Green Building Council Finland

World Green Building Week: Kestävä kehitys harppoo eteenpäin kiinteistö- ja rakennusalalla

Tällä viikolla vietetään vuosittaista kansainvälistä World Green Building Weekiä. Aihe on tärkeä, sillä rakennettu ympäristö tunnetusti kuluttaa 40% energiasta, 40% luonnonvaroista sekä aiheuttaa kolmanneksen globaaleista päästöistämme. Teemaviikolla haluamme kiinnittää huomion ympäristön kannalta kestävään, tuottoisaan, terveelliseen ja viihtyisään rakennettuun ympäristöön – rakennukset kun ovat myös kolmasosa ympäristöhaasteiden ratkaisua.

Teemaviikon globaalina aiheena on tänä vuonna #OurHeroIsZero, jolla rakennusalaa halutaan kirittää kohti nollahiilitasoa. Suomessa tarkastellaan viikon aikana kestävän rakentamisen kirjoa laajemminkin ja keskustellaan esimerkiksi asumisen resurssitehokkuudesta, kestävästä kiinteistöliiketoiminnasta, tulevaisuuden energiaratkaisuista sekä kestävästä aluesuunnittelusta.

Kestävästä kehityksestä on kasvanut viime aikoina kiinteistö- ja rakennusalalla merkittävä ilmiö ja siitä puhutaan koko ajan enemmän. Esimerkiksi Rambollin kestävää rakentamista käsittelevään Green Market Study -markkinatutkimukseen vastasi tammikuun 2017 aikana lähes 400 pohjoismaalaista kiinteistö- ja rakennusalan vaikuttajaa. Vastauksista selviää, että Pohjoismaissa rakennus- ja kiinteistöalalla kestävän kehityksen mukainen toiminta nähdään jo perusedellytyksenä menestyvälle liiketoiminnalle.

”Kaikissa Pohjoismaissa elinkaariajattelun ja –johtamisen näkökulma nähdään tärkeimpänä tulevaisuuden trendinä. Siihen liittyen työntekotapojen muutokset, syrjäisempien seutujen väestökato ja tilojen muunneltavuus herättävät kysymyksiä. Lisäksi erityisesti Suomessa väestön vanheneminen nähdään alalla tärkeänä huomioitavana seikkana”, kertoo kiinteistöjen ympäristö- ja elinkaarikonsultoinnin yksikönpäällikkö Kari Hiltunen Rambollilta.

Kestävä rakentaminen tarjoaakin näihin merkittäviin teemoihin lukuisia ratkaisuja pitäen samalla huolta ympäristön ja ihmisten hyvinvoinnista, toiminnan taloudellista kannattavuutta unohtamatta.

Vastuullisuuden korostuminen näkyy merkittävästi myös kiinteistöliiketoiminnan kehityksessä. Yhtenä alan vastuullisuuden kehityksen kansainvälisenä ajurina toimii GRESB-raportointi, johon tänä vuonna raportoi jo 850 yhtiötä 62 maasta. ”Jatkuva ja läpinäkyvä vastuullisuusraportointi nostaa edelleen tärkeyttään ja on olennainen osa kiinteistöalan vastuullisuutta”, toteaa ympäristövastuupäällikkö Hannamari Koivula Spondalta, joka saavutti vuoden 2017 GRESB-arvioinnissa verrokkiryhmässään pohjoismaiden parhaan tuloksen. ”Saavutimme täydet viisi tähteä sekä Green Star tunnustuksen. Tämä on hieno tunnustus tekemästämme pitkäjänteisestä kiinteistöalan vastuullisuustyöstä”, Koivula jatkaa. Energia- ja ympäristötehokkuuteen panostetaan jatkossakin. Spondalla uudis- ja korjausrakentamisen suunnittelussa ympäristövastuullisuus on olennaisessa asemassa ja asiakkaille toteutetaan muunneltavia rakennuksia, jotka tarjoavat toimivia ekotehokkaita työympäristöjä.

Seuraava haaste on tehdä kestävästä rakentamisesta valtavirtaa

Toimivin keino tähän ovat olleet rakennusten ympäristövaikutuksia arvioivat luokitustyökalut, joiden käyttö on yleistynyt viime vuosina merkittävästi. ”Ympäristöluokitustyökalujen avulla on jo kasvatettu vastuullisen rakentamisen kysyntää, mutta vielä on tehtävää. Euroopan komission tänä vuonna julkistaman Level(s)-raportointikehyksen tavoitteena on helpottaa rakennusalan elinkaariajattelua yhteisen lähestymistavan kautta”, kertoo yritysvastuusuhteista ja -sidosryhmistä vastaava johtaja Roy Antink Stora Ensolta.

Level(s)in käyttöönoton vauhdittamiseksi Stora Enso yhtenä WorldGBC:n Eurooppa-verkoston yhteistyökumppaneista kutsuikin yhteistyössä WorldGBC:n, GBC Finlandin ja Euroopan komission kanssa suomalaiset alan vaikuttajat aihetta käsittelevään seminaarin ja työpajaan. ”Tilaisuudessa mukana olleet ympäristöministeriö sekä kansalliset ja kansainväliset kiinteistö- ja rakennusalan toimijat keskustelivat toimintaperiaatteiden kehittämisestä ja niiden paikallisesta jalkauttamisesta”, Antink toteaa.

Kiinteistö- ja rakennusalalla on siis käynnissä mittavia toimenpiteitä ympäristövaikutusten pienentämiseksi, mutta lopullinen murros tulee syntymään kiinteistöjen käyttäjien eli tavallisten ihmisten avulla. Toimitilojen tulee esimerkiksi vastata yhteiskuntaamme koskettaviin suuriin muutoksiin, etenkin työnteon tapojen ja tilojen käytön osalta.

”Työelämän muutos ja jakamistalous muuttavat toimialaamme nopeasti. Kestävän kehityksen mukainen toiminta on tärkeässä roolissa, kun kehitämme kiinteistöjämme vastaamaan jaettujen työympäristöjen ja liikkuvan työnteon kasvavia vaatimuksia. Uusien toimitilojen suunnittelun ja kiinteistöjen ylläpidon ytimessä ovat meillä ekotehokkuus, joustavuus sekä asiakkaiden hyvinvoinnin tukeminen”, sanoo Technopoliksen vastuullisuuspäällikkö Johanna Kivelä. ”Kun asiakkaiden kiinnostus vastuullisiin valintoihin ja hyvinvointiin lisääntyy, heijastuu se myös toimitilaratkaisuihin”, Kivelä jatkaa.

Niin ikään asuinrakentamisen puolella kestävä kehitys harppoo eteenpäin vauhdilla. Esimerkiksi NCC on asettanut tulevaisuuden tavoitteekseen ylivertaisten kestävän kehityksen mukaisten ratkaisujen tarjoamisen. ”Meiltä valmistui vuonna 2015 Vantaalle asuinkerrostalo, jossa uusilla suunnitteluratkaisuilla sekä materiaalivalinnoilla saavutettiin 20 % pienempi hiilijalanjälki kuin vastaavassa kohteessa”, kertoo NCC Buildingin ympäristöpäällikkö Johanna Kirkinen. Tällä hetkellä valmisteilla on Vantaalle Joutsenmerkkiä hakeva asuinkerrostalo, jossa on tiukat vaatimukset ympäristöystävällisyyden, terveellisyyden ja laadun suhteen. ”Lisäksi meillä on rakenteilla lähes energiaomavarainen kortteli sekä puurakenteinen asuinkerrostalo Turkuun. Energia- ja materiaaliratkaisut ovat tärkeässä osassa asumisen hiilijalanjäljen pienentämisessä”, Kirkinen toteaa.

Myös Saint-Gobain Finlandin vastuullisuuspäällikkö Anne Kaiser korostaa materiaaliratkaisujen merkitystä kestävän rakentamisen osalta. ”Rakennetulla ympäristöllä on iso vaikutus ihmisten hyvinvointiin nyt ja tulevaisuudessa. Rakennusmateriaalit ovat läsnä kodeissamme, työpaikoilla ja siellä missä harrastamme. Saint-Gobain haluaa edistää kestävää rakentamista tuottamalla mukavuutta edistäviä, suorituskykyisiä ja turvallisia rakennusmateriaaleja ja -rakenneratkaisuja ympäristömme hyvinvointia unohtamatta.” Turvallisuus, terveys ja hyvinvointi ovatkin nousemassa kestävän kehityksen osalta yhä tärkeämmiksi puheenaiheiksi ympäristöasioiden rinnalle.

Suomen Green Building Councilin slogan on ollut jo pitkään kestävyyden kärkeen yhdessä. Yhdistyksen alkuajoista alkaen olemme tunnistaneet tarpeet löytää yhä parempia ratkaisuja eri taustoista tulevien asiantuntijoiden kesken, alan jatkuvaa uudistumista ja yhteiskunnan parasta tavoitellen. Sattumoisin #yhdessä on valittu myös Suomen juhlavuoden sloganiksi. Liiketoiminnalliset hyödyt ovat olleet vahva ajuri kestävän kehityksen käytäntöjen edistämisessä ja näin on myös tulevina vuosina.

Osallistu World Green Building Weekin tapahtumiin ja keskustele aiheesta sosiaalisessa mediassa tunnisteilla #WGBW2017 ja #OurHeroIsZero!

[hr]

Viikko on täynnä erinomaisia tapahtumia kestävän rakentamisen eri teemoista:

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook

Rakentamisen kiertotalouden ajankohtaispäivät 2022

25.11.2022
Green Building Council Finlandin Elina Samila avasi vuoden 2022 Rakentamisen kiertotalouden ajankohtaispäivät 16.11.-17.11.2022. Nämä järjestyksessä viidennet ajankohtaispäivät keräsivät lähes 300 kuulijaa. Tapahtuma järjestettiin Ympäristöministeriön tuella. Lisäksi tapahtuman järjestelyissä olivat mukana

Ilmarisen Nurminen: Hiilineutraalit sijoitukset 2035 

25.11.2022
–  Ilmarinen on merkittävä kiinteistösijoittaja Suomessa ja suhtaudumme tähän rooliimme vakavasti ja vastuullisesti. Tahdomme olla kehittämässä koko alaa ja olemme siksi mukana järjestössä, jolla on kanssamme samanlainen ajatusmaailma ja tavoitteet.

Rakennushankkeiden ympäristöluokitukset kiinnostavat edelleen

14.11.2022
FIGBC Tietoiskussa 14.11.2022 rakennushankkeiden ympäristöluokituksista käytiin tiivis markkinakatsaus käytössä olevista järjestelmistä. Markkinakatsauksen jälkeen perehdyimme eri luokitusten tuoreimpiin uutisiin, joita esittelivät FIGBC-verkoston jäsenet ja yhteistyökumppanit. Myös Suomessa luokitus vaikuttaa merkittävästi kohteiden

Tavoitteista toimiin! Avara, Material Maintenance MaMa, Materiaalikabinetti #BuildingLife kannattajiksi, Orient Occident julkaisee hiilineutraaliustiekarttansa

14.11.2022
Onko teidän yrityksenne valmis laatimaan oman hiilitiekarttansa tai toimintaohjelmansa kohti hiilineutraaliutta vuoteen 2035 mennessä? Hyviä vinkkejä organisaation oman toimintaohjelman laatimiseen saat #BuildingLife Hiilineutraalin rakennetun ympäristön toimintaohjelmasta, joka on nyt myös

FIGBC lausunto rakennuksen ilmastoselvityksen ja materiaaliselosteen asetusluonnoksille

11.11.2022
Ympäristöministeriö pyysi lausuntoja rakennuksen ilmastoselvityksen ja materiaaliselosteen asetusluonnoksista 11.11.2022 mennessä. Kutsuimme FIGBC:n jäsenistön asiantuntijoita yhteiseen työpajaan 28.10.2022. Muun muassa työpajan pohjalta olemme laatineet Green Building Council Finlandin lausunnon. Asetukset annettaisiin

Pikaoppaat vähähiiliseen rakentamiseen

11.11.2022
Green Building Council Finland ja A-Insinöörit julkaisevat seitsemän pikaopasta vähähiiliseen rakentamiseen kiinteistö- ja rakennusalan eri ammattiryhmille. Oppaiden vinkit perustuvat tehtäväkohtaisiin vähähiilisyyskoulutuksiin, joita on järjestetty #BuildingLife-ohjelman puitteissa vuonna 2022. Rakennuttajan, arkkitehdin

Saint-Gobain Finlandin Kaiser: Jälkijunaa ei kannata odottaa 

4.11.2022
Kansainvälisesti ja paikallisesti toimiva rakennustuotevalmistaja Saint-Gobain-konserni toimii samoin myös Green Building Councilissa.  – Maailmassa on 70 kansallista Green Building Coucilia ja Saint-Gobain on mukana noin 40:ssä. Green Building Council on

Miten kiinteistöala voi vähentää energiankulutustaan varautuessaan tulevaan talveen

2.11.2022
FIGBC:n Kiinteistöt-toimikunta on koonnut ehdotuksia ja ideoita konkreettisiksi toimenpiteiksi ja ratkaisuiksi asuinkohteille ja toimitiloille energiankäytön vähentämiselle talvikaudella.Aihe on erityisen ajankohtainen. Sähkön hinnasta ja riittävyydestä käydään vilkasta keskustelua ja Venäjän hyökkäyssota

Tule meille vuoden 2023 kumppanijäseneksi! 

1.11.2022
Haemme vuodelle 2023 FIGBC:n kumppanijäsentä. Kumppanijäsenen kanssa vauhditetaan rakennetun ympäristön muutosta hiilineutraaliksi ja kiertotalouden mukaan toimivaksi. Kumppanijäsenyyden vuosimaksu on 7 500 euroa varsinaisen jäsenmaksun lisäksi ja hakuaika päättyy 30.11.2022.  Green

Purkupihasta FIGBC:n uusin jäsen – samalla kolmensadan jäsenen raja rikki 

27.10.2022
Green Building Council Finlandin tavoitteena on, että rakennettu ympäristö on keskeinen osa ilmastonmuutoksen ratkaisua. Järjestönä ja jäsentemme verkostona tuotamme erilaisia selvityksiä ja toimintamalleja, joiden avulla alalla toimivat voivat vauhdittaa omaa

Kymmenessä vuodessa kolmensadan jäsenen raja rikki – FIGBC aikoo jatkossakin vauhdittaa toimialan kehitystä 

27.10.2022
Suomen Green Building Councilin perusti vuoden 2010 keväällä 29 organisaatiota, jotka näkivät tarpeen uudenlaiselle yhteistyölle toimialamme kestävän kehityksen vauhdittamiseksi.   FIGBC:n perustajajäseniä ovat Asuntosäätiö, Citycon Oyj, CO2.FI Oy, Fimera Oy ERMS,

Kuinka sopeudumme muuttuvaan ilmastoomme? WGBC julkaisi uuden oppaan.

26.10.2022
Lehdistötiedote 26.10.2022 klo 11:00 Suomen aikaa World Green Building Councilin uusi julkaisu “Climate Change Resilience in the Built Environment” kokoaa yhteen vaikuttavia ja käytännöllisiä ratkaisuja kiinteistö-, yhteisö- ja kaupunkitasolla ilmastonmuutokseen