Menu
Menu

Ympäristöjohtamisen strategiatyöpaja

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook

Ensimmäinen Green Building Council Finlandin järjestämä ympäristöjohtamisen strategiatyöpaja 16.11. Helsingissä kokosi huippuasiantuntijat samaan saliin.

Green Building Council Finland (FIGBC) järjesti rakennustietosalissa ympäristöjohtamisen työpajan, jossa otettiin ensimmäiset askeleet kohti vihreämpää rakennettua ympäristöä. Tavoitteena kokonaisvaltaisen ympäristönäkökulmat huomioonottavan, poikkitieteellisen suunnittelun ja toteutuksen tuloksena syntyvä kestävä rakentaminen.

Pidettyyn strategiatyöpajaan osallistui noin 30 asiantuntijaa, joten eri ajatuksia ja tuloksia oli varmasti luvassa. Työpajan avauksessa Petri Jaarto, Jäävuorenhuippu Oy, kertoi työpajan tavoitteista ja FIGBC:n toimitusjohtaja Maija Virta yhdistyksen tavoitteista ja sen roolista. Tämän jälkeen Erkki Aalto, RAKLI, otti työpajatyöskentelyn prosessin haltuunsa ja kertoi työmenettelystä, kolmesta Round Tablesta, joita ennen kuultiin aiheeseen liittyvät lyhyet ajatuksia herättävät alustukset.

Alustukset aloitti Daniela Grotenfelt Pöyryltä, joka kertoi ympäristönäkökulmasta kiinteistö- ja rakennusalan markkinoista ja toiminnasta. Ensimmäinen Round Table tehtävä olikin työryhmissä miettiä mitkä muutokset markkinoilla halutaan saada aikaan ja miten kiinteistö- ja rakennusalan toiminnan halutaan muuttuvan. Yleisesti peräänkuulutettiin niin keppiä kuin porkkanaakin. Keppinä voisi toimia lainsäädäntö ja porkkanana mm. erilaiset tuet. Koko ketjun osaamista on parannettava käyttäjästä omistajaan ja suunnittelijasta rakentajaan. Kuluttajien kysyntää tulee saada ohjattua vihreään suuntaan ja samoin heidän kulutustapojaan. Työpajassa kysyttiin myös lisääkö vihreys rakentamisen laatuongelmia vai onko vihreys mahdollisuus tehdä hyvää laatua?

Seuraavan alustuksen piti KTI Kiinteistötiedon toimitusjohtaja Hanna Kaleva. Hän kertoi kiinteistö- ja rakennusalan toimijoista ja sidosryhmistä, sillä seuraava työryhmien Round Table käsitteli johdonmukaisesti tärkeimpiä kiinteistö- ja rakennusalan segmenttejä ja kenen toimintaan ja päätöksiin halutaan vaikuttaa. Yhteenvedossa peräänkuulutettiin mm. yleistä asennemuutosta – miten saada loppu ylettömälle kuluttamiselle, muuttaa arvot kestäviksi ja sitä kautta muuttaa kuluttajien toimintaa. Tärkeänä nähtiin myös koko rakennuksen elinkaaren aikana eri toimijoiden saumaton yhteistyö ja ympäristöasioiden saaminen mukaan vuokra- ja ylläpitosopimuksiin.

Kolmannessa alustuksessa Maija Virta esitteli mikä on nykytilanne ja näkymät kiinteistö- ja rakennusalan ympäristöjohtamismenettelyn osalta. Suomeen kun ei olla valitsemassa mitään yhtä rakennusten ympäristöluokitustyökalua, kuten LEED, BREEAM tai Promice, vaan rakentamassa mallia ympäristöjohtamiseen, missä voidaan käyttää joko yhtä tai useita kotimaisia tai kansainvälisiä työkaluja. Asiakkaan tarpeen mukaan valitaan sopivat työkalut. FIGBC pyrkii löytämään sopivia mittareita ympäristötehokkuuden mittaamiseen ja tuomaan tietoa eri työkalujen eduista ja käytöstä.
Viimeinen Round Table otti kantaa siihen, mitkä ovat eri kohderyhmien odotukset ja vaatimukset ympäristöjohtamismenettelylle. Tähän osioon otti muun muassa kantaa positiivisesti ja yhteistyöhalukkuuttaan osoittaen Ympäristöministeriön yliarkkitehti Harri Hakaste. Ympäristöjohtamisen tavoitteena tulee olla koko rakennuskanta ja siksi tulee miettiä keinoja miten siitä saadaan valtavirtaa ja miten eri segmentit hoidetaan. Meidän tulee yhdistää erilaisten toimijoiden tarpeet. Julkisen vallan tulee vastata paikallisiin ympäristöongelmiin. Alan toimijat tarvitsevat riittävän käyttäjäystävällisiä ja selkeitä toimintatapoja ja työkaluja, joissa kehitys heijastuu muuhunkin kuin ympäristöasioihin. Omistajaa kiinnostavat elinkaaren aikainen kustannustehokkuus ja tilojen käyttäjää järjestelmän informatiivisuus ja läpinäkyvyys.

Kaiken kaikkiaan tilaisuuden anti oli monipuolinen ja antoisa, josta saamme piakkoin myös kokonaisvaltaisen yhteenvedon. Kiitokset kaikille osallistujille, asiantuntijoille ja järjestäjille!

Ohessa tilaisuuden esitykset ja tilaisuudessa jaettu “Vihreiden toimitilojen kysyntä” raportti.

 

Scroll Up

Ilmoita alan tapahtuma

Bitnami