Yhteistyöllä toimivampaan lopputulokseen ja pienempään hiilijalanjälkeen

Loikka-blogi

Lauri Savolainen

AX-Suunnittelu

Suunnitteluvaiheessa lukitaan valtaosa rakennuksen hiilijalanjäljestä. Rakentamisvaiheen hiilijalanjälki muodostuu pääosin suunnitelmissa määriteltyjen rakennustuotteiden valmistamisesta ja kuljettamisesta rakennuspaikalle. Suunnitteluvaiheessa määräytyy myös suuri osa käyttövaiheen energiankulutusmäärästä, joka osaltaan asettaa raamit käytönajan hiilijalanjäljelle.

Suunniteltu energiankulutus tietysti toteutuu vain, jos rakennus toimii ja sitä käytetään suunnitellusti. Toistaiseksi matalan hiilijalanjäljen tavoittelu vaatii selvästi ponnistelua irti tutuista tavoista. Tämä tarkoittaa sitä, että pieni rakentamisen hiilijalanjälki ja matala elinkaaren aikainen energiankulutus tulisi olla kaikkien osapuolten tavoitteena.

Tilaajan tahtotilan ja lainsäädännön tulee ohjata pieneen hiilijalanjälkeen. Suunnittelijan ratkaisuilta tulee vaatia pienipäästöisyyttä ja rakentaja tulee palkita pienemmän hiilipäästön omaavista ratkaisuista. Tavoiteltaessa pienipäästöisyyttä järjestelmät väistämättä monimutkaistuvat ja lisäksi rakentajan tulee jatkossa tuntea eri rakennustuotteiden ympäristövaikutukset. Kokonaisuuden hallitsemiseksi tarvitaan selvää ja mutkatonta keskusteluyhteyttä osapuolten kesken läpi rakennuksen elinkaaren.

Tulevaisuudessa allianssimallin ja elinkaarihankkeiden kaltaisia yhteistyöurakkamuotoja sekä pidempiaikaisia kunnossapitosopimuksia tarvitaan. Jokainen rakennus on osaltaan uniikki tuote, jonka toiminta tulee tuntea yksityiskohtaisella tasolla, jotta sen paras mahdollinen toiminta voidaan taata ja ongelmatilanteet tunnistaa. Kaiken tiedon siirtäminen rakennusvaiheen organisaatiolta käyttövaiheen organisaatiolle on haastava prosessi, jossa lähes väistämättä jotain oleellista tietoa jää siirtämättä. Ongelmatilanteiden ratkaisussa olisi hyödyllistä olla käytössä kaikki mahdollinen tieto suunnitteluvaiheesta rakentamiseen sekä käyttö- ja huoltovaiheeseen.

Hiilijalanjäljen kannalta huonoin vaihtoehto on, että rakennuksen elinkaari päättyy ennen suunniteltua loppua vain, koska se ei enää palvele käyttäjiään tai ei ole terveellinen käyttää.

Insinööritoimisto AX-LVI Oy | PL 428, 33101 Tampere | www.ax.fi

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook
Scroll Up

Ilmoita alan tapahtuma

Bitnami