WorldGBC:n vuosikertomus julkaistu – toimet kohdennettu ilmastohätätilaan

World Green Building Council (WorldGBC) julkaisi vuodenvaihteessa vuosikertomuksensa vuosilta 2018 ja 2019. Julkaisussa esitellään sekä WorldGBC:n että maailmanlaajuisen Green Building Council -verkoston viime vuosien tärkeimpiä saavutuksia.

GBC-verkostoon kuuluu lähes 70 kansallista GBC:tä, 900 työntekijää ja 36 000 jäsentä, joiden avulla verkosto vaikuttaa keskeisiin päätöksentekijöihin ympäri maailmaa.

WorldGBC jatkoi vuosina 2018-2019 vahvaa perustoimintaansa, kohdentaen toimensa vastaamaan ilmaston hätätilan vaatimaan tilanteeseen. Viime vuosien kohokohtiin kuuluivat muun muassa

  • Uuden strategian kehittäminen vuosille 2020-2022. Strategiassa painotetaan työskentelyä kohti verkoston yhteistä tavoitetta: koko alan siirtymää kohti kestävää rakennettua ympäristöä.
  • Cities Climate Action Project -hanke Latinalaisessa Amerikassa. Hankkeeseen osallistuneet 10 maata ja 23 kaupunkia sitoutuivat kasvattamaan maanosan energiatehokkuutta ja vähähiilisyyttä GBC:iden johdolla.
  • Plant a Sensor -kampanja. Kampanjan tavoitteena on kerätä avointa dataa todellisista ilmansaastearvoista ja vaikuttaa lainsäädäntöön. GBC:t ympäri maailmaa ottavat käyttöön yli 1000 rakennetun ympäristön ilmanlaadun mittaria.
  • Build Upon2. EU-rahoitteinen hanke pyrkii kehittämään keinoja rakennusalan hiilidioksidipäästöjen alentamiseksi korjausrakentamisen konseptien avulla. WorldGBC edistää hanketta esimerkiksi kahdeksassa pilottikaupungissaan ja kansallisten hallintoelinten tasoilla.
  • Bringing Embodied Carbon Upfront -raportti. WorldGBC julkaisi uraauurtavan raportin ja vision KIRA-alan hiilineutraalisuustavoitteista: vuonna 2020 uusien rakennusten energiankäyttö on hiilineutraalia ja vuonna 2030 kaikien rakennusten energiankäyttö on hiilineutraalia, ja uudis-, korjaus-, ja infrarakentamisen ja materiaalien hiilipäästöjä on vähennetty 40 %.

Maailmanlaajuisena verkostona WorldGBC on ainutlaatuisessa asemassa: se voi saattaa kaikkien saataville tarvittavat ratkaisut rakennetun ympäristön muuttamiseksi ja paremman tulevaisuuden rakentamiseksi ympäri maailman.

WorldGBC:n toimitusjohtaja, vuonna 2019 toimessa aloittanut Cristina Gamboa kokoaa ajatuksensa ensimmäisestä vuodestaan: “Minua on inspiroinut yhteen hiileen puhaltamisen voima, jolla ratkaistaan ongelmia ja saavutetaan tuloksia. Globaalit ja alueelliset projektimme, kampanjamme ja alueelliset verkostomme ovat jatkaneet työtään tehokkaampien toimien toteuttamiseksi ja ilmastonmuutoksen vaikutusten kumoamiseksi. Rakennussektorin rooli hiilidioksidipäästöttömään tulevaisuuteen siirtymisessä on keskeinen – ja me olemme tämän liikkeen eturintamassa.”

Lataa vuosikertomus WorldGBC:n sivuilta ja lue, kuinka maailmanlaajuinen GBC-verkosto kehittää rakennusalaa kohti nollahiilistä tulevaisuutta!

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook
Scroll Up

Ilmoita alan tapahtuma

Bitnami