Green Building Council Finland

World Green Building Week: Kestävät ja hauskat koulut

Suomessa oli viime vuonna 2644 peruskoulua, joissa opiskeli 520 000 oppilasta. Millaisessa ympäristössä yli puoli miljoonaa tulevaisuuden toivoa viettää suuren osan ajastaan?

Arvioiden mukaan kouluissa ja päiväkodeissa on eniten absoluuttista korjausvelkaa, kaikkiaan noin 3,7 miljardia euroa, ja 30–50 %:ssa kouluista ja päiväkodeista kärsitäänkin jonkin asteisista sisäilmaongelmista.

Mihin asioihin peruskorjauksessa tulisi kiinnittää huomiota? Kuinka saada koulutiloja sekä tehokkaammiksi että terveellisemmiksi ja säästää julkista rahaa, vieläpä oppilaiden viihtyvyyttä parantaen? Entäpä jos koulu ei olisikaan vain koulu, vaan alueen monitoimikeskus? Miten osallistaa oppilaita kestävän kouluarjen pyörittämiseen, ja viime kädessä, miten kasvattaa lapsista kestävän kehityksen alkeet hallitsevia aikuisia?

Helsingin kaupungin koulurakennuksissa on viime vuosina kiinnitetty huomiota niin lämpöolosuhteisiin, ilmanlaatuun, valaistukseen kuin uusiutuviin energialähteisiin:

“Viime vuosina rakentamisen rintamallamme on tapahtunut merkittäviä sekä energiatehokkuuteen että sisäympäristöön vaikuttavia muutoksia”, toteaa Aleksandre Zaitsev Helsingin kaupungin Rakennusvirastosta. Zaitsevin mukaan haasteena on jatkuvasti kasvava talotekninen ja käyttäjälaitekanta, joka kasvattaa sähköenergian kulutusta.

“Valitettavasti rakennusalan muutokset ovat hitaita”, Zaitsev jatkaa.

[“Tänä päivänä tekemämme kestävän kehityksen mukaisten toimenpiteiden vaikutus on havaittavissa vasta vuosien päästä. Tämä on rakennusalan kehityksen suurimpia haasteita.”]

 Lue koko juttu nettisivuiltamme: https://figbc.fi/wgbw/julkisen-rakentamisen-trendi-ja-haasteet/

 

[hr]Seuraavat tietoiskut ja case-esimerkit löytyvät nettisivuiltamme:

Energiatehokkaita ja terveellisiä koulurakennuksia! Pääsemme kurkistamaan lähempää yhtä Helsingin energiatehokkaaksi ja sisäilmaltaan terveelliseksi peruskorjatuista kouluista. Lue Helsingin rakennusviraston johtavan energia-asiantuntijan blogista kuinka Myllypuron ala-asteen remontti toteutettiin ja miten rehtori ja koululaiset ottivat uudistukset vastaan!
https://figbc.fi/wgbw/kaupunkilaisille-energiatehokkaita-terveellisia-ja-toimivia-tiloja/

Kestävä kouluarki! Vihreä Lippu -ohjelma katsoo kestävän kehityksen kouluja laaja-alaisesti. Keskeistä on lasten kasvattaminen vastuullisiksi aikuisiksi korostamalla kestävyyden opettamista, osallistumista ja yhteisöllisyyttä, niin arjessa kuin hauskojen tempausten kautta. Kestävällä kouluarjella saavutetaan totta kai myös välittömiä tuloksia. Esimerkiksi Helsingin Suomalaisessa Yhteiskoulussa on vähennetty koulun vedenkulutusta 10 %. Maailman pelastaminen on lasten leikkiä!
https://figbc.fi/wgbw/koulujen-ymparistoasiat-haltuun-vihrea-lippu-ohjelman-avulla/

Koulut monitoimitiloiksi! RAKLI:n ja Lahden kaupungin yhteishankkeessa on saavutettu säästöjä tilatehokkuutta parantamalla. Kouluista on tehty monitoimitiloja, jotka ovat käytössä myös kouluajan ulkopuolella. Kirjoitus on myös oiva esimerkki hankintamenettelystä, kun halutaan kiinnittää huomio energiatehokkuuteen ja eri osapuolten väliseen, toimivaan vuoropuheluun.
https://figbc.fi/wgbw/lahden-monitoimitalot-simulointiosaaminen-ei-viela-ole-arkipaivaa/

 

 

Kansainvälistä World Green Building Week -tapahtumaa vietetään tänä vuonna 16.-20. syyskuuta. Vuosittain järjestettävällä tempauksella halutaan kiinnittää huomio kestävään, tuottoisaan ja hyvinvointia tuottavaan rakennettuun ympäristöön. Suomen World Green Building Week keskittyy koteihin, kouluihin ja toimistoihin.

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook

Askeleet vähähiiliseen rakentamiseen päivitetty painos julkaistu

22.3.2023
Tämä käytännönläheinen opas auttaa alkuun, kun yrityksessänne pohditaan mihin oma tavoitetaso pitäisi asettaa, tai mitä olisi paras tehdä seuraavaksi. Askeleet vähähiiliseen rakentamiseen -opas on tarkoitettu rakennushankkeidensa ilmastovaikutusten vähentämiseen tähtääville organisaatioille

5+1 faktaa Rakennusten energiatehokkuusdirektiivistä

17.3.2023
Keskustelua Rakennusten energiatehokkuusdirektiivistä on ollut runsaasti, eikä väärinkäsityksiltäkään ole vältytty. On hyvä, että keskustelua käydään, sillä kansallisen mielipiteen luominen on ajankohtaista juuri nyt. Yhteisen mielipiteen luomiseksi olisi kuitenkin tärkeää, että

Usein kysyttyjä kysymyksiä EU-taksonomiasta 

17.3.2023
Osana Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaa EU on julkaissut kestävän rahoituksen luokittelujärjestelmän eli taksonomian. Taksonomian tarkoituksena on määritellä yhteisesti, mitkä toiminnot voidaan katsoa kestäviksi. Taksonomia muodostuu asetuksesta ja sen perusteella annetusta

Kestävät lähiöt ja lähiöiden kehittämisen tulevaisuus

14.3.2023
Keskiviikkona 1.3.2023 Turku Science Park oy:n clean kärkiala ja Green Building Council Finland järjestivät Kestävät lähiöt -webinaarin ja keskustelutilaisuuden Turun Tiedepuiston Vierailu- ja innovaatiokeskus Joessa. Tilaisuudessa Turun seudun toimijat kutsuttiin

Infra-ala ei ole jähmeä jättiläinen 

3.3.2023
Infra-ala tuottaa rakennetun ympäristön perustan, joka on väylien muodossa hyvinkin näkyvää ja toisaalta kuitenkin useimmiten maanpinnan alle sijoitettua ja siten näkymättömissä. Kaikelle infralle yhteistä on se, että hyvin toimiessaan infra

Ympäristösertifointien määrä jatkaa tasaista kasvua 

27.2.2023
Käytönaikaiset ympäristöluokitukset antavat viitekehyksen kiinteistön vastuulliseen hallintaan ja ylläpitoon. Jatkona aiemmalle ympäristöluokitusten markkinakatsaukselle järjestimme 17.2.2023 webinaarin kiinteistöjen käytönaikaisista ympäristöluokituksista.    Kaiken kaikkiaan kolmannen osapuolen myöntämät ympäristösertifioinnit rakennuksen suunnitteluun, rakentamiseen ja ylläpitoon

Tulevaisuuden kestävä infrastruktuuri 

24.2.2023
Kestävyys suuntautuu väistämättä tulevaisuuteen. Se on maailmanlaajuisesti, alueellisesti ja paikallisesti tapahtuvaa jatkuvaa ja ohjattua muutosta, jonka kautta pyritään tuottamaan hyvinvointia entistä ekologisemmin, taloudellisemmin ja sosiaalista ja kulttuurista pääomaa vaalien.   Kestävän

Rakennusmateriaalien uudelleenkäyttöön tähtäävä aloite antaa uusia taitoja pohjoismaisten ammatillisten oppilaitosten opiskelijoille 

14.2.2023
Nordic Innovationin rahoittama projekti Nordic Sustainable Construction käynnistää ohjelman, jonka tavoitteena on vahvistaa Pohjoismaiden ammatillisten oppilaitosten opiskelijoiden käytännön osaamista rakennusmateriaalien uudelleenkäytöstä. Hankkeessa kartoitetaan, kehitetään, jaetaan ja arvioidaan uusia ammatillisen opetuksen

Rakentamisen kiertotalous -tilaisuudessa kartoitettiin keinoja kiertotalouden edistämiseksi rakennushankkeissa 

9.2.2023
HIKKA-hanke ja FIGBC järjestivät 24.1. yhteisen verkostotilaisuuden Joensuun Tiedepuistossa. Tilaisuuden tavoitteena oli jakaa tietoa kiertotalouden ja vähähiilisyyden ratkaisuista kaupunkiympäristöalalla. Päivän esityksissä keskityttiin erityisesti infrarakentamiseen. Tilaisuuden lopussa keskusteltiin yhdessä siitä, mitä

Peikko, YIT ja Lukkaroinen julkaisevat tiekarttansa

8.2.2023
#BuildingLife -projektissa kokoamme kiinteistö- ja rakennusalalla toimivien organisaatioiden omia toimintaohjelmia tai tiekarttoja kannustamaan jokaista alalla toimivaa laatimaan omansa! Julkaisemme nyt Peikko Finlandin, YIT Suomen ja Lukkaroinen Arkkitehdit Oy:n suunnitelmat. YIT

Hiilineutraalin rakennetun alueen määritelmää pilotoidaan Keravalla, Mynämäellä, Vantaalla ja Espoossa 

6.2.2023
Green Building Council Finland aloittaa hiilineutraalin rakennetun alueen määritelmän pilotoinnin. Määritelmää ovat kirjoittaneet FIGBC Alueet -toimikunnan kymmenhenkisen työryhmän ohjaamana Roosa Leino, A-Insinöörit Rakennuttaminen sekä Ella Lahtinen, Green Building Council Finland.

Opi kiinteistö- ja rakennusalan kiertotalouden perusteet – maksutta! 

3.2.2023
Julkaisimme Kiinteistö- ja rakennusalan kiertotalouteen perehdyttävän verkkokurssin syyskuussa. Jatkamme nyt verkkokurssin maksuttomuutta kesäkuun loppuun saakka!   Kurssia suorittamassa on ollut nyt hieman alle 80 henkeä, keskiarvo kurssille annetuista palautteista on 8,1.