseksi Stora Enso yhtenä WorldGBC:n Eurooppa-verkoston yhteistyökumppaneista kutsuikin yhteistyössä WorldGBC:n, GBC Finlandin ja Euroopan komission kanssa suomalaiset alan vaikuttajat aihetta käsittelevään seminaarin ja työpajaan. ”Tilaisuudessa mukana olleet ympäristöministeriö sekä kansalliset ja kansainväliset kiinteistö- ja rakennusalan toimijat keskustelivat toimintaperiaatteiden kehittämisestä ja niiden paikallisesta jalkauttamisesta”, Antink toteaa.

Kiinteistö- ja rakennusalalla on siis käynnissä mittavia toimenpiteitä ympäristövaikutusten pienentämiseksi, mutta lopullinen murros tulee syntymään kiinteistöjen käyttäjien eli tavallisten ihmisten avulla. Toimitilojen tulee esimerkiksi vastata yhteiskuntaamme koskettaviin suuriin muutoksiin, etenkin työnteon tapojen ja tilojen käytön osalta.

”Työelämän muutos ja jakamistalous muuttavat toimialaamme nopeasti. Kestävän kehityksen mukainen toiminta on tärkeässä roolissa, kun kehitämme kiinteistöjämme vastaamaan jaettujen työympäristöjen ja liikkuvan työnteon kasvavia vaatimuksia. Uusien toimitilojen suunnittelun ja kiinteistöjen ylläpidon ytimessä ovat meillä ekotehokkuus, joustavuus sekä asiakkaiden hyvinvoinnin tukeminen”, sanoo Technopoliksen vastuullisuuspäällikkö Johanna Kivelä. ”Kun asiakkaiden kiinnostus vastuullisiin valintoihin ja hyvinvointiin lisääntyy, heijastuu se myös toimitilaratkaisuihin”, Kivelä jatkaa.

Niin ikään asuinrakentamisen puolella kestävä kehitys harppoo eteenpäin vauhdilla. Esimerkiksi NCC on asettanut tulevaisuuden tavoitteekseen ylivertaisten kestävän kehityksen mukaisten ratkaisujen tarjoamisen. ”Meiltä valmistui vuonna 2015 Vantaalle asuinkerrostalo, jossa uusilla suunnitteluratkaisuilla sekä materiaalivalinnoilla saavutettiin 20 % pienempi hiilijalanjälki kuin vastaavassa kohteessa”, kertoo NCC Buildingin ympäristöpäällikkö Johanna Kirkinen. Tällä hetkellä valmisteilla on Vantaalle Joutsenmerkkiä hakeva asuinkerrostalo, jossa on tiukat vaatimukset ympäristöystävällisyyden, terveellisyyden ja laadun suhteen. ”Lisäksi meillä on rakenteilla lähes energiaomavarainen kortteli sekä puurakenteinen asuinkerrostalo Turkuun. Energia- ja materiaaliratkaisut ovat tärkeässä osassa asumisen hiilijalanjäljen pienentämisessä”, Kirkinen toteaa.

Myös Saint-Gobain Finlandin vastuullisuuspäällikkö Anne Kaiser korostaa materiaaliratkaisujen merkitystä kestävän rakentamisen osalta. ”Rakennetulla ympäristöllä on iso vaikutus ihmisten hyvinvointiin nyt ja tulevaisuudessa. Rakennusmateriaalit ovat läsnä kodeissamme, työpaikoilla ja siellä missä harrastamme. Saint-Gobain haluaa edistää kestävää rakentamista tuottamalla mukavuutta edistäviä, suorituskykyisiä ja turvallisia rakennusmateriaaleja ja -rakenneratkaisuja ympäristömme hyvinvointia unohtamatta.” Turvallisuus, terveys ja hyvinvointi ovatkin nousemassa kestävän kehityksen osalta yhä tärkeämmiksi puheenaiheiksi ympäristöasioiden rinnalle.

Suomen Green Building Councilin slogan on ollut jo pitkään kestävyyden kärkeen yhdessä. Yhdistyksen alkuajoista alkaen olemme tunnistaneet tarpeet löytää yhä parempia ratkaisuja eri taustoista tulevien asiantuntijoiden kesken, alan jatkuvaa uudistumista ja yhteiskunnan parasta tavoitellen. Sattumoisin #yhdessä on valittu myös Suomen juhlavuoden sloganiksi. Liiketoiminnalliset hyödyt ovat olleet vahva ajuri kestävän kehityksen käytäntöjen edistämisessä ja näin on myös tulevina vuosina.

Osallistu World Green Building Weekin tapahtumiin ja keskustele aiheesta sosiaalisessa mediassa tunnisteilla #WGBW2017 ja #OurHeroIsZero!

[hr]

Viikko on täynnä erinomaisia tapahtumia kestävän rakentamisen eri teemoista:

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook

Miisa Tähkänen ja Anne Valkama aloittavat Green Building Council Finlandilla

22.1.2021
Miisa Tähkänen aloittaa johtavana asiantuntijana 1.2.2021 ja Anne Valkama Green Building Council Finlandin viestintäpäällikkönä 25.1.2021. ”Rakennetun ympäristön suhtautuminen ilmastonmuutokseen tuottaa monia haasteita. Sektorin energiankulutus on 40 % ja C02-päästöt noin

Liity CEEQUAL asiantuntijaryhmään edistämään menetelmän käyttöä Suomessa!

20.1.2021

CEEQUAL-arviointimenetelmän hyödyntäminen kasvattaa suosiotaan Suomessa. Tule mukaan uuteen asiantuntijaryhmään verkostoitumaan ja vaihtamaan vertaistukea kestävän kehityksen menetelmän soveltamisesta infra-alalla!

Green Building Council Finlandin jäsenenä liityt alan edelläkävijöihin

20.1.2021

Onko sinun organisaatiosi 200. jäsenemme? Täytä jäsenhakemus jo tänään! Green Building Council Finlandin jäsenyys on vahva viesti sitoutumisesta rakennetun ympäristön toimintakäytäntöjen kehittämiseen, ilmastonmuutoksen hillitsemiseen ja kiertotalouden edistämiseen.

Geopolymeeribetonin comeback – Lohjan Pyörteessä vietiin kiertotalous käytäntöön poikkitieteellisellä yhteistyöllä ja rohkeudella

18.1.2021

LOIKKA-blogi | Erilaiset geopolymeerit ja vaihtoehtoisia sideaineita hyödyntävät betonit tekevät voimakkaasti paluuta rakennusmateriaaleiksi alhaisempien hiilidioksidipäästöjen ansiosta. Lohjan asuntomessuille 2021 valmistuvalle Pyörre-talolle valettiin aurinkoisena syyskuun maanantaina, 28.9.2020, geopolymeeribetonista autotallin lattia.

A-Insinöörit ja Realia ovat Green Building Council Finlandin kumppanijäsenet vuonna 2021

15.1.2021
A-Insinöörit ja Realia toimivat Green Building Council Finlandin kumppanijäseninä vuonna 2021. Kumppanijäsenten ja FIGBC:n yhteisenä tavoitteena on vauhdittaa rakennus- ja kiinteistöalan muutosta kohti ekologisesti kestävämpiä toimintatapoja ja ratkaisuja. Kuluvat vuodet

#BUILDINGLIFE LEADERS FORUM – SUOMEN KICK-OFF

4.2.2021
#BuildingLife Leaders’ Forumin tavoitteena on lisätä yhteistyötä KIRA-alalla päästövähennystoimenpiteiden konkretisoimiseksi. Kiinteistö- ja rakennusala elää suurta muutosta. Vähähiilisyyden tiekartat valtion, ministeriöiden ja toimialajärjestöjen tekemänä tuovat uutta tietoa ja muuttavat toimintaympäristöä. Edelläkävijäyritykset

Kiinteistö- ja rakentamisalan kiertotalouden osaamiskeskittymän kick- off -webinaari kutsui mukaan tekemään muutosta

13.1.2021
Kiinteistö- ja rakentamisalan kiertotalouden osaamiskeskittymä hankkeen kick-off pidettiin 12.1.2021 yli 70 osallistujan seurassa. Kick-offin tavoitteena oli jakaa tietoa hankkeesta ja innostaa toimijoita mukaan. Jos et itse ehtinyt kick-off tilaisuuteen, ei

#BuildingLife -lähettiläät kannustavat nopeisiin toimiin rakennetun ympäristön hiilipäästöjen vähentämiseksi

12.1.2021
Joukko merkittäviä suomalaisia yritysjohtajia on lähtenyt #BuildingLife-lähettiläiksi näyttämään omalla esimerkillään, miten rakennettua ympäristöä viedään kohti hiilineutraaliutta. #BuildingLife on kymmenen eurooppalaisen Green Building Councilin hanke, jonka tavoitteena on nostaa materiaalisidonnaisten päästöjen

Jäsenemme – kerro ajankohtaisia kuulumisia tai näkökulmiasi Loikka-blogissa!

8.1.2021

Tervetuloa kirjoittamaan, herättämään keskustelua ja kertomaan organisaatiosi kestävän rakennetun ympäristön asioista laajemmalle yleisölle! Blogissa julkaistaan kannanottoja, nostoja ja mielipiteitä kiinteistö- ja rakennusalan hiilineutraalisuudesta, kiertotaloudesta ja kestävämmän elämän lähtökohdista kumpuavista aiheista.

WorldGBC:n vuosikertomus 2020 julkaistu: verkoston työ tarpeellisempaa kuin koskaan ennen

7.1.2021

World Green Building Council (WorldGBC) julkaisi vuodenvaihteessa vuosikertomuksensa vuodelta 2020. Julkaisussa esitellään sekä WorldGBC:n että maailmanlaajuisen Green Building Council -verkoston viime vuoden tärkeimpiä saavutuksia.

Fira Green Building Council Finlandin jäseneksi

18.12.2020

Green Building Council Finlandin hallitus on hyväksynyt Fira Group Oy:n jäsenekseen. Fira on rakennusalan rohkea uudistaja, joka luo kestävää rakennettua ympäristöä ihmisiä kuunnellen.

Kuljetusrinki Green Building Council Finlandin jäseneksi

18.12.2020

Green Building Council Finlandin hallitus on hyväksynyt Kuljetusrinki Oy:n jäsenekseen. Kuljetusrinki Oy on 30-vuotias perheyritys, joka tuottaa ympäristönhuoltopalveluita meille ja tuleville sukupolville. Tärkeimpinä arvoina toimintaa ohjaavat vastuullisuus, läpinäkyvyys ja ympäristöasiat.

FIGBC:n toimiston joulunaika

16.12.2020

Toimistomme lomailee pääosin 23.12.2020 – 3.1.2021.

Toivotamme jäsenverkostollemme ja yhteistyökumppaneillemme onnellista joulunaikaa ja kestävämpää tulevaa vuotta!

OP Kiinteistösijoitus ja 17 organisaatiota maailmanlaajuisesti liittyivät Net Zero Carbon Buildings -sitoumukseen

11.12.2020
Pariisin ilmastosopimuksen viisivuotispäivänä Net Zero Carbon Buildings -sitoumuksen allekirjoittaneiden määrä nousee 128:aan. Suomen uusin hiilineutraalia energiankäyttöä tavoitteleva yritys on OP Ryhmään kuuluva OP Kiinteistösijoitus Oy. Kansainvälinen Net Zero Carbon Buildings

STARK Green Building Council Finlandin jäseneksi

10.12.2020
Green Building Council Finlandin hallitus on hyväksynyt rakennustarvikeliike Starkin jäsenekseen. Green Building Council Finland on yhteistyöverkosto, jonka tavoitteena on kestävä rakennettu ympäristö, joka on hiilineutraali, toimii kiertotaloutta toteuttaen ja mahdollistaa

WorldGBC launches #BuildingLife project to deliver EU Green Deal

8.12.2020
European Green Building Councils will develop 10 national roadmaps and an EU policy roadmap to decarbonise the built environment across the whole lifecycle 7 December 2020, London – In the runup

#BuildingLife -projekti tuo rakennetun ympäristön päästövähennyskeinot kaikkien ulottuville

7.12.2020
Rakennetun ympäristön parhaat päästövähennyskeinot tulee ottaa nopealla aikataululla laajasti käyttöön, jotta ilmastokatastrofi voidaan välttää ja Suomen hiilineutraalisuustavoitteet saavuttaa. #BuildingLife -hankkeen keskeisenä tavoitteena on määrittää kunnianhimoiset välitavoitteet ja konkreettiset toimenpiteet alan

Suomen suurin asuntosijoitusyhtiö asettaa tavoitteeksi hiilineutraalin energiankäytön!

2.12.2020

Kojamo Oyj on allekirjoittanut Net Zero Carbon Buildings -sitoumuksen. Uuden vastuullisuusohjelmansa mukaisesti Kojamo tähtää omien kiinteistöjensä hiilineutraaliin energiankäyttöön vuoteen 2030 mennessä.

Uusi kiinteistö- ja rakentamisalan kiertotalouden osaamiskeskittymä kutsuu sinut mukaan yhteistyöhön

1.12.2020
Uusi kiertotaloushankkeemme Kiinteistö- ja rakentamisalan kiertotalouden osaamiskeskittymä on alkanut. Kutsumme kaikkia tahoja mukaan kertomaan ylpeästi omasta osaamisestaan ja työstään ja jakamaan sitä tämän hankkeen kautta muille. KIINTEISTÖ- JA RAKENTAMISALAN OSAAMISKESKITTYMÄ

Uusi opas kokoaa taloyhtiöille vinkit energiaviisauteen

1.12.2020
Taloyhtiöissä on kasvavaa kiinnostusta löytää kustannussäästöjä kehittämällä energiatehokkuutta ja samalla vähentää rakennusten ilmastovaikutuksia. Ratkaisuja taloyhtiöille on tarjolla runsaasti, mutta tieto on hajallaan eri lähteissä. Uusi opas kokoaa vinkit energiatehokkuuden kehittämiseen

Tee tilaa ajattelulle ja uusien mahdollisuuksien tunnistamiselle vuonna 2021

26.11.2020
LOIKKA-blogi, Mikko Nousiainen | Kestävyyteen ja vastuullisuuteen liittyen uutta tietoa on tarjolla valtavasti ja tästä tulisi kiteyttää oleellinen, oikeat palaset yhdistäen. Jatkuvassa kiireessä tämä ei onnistu, vaan ajattelulle ja uusien

Green Friday: ilmainen loppuvuosi uusille jäsenille

25.11.2020
Aloitimme Green Friday -hengessä 31.12.2020 asti jatkuvan jäsenkampanjamme, jossa vuoden loppuun mennessä liittyneet uudet jäsenet eivät maksa kuluvan vuoden 2020 jäsenmaksua. Tee nyt päätös liittyä jäseneksi ja pääset heti mukaan

Green Building Council Finlandin syyskokous täydensi hallitusta, Anne Kaiser jatkaa varapuheenjohtajana

24.11.2020

Green Building Council Finland (GBC Suomi ry) on syyskokouksessaan 24.11.2020 päättänyt uuden hallituksen kokoonpanosta sekä vuoden 2021 toimintasuunnitelmasta. Anne Kaiser valittiin jatkamaan varapuheenjohtajana.

Antilooppi, Trevian Rahastot ja Granlund kirittämään kiinteistöjen hiilineutraalia energiankäyttöä!

24.11.2020

Net Zero Carbon Buildings -sitoumus sai marraskuussa kolme uutta allekirjoittajaa. Antilooppi, Trevian Rahastot ja Granlund lähtevät mukaan kirittämään nollahiilirakennusten yleistymistä Suomessa.

    Scroll Up

    Ilmoita alan tapahtuma

    Bitnami