Green Building Council Finland

World Green Building Week: Kestävä kehitys harppoo eteenpäin kiinteistö- ja rakennusalalla

Tällä viikolla vietetään vuosittaista kansainvälistä World Green Building Weekiä. Aihe on tärkeä, sillä rakennettu ympäristö tunnetusti kuluttaa 40% energiasta, 40% luonnonvaroista sekä aiheuttaa kolmanneksen globaaleista päästöistämme. Teemaviikolla haluamme kiinnittää huomion ympäristön kannalta kestävään, tuottoisaan, terveelliseen ja viihtyisään rakennettuun ympäristöön – rakennukset kun ovat myös kolmasosa ympäristöhaasteiden ratkaisua.

Teemaviikon globaalina aiheena on tänä vuonna #OurHeroIsZero, jolla rakennusalaa halutaan kirittää kohti nollahiilitasoa. Suomessa tarkastellaan viikon aikana kestävän rakentamisen kirjoa laajemminkin ja keskustellaan esimerkiksi asumisen resurssitehokkuudesta, kestävästä kiinteistöliiketoiminnasta, tulevaisuuden energiaratkaisuista sekä kestävästä aluesuunnittelusta.

Kestävästä kehityksestä on kasvanut viime aikoina kiinteistö- ja rakennusalalla merkittävä ilmiö ja siitä puhutaan koko ajan enemmän. Esimerkiksi Rambollin kestävää rakentamista käsittelevään Green Market Study -markkinatutkimukseen vastasi tammikuun 2017 aikana lähes 400 pohjoismaalaista kiinteistö- ja rakennusalan vaikuttajaa. Vastauksista selviää, että Pohjoismaissa rakennus- ja kiinteistöalalla kestävän kehityksen mukainen toiminta nähdään jo perusedellytyksenä menestyvälle liiketoiminnalle.

”Kaikissa Pohjoismaissa elinkaariajattelun ja –johtamisen näkökulma nähdään tärkeimpänä tulevaisuuden trendinä. Siihen liittyen työntekotapojen muutokset, syrjäisempien seutujen väestökato ja tilojen muunneltavuus herättävät kysymyksiä. Lisäksi erityisesti Suomessa väestön vanheneminen nähdään alalla tärkeänä huomioitavana seikkana”, kertoo kiinteistöjen ympäristö- ja elinkaarikonsultoinnin yksikönpäällikkö Kari Hiltunen Rambollilta.

Kestävä rakentaminen tarjoaakin näihin merkittäviin teemoihin lukuisia ratkaisuja pitäen samalla huolta ympäristön ja ihmisten hyvinvoinnista, toiminnan taloudellista kannattavuutta unohtamatta.

Vastuullisuuden korostuminen näkyy merkittävästi myös kiinteistöliiketoiminnan kehityksessä. Yhtenä alan vastuullisuuden kehityksen kansainvälisenä ajurina toimii GRESB-raportointi, johon tänä vuonna raportoi jo 850 yhtiötä 62 maasta. ”Jatkuva ja läpinäkyvä vastuullisuusraportointi nostaa edelleen tärkeyttään ja on olennainen osa kiinteistöalan vastuullisuutta”, toteaa ympäristövastuupäällikkö Hannamari Koivula Spondalta, joka saavutti vuoden 2017 GRESB-arvioinnissa verrokkiryhmässään pohjoismaiden parhaan tuloksen. ”Saavutimme täydet viisi tähteä sekä Green Star tunnustuksen. Tämä on hieno tunnustus tekemästämme pitkäjänteisestä kiinteistöalan vastuullisuustyöstä”, Koivula jatkaa. Energia- ja ympäristötehokkuuteen panostetaan jatkossakin. Spondalla uudis- ja korjausrakentamisen suunnittelussa ympäristövastuullisuus on olennaisessa asemassa ja asiakkaille toteutetaan muunneltavia rakennuksia, jotka tarjoavat toimivia ekotehokkaita työympäristöjä.

Seuraava haaste on tehdä kestävästä rakentamisesta valtavirtaa

Toimivin keino tähän ovat olleet rakennusten ympäristövaikutuksia arvioivat luokitustyökalut, joiden käyttö on yleistynyt viime vuosina merkittävästi. ”Ympäristöluokitustyökalujen avulla on jo kasvatettu vastuullisen rakentamisen kysyntää, mutta vielä on tehtävää. Euroopan komission tänä vuonna julkistaman Level(s)-raportointikehyksen tavoitteena on helpottaa rakennusalan elinkaariajattelua yhteisen lähestymistavan kautta”, kertoo yritysvastuusuhteista ja -sidosryhmistä vastaava johtaja Roy Antink Stora Ensolta.

Level(s)in käyttöönoton vauhdittamiseksi Stora Enso yhtenä WorldGBC:n Eurooppa-verkoston yhteistyökumppaneista kutsuikin yhteistyössä WorldGBC:n, GBC Finlandin ja Euroopan komission kanssa suomalaiset alan vaikuttajat aihetta käsittelevään seminaarin ja työpajaan. ”Tilaisuudessa mukana olleet ympäristöministeriö sekä kansalliset ja kansainväliset kiinteistö- ja rakennusalan toimijat keskustelivat toimintaperiaatteiden kehittämisestä ja niiden paikallisesta jalkauttamisesta”, Antink toteaa.

Kiinteistö- ja rakennusalalla on siis käynnissä mittavia toimenpiteitä ympäristövaikutusten pienentämiseksi, mutta lopullinen murros tulee syntymään kiinteistöjen käyttäjien eli tavallisten ihmisten avulla. Toimitilojen tulee esimerkiksi vastata yhteiskuntaamme koskettaviin suuriin muutoksiin, etenkin työnteon tapojen ja tilojen käytön osalta.

”Työelämän muutos ja jakamistalous muuttavat toimialaamme nopeasti. Kestävän kehityksen mukainen toiminta on tärkeässä roolissa, kun kehitämme kiinteistöjämme vastaamaan jaettujen työympäristöjen ja liikkuvan työnteon kasvavia vaatimuksia. Uusien toimitilojen suunnittelun ja kiinteistöjen ylläpidon ytimessä ovat meillä ekotehokkuus, joustavuus sekä asiakkaiden hyvinvoinnin tukeminen”, sanoo Technopoliksen vastuullisuuspäällikkö Johanna Kivelä. ”Kun asiakkaiden kiinnostus vastuullisiin valintoihin ja hyvinvointiin lisääntyy, heijastuu se myös toimitilaratkaisuihin”, Kivelä jatkaa.

Niin ikään asuinrakentamisen puolella kestävä kehitys harppoo eteenpäin vauhdilla. Esimerkiksi NCC on asettanut tulevaisuuden tavoitteekseen ylivertaisten kestävän kehityksen mukaisten ratkaisujen tarjoamisen. ”Meiltä valmistui vuonna 2015 Vantaalle asuinkerrostalo, jossa uusilla suunnitteluratkaisuilla sekä materiaalivalinnoilla saavutettiin 20 % pienempi hiilijalanjälki kuin vastaavassa kohteessa”, kertoo NCC Buildingin ympäristöpäällikkö Johanna Kirkinen. Tällä hetkellä valmisteilla on Vantaalle Joutsenmerkkiä hakeva asuinkerrostalo, jossa on tiukat vaatimukset ympäristöystävällisyyden, terveellisyyden ja laadun suhteen. ”Lisäksi meillä on rakenteilla lähes energiaomavarainen kortteli sekä puurakenteinen asuinkerrostalo Turkuun. Energia- ja materiaaliratkaisut ovat tärkeässä osassa asumisen hiilijalanjäljen pienentämisessä”, Kirkinen toteaa.

Myös Saint-Gobain Finlandin vastuullisuuspäällikkö Anne Kaiser korostaa materiaaliratkaisujen merkitystä kestävän rakentamisen osalta. ”Rakennetulla ympäristöllä on iso vaikutus ihmisten hyvinvointiin nyt ja tulevaisuudessa. Rakennusmateriaalit ovat läsnä kodeissamme, työpaikoilla ja siellä missä harrastamme. Saint-Gobain haluaa edistää kestävää rakentamista tuottamalla mukavuutta edistäviä, suorituskykyisiä ja turvallisia rakennusmateriaaleja ja -rakenneratkaisuja ympäristömme hyvinvointia unohtamatta.” Turvallisuus, terveys ja hyvinvointi ovatkin nousemassa kestävän kehityksen osalta yhä tärkeämmiksi puheenaiheiksi ympäristöasioiden rinnalle.

Suomen Green Building Councilin slogan on ollut jo pitkään kestävyyden kärkeen yhdessä. Yhdistyksen alkuajoista alkaen olemme tunnistaneet tarpeet löytää yhä parempia ratkaisuja eri taustoista tulevien asiantuntijoiden kesken, alan jatkuvaa uudistumista ja yhteiskunnan parasta tavoitellen. Sattumoisin #yhdessä on valittu myös Suomen juhlavuoden sloganiksi. Liiketoiminnalliset hyödyt ovat olleet vahva ajuri kestävän kehityksen käytäntöjen edistämisessä ja näin on myös tulevina vuosina.

Osallistu World Green Building Weekin tapahtumiin ja keskustele aiheesta sosiaalisessa mediassa tunnisteilla #WGBW2017 ja #OurHeroIsZero!

[hr]

Viikko on täynnä erinomaisia tapahtumia kestävän rakentamisen eri teemoista:

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook

FIGBC:n vastuullinen sijoitustoiminta

24.3.2023
Aidosti vastuullisesti voi sijoittaa pienikin organisaatio. Green Building Council Finlandin hallituksen hyväksymän varainhallinta- ja sijoituspolitiikan mukaisesti sijoitamme aiempina vuosina kertyneen ylijäämän kohteisiin, joiden ympäristövaikutukset ovat positiivisia. Joskus voi kasvavissa organisaatioissa

Luotettavia vastuullisuuslupauksia vai puolihuolimatonta viherpesua?

23.3.2023
Vastuullisuus on kuuma puheenaihe, eikä kiinteistö- ja rakennusala ole poikkeus. Toimialan ympäristövaikutukset ovat valtavat ja yritykset viestivät mielellään vastuullisuudestaan. Mikä on hiilineutraaliuden tavoittelun merkitys kiinteistö- ja rakennusalalla ja miten vältetään

Askeleet vähähiiliseen rakentamiseen päivitetty painos julkaistu

22.3.2023
Tämä käytännönläheinen opas auttaa alkuun, kun yrityksessänne pohditaan mihin oma tavoitetaso pitäisi asettaa, tai mitä olisi paras tehdä seuraavaksi. Askeleet vähähiiliseen rakentamiseen -opas on tarkoitettu rakennushankkeidensa ilmastovaikutusten vähentämiseen tähtääville organisaatioille

5+1 faktaa Rakennusten energiatehokkuusdirektiivistä

17.3.2023
Keskustelua Rakennusten energiatehokkuusdirektiivistä on ollut runsaasti, eikä väärinkäsityksiltäkään ole vältytty. On hyvä, että keskustelua käydään, sillä kansallisen mielipiteen luominen on ajankohtaista juuri nyt. Yhteisen mielipiteen luomiseksi olisi kuitenkin tärkeää, että

Usein kysyttyjä kysymyksiä EU-taksonomiasta 

17.3.2023
Osana Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaa EU on julkaissut kestävän rahoituksen luokittelujärjestelmän eli taksonomian. Taksonomian tarkoituksena on määritellä yhteisesti, mitkä toiminnot voidaan katsoa kestäviksi. Taksonomia muodostuu asetuksesta ja sen perusteella annetusta

Kestävät lähiöt ja lähiöiden kehittämisen tulevaisuus

14.3.2023
Keskiviikkona 1.3.2023 Turku Science Park oy:n clean kärkiala ja Green Building Council Finland järjestivät Kestävät lähiöt -webinaarin ja keskustelutilaisuuden Turun Tiedepuiston Vierailu- ja innovaatiokeskus Joessa. Tilaisuudessa Turun seudun toimijat kutsuttiin

Infra-ala ei ole jähmeä jättiläinen 

3.3.2023
Infra-ala tuottaa rakennetun ympäristön perustan, joka on väylien muodossa hyvinkin näkyvää ja toisaalta kuitenkin useimmiten maanpinnan alle sijoitettua ja siten näkymättömissä. Kaikelle infralle yhteistä on se, että hyvin toimiessaan infra

Ympäristösertifointien määrä jatkaa tasaista kasvua 

27.2.2023
Käytönaikaiset ympäristöluokitukset antavat viitekehyksen kiinteistön vastuulliseen hallintaan ja ylläpitoon. Jatkona aiemmalle ympäristöluokitusten markkinakatsaukselle järjestimme 17.2.2023 webinaarin kiinteistöjen käytönaikaisista ympäristöluokituksista.    Kaiken kaikkiaan kolmannen osapuolen myöntämät ympäristösertifioinnit rakennuksen suunnitteluun, rakentamiseen ja ylläpitoon

Tulevaisuuden kestävä infrastruktuuri 

24.2.2023
Kestävyys suuntautuu väistämättä tulevaisuuteen. Se on maailmanlaajuisesti, alueellisesti ja paikallisesti tapahtuvaa jatkuvaa ja ohjattua muutosta, jonka kautta pyritään tuottamaan hyvinvointia entistä ekologisemmin, taloudellisemmin ja sosiaalista ja kulttuurista pääomaa vaalien.   Kestävän

Rakennusmateriaalien uudelleenkäyttöön tähtäävä aloite antaa uusia taitoja pohjoismaisten ammatillisten oppilaitosten opiskelijoille 

14.2.2023
Nordic Innovationin rahoittama projekti Nordic Sustainable Construction käynnistää ohjelman, jonka tavoitteena on vahvistaa Pohjoismaiden ammatillisten oppilaitosten opiskelijoiden käytännön osaamista rakennusmateriaalien uudelleenkäytöstä. Hankkeessa kartoitetaan, kehitetään, jaetaan ja arvioidaan uusia ammatillisen opetuksen

Rakentamisen kiertotalous -tilaisuudessa kartoitettiin keinoja kiertotalouden edistämiseksi rakennushankkeissa 

9.2.2023
HIKKA-hanke ja FIGBC järjestivät 24.1. yhteisen verkostotilaisuuden Joensuun Tiedepuistossa. Tilaisuuden tavoitteena oli jakaa tietoa kiertotalouden ja vähähiilisyyden ratkaisuista kaupunkiympäristöalalla. Päivän esityksissä keskityttiin erityisesti infrarakentamiseen. Tilaisuuden lopussa keskusteltiin yhdessä siitä, mitä

Peikko, YIT ja Lukkaroinen julkaisevat tiekarttansa

8.2.2023
#BuildingLife -projektissa kokoamme kiinteistö- ja rakennusalalla toimivien organisaatioiden omia toimintaohjelmia tai tiekarttoja kannustamaan jokaista alalla toimivaa laatimaan omansa! Julkaisemme nyt Peikko Finlandin, YIT Suomen ja Lukkaroinen Arkkitehdit Oy:n suunnitelmat. YIT