#BuildingLife2 – lisää vauhtia kohti ilmastokestävää Eurooppaa

#BuildingLife on eurooppalaisten Green Building Councilien yhteinen hanke, jonka tavoitteena on vauhdittaa päästövähennyksiä niin kansallisella kuin EU:n tasollakin.

Suomessa

  • Kutsumme kaikkia kiinteistö- ja rakennusalalla toimivia organisaatioita liittymään #BuildingLife -kannattajaksi.
  • #BuildingLife -kannattajana sitoudutte kiinteistö- ja rakennusalan yhteisten tavoitteiden mukaisesti toimimaan kohti hiilineutraalia rakennettua ympäristöä 2035.
  • #BuildingLife -kannattajana sitoudutte laatimaan oman tiekarttanne päästöjen vähentämiseksi. Viitekehyksenä toimii FIGBC:n julkaisema #BuildingLife Hiilineutraalin rakennetun ympäristön toimintaohjelma.
  • Tiekarttojen työstöön tarjoamme työkaluja, tietoa ja tukea.
  • Valmiit tiekartat on mahdollista julkaista kanssamme inspiraatioksi ja esimerkiksi muille alalla – ja luoda samalla tiekarttojen työstämisestä alan uusi normaali.

Lisäksi FIGBC tuottaa tilannekuvaa alan päästövähennyksistä ja laatii sen pohjalta suosituksia niin yksityiselle kuin julkisellekin sektorille.
Tavoitteenamme on hiilineutraali rakennettu ympäristö 2035.

#BuildingLife julkaisut

#BuildingLife pikaoppaat vähähiiliseen rakentamiseen

Green Building Council Finlandin ja A-Insinöörien tuottamat seitsemän pikaopasta vähähiiliseen rakentamiseen kattavat selkeästi hankkeen eri vaiheet. Rakennuttajan, arkkitehdin ja pääsuunnittelijan, rakennesuunnittelijan, taloteknisen suunnittelijan, urakoitsijan, infrarakennuttajan ja rakennustuotevalmistajan tiiviit pikaoppaat voit ladata maksutta käyttöösi.

Hiilineutraalin rakennetun ympäristön toimintaohjelma

Julkaisussa esitetään toimenpiteitä kahdeksalle eri toimijaryhmälle kiinteistö- ja rakennusalalla. Toimenpidetauluihin on koottu keskeiset toimenpiteet, joihin kyseisellä toimijaryhmällä on mahdollisuus vaikuttaa. Hiilineutraalin rakennetun ympäristön toimintaohjelma sisältää konkreettiset välitavoitteet ja askelmerkit kaikille alan toimijoille oman toimintansa kehittämiseksi.

Julkaiskaa oma tiekarttanne kanssamme!

Kokoamme kiinteistö- ja rakennusalalla toimivien organisaatioiden omia toimintaohjelmia (tai tiekarttoja) kohti hiilineutraaliutta. Julkaisut toimivat esimerkkinä ja inspiraationa muille alalla toimiville. Katso kuinka eri organisaatiot ovat suunnitelleet vähentävänsä päästöjä.

Kutsumme samalla kaikkia kiinteistö- ja rakennusalalalla julkaisemaan oman valmiin toimintaohjelmansa kanssamme. Organisaatiokohtaiset, aidot toimintaohjelmat ja tiekartat toimivat esimerkkeinä ja kannustavat koko toimialaa laatimaan omansa.

Ota yhteyttä Lauri Tähtiseen!

Laadukas hiilineutraaliuteen tähtäävä toimintaohjelma sisältää

  • Kaikki GHG Protokollan mukaiset Scope 1, 2, ja 3 päästöt.
  • Selkeät päästövähennystavoitteet ja välitavoitteet eri liiketoimintayksiköille/toiminnoille.
  • Tavoitteet ja toimenpiteet kiertotalouteen siirtymiselle ja fossiilisista polttoaineista luopumiselle.
  • Yksiselitteisiä, mitattavia ja saavutettavia toimenpiteitä tuleville viidelle vuodelle.
  • Myöhempiä toimenpiteitä voidaan tarkentaa jatkossa.

Suunnittelijat ja muut asiantuntijat

Rakennustuoteteollisuus

Rakennusliikkeet

Rakennuttajat ja kiinteistösijoittajat

#BuildingLife kannattajat

Toimintaohjelman kannattajat sitoutuvat kiinteistö- ja rakennusalan yhteisten tavoitteiden mukaisesti toimimaan kohti hiilineutraalia rakennettua ympäristöä 2035. Kannattajat sitoutuvat laatimaan toimintaohjelman (tai tiekartan) päästöjen vähentämiseksi. Viitekehyksenä toimii #BuildingLife Hiilineutraalin rakennetun ympäristön toimintaohjelma. Esimerkkinä ja inspiraationa alalle toimivat kannattajien jo julkaisemat tiekartat kohti hiilineutraaliutta.

Liityt mukaan lähettämällä sähköpostia ja organisaationne logon Lauri Tähtiselle lauri.tahtinen (at) figbc.fi

“Me #BuildingLife -hankkeen toimintaohjelman kannattajat sitoudumme kiinteistö- ja rakennusalan yhteisten tavoitteiden mukaisesti toimimaan kohti hiilineutraalia rakennettua ympäristöä 2035. Sitoudumme laatimaan itsellemme toimintaohjelman, jonka avulla kehitämme liiketoiminnastamme hiilineutraalia.”

#BuildingLife in Europe – The National Roadmap Analysis

#BuildingLife oli alunperin kymmenen eurooppalaisen Green Building Councilin yhteinen projekti, jonka tavoitteena on nostaa materiaalisidonnaisten päästöjen vähentäminen EU:n, jäsenvaltioiden ja yritysten keskeiseksi ilmastotavoitteeksi. Projektia koordinoi World Green Building Council (WorldGBC) ja sen mahdollistavat IKEA Foundation ja Laudes Foundation. Jokainen osallistunut Green Building Council on tuottanut oman kansallisen tiekarttansa. Tutustu kaikkiin kansallisiin tiekarttoihin.

#BuildingLife National Roadmap Analysis julkaistiin 5.3.2024 #BuildingLife Summitissa. Mitä kolmen vuoden työskentelyn aikana on saavutettu?
Raportti kokoaa yhteen tiedot, kuinka Irlannin, Espanjan, Alankomaiden, Iso-Britannian, Italian, Ranskan, Kroatian, Puolan, Unkarin, Saksan, Tšekin, Kroatian ja tietenkin Suomen tavoitteissa vauhdittaa päästövähennyksiä on onnistuttu.

Whole Life Carbon Policy Roadmap

WorldGBC:n julkaisema tiekartta esittää selkeän suunnitelman siitä, kuinka Euroopan rakennettu ympäristö voi tukea EU:ta tulemaan ensimmäiseksi ilmastokestäväksi maanosaksi. Tiekartta on jaettu neljään reittiin, jotka käsittävät koko rakentamisen arvoketjun: rakentaminen, jätteet ja kiertotalous, kestävät hankinnat sekä kestävä rahoitus. Toteutuessaan reitit tukevat toinen toisiaan. Tutustu suomenkieliseen lyhennelmään.

Ota yhteyttä

Lauri Tähtinen

Strategia- ja kehitysjohtaja

lauri.tahtinen@figbc.fi

+358 40 486 5400

Anne Valkama

Viestintäpäällikkö

anne.valkama@figbc.fi

+358 40 588 9911

#BuildingLife -hankkeen mahdollistavat

Siirry takaisin sivun alkuun