ARVO – Viherrakenteen arviointi ja vahvistaminen kaupunkien maankäytön suunnittelussa

Kiihtyvä kaupungistuminen ja tiivistyvä kaupunkirakenne tekevät kaupungeista yhä riskialttiimpia ilmastonmuutoksen vaikutuksille. Ilmastonmuutos lisää sään ääri-ilmiöitä kuten laajoja hulevesitulvia ja pitkiä hellejaksoja, jotka aiheuttavat taloudellisia vahinkoja ja uhkaavat ihmisten ja muun lajiston terveyttä, hyvinvointia ja jopa henkeä. Kaupunkien monipuolinen viherrakenne on avainasemassa ilmastonmuutoksen vaikutuksiin sopeuduttaessa. Kun viherrakennetta vaalitaan jo nyt, sillä on aikaa kasvaa kaupunkien tarvitsemaksi turvaksi. Runsaan ja riittävän kaupunkivihreän avulla varmistetaan myös luonnon monimuotoisuus.

Kaiken hyvinvoinnin pohjana on toimivat ekosysteemit. Kaupunkivihreän avulla tuotetaan ekosysteemipalveluita, kuten imeytetään hulevesiä, viilennetään rakennuksia ja sidotaan hiiltä. Pitkällä tähtäimellä investoinnit viherrakenteeseen ja sen kehittämiseen tuovat säästöjä, sillä lievennämme muuttuvasta ilmastosta aiheutuvia riskejä. Monimuotoinen kaupunkivihreä sopeutuu ilmastonmuutokseen paremmin.

Kasvavilla kaupunkialueilla viherrakenteen vahvistaminen vaatii uudenlaisia, yhdessä muotoiltuja kaupunkikehittämisen periaatteita sekä työkaluja suunnittelun avuksi. ARVO-hankkeessa kehitämme työkalua, alueellista viherkerrointa, sekä ekosysteemipalveluiden että luonnon monimuotoisuuden määrän ja laadun arviointiin. Työkalua hyödyntämällä viherrakenteen säilyttäminen ja kehittäminen asetetaan etusijoille maankäytön suunnittelussa.

Osallistu hankkeen tapahtumiin ja koulutuksiin, lue verkkosivuiltamme lisää viherrakenteen nykytilasta, työkalun pilotoinnista ja käyttöönotosta – tule mukaan antamaan viherrakenteelle sille kuuluva arvo.

ARVO-hankkeen tavoitteet

ARVO-hankkeen tavoite on säilyttää ja vahvistaa viherrakennetta tiiviisti rakennetuissa kaupungeissa ilmastonmuutokseen varautumiseksi ja sopeutumiseksi.

Hankkeessa:

  • Laaditaan nykytilakatsaus viherrakenteen huomioimisesta maankäytön suunnittelussa
  • Kehitetään työkalu, alueellinen viherkerroin, joka soveltuu ekosysteemipalveluiden että luonnon monimuotoisuuden määrän ja laadun arviointiin
  • Testataan työkalun toimivuutta pilotoimalla sitä Espoossa, Helsingissä ja Vantaalla sekä liitännäispartnerikaupungeissa
  • Tutkitaan kehitettävän työkalun vaikuttavuutta
  • Osallistetaan kaavoituksesta vastaavat ammattilaiset työkalun kehittämiseen ja opastetaan sekä koulutetaan heitä sen käyttöön
  • Vahvistetaan kaupunkien johdon ja päättäjien ymmärrystä viherrakenteen merkityksestä ja vaikutuksesta ilmastonmuutokseen varautumisessa ja sopeutumisessa
  • Laaditaan kaupungeille viherrakenteen vahvistamisen kansalliset suositukset.

ARVO-hankkeen toteuttavat Helsingin, Vantaan ja Espoon kaupungit, Aalto-yliopisto sekä Green Building Council Finland.
Liitännäispartnereina mukana pilotoimassa: Lahti, Jyväskylä, Järvenpää, Oulu, Porvoo, Tampere, Turku.

Hankkeen toteutusaika on 1.10.2023-31.12.2025.

Hankepartnerit

ARVO – Viherrakenteen arviointi ja vahvistaminen kaupunkien maankäytön suunnittelussa -hankkeessa (10/2023-12/2025) vahvistetaan viherrakennetta ja tunnistetaan sen tuottamia arvoja tiiviisti rakennetuissa kaupungeissa ilmastonmuutokseen sopeutumisen edistämiseksi. Hanketta koordinoi Helsingin kaupunki. Hankekumppaneina toimivat Aalto-yliopisto, Espoon kaupunki, Vantaan kaupunki ja Green Building Council Finland.

Yhteystiedot

Helsingin kaupunki

Maija Bergström, projektipäällikkö, hankkeen koordinaattori
maija.bergstrom@hel.fi, p. 040 702 5926

Antti Hannula, maisema-arkkitehti
antti.hannula@hel.fi, p. 040 583 9590

Aalto-yliopisto

Elisa Lähde, apulaisprofessori
elisa.lahde@aalto.fi, p. 050 471 9141

Olivia Mahlio, väitöskirjatutkija
olivia.mahlio@aalto.fi, p. 050 440 3715

Teemu Jama, väitöskirjatutkija
teemu.jama@aalto.fi, p. 040 775 3606

Espoon kaupunki

Anna Pursiainen, erikoissuunnittelija
anna.pursiainen@espoo.fi, p. 040 634 4483
Tutustu ARVO-hankkeeseen Espoon kaupungin sivuilla.

Vantaan kaupunki

Johanna Huttunen, projektikoordinaattori
johanna.huttunen2@vantaa.fi, p. 050 431 8750
Tutustu ARVO-hankkeeseen Vantaan kaupungin sivuilla.

Green Building Council Finland

Ella Lahtinen,  johtava asiantuntija
ella.lahtinen@figbc.fi, p. 040 512 2193

ARVO-hankkeen mahdollistavat

Hanke saa rahoitusta Euroopan aluekehitysrahastosta.

Siirry takaisin sivun alkuun