Käynnissä olevat projektit

Green Building Council Finlandin tavoitteena on, että rakennettu ympäristö on keskeinen osa ilmastonmuutoksen ratkaisua. Toimintamme vaikutus muodostuu osallistavasta yhteistyöstä sekä asiantuntijoidemme ja kansainvälisen verkostomme näkemyksestä.

Tavoitteeseen pyritään strategiaamme tukevien kehitysprojektien kautta.

Net Zero Carbon Buildings Commitment

Globaali Net Zero Building Commitment haastaa kaikki rakennetun ympäristön toimijat näyttämään omalla esimerkillään, että hiilineutraalius on mahdollista. Net Zero Carbon Buildings -sitoumuksen voivat allekirjoittaa rakennus- ja kiinteistöalan yritykset sekä kaupungit. Allekirjoittajat sitoutuvat asettamaan tavoitteeksi kiinteistöjen hiilineutraalin energiankäytön vuoteen 2030 mennessä. Seuraa #AdvancingNetZero #NZCBCommitment.

Lue lisää Net Zero Carbon Buildings Commitment

Dramatically Reducing Embodied Carbon in Europe

Green Building Council Finland FIGBC luotsaa vuosina 2022-2023 Carbon Neutral Cities Alliancen Dramatically Reducing Embodied Carbon in Europe -hanketta Suomessa. Euroopan laajuinen projekti edistää hiilineutraaliutta sekä EU- että kansallisilla tasoilla. Hanke
– Luo suurimpien kaupunkien kesken vertaisoppimisryhmiä parhaiden käytäntöjen jakamiseksi.​
– Kokoaa kansallista verkostoa kannustamaan vähähiilistä rakentamista.​
– Rakentaa vahvaa yhteistyötä EU-tasolla vauhdittamaan vähähiilistä rakentamista ja erilaisten biopohjaisten materiaalien käyttöä.​

Lue lisää Dramatically Reducing Embodied Carbon in Europe

#BuildingLife

#BuildingLife on 12 eurooppalaisen Green Building Councilin yhteinen projekti, jonka tavoitteena on materiaalisidonnaisten päästöjen vähentäminen EU:n, jäsenvaltioiden ja yritysten keskeiseksi ilmastotavoitteeksi. Projektia koordinoi World Green Building Council (WorldGBC) ja sen mahdollistavat IKEA Foundation ja Laudes Foundation.

WorldGBC:n eurooppalaisen verkoston tavoitteena on saada koko Eurooppa toimimaan yhdessä #BuildingLife2:n tavoitteiden mukaisesti: hiilineutraali rakennettu ympäristö koko Euroopassa 2050 mennessä. Ota käyttöösi #BuildingLife #Vaadivähähiilistä.

Lue lisää #BuildingLife

Nordic Networks for Circular Construction

Nordic Networks for Circular Construction tavoitteena on nopeuttaa kiertotalouden parhaiden käytäntöjen käyttöönottoa pohjoismaisella rakennusalalla. Hanke on osa Suomen puheenjohtajuutta Pohjoismaiden ministerineuvostossa. Seuraa #nordiccircularconstruction

Lue lisää Nordic Networks for Circular Construction

Circularity Accelerator

WorldGBC Circularity Accelerator on kansainvälinen ohjelma, jonka tavoitteena on luonnonvarojen kestävä, resurssitehokas, jätteetön käyttö ja luonnon monimuotoisuutta tukeva, elvyttävä rakennettu ympäristö. Ohjelma kokoaa yhteen yli 70 kansallista Green Building Councilia ja Green Building Council Finland toimii ohjelman ohjausryhmässä. Seuraa #CircularityAccelerator.

Lue lisää Circularity Accelerator

Kestävyystavoitteet huomioiva kaupunkisuunnittelu –haastekimppu

Osana ympäristöministeriön Kestävä kaupunki -ohjelmaa on kaupungeille luotu kolme niin kutsuttua haastekimppua. Kestävyystavoitteet huomioiva kaupunkisuunnittelu– ryhmä ratkoo kestävyystavoitteet huomioivaan kaupunkisuunnitteluun kytkeytyviä haasteita.

Kestävyystavoitteet huomioiva kaupunkisuunnittelu –haastekimppu

NEBULA

NEBULA -projektin tavoite on kiihdyttää kiinteistö- ja rakennusalan innovaatioiden skaalautumista koko Euroopan alueella. Green Building Council Finlandin tehtävänä on tunnistaa innovaatioklustereihin sopivia toimijoita alalta sekä viestiä projektin etenemisestä Suomessa. Seuraa #NebulaProject.

Lue lisää NEBULA

Siirry takaisin sivun alkuun