Käynnissä olevat projektit

Green Building Council Finlandin tavoitteena on maapallon kantokyvyn rajoissa menestyvä kiinteistö- ja rakennusala.
Toimintamme vaikutus muodostuu osallistavasta yhteistyöstä sekä asiantuntijoidemme ja kansainvälisen verkostomme näkemyksestä.

Strategisia tavoitteitamme tukevat hankkeet ja projektit ovat osa toimintaamme. Niiden puitteissa laaditaan selvityksiä, kootaan tietoa, järjestetään työpajoja tai koulutuksia.

Drastic

Demonstrating Real and Affordable Sustainable Building Solutions with Top-level whole life cycle performance and Improved Circularity.

Drastic-hankkeen tavoitteena on esitellä toteutuskelpoisia, innovatiivisia ja edullisia kiertotalousratkaisuita rakennusmateriaalien sekä energiankäytön ilmastovaikutusten vähentämiseksi rakentamisen arvoketjussa Euroopassa. Hanke sisältää viisi demohanketta, ja Green Building Council Finlandin tehtävänä on selvittää demohankkeiden soveltuvuutta ja skaalattavuutta Suomessa.

Lue lisää Drastic-hankkeesta

ARVO – Viherrakenteen arviointi ja vahvistaminen kaupunkien maankäytön suunnittelussa

ARVO – Viherrakenteen arviointi ja vahvistaminen kaupunkien maankäytön suunnittelussa -hankkeessa (10/2023-12/2025) vahvistetaan viherrakennetta ja tunnistetaan sen tuottamia arvoja tiiviisti rakennetuissa kaupungeissa ilmastonmuutokseen sopeutumisen edistämiseksi. Hanketta koordinoi Helsingin kaupunki. Hankekumppaneina toimivat Aalto-yliopisto, Espoon kaupunki, Vantaan kaupunki ja Green Building Council Finland. Hanke saa rahoitusta Euroopan aluekehitysrahastosta. 

Lue lisää ARVO -hankkeesta

#BuildingLife

#BuildingLife on 12 eurooppalaisen Green Building Councilin yhteinen projekti, jonka tavoitteena on materiaalisidonnaisten päästöjen vähentäminen EU:n, jäsenvaltioiden ja yritysten keskeiseksi ilmastotavoitteeksi. Projektia koordinoi World Green Building Council (WorldGBC) ja sen mahdollistavat IKEA Foundation ja Laudes Foundation.

WorldGBC:n eurooppalaisen verkoston tavoitteena on saada koko Eurooppa toimimaan yhdessä #BuildingLife2:n tavoitteiden mukaisesti: hiilineutraali rakennettu ympäristö koko Euroopassa 2050 mennessä. Ota käyttöösi #BuildingLife #Vaadivähähiilistä.

Lue lisää #BuildingLife

Nordic Networks for Circular Construction

Nordic Networks for Circular Construction tavoitteena on nopeuttaa kiertotalouden parhaiden käytäntöjen käyttöönottoa pohjoismaisella rakennusalalla. Hanke on osa Suomen puheenjohtajuutta Pohjoismaiden ministerineuvostossa. Seuraa #nordiccircularconstruction

Lue lisää Nordic Networks for Circular Construction

Circularity Accelerator

WorldGBC Circularity Accelerator on kansainvälinen ohjelma, jonka tavoitteena on luonnonvarojen kestävä, resurssitehokas, jätteetön käyttö ja luonnon monimuotoisuutta tukeva, elvyttävä rakennettu ympäristö. Ohjelma kokoaa yhteen yli 70 kansallista Green Building Councilia ja Green Building Council Finland toimii ohjelman ohjausryhmässä. Seuraa #CircularityAccelerator.

Lue lisää Circularity Accelerator

NEBULA

NEBULA -projektin tavoite on kiihdyttää kiinteistö- ja rakennusalan innovaatioiden skaalautumista koko Euroopan alueella. Green Building Council Finlandin tehtävänä on tunnistaa innovaatioklustereihin sopivia toimijoita alalta sekä viestiä projektin etenemisestä Suomessa. Seuraa #NebulaProject.

Lue lisää NEBULA

Net Zero Carbon Buildings Commitment

Globaali Net Zero Building Commitment haastaa kaikki rakennetun ympäristön toimijat näyttämään omalla esimerkillään, että hiilineutraalius on mahdollista. Net Zero Carbon Buildings -sitoumuksen voivat allekirjoittaa rakennus- ja kiinteistöalan yritykset sekä kaupungit. Allekirjoittajat sitoutuvat asettamaan tavoitteeksi kiinteistöjen hiilineutraalin energiankäytön vuoteen 2030 mennessä. Seuraa #AdvancingNetZero #NZCBCommitment.

Lue lisää Net Zero Carbon Buildings Commitment

Net Zero Carbon Building -sitoumuksen allekirjoittajat tavoittelevat hiilineutraalin energiankäytön lisäksi hiilineutraalia rakentamista.
Siirry takaisin sivun alkuun