Green Building Council Finland

World Green Building Week: Kestävät ja hauskat koulut

Suomessa oli viime vuonna 2644 peruskoulua, joissa opiskeli 520 000 oppilasta. Millaisessa ympäristössä yli puoli miljoonaa tulevaisuuden toivoa viettää suuren osan ajastaan?

Arvioiden mukaan kouluissa ja päiväkodeissa on eniten absoluuttista korjausvelkaa, kaikkiaan noin 3,7 miljardia euroa, ja 30–50 %:ssa kouluista ja päiväkodeista kärsitäänkin jonkin asteisista sisäilmaongelmista.

Mihin asioihin peruskorjauksessa tulisi kiinnittää huomiota? Kuinka saada koulutiloja sekä tehokkaammiksi että terveellisemmiksi ja säästää julkista rahaa, vieläpä oppilaiden viihtyvyyttä parantaen? Entäpä jos koulu ei olisikaan vain koulu, vaan alueen monitoimikeskus? Miten osallistaa oppilaita kestävän kouluarjen pyörittämiseen, ja viime kädessä, miten kasvattaa lapsista kestävän kehityksen alkeet hallitsevia aikuisia?

Helsingin kaupungin koulurakennuksissa on viime vuosina kiinnitetty huomiota niin lämpöolosuhteisiin, ilmanlaatuun, valaistukseen kuin uusiutuviin energialähteisiin:

“Viime vuosina rakentamisen rintamallamme on tapahtunut merkittäviä sekä energiatehokkuuteen että sisäympäristöön vaikuttavia muutoksia”, toteaa Aleksandre Zaitsev Helsingin kaupungin Rakennusvirastosta. Zaitsevin mukaan haasteena on jatkuvasti kasvava talotekninen ja käyttäjälaitekanta, joka kasvattaa sähköenergian kulutusta.

“Valitettavasti rakennusalan muutokset ovat hitaita”, Zaitsev jatkaa.

[“Tänä päivänä tekemämme kestävän kehityksen mukaisten toimenpiteiden vaikutus on havaittavissa vasta vuosien päästä. Tämä on rakennusalan kehityksen suurimpia haasteita.”]

 Lue koko juttu nettisivuiltamme: https://figbc.fi/wgbw/julkisen-rakentamisen-trendi-ja-haasteet/

 

[hr]Seuraavat tietoiskut ja case-esimerkit löytyvät nettisivuiltamme:

Energiatehokkaita ja terveellisiä koulurakennuksia! Pääsemme kurkistamaan lähempää yhtä Helsingin energiatehokkaaksi ja sisäilmaltaan terveelliseksi peruskorjatuista kouluista. Lue Helsingin rakennusviraston johtavan energia-asiantuntijan blogista kuinka Myllypuron ala-asteen remontti toteutettiin ja miten rehtori ja koululaiset ottivat uudistukset vastaan!
https://figbc.fi/wgbw/kaupunkilaisille-energiatehokkaita-terveellisia-ja-toimivia-tiloja/

Kestävä kouluarki! Vihreä Lippu -ohjelma katsoo kestävän kehityksen kouluja laaja-alaisesti. Keskeistä on lasten kasvattaminen vastuullisiksi aikuisiksi korostamalla kestävyyden opettamista, osallistumista ja yhteisöllisyyttä, niin arjessa kuin hauskojen tempausten kautta. Kestävällä kouluarjella saavutetaan totta kai myös välittömiä tuloksia. Esimerkiksi Helsingin Suomalaisessa Yhteiskoulussa on vähennetty koulun vedenkulutusta 10 %. Maailman pelastaminen on lasten leikkiä!
https://figbc.fi/wgbw/koulujen-ymparistoasiat-haltuun-vihrea-lippu-ohjelman-avulla/

Koulut monitoimitiloiksi! RAKLI:n ja Lahden kaupungin yhteishankkeessa on saavutettu säästöjä tilatehokkuutta parantamalla. Kouluista on tehty monitoimitiloja, jotka ovat käytössä myös kouluajan ulkopuolella. Kirjoitus on myös oiva esimerkki hankintamenettelystä, kun halutaan kiinnittää huomio energiatehokkuuteen ja eri osapuolten väliseen, toimivaan vuoropuheluun.
https://figbc.fi/wgbw/lahden-monitoimitalot-simulointiosaaminen-ei-viela-ole-arkipaivaa/

 

 

Kansainvälistä World Green Building Week -tapahtumaa vietetään tänä vuonna 16.-20. syyskuuta. Vuosittain järjestettävällä tempauksella halutaan kiinnittää huomio kestävään, tuottoisaan ja hyvinvointia tuottavaan rakennettuun ympäristöön. Suomen World Green Building Week keskittyy koteihin, kouluihin ja toimistoihin.

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook

Green Building Council Finlandin syyskokous 2022

29.11.2022
Green Building Council Finland (FIGBC) on syyskokouksessaan 29.11.2022 päättänyt uuden hallituksen kokoonpanosta sekä vuoden 2023 toimintasuunnitelmasta, tulo- ja menoarviosta sekä jäsenmaksujen suuruuksista. Tavoitteista tekoihin Green Building Council Finlandin työssä on

Rakentamisen kiertotalouden ajankohtaispäivät 2022

25.11.2022
Green Building Council Finlandin Elina Samila avasi vuoden 2022 Rakentamisen kiertotalouden ajankohtaispäivät 16.11.-17.11.2022. Nämä järjestyksessä viidennet ajankohtaispäivät keräsivät lähes 300 kuulijaa. Tapahtuma järjestettiin Ympäristöministeriön tuella. Lisäksi tapahtuman järjestelyissä olivat mukana

Ilmarisen Nurminen: Hiilineutraalit sijoitukset 2035 

25.11.2022
–  Ilmarinen on merkittävä kiinteistösijoittaja Suomessa ja suhtaudumme tähän rooliimme vakavasti ja vastuullisesti. Tahdomme olla kehittämässä koko alaa ja olemme siksi mukana järjestössä, jolla on kanssamme samanlainen ajatusmaailma ja tavoitteet.

Rakennushankkeiden ympäristöluokitukset kiinnostavat edelleen

14.11.2022
FIGBC Tietoiskussa 14.11.2022 rakennushankkeiden ympäristöluokituksista käytiin tiivis markkinakatsaus käytössä olevista järjestelmistä. Markkinakatsauksen jälkeen perehdyimme eri luokitusten tuoreimpiin uutisiin, joita esittelivät FIGBC-verkoston jäsenet ja yhteistyökumppanit. Myös Suomessa luokitus vaikuttaa merkittävästi kohteiden

Tavoitteista toimiin! Avara, Material Maintenance MaMa, Materiaalikabinetti #BuildingLife kannattajiksi, Orient Occident julkaisee hiilineutraaliustiekarttansa

14.11.2022
Onko teidän yrityksenne valmis laatimaan oman hiilitiekarttansa tai toimintaohjelmansa kohti hiilineutraaliutta vuoteen 2035 mennessä? Hyviä vinkkejä organisaation oman toimintaohjelman laatimiseen saat #BuildingLife Hiilineutraalin rakennetun ympäristön toimintaohjelmasta, joka on nyt myös

FIGBC lausunto rakennuksen ilmastoselvityksen ja materiaaliselosteen asetusluonnoksille

11.11.2022
Ympäristöministeriö pyysi lausuntoja rakennuksen ilmastoselvityksen ja materiaaliselosteen asetusluonnoksista 11.11.2022 mennessä. Kutsuimme FIGBC:n jäsenistön asiantuntijoita yhteiseen työpajaan 28.10.2022. Muun muassa työpajan pohjalta olemme laatineet Green Building Council Finlandin lausunnon. Asetukset annettaisiin

Pikaoppaat vähähiiliseen rakentamiseen

11.11.2022
Green Building Council Finland ja A-Insinöörit julkaisevat seitsemän pikaopasta vähähiiliseen rakentamiseen kiinteistö- ja rakennusalan eri ammattiryhmille. Oppaiden vinkit perustuvat tehtäväkohtaisiin vähähiilisyyskoulutuksiin, joita on järjestetty #BuildingLife-ohjelman puitteissa vuonna 2022. Rakennuttajan, arkkitehdin

Saint-Gobain Finlandin Kaiser: Jälkijunaa ei kannata odottaa 

4.11.2022
Kansainvälisesti ja paikallisesti toimiva rakennustuotevalmistaja Saint-Gobain-konserni toimii samoin myös Green Building Councilissa.  – Maailmassa on 70 kansallista Green Building Coucilia ja Saint-Gobain on mukana noin 40:ssä. Green Building Council on

Miten kiinteistöala voi vähentää energiankulutustaan varautuessaan tulevaan talveen

2.11.2022
FIGBC:n Kiinteistöt-toimikunta on koonnut ehdotuksia ja ideoita konkreettisiksi toimenpiteiksi ja ratkaisuiksi asuinkohteille ja toimitiloille energiankäytön vähentämiselle talvikaudella.Aihe on erityisen ajankohtainen. Sähkön hinnasta ja riittävyydestä käydään vilkasta keskustelua ja Venäjän hyökkäyssota

Tule meille vuoden 2023 kumppanijäseneksi! 

1.11.2022
Haemme vuodelle 2023 FIGBC:n kumppanijäsentä. Kumppanijäsenen kanssa vauhditetaan rakennetun ympäristön muutosta hiilineutraaliksi ja kiertotalouden mukaan toimivaksi. Kumppanijäsenyyden vuosimaksu on 7 500 euroa varsinaisen jäsenmaksun lisäksi ja hakuaika päättyy 30.11.2022.  Green

Purkupihasta FIGBC:n uusin jäsen – samalla kolmensadan jäsenen raja rikki 

27.10.2022
Green Building Council Finlandin tavoitteena on, että rakennettu ympäristö on keskeinen osa ilmastonmuutoksen ratkaisua. Järjestönä ja jäsentemme verkostona tuotamme erilaisia selvityksiä ja toimintamalleja, joiden avulla alalla toimivat voivat vauhdittaa omaa

Kymmenessä vuodessa kolmensadan jäsenen raja rikki – FIGBC aikoo jatkossakin vauhdittaa toimialan kehitystä 

27.10.2022
Suomen Green Building Councilin perusti vuoden 2010 keväällä 29 organisaatiota, jotka näkivät tarpeen uudenlaiselle yhteistyölle toimialamme kestävän kehityksen vauhdittamiseksi.   FIGBC:n perustajajäseniä ovat Asuntosäätiö, Citycon Oyj, CO2.FI Oy, Fimera Oy ERMS,