Green Building Council Finland

WorldGBC:n vuosikertomus julkaistu – toimet kohdennettu ilmastohätätilaan

World Green Building Council (WorldGBC) julkaisi vuodenvaihteessa vuosikertomuksensa vuosilta 2018 ja 2019. Julkaisussa esitellään sekä WorldGBC:n että maailmanlaajuisen Green Building Council -verkoston viime vuosien tärkeimpiä saavutuksia.

GBC-verkostoon kuuluu lähes 70 kansallista GBC:tä, 900 työntekijää ja 36 000 jäsentä, joiden avulla verkosto vaikuttaa keskeisiin päätöksentekijöihin ympäri maailmaa.

WorldGBC jatkoi vuosina 2018-2019 vahvaa perustoimintaansa, kohdentaen toimensa vastaamaan ilmaston hätätilan vaatimaan tilanteeseen. Viime vuosien kohokohtiin kuuluivat muun muassa

  • Uuden strategian kehittäminen vuosille 2020-2022. Strategiassa painotetaan työskentelyä kohti verkoston yhteistä tavoitetta: koko alan siirtymää kohti kestävää rakennettua ympäristöä.
  • Cities Climate Action Project -hanke Latinalaisessa Amerikassa. Hankkeeseen osallistuneet 10 maata ja 23 kaupunkia sitoutuivat kasvattamaan maanosan energiatehokkuutta ja vähähiilisyyttä GBC:iden johdolla.
  • Plant a Sensor -kampanja. Kampanjan tavoitteena on kerätä avointa dataa todellisista ilmansaastearvoista ja vaikuttaa lainsäädäntöön. GBC:t ympäri maailmaa ottavat käyttöön yli 1000 rakennetun ympäristön ilmanlaadun mittaria.
  • Build Upon2. EU-rahoitteinen hanke pyrkii kehittämään keinoja rakennusalan hiilidioksidipäästöjen alentamiseksi korjausrakentamisen konseptien avulla. WorldGBC edistää hanketta esimerkiksi kahdeksassa pilottikaupungissaan ja kansallisten hallintoelinten tasoilla.
  • Bringing Embodied Carbon Upfront -raportti. WorldGBC julkaisi uraauurtavan raportin ja vision KIRA-alan hiilineutraalisuustavoitteista: vuonna 2020 uusien rakennusten energiankäyttö on hiilineutraalia ja vuonna 2030 kaikien rakennusten energiankäyttö on hiilineutraalia, ja uudis-, korjaus-, ja infrarakentamisen ja materiaalien hiilipäästöjä on vähennetty 40 %.

Maailmanlaajuisena verkostona WorldGBC on ainutlaatuisessa asemassa: se voi saattaa kaikkien saataville tarvittavat ratkaisut rakennetun ympäristön muuttamiseksi ja paremman tulevaisuuden rakentamiseksi ympäri maailman.

WorldGBC:n toimitusjohtaja, vuonna 2019 toimessa aloittanut Cristina Gamboa kokoaa ajatuksensa ensimmäisestä vuodestaan: “Minua on inspiroinut yhteen hiileen puhaltamisen voima, jolla ratkaistaan ongelmia ja saavutetaan tuloksia. Globaalit ja alueelliset projektimme, kampanjamme ja alueelliset verkostomme ovat jatkaneet työtään tehokkaampien toimien toteuttamiseksi ja ilmastonmuutoksen vaikutusten kumoamiseksi. Rakennussektorin rooli hiilidioksidipäästöttömään tulevaisuuteen siirtymisessä on keskeinen – ja me olemme tämän liikkeen eturintamassa.”

Lataa vuosikertomus WorldGBC:n sivuilta ja lue, kuinka maailmanlaajuinen GBC-verkosto kehittää rakennusalaa kohti nollahiilistä tulevaisuutta!

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook

Tulkintoja EU-taksonomian DNSH kriteereihin

1.12.2022
Green Building Council Finlandin (FIGBC) taksonomian asiantuntijaryhmän tavoitteena on kansallisen ja EU-tason yhteistyöllä lisätä taksonomian käytettävyyttä ja vaikuttavuutta Suomessa. Yksi keskeinen keino on harmonisoida markkinakäytäntöjä taksonomian kriteerien soveltamisesta ja tuoda

Green Building Council Finlandin syyskokous 2022

29.11.2022
Green Building Council Finland (FIGBC) on syyskokouksessaan 29.11.2022 päättänyt uuden hallituksen kokoonpanosta sekä vuoden 2023 toimintasuunnitelmasta, tulo- ja menoarviosta sekä jäsenmaksujen suuruuksista. Tavoitteista tekoihin Green Building Council Finlandin työssä on

Rakentamisen kiertotalouden ajankohtaispäivät 2022

25.11.2022
Green Building Council Finlandin Elina Samila avasi vuoden 2022 Rakentamisen kiertotalouden ajankohtaispäivät 16.11.-17.11.2022. Nämä järjestyksessä viidennet ajankohtaispäivät keräsivät lähes 300 kuulijaa. Tapahtuma järjestettiin Ympäristöministeriön tuella. Lisäksi tapahtuman järjestelyissä olivat mukana

Ilmarisen Nurminen: Hiilineutraalit sijoitukset 2035 

25.11.2022
–  Ilmarinen on merkittävä kiinteistösijoittaja Suomessa ja suhtaudumme tähän rooliimme vakavasti ja vastuullisesti. Tahdomme olla kehittämässä koko alaa ja olemme siksi mukana järjestössä, jolla on kanssamme samanlainen ajatusmaailma ja tavoitteet.

Rakennushankkeiden ympäristöluokitukset kiinnostavat edelleen

14.11.2022
FIGBC Tietoiskussa 14.11.2022 rakennushankkeiden ympäristöluokituksista käytiin tiivis markkinakatsaus käytössä olevista järjestelmistä. Markkinakatsauksen jälkeen perehdyimme eri luokitusten tuoreimpiin uutisiin, joita esittelivät FIGBC-verkoston jäsenet ja yhteistyökumppanit. Myös Suomessa luokitus vaikuttaa merkittävästi kohteiden

Tavoitteista toimiin! Avara, Material Maintenance MaMa, Materiaalikabinetti #BuildingLife kannattajiksi, Orient Occident julkaisee hiilineutraaliustiekarttansa

14.11.2022
Onko teidän yrityksenne valmis laatimaan oman hiilitiekarttansa tai toimintaohjelmansa kohti hiilineutraaliutta vuoteen 2035 mennessä? Hyviä vinkkejä organisaation oman toimintaohjelman laatimiseen saat #BuildingLife Hiilineutraalin rakennetun ympäristön toimintaohjelmasta, joka on nyt myös

FIGBC lausunto rakennuksen ilmastoselvityksen ja materiaaliselosteen asetusluonnoksille

11.11.2022
Ympäristöministeriö pyysi lausuntoja rakennuksen ilmastoselvityksen ja materiaaliselosteen asetusluonnoksista 11.11.2022 mennessä. Kutsuimme FIGBC:n jäsenistön asiantuntijoita yhteiseen työpajaan 28.10.2022. Muun muassa työpajan pohjalta olemme laatineet Green Building Council Finlandin lausunnon. Asetukset annettaisiin

Pikaoppaat vähähiiliseen rakentamiseen

11.11.2022
Green Building Council Finland ja A-Insinöörit julkaisevat seitsemän pikaopasta vähähiiliseen rakentamiseen kiinteistö- ja rakennusalan eri ammattiryhmille. Oppaiden vinkit perustuvat tehtäväkohtaisiin vähähiilisyyskoulutuksiin, joita on järjestetty #BuildingLife-ohjelman puitteissa vuonna 2022. Rakennuttajan, arkkitehdin

Saint-Gobain Finlandin Kaiser: Jälkijunaa ei kannata odottaa 

4.11.2022
Kansainvälisesti ja paikallisesti toimiva rakennustuotevalmistaja Saint-Gobain-konserni toimii samoin myös Green Building Councilissa.  – Maailmassa on 70 kansallista Green Building Coucilia ja Saint-Gobain on mukana noin 40:ssä. Green Building Council on

Miten kiinteistöala voi vähentää energiankulutustaan varautuessaan tulevaan talveen

2.11.2022
FIGBC:n Kiinteistöt-toimikunta on koonnut ehdotuksia ja ideoita konkreettisiksi toimenpiteiksi ja ratkaisuiksi asuinkohteille ja toimitiloille energiankäytön vähentämiselle talvikaudella.Aihe on erityisen ajankohtainen. Sähkön hinnasta ja riittävyydestä käydään vilkasta keskustelua ja Venäjän hyökkäyssota

Tule meille vuoden 2023 kumppanijäseneksi! 

1.11.2022
Haemme vuodelle 2023 FIGBC:n kumppanijäsentä. Kumppanijäsenen kanssa vauhditetaan rakennetun ympäristön muutosta hiilineutraaliksi ja kiertotalouden mukaan toimivaksi. Kumppanijäsenyyden vuosimaksu on 7 500 euroa varsinaisen jäsenmaksun lisäksi ja hakuaika päättyy 30.11.2022.  Green

Purkupihasta FIGBC:n uusin jäsen – samalla kolmensadan jäsenen raja rikki 

27.10.2022
Green Building Council Finlandin tavoitteena on, että rakennettu ympäristö on keskeinen osa ilmastonmuutoksen ratkaisua. Järjestönä ja jäsentemme verkostona tuotamme erilaisia selvityksiä ja toimintamalleja, joiden avulla alalla toimivat voivat vauhdittaa omaa