Green Building Council Finland

Ympäristöjohtamisen strategiatyöpaja

Ensimmäinen Green Building Council Finlandin järjestämä ympäristöjohtamisen strategiatyöpaja 16.11. Helsingissä kokosi huippuasiantuntijat samaan saliin.

Green Building Council Finland (FIGBC) järjesti rakennustietosalissa ympäristöjohtamisen työpajan, jossa otettiin ensimmäiset askeleet kohti vihreämpää rakennettua ympäristöä. Tavoitteena kokonaisvaltaisen ympäristönäkökulmat huomioonottavan, poikkitieteellisen suunnittelun ja toteutuksen tuloksena syntyvä kestävä rakentaminen.

Pidettyyn strategiatyöpajaan osallistui noin 30 asiantuntijaa, joten eri ajatuksia ja tuloksia oli varmasti luvassa. Työpajan avauksessa Petri Jaarto, Jäävuorenhuippu Oy, kertoi työpajan tavoitteista ja FIGBC:n toimitusjohtaja Maija Virta yhdistyksen tavoitteista ja sen roolista. Tämän jälkeen Erkki Aalto, RAKLI, otti työpajatyöskentelyn prosessin haltuunsa ja kertoi työmenettelystä, kolmesta Round Tablesta, joita ennen kuultiin aiheeseen liittyvät lyhyet ajatuksia herättävät alustukset.

Alustukset aloitti Daniela Grotenfelt Pöyryltä, joka kertoi ympäristönäkökulmasta kiinteistö- ja rakennusalan markkinoista ja toiminnasta. Ensimmäinen Round Table tehtävä olikin työryhmissä miettiä mitkä muutokset markkinoilla halutaan saada aikaan ja miten kiinteistö- ja rakennusalan toiminnan halutaan muuttuvan. Yleisesti peräänkuulutettiin niin keppiä kuin porkkanaakin. Keppinä voisi toimia lainsäädäntö ja porkkanana mm. erilaiset tuet. Koko ketjun osaamista on parannettava käyttäjästä omistajaan ja suunnittelijasta rakentajaan. Kuluttajien kysyntää tulee saada ohjattua vihreään suuntaan ja samoin heidän kulutustapojaan. Työpajassa kysyttiin myös lisääkö vihreys rakentamisen laatuongelmia vai onko vihreys mahdollisuus tehdä hyvää laatua?

Seuraavan alustuksen piti KTI Kiinteistötiedon toimitusjohtaja Hanna Kaleva. Hän kertoi kiinteistö- ja rakennusalan toimijoista ja sidosryhmistä, sillä seuraava työryhmien Round Table käsitteli johdonmukaisesti tärkeimpiä kiinteistö- ja rakennusalan segmenttejä ja kenen toimintaan ja päätöksiin halutaan vaikuttaa. Yhteenvedossa peräänkuulutettiin mm. yleistä asennemuutosta – miten saada loppu ylettömälle kuluttamiselle, muuttaa arvot kestäviksi ja sitä kautta muuttaa kuluttajien toimintaa. Tärkeänä nähtiin myös koko rakennuksen elinkaaren aikana eri toimijoiden saumaton yhteistyö ja ympäristöasioiden saaminen mukaan vuokra- ja ylläpitosopimuksiin.

Kolmannessa alustuksessa Maija Virta esitteli mikä on nykytilanne ja näkymät kiinteistö- ja rakennusalan ympäristöjohtamismenettelyn osalta. Suomeen kun ei olla valitsemassa mitään yhtä rakennusten ympäristöluokitustyökalua, kuten LEED, BREEAM tai Promice, vaan rakentamassa mallia ympäristöjohtamiseen, missä voidaan käyttää joko yhtä tai useita kotimaisia tai kansainvälisiä työkaluja. Asiakkaan tarpeen mukaan valitaan sopivat työkalut. FIGBC pyrkii löytämään sopivia mittareita ympäristötehokkuuden mittaamiseen ja tuomaan tietoa eri työkalujen eduista ja käytöstä.
Viimeinen Round Table otti kantaa siihen, mitkä ovat eri kohderyhmien odotukset ja vaatimukset ympäristöjohtamismenettelylle. Tähän osioon otti muun muassa kantaa positiivisesti ja yhteistyöhalukkuuttaan osoittaen Ympäristöministeriön yliarkkitehti Harri Hakaste. Ympäristöjohtamisen tavoitteena tulee olla koko rakennuskanta ja siksi tulee miettiä keinoja miten siitä saadaan valtavirtaa ja miten eri segmentit hoidetaan. Meidän tulee yhdistää erilaisten toimijoiden tarpeet. Julkisen vallan tulee vastata paikallisiin ympäristöongelmiin. Alan toimijat tarvitsevat riittävän käyttäjäystävällisiä ja selkeitä toimintatapoja ja työkaluja, joissa kehitys heijastuu muuhunkin kuin ympäristöasioihin. Omistajaa kiinnostavat elinkaaren aikainen kustannustehokkuus ja tilojen käyttäjää järjestelmän informatiivisuus ja läpinäkyvyys.

Kaiken kaikkiaan tilaisuuden anti oli monipuolinen ja antoisa, josta saamme piakkoin myös kokonaisvaltaisen yhteenvedon. Kiitokset kaikille osallistujille, asiantuntijoille ja järjestäjille!

Ohessa tilaisuuden esitykset ja tilaisuudessa jaettu “Vihreiden toimitilojen kysyntä” raportti.

 

Share on linkedin
Share on twitter
Share on facebook

Vähähiilisen rakentamisen näkymät Euroopassa

2.12.2022
Ilari Aho, Uponor Oyj:n kestävän kehityksen johtaja ja World Green Building Councilin hallituksen puheenjohtaja piti Green Building Council Finland ry:n syyskokouksessa 29.11.2022 Keynote-puheenvuoronsa vähähiilisen rakentamisen näkymistä Euroopassa. ”Sharm el-Sheikhin ilmastokokouksen,

Tulkintoja EU-taksonomian DNSH kriteereihin

1.12.2022
Green Building Council Finlandin (FIGBC) taksonomian asiantuntijaryhmän tavoitteena on kansallisen ja EU-tason yhteistyöllä lisätä taksonomian käytettävyyttä ja vaikuttavuutta Suomessa. Yksi keskeinen keino on harmonisoida markkinakäytäntöjä taksonomian kriteerien soveltamisesta ja tuoda

Green Building Council Finlandin syyskokous 2022

29.11.2022
Green Building Council Finland (FIGBC) on syyskokouksessaan 29.11.2022 päättänyt uuden hallituksen kokoonpanosta sekä vuoden 2023 toimintasuunnitelmasta, tulo- ja menoarviosta sekä jäsenmaksujen suuruuksista. Tavoitteista tekoihin Green Building Council Finlandin työssä on

Rakentamisen kiertotalouden ajankohtaispäivät 2022

25.11.2022
Green Building Council Finlandin Elina Samila avasi vuoden 2022 Rakentamisen kiertotalouden ajankohtaispäivät 16.11.-17.11.2022. Nämä järjestyksessä viidennet ajankohtaispäivät keräsivät lähes 300 kuulijaa. Tapahtuma järjestettiin Ympäristöministeriön tuella. Lisäksi tapahtuman järjestelyissä olivat mukana

Ilmarisen Nurminen: Hiilineutraalit sijoitukset 2035 

25.11.2022
–  Ilmarinen on merkittävä kiinteistösijoittaja Suomessa ja suhtaudumme tähän rooliimme vakavasti ja vastuullisesti. Tahdomme olla kehittämässä koko alaa ja olemme siksi mukana järjestössä, jolla on kanssamme samanlainen ajatusmaailma ja tavoitteet.

Rakennushankkeiden ympäristöluokitukset kiinnostavat edelleen

14.11.2022
FIGBC Tietoiskussa 14.11.2022 rakennushankkeiden ympäristöluokituksista käytiin tiivis markkinakatsaus käytössä olevista järjestelmistä. Markkinakatsauksen jälkeen perehdyimme eri luokitusten tuoreimpiin uutisiin, joita esittelivät FIGBC-verkoston jäsenet ja yhteistyökumppanit. Myös Suomessa luokitus vaikuttaa merkittävästi kohteiden

Tavoitteista toimiin! Avara, Material Maintenance MaMa, Materiaalikabinetti #BuildingLife kannattajiksi, Orient Occident julkaisee hiilineutraaliustiekarttansa

14.11.2022
Onko teidän yrityksenne valmis laatimaan oman hiilitiekarttansa tai toimintaohjelmansa kohti hiilineutraaliutta vuoteen 2035 mennessä? Hyviä vinkkejä organisaation oman toimintaohjelman laatimiseen saat #BuildingLife Hiilineutraalin rakennetun ympäristön toimintaohjelmasta, joka on nyt myös

FIGBC lausunto rakennuksen ilmastoselvityksen ja materiaaliselosteen asetusluonnoksille

11.11.2022
Ympäristöministeriö pyysi lausuntoja rakennuksen ilmastoselvityksen ja materiaaliselosteen asetusluonnoksista 11.11.2022 mennessä. Kutsuimme FIGBC:n jäsenistön asiantuntijoita yhteiseen työpajaan 28.10.2022. Muun muassa työpajan pohjalta olemme laatineet Green Building Council Finlandin lausunnon. Asetukset annettaisiin

Pikaoppaat vähähiiliseen rakentamiseen

11.11.2022
Green Building Council Finland ja A-Insinöörit julkaisevat seitsemän pikaopasta vähähiiliseen rakentamiseen kiinteistö- ja rakennusalan eri ammattiryhmille. Oppaiden vinkit perustuvat tehtäväkohtaisiin vähähiilisyyskoulutuksiin, joita on järjestetty #BuildingLife-ohjelman puitteissa vuonna 2022. Rakennuttajan, arkkitehdin

Saint-Gobain Finlandin Kaiser: Jälkijunaa ei kannata odottaa 

4.11.2022
Kansainvälisesti ja paikallisesti toimiva rakennustuotevalmistaja Saint-Gobain-konserni toimii samoin myös Green Building Councilissa.  – Maailmassa on 70 kansallista Green Building Coucilia ja Saint-Gobain on mukana noin 40:ssä. Green Building Council on

Miten kiinteistöala voi vähentää energiankulutustaan varautuessaan tulevaan talveen

2.11.2022
FIGBC:n Kiinteistöt-toimikunta on koonnut ehdotuksia ja ideoita konkreettisiksi toimenpiteiksi ja ratkaisuiksi asuinkohteille ja toimitiloille energiankäytön vähentämiselle talvikaudella.Aihe on erityisen ajankohtainen. Sähkön hinnasta ja riittävyydestä käydään vilkasta keskustelua ja Venäjän hyökkäyssota

Tule meille vuoden 2023 kumppanijäseneksi! 

1.11.2022
Haemme vuodelle 2023 FIGBC:n kumppanijäsentä. Kumppanijäsenen kanssa vauhditetaan rakennetun ympäristön muutosta hiilineutraaliksi ja kiertotalouden mukaan toimivaksi. Kumppanijäsenyyden vuosimaksu on 7 500 euroa varsinaisen jäsenmaksun lisäksi ja hakuaika päättyy 30.11.2022.  Green