11.9.2023

Hämmentääkö uudistava suunnittelu? Ota avuksi neljän kohdan muistilista

Koko alan ajattelutavan on muututtava radikaalisti, jotta onnistumme rakentamaan uudistavasti eli regeneratiivisesti. Neljän kohdan listamme auttaa alkuun.

Me ihmiset olemme kuluttaneet luonnon meille tarjoamia resursseja loppuun ja saattaneet ekosysteemejä epätasapainoon. Ihmisten terveys ja hyvinvointi ovat vahvasti yhteydessä ympäristömme laatuun ja ekosysteemien hyvinvointiin: puhtaaseen veteen ja ilmaan, monimuotoiseen luontoon ja terveeseen maaperään. Jos mielimme tarjota myös jälkipolvillemme mahdollisuuden elää hyvää elämää, on loppuun käytetyt reservit tuotettava uudelleen ja pilatut ekosysteemit palautettava ennalleen.

Ihmisen toiminnasta aiheutuvien kielteisten vaikutusten vähentäminen ei enää riitä, vaan myös rakentamisella tulee luoda enemmän hyvää kuin haittoja. Edelläkävijät etsivät ratkaisuja uudistavan eli regeneratiivisen suunnittelun periaatteista.

Systeemistä ajattelua seitsemän sukupolven päähän

Uudistavassa suunnittelussa on keskeistä luoda kestävyyttä monesta eri näkökulmasta. Prosessi on suunniteltava tavalla, joka huomioi koko systeemin yhtä aikaa: luonnon ja ihmisen järjestelmät eivät ole irrallisia, vaan toisiinsa monin tavoin kytkeytyneet. Prosessi on myös luonteeltaan hyvin kauaskatseinen – usein sanotaan, että uudistavassa suunnittelussa pitäisi ajatella seitsemän sukupolvea eteenpäin eli yli 200 vuoden päähän. Tehtävä on kaikkea muuta kuin yksinkertainen.

Ymmärrys siitä, mitä uudistava suunnittelu on käytännössä, on vielä hyvin ohutta. Siksi on hankalaa määritellä edes uudistavuuteen pyrkivien hankkeiden tavoitteita. Valmiita malliratkaisuja ei ole. Kuten luonnossakin jokainen ekosysteemi on erilainen, eri hankkeissa hyvät ratkaisut voivat olla hyvin erilaisia.

Muutoksen suurimpia esteitä ovat vanhoilliset tavoitteet ja prosessi – ja puuttuva osaaminen. Toimintaa ohjaa tehokkuus eikä vaikuttavuus. Alan projekteissa töitä tehdään kuten niitä on totuttu tekemään. Mikä avuksi?

Siilot nurin ja monialaisempaa osaamista suunnitteluun

Koko alan ajattelutavan on muututtava radikaalisti. Keskeistä on monialainen yhteistyö. Eri alojen asiantuntijoita on otettava mukaan rakennetun ympäristön hankkeisiin mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, kun tehdään isoja päätöksiä sijainneista, suunnista ja suuruuksista. Myös hankkeiden johtotehtäviin tarvitaan monialaisuutta.

Ajattelun monipuolistaminen vaatii uskallusta ja asioiden uudelleen priorisointia, mutta ei välttämättä tavanomaista suurempia taloudellisia investointeja. Luontoalueiden säästäminen ja luonnon tuominen osaksi tiiviisti rakennettua ympäristöä hyödyttää yhteiskuntaa ja tuottaa arvoa ihmisille. Esimerkiksi luonnontilainen metsä, järvi tai merenranta on monille mieluisinta lähiympäristöä. Lähiluonto ei vain virkistä vaan myös edistää terveyttä lisäämällä vastustuskykyä ja alentamalla verenpainetta. Nämä hyödyt täytyy osata tuoda osaksi rakennettua ympäristöä koskevaa päätöksentekoa.

Jokaista rakennetun ympäristön elementtiä tulee tarkastella avoimin mielin, jotta ymmärrettäisiin, millaisia uusia ja erilaisia hyötyjä se voisi tuottaa koko systeemille. Voisiko vaikkapa sillan rakenne sisältää akun tai voisiko sen yhteyteen luoda uusia elinympäristöjä ja uusia ekologisia yhteyksiä? Voisiko hiiltä sitoutua rakenteisiin enemmän kuin sitä vapautuu ilmakehään?

Uudenlainen ajattelu on mahdollista viedä käytäntöön, jos tahtoa riittää. Monissa allianssimallin mukaisissa toteutuksissa kuten Raide-Jokeri- ja Kruunusillat-hankkeissa on jo nähty tavoitteita ja toimintamalleja, joissa innovatiivinen ajattelu on vienyt suunnittelun ja toteutuksen uudelle tasolle ja joissa on mukana uudistavan suunnittelun elementtejä. Projektin johtamismalli varmistaa, että uudistavuuden tavoitteista ei lipsuta.

Uudistavan suunnittelun muistilista

  1. Kutsu eri alojen asiantuntijoita mukaan suunnitteluun. Rakentamisen, tekniikan ja talouden osaajien lisäksi tarvitset ainakin ekologian ja terveyden ammattilaisia.
  2. Tunnista hankkeesi vaikutukset niin laajasti kuin suinkin mahdollista jo varhaisessa vaiheessa. Älä keskity vain haittojen vähentämiseen. Pohdi avoimin mielin, miten hanke voi tuottaa hyötyjä mahdollisimman monipuolisesti.
  3. Kehitä hanketta yhteistyössä paikallisten toimijoiden ja asukkaiden kanssa. Vaali paikan arvoja ja hyödynnä paikallista osaamista ja muita resursseja.
  4. Pidä tavoitteet mukana hankkeen alusta loppuun ja johda niitä järjestelmällisesti. Palkitse onnistumisista: ratkaisuista, joilla on parannettu ympäristön ja yhteiskunnan tilaa.

Miten täydentäisit tai tarkentaisit listaa? Ota yhteyttä niin jutellaan!

Kirjoittajat

Riina Känkänen on Ramboll Finlandin Head of Sustainability ja Infra-toimikunnan puheenjohtaja Green Building Council Finlandissa. Känkäsellä on mittava kokemus kestävyyden johtamisesta.

Katri Einola on uudistavan suunnittelun ja kestävän kaupunkikehityksen asiantuntija. Einola on taustaltaan muotoilija ja kestävän kehityksen monialainen osaaja, joka on perehtynyt systeemiseen ajatteluun. Hän johtaa Ramboll Finlandin elinvoimaisuus ja sopeutuminen -kestävyyskärkeä.

Lisätietoja

Muita julkaisuja ja oppaita

Hiilineutraalin rakennetun alueen määritelmä

Hiilineutraalin alueen määritelmän tarkoituksena on yhdenmukaistaa aluerakentamisen hiilijalanjäljen ja ilmastohyötyjen arviointia, sekä asettaa kehykset hiilineutraaliusväitteen tekemiselle.

Ideakortti: Näin järjestät purkumateriaalien kierrätyksen pop-up -tapahtuman

Näin järjestät purkumateriaalien kierrätyksen pop-up -tapahtuman!

Hiilineutraalin rakennetun ympäristön toimintaohjelma

#BuildingLife Hiilineutraalin rakennetun ympäristön toimintaohjelma sisältää konkreettiset välitavoitteet ja askelmerkit kaikille alan toimijoille oman toimintansa kehittämiseksi.

Vapaaehtoiset kompensaatiot kiinteistö- ja rakennusalalla

Opas tarjoaa konkreettisia työkaluja ja vinkkejä laadukkaiden ja vastuullisesti tuotettujen vapaaehtoisten päästökompensaatioiden hankintaan.

Kiertotalouden edistäminen kuntien hankinnoissa

Rakennetun ympäristön toimialan kiertotalouden markkinakatsaus sisältää myös alueittaisia suosituksia pääkaupunkiseudulle, Tampereen, Turun ja Oulun seuduille, siitä kuinka kuntien hankinnoissa voi edistää kiertotaloutta.

Kestävä infra -määritelmä

Määritelmä tarjoaa tukea infra-alan kestävyyden johtamiseen. Se toimii työkaluna kestävän kehityksen huomioimiseen infran kaikissa elinkaaren vaiheissa parhaalla mahdollisella tavalla. Määritelmä on tarkoitettu kaikille infra-alalla työskenteleville helpottamaan kestävän kehityksen näkökulmien tunnistamista.

Kiinteistön Hiilineutraali energiankäyttö

Julkaisu antaa hiilineutraalia energiankäyttöä tavoittelevalle ohjeita siitä, mitä näkökulmia tulee huomioida ja miten hiilineutraaliudesta viestitään avoimesti sekä läpinäkyvästi.

Katsaus kiinteistö- ja rakennusalan ilmastokestävyyden nykytilaan

Vuonna 2021 toteutettu katsaus kiinteistö- ja rakennusalan ilmastokestävyyden nykytilaan kokoaa yhteen sääntelyn, järjestöjen tiekarttojen ja edelläkävijäyritysten toimet.

Tilaa FIGBCn jäsenkirje

Jäsenkirje on Green Building Council Finlandin jäsenille suunnattu kooste jäsenverkoston kuulumisista, toimikuntatyöstä, tulevista tapahtumistamme ja projektien tilanteista. Myös alan opiskelijat voivat tilata jäsenkirjeen.

"*" näyttää pakolliset kentät

Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.
Siirry takaisin sivun alkuun