Menu
Menu

World Green Building Week: Kestävät ja hauskat koulut

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook

Suomessa oli viime vuonna 2644 peruskoulua, joissa opiskeli 520 000 oppilasta. Millaisessa ympäristössä yli puoli miljoonaa tulevaisuuden toivoa viettää suuren osan ajastaan?

Arvioiden mukaan kouluissa ja päiväkodeissa on eniten absoluuttista korjausvelkaa, kaikkiaan noin 3,7 miljardia euroa, ja 30–50 %:ssa kouluista ja päiväkodeista kärsitäänkin jonkin asteisista sisäilmaongelmista.

Mihin asioihin peruskorjauksessa tulisi kiinnittää huomiota? Kuinka saada koulutiloja sekä tehokkaammiksi että terveellisemmiksi ja säästää julkista rahaa, vieläpä oppilaiden viihtyvyyttä parantaen? Entäpä jos koulu ei olisikaan vain koulu, vaan alueen monitoimikeskus? Miten osallistaa oppilaita kestävän kouluarjen pyörittämiseen, ja viime kädessä, miten kasvattaa lapsista kestävän kehityksen alkeet hallitsevia aikuisia?

Helsingin kaupungin koulurakennuksissa on viime vuosina kiinnitetty huomiota niin lämpöolosuhteisiin, ilmanlaatuun, valaistukseen kuin uusiutuviin energialähteisiin:

“Viime vuosina rakentamisen rintamallamme on tapahtunut merkittäviä sekä energiatehokkuuteen että sisäympäristöön vaikuttavia muutoksia”, toteaa Aleksandre Zaitsev Helsingin kaupungin Rakennusvirastosta. Zaitsevin mukaan haasteena on jatkuvasti kasvava talotekninen ja käyttäjälaitekanta, joka kasvattaa sähköenergian kulutusta.

“Valitettavasti rakennusalan muutokset ovat hitaita”, Zaitsev jatkaa.

[“Tänä päivänä tekemämme kestävän kehityksen mukaisten toimenpiteiden vaikutus on havaittavissa vasta vuosien päästä. Tämä on rakennusalan kehityksen suurimpia haasteita.”]

 Lue koko juttu nettisivuiltamme: https://figbc.fi/wgbw/julkisen-rakentamisen-trendi-ja-haasteet/

 

[hr]Seuraavat tietoiskut ja case-esimerkit löytyvät nettisivuiltamme:

Energiatehokkaita ja terveellisiä koulurakennuksia! Pääsemme kurkistamaan lähempää yhtä Helsingin energiatehokkaaksi ja sisäilmaltaan terveelliseksi peruskorjatuista kouluista. Lue Helsingin rakennusviraston johtavan energia-asiantuntijan blogista kuinka Myllypuron ala-asteen remontti toteutettiin ja miten rehtori ja koululaiset ottivat uudistukset vastaan!
https://figbc.fi/wgbw/kaupunkilaisille-energiatehokkaita-terveellisia-ja-toimivia-tiloja/

Kestävä kouluarki! Vihreä Lippu -ohjelma katsoo kestävän kehityksen kouluja laaja-alaisesti. Keskeistä on lasten kasvattaminen vastuullisiksi aikuisiksi korostamalla kestävyyden opettamista, osallistumista ja yhteisöllisyyttä, niin arjessa kuin hauskojen tempausten kautta. Kestävällä kouluarjella saavutetaan totta kai myös välittömiä tuloksia. Esimerkiksi Helsingin Suomalaisessa Yhteiskoulussa on vähennetty koulun vedenkulutusta 10 %. Maailman pelastaminen on lasten leikkiä!
https://figbc.fi/wgbw/koulujen-ymparistoasiat-haltuun-vihrea-lippu-ohjelman-avulla/

Koulut monitoimitiloiksi! RAKLI:n ja Lahden kaupungin yhteishankkeessa on saavutettu säästöjä tilatehokkuutta parantamalla. Kouluista on tehty monitoimitiloja, jotka ovat käytössä myös kouluajan ulkopuolella. Kirjoitus on myös oiva esimerkki hankintamenettelystä, kun halutaan kiinnittää huomio energiatehokkuuteen ja eri osapuolten väliseen, toimivaan vuoropuheluun.
https://figbc.fi/wgbw/lahden-monitoimitalot-simulointiosaaminen-ei-viela-ole-arkipaivaa/

 

 

Kansainvälistä World Green Building Week -tapahtumaa vietetään tänä vuonna 16.-20. syyskuuta. Vuosittain järjestettävällä tempauksella halutaan kiinnittää huomio kestävään, tuottoisaan ja hyvinvointia tuottavaan rakennettuun ympäristöön. Suomen World Green Building Week keskittyy koteihin, kouluihin ja toimistoihin.

Scroll Up

Ilmoita alan tapahtuma

Bitnami