Green Building Council Finland

Green Building Council Finland (FIGBC) on yleishyödyllinen, voittoa tavoittelematon järjestö ja World Green Building Councilin jäsen. Toimintamme ulottuu koko rakennettuun ympäristöön ja sen elinkaareen. Järjestön toiminnan käynnisti vuoden 2010 keväällä 29 organisaatiota, jotka näkivät tarpeen uudenlaiselle yhteistyölle toimialamme kestävän kehityksen vauhdittamiseksi.

Näytämme suunnan ja autamme matkalla. Järjestönä ja jäsentemme verkostona tuotamme selvityksiä ja toimintamalleja, joiden avulla kiinteistö- ja rakennusalalla toimivat voivat vauhdittaa omaa vastuullista toimintaansa.

Jäsenet edustavat laajasti rakennettua ympäristöä, arvoketjun eri kohdista. Jäseneksemme voivat liittyä yritykset ja organisaatiot, jotka hyväksyvät FIGBC:n säännöt ja jäsenet hyväksyy FIGBC:n hallitus.

Toimimme laajassa yhteistyössä yhteiskunnan kaikilla sektoreilla. Kaupungit, kunnat, ministeriöt, järjestöt, oppilaitokset ja koulutusorganisaatiot ovat meille tärkeitä sidosryhmiä työssämme.

Green Building Council Finlandin yhteystiedot

Olemme osa ratkaisua. Green Building Council Finlandin tavoitteena on kestävä rakennettu ympäristö. Kokoamme eri puolilta arvoketjua parhaita käytäntöjä ja luomme yhteisen ymmärryksen parhaista ratkaisuista.

Teemme asioista selkeitä. Kiinteistö- ja rakennusalan toimiala on monimutkainen. Kauttamme saat olennaisen kuvan siitä, mitä alalla tapahtuu, miten muutokset vaikuttavat toimintaasi ja millaisilla ratkaisuilla voimme parhaiten edistää ympäristökestävää rakennettua ympäristöä.

Yhteistyötä, josta hyötyvät kaikki. Olemme aktiivinen tekijä – Toimintamme perustuu osallistavalle yhteistyölle, josta syntyy konkreettisia toimintamalleja koko toimialalle. Yhteistyöstä saa myös organisaatiokohtaista ja henkilökohtaista hyötyä: käytännön ratkaisuja ja arvokkaita verkostoja.

Green Building Council Finlandin jäsenyys

Siirry takaisin sivun alkuun