Green Building Council Finland

Ympäristöjohtamisen strategiatyöpaja

Ensimmäinen Green Building Council Finlandin järjestämä ympäristöjohtamisen strategiatyöpaja 16.11. Helsingissä kokosi huippuasiantuntijat samaan saliin.

Green Building Council Finland (FIGBC) järjesti rakennustietosalissa ympäristöjohtamisen työpajan, jossa otettiin ensimmäiset askeleet kohti vihreämpää rakennettua ympäristöä. Tavoitteena kokonaisvaltaisen ympäristönäkökulmat huomioonottavan, poikkitieteellisen suunnittelun ja toteutuksen tuloksena syntyvä kestävä rakentaminen.

Pidettyyn strategiatyöpajaan osallistui noin 30 asiantuntijaa, joten eri ajatuksia ja tuloksia oli varmasti luvassa. Työpajan avauksessa Petri Jaarto, Jäävuorenhuippu Oy, kertoi työpajan tavoitteista ja FIGBC:n toimitusjohtaja Maija Virta yhdistyksen tavoitteista ja sen roolista. Tämän jälkeen Erkki Aalto, RAKLI, otti työpajatyöskentelyn prosessin haltuunsa ja kertoi työmenettelystä, kolmesta Round Tablesta, joita ennen kuultiin aiheeseen liittyvät lyhyet ajatuksia herättävät alustukset.

Alustukset aloitti Daniela Grotenfelt Pöyryltä, joka kertoi ympäristönäkökulmasta kiinteistö- ja rakennusalan markkinoista ja toiminnasta. Ensimmäinen Round Table tehtävä olikin työryhmissä miettiä mitkä muutokset markkinoilla halutaan saada aikaan ja miten kiinteistö- ja rakennusalan toiminnan halutaan muuttuvan. Yleisesti peräänkuulutettiin niin keppiä kuin porkkanaakin. Keppinä voisi toimia lainsäädäntö ja porkkanana mm. erilaiset tuet. Koko ketjun osaamista on parannettava käyttäjästä omistajaan ja suunnittelijasta rakentajaan. Kuluttajien kysyntää tulee saada ohjattua vihreään suuntaan ja samoin heidän kulutustapojaan. Työpajassa kysyttiin myös lisääkö vihreys rakentamisen laatuongelmia vai onko vihreys mahdollisuus tehdä hyvää laatua?

Seuraavan alustuksen piti KTI Kiinteistötiedon toimitusjohtaja Hanna Kaleva. Hän kertoi kiinteistö- ja rakennusalan toimijoista ja sidosryhmistä, sillä seuraava työryhmien Round Table käsitteli johdonmukaisesti tärkeimpiä kiinteistö- ja rakennusalan segmenttejä ja kenen toimintaan ja päätöksiin halutaan vaikuttaa. Yhteenvedossa peräänkuulutettiin mm. yleistä asennemuutosta – miten saada loppu ylettömälle kuluttamiselle, muuttaa arvot kestäviksi ja sitä kautta muuttaa kuluttajien toimintaa. Tärkeänä nähtiin myös koko rakennuksen elinkaaren aikana eri toimijoiden saumaton yhteistyö ja ympäristöasioiden saaminen mukaan vuokra- ja ylläpitosopimuksiin.

Kolmannessa alustuksessa Maija Virta esitteli mikä on nykytilanne ja näkymät kiinteistö- ja rakennusalan ympäristöjohtamismenettelyn osalta. Suomeen kun ei olla valitsemassa mitään yhtä rakennusten ympäristöluokitustyökalua, kuten LEED, BREEAM tai Promice, vaan rakentamassa mallia ympäristöjohtamiseen, missä voidaan käyttää joko yhtä tai useita kotimaisia tai kansainvälisiä työkaluja. Asiakkaan tarpeen mukaan valitaan sopivat työkalut. FIGBC pyrkii löytämään sopivia mittareita ympäristötehokkuuden mittaamiseen ja tuomaan tietoa eri työkalujen eduista ja käytöstä.
Viimeinen Round Table otti kantaa siihen, mitkä ovat eri kohderyhmien odotukset ja vaatimukset ympäristöjohtamismenettelylle. Tähän osioon otti muun muassa kantaa positiivisesti ja yhteistyöhalukkuuttaan osoittaen Ympäristöministeriön yliarkkitehti Harri Hakaste. Ympäristöjohtamisen tavoitteena tulee olla koko rakennuskanta ja siksi tulee miettiä keinoja miten siitä saadaan valtavirtaa ja miten eri segmentit hoidetaan. Meidän tulee yhdistää erilaisten toimijoiden tarpeet. Julkisen vallan tulee vastata paikallisiin ympäristöongelmiin. Alan toimijat tarvitsevat riittävän käyttäjäystävällisiä ja selkeitä toimintatapoja ja työkaluja, joissa kehitys heijastuu muuhunkin kuin ympäristöasioihin. Omistajaa kiinnostavat elinkaaren aikainen kustannustehokkuus ja tilojen käyttäjää järjestelmän informatiivisuus ja läpinäkyvyys.

Kaiken kaikkiaan tilaisuuden anti oli monipuolinen ja antoisa, josta saamme piakkoin myös kokonaisvaltaisen yhteenvedon. Kiitokset kaikille osallistujille, asiantuntijoille ja järjestäjille!

Ohessa tilaisuuden esitykset ja tilaisuudessa jaettu “Vihreiden toimitilojen kysyntä” raportti.

 

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook

FIGBC:n vastuullinen sijoitustoiminta

24.3.2023
Aidosti vastuullisesti voi sijoittaa pienikin organisaatio. Green Building Council Finlandin hallituksen hyväksymän varainhallinta- ja sijoituspolitiikan mukaisesti sijoitamme aiempina vuosina kertyneen ylijäämän kohteisiin, joiden ympäristövaikutukset ovat positiivisia. Joskus voi kasvavissa organisaatioissa

Luotettavia vastuullisuuslupauksia vai puolihuolimatonta viherpesua?

23.3.2023
Vastuullisuus on kuuma puheenaihe, eikä kiinteistö- ja rakennusala ole poikkeus. Toimialan ympäristövaikutukset ovat valtavat ja yritykset viestivät mielellään vastuullisuudestaan. Mikä on hiilineutraaliuden tavoittelun merkitys kiinteistö- ja rakennusalalla ja miten vältetään

Askeleet vähähiiliseen rakentamiseen päivitetty painos julkaistu

22.3.2023
Tämä käytännönläheinen opas auttaa alkuun, kun yrityksessänne pohditaan mihin oma tavoitetaso pitäisi asettaa, tai mitä olisi paras tehdä seuraavaksi. Askeleet vähähiiliseen rakentamiseen -opas on tarkoitettu rakennushankkeidensa ilmastovaikutusten vähentämiseen tähtääville organisaatioille

5+1 faktaa Rakennusten energiatehokkuusdirektiivistä

17.3.2023
Keskustelua Rakennusten energiatehokkuusdirektiivistä on ollut runsaasti, eikä väärinkäsityksiltäkään ole vältytty. On hyvä, että keskustelua käydään, sillä kansallisen mielipiteen luominen on ajankohtaista juuri nyt. Yhteisen mielipiteen luomiseksi olisi kuitenkin tärkeää, että

Usein kysyttyjä kysymyksiä EU-taksonomiasta 

17.3.2023
Osana Euroopan vihreän kehityksen ohjelmaa EU on julkaissut kestävän rahoituksen luokittelujärjestelmän eli taksonomian. Taksonomian tarkoituksena on määritellä yhteisesti, mitkä toiminnot voidaan katsoa kestäviksi. Taksonomia muodostuu asetuksesta ja sen perusteella annetusta

Kestävät lähiöt ja lähiöiden kehittämisen tulevaisuus

14.3.2023
Keskiviikkona 1.3.2023 Turku Science Park oy:n clean kärkiala ja Green Building Council Finland järjestivät Kestävät lähiöt -webinaarin ja keskustelutilaisuuden Turun Tiedepuiston Vierailu- ja innovaatiokeskus Joessa. Tilaisuudessa Turun seudun toimijat kutsuttiin

Infra-ala ei ole jähmeä jättiläinen 

3.3.2023
Infra-ala tuottaa rakennetun ympäristön perustan, joka on väylien muodossa hyvinkin näkyvää ja toisaalta kuitenkin useimmiten maanpinnan alle sijoitettua ja siten näkymättömissä. Kaikelle infralle yhteistä on se, että hyvin toimiessaan infra

Ympäristösertifointien määrä jatkaa tasaista kasvua 

27.2.2023
Käytönaikaiset ympäristöluokitukset antavat viitekehyksen kiinteistön vastuulliseen hallintaan ja ylläpitoon. Jatkona aiemmalle ympäristöluokitusten markkinakatsaukselle järjestimme 17.2.2023 webinaarin kiinteistöjen käytönaikaisista ympäristöluokituksista.    Kaiken kaikkiaan kolmannen osapuolen myöntämät ympäristösertifioinnit rakennuksen suunnitteluun, rakentamiseen ja ylläpitoon

Tulevaisuuden kestävä infrastruktuuri 

24.2.2023
Kestävyys suuntautuu väistämättä tulevaisuuteen. Se on maailmanlaajuisesti, alueellisesti ja paikallisesti tapahtuvaa jatkuvaa ja ohjattua muutosta, jonka kautta pyritään tuottamaan hyvinvointia entistä ekologisemmin, taloudellisemmin ja sosiaalista ja kulttuurista pääomaa vaalien.   Kestävän

Rakennusmateriaalien uudelleenkäyttöön tähtäävä aloite antaa uusia taitoja pohjoismaisten ammatillisten oppilaitosten opiskelijoille 

14.2.2023
Nordic Innovationin rahoittama projekti Nordic Sustainable Construction käynnistää ohjelman, jonka tavoitteena on vahvistaa Pohjoismaiden ammatillisten oppilaitosten opiskelijoiden käytännön osaamista rakennusmateriaalien uudelleenkäytöstä. Hankkeessa kartoitetaan, kehitetään, jaetaan ja arvioidaan uusia ammatillisen opetuksen

Rakentamisen kiertotalous -tilaisuudessa kartoitettiin keinoja kiertotalouden edistämiseksi rakennushankkeissa 

9.2.2023
HIKKA-hanke ja FIGBC järjestivät 24.1. yhteisen verkostotilaisuuden Joensuun Tiedepuistossa. Tilaisuuden tavoitteena oli jakaa tietoa kiertotalouden ja vähähiilisyyden ratkaisuista kaupunkiympäristöalalla. Päivän esityksissä keskityttiin erityisesti infrarakentamiseen. Tilaisuuden lopussa keskusteltiin yhdessä siitä, mitä

Peikko, YIT ja Lukkaroinen julkaisevat tiekarttansa

8.2.2023
#BuildingLife -projektissa kokoamme kiinteistö- ja rakennusalalla toimivien organisaatioiden omia toimintaohjelmia tai tiekarttoja kannustamaan jokaista alalla toimivaa laatimaan omansa! Julkaisemme nyt Peikko Finlandin, YIT Suomen ja Lukkaroinen Arkkitehdit Oy:n suunnitelmat. YIT