ARVO – Viherrakenteen arviointi ja vahvistaminen kaupunkien maankäytön suunnittelussa

Kiihtyvä kaupungistuminen ja tiivistyvä kaupunkirakenne tekevät kaupungeista yhä riskialttiimpia ilmastonmuutoksen vaikutuksille. Kaupunkialueet ovat erityisen alttiita hulevesitulville ja toisaalta tiheästi rakennetuille kaupunkialueille kehittyy lämpösaarekkeita.

Viherrakenteet tarjoavat ilmastonmuutokseen varautumis- ja sopeutumiskeinoja luonnon omia prosesseja käyttäen. Investointi viherrakenteeseen tuottaa hyötyä monin eri tavoin. Viherrakenteiden avulla hallitaan paremmin hulevesiä, liennytetään lämpösaarekeilmiötä, sekä sidotaan hiiltä. Viherrakenteet tuottavat ihmisen hyvinvoinnille tärkeitä ekosysteemipalveluita, kuten virkistystä ja tukevat asukkaiden fyysistä ja henkistä terveyttä. Kasvavilla kaupunkialueilla viherrakenteen säilyttäminen ja vahvistaminen vaatii kuitenkin uudentyyppisiä, eri sidosryhmien yhdessä muotoiltuja tavoitteita kaupunkikehittämisen periaatteiksi sekä työkaluja suunnittelutyön tueksi.

ARVO-hankkeen tavoitteet

ARVO-hankkeen tavoite on vahvistaa viherrakennetta tiiviisti rakennetuissa kaupungeissa ilmastonmuutokseen varautumisen ja sopeutumisen edistämiseksi, ja niin että huomioidaan jo olemassa oleva viherrakenne ja sen säilyttäminen.

Hankkeessa:

  • Laaditaan maankäytönsuunnittelun viherrakenteen nykytilakatsaus.
  • Laaditaan viherrakenteen suunnittelutyökalu, joka soveltuu viherrakennetavoitteiden arviointiin, toteuttamiseen ja mittaamiseen.
  • Testataan työkalun toimivuutta käytännössä sekä tutkitaan työkalun soveltuvuutta kokonaisheikentymättömyyden arviointiin sekä sen yhteensopivuutta ekologisen kompensaation mittaamiseen.
  • Tutkitaan kehitettävän työkalun vaikuttavuus, jotta voidaan tunnistaa mahdolliset ilmastonmuutokseen sopeutumisen sekä viherrakenteen vahvistamisen pullonkaulat.
  • Osallistetaan viherrakenteen suunnittelutyökalun kehittämiseen ja koulutetaan sen käyttöön yhteistyökaupunkien kaavoituksesta vastaavat ammattilaiset.
  • Koulutetaan viherrakenteen merkityksestä ja vaikutuksesta ilmastonmuutokseen varautumisen ja sopeutumisen kannalta kaikkia keskeisiä sidosryhmiä suunnittelu- ja päättäjätasoilla.
  • Laaditaan kaupungeille viherrakenteen vahvistamisen kansalliset suositukset.

ARVO-hankkeen toteuttavat Helsingin, Vantaan ja Espoon kaupungit, Aalto-yliopisto sekä Green Building Council Finland.
Liitännäispartnereina toimivat kaupungit täydentyvät tähän myöhemmin.

Hankkeen toteutusaika on 1.10.2023-31.12.2025.

Lisätietoja

Ella Lahtinen

Kestävän kehityksen asiantuntija

ella.lahtinen@figbc.fi

+358 40 512 2193

Ella johtaa järjestön kiertotaloushankkeita ja osallistuu toimialan muihin kiertotaloutta ja alan osaamista kehittäviin projekteihin. Lisäksi Ella kehittää Green Building Council Finlandin koulutuksia sekä koulutusyhteistyötä muiden koulutusorganisaatioiden kanssa. Ellan erityisosaamista on rakentamisen kiertotalous.

ARVO-hankkeen mahdollistavat

ARVO – Viherrakenteen arviointi ja vahvistaminen kaupunkien maankäytön suunnittelussa -hankkeessa (10/2023-12/2025) vahvistetaan viherrakennetta ja tunnistetaan sen tuottamia arvoja tiiviisti rakennetuissa kaupungeissa ilmastonmuutokseen sopeutumisen edistämiseksi. Hanketta koordinoi Helsingin kaupunki. Hankekumppaneina toimivat Aalto-yliopisto, Espoon kaupunki, Vantaan kaupunki ja Green Building Council Finland. Hanke saa rahoitusta Euroopan aluekehitysrahastosta.

Siirry takaisin sivun alkuun