Näyttää suunnan, auttaa matkalla

Green Building Council Finland (FIGBC) on voittoa tavoittelematon järjestö ja World Green Building Councilin jäsen.  Toimintamme ulottuu koko rakennettuun ympäristöön ja sen elinkaareen. Järjestönä ja jäsentemme verkostona tuotamme selvityksiä ja toimintamalleja, joiden avulla kiinteistö- ja rakennusalalla toimivat voivat vauhdittaa omaa vastuullista toimintaansa.

Jäsenet edustavat laajasti rakennettua ympäristöä, arvoketjun eri kohdista. Jäseneksemme voivat liittyä yritykset ja organisaatiot, jotka hyväksyvät FIGBC:n säännöt ja jäsenet hyväksyy FIGBC:n hallitus. Toimimme laajassa yhteistyössä yhteiskunnan kaikilla sektoreilla. Kaupungit, kunnat, ministeriöt, järjestöt, oppilaitokset ja koulutusorganisaatiot.

Tällä sivulla julkaisemme toimintasuunnitelmamme sekä järjestön vuosikertomuksen. Tutustu myös hallintoon, käynnissä oleviin projekteihin sekä jäsenyyteemme.

Toiminnan suunnittelu ja vuosikertomukset

Toimintasuunnitelma 2023

Vuonna 2023 järjestömme kykenee toteuttamaan omaa potentiaaliaan aivan eri lähtökohdista. Siksi ensi vuosi on erinomainen hetki siirtää katsetta eteenpäin, kun uudistamme strategian seuraavalle kaudelle ja luomme näkymiä toimialan tulevaisuudesta. Perustehtävämme on edelleen tavoitella nopeaa kestävyysmuutosta. Uskomme yhä, että rakennetun ympäristön toimijat lunastavat paikkansa ilmastokriisin ratkaisijoina.

Toimintasuunnitelmamme vuodelle 2023 painottaa kohtaamisia, kohdennettuja, sitouttavia jäsenpalveluita, tiedon ja osaamisen kasvattamista, jo laadittujen termien, oppaiden ja ohjeiden käyttöön saattamista, säädösvaikuttamisen ja tulevaisuuden ennakoinnin haltuunottoa sekä toiminnan kokonaisvaltaista uudelleenarviointia.

Lataa julkaisu

Vuosikertomus 2022

Green Building Council Finland ry on yleishyödyllinen, voittoa tavoittelematon yhdistys. Toimintamme ulottuu koko rakennettuun ympäristöön ja sen elinkaareen. Strategiakauden 2021–2023 puoliväliarviointi osoittaa, että painotukset ja strategiset kehityshankkeet ovat olleet teemallisesti osuvia ja näiden toteuttaminen on edennyt pääosin kiitettävästi. Lisäksi yhdistyksen kasvuohjelma on toteutunut monipuolisesti ja jopa tavoitteita paremmin. Jäsenet ovat tyytyväisiä toimintaan ja FIGBC koetaan toimialalla ainutlaatuiseksi, raikkaaksi toimijaksi, joka liikkuu rivakasti ja viestii laajasti ja monipuolisesti asioista. Green Building Council Finland jäsenineen ja sidosryhmineen on toiminut aktiivisesti ja tavoitteellisesti, painottaen 2021–2023 strategian mukaisesti toimintakäytäntöjen kehittämistä, aktiivista yhteistyötä ja toiminnan vaikuttavuutta. Toiminnan tavoitteisiin on pyritty strategisten kehitysprojektien kautta.

Lataa julkaisu

Työkaluja KIRA-alan hiilineutraaliuteen ja kiertotalouteen – kooste FIGBC -verkoston työstä 2022

Green Building Council Finland (FIGBC) on laaja rakennetun ympäristön organisaatioiden ja asiantuntijoiden yhteistyöverkosto. Jäsentemme edustajista kokoamme monialaisia asiantuntijaverkostoja, jotka kehittävät alaa yhdessä. Vuoden 2022 aikana tehty yhteistyö on koottu tähän koosteeseen. Nyt on aika siirtyä tavoitteista toimintaan.

Lataa julkaisu

Työkaluja KIRA-alan hiilineutraaliuteen ja kiertotalouteen – kooste FIGBC -verkoston työstä 2021

Green Building Council Finland (FIGBC) on laaja rakennetun ympäristön organisaatioiden ja asiantuntijoiden yhteistyöverkosto. Jäsentemme edustajista kokoamme monialaisia asiantuntijaverkostoja, toimikuntia, jotka kehittävät alaa yhdessä. Vuoden 2021 aikana tehty yhteistyö on koottu tähän koosteeseen.

Lataa julkaisu

FIGBC Julkaisut

Hiilineutraalin rakennetun alueen määritelmä

Hiilineutraalin alueen määritelmän tarkoituksena on yhdenmukaistaa aluerakentamisen hiilijalanjäljen ja ilmastohyötyjen arviointia, sekä asettaa kehykset hiilineutraaliusväitteen tekemiselle.

Ideakortti: Näin järjestät purkumateriaalien kierrätyksen pop-up -tapahtuman

Näin järjestät purkumateriaalien kierrätyksen pop-up -tapahtuman!

Hiilineutraalin rakennetun ympäristön toimintaohjelma

#BuildingLife Hiilineutraalin rakennetun ympäristön toimintaohjelma sisältää konkreettiset välitavoitteet ja askelmerkit kaikille alan toimijoille oman toimintansa kehittämiseksi.

Vapaaehtoiset kompensaatiot kiinteistö- ja rakennusalalla

Opas tarjoaa konkreettisia työkaluja ja vinkkejä laadukkaiden ja vastuullisesti tuotettujen vapaaehtoisten päästökompensaatioiden hankintaan.

Kiertotalouden edistäminen kuntien hankinnoissa

Rakennetun ympäristön toimialan kiertotalouden markkinakatsaus sisältää myös alueittaisia suosituksia pääkaupunkiseudulle, Tampereen, Turun ja Oulun seuduille, siitä kuinka kuntien hankinnoissa voi edistää kiertotaloutta.

Kestävä infra -määritelmä

Määritelmä tarjoaa tukea infra-alan kestävyyden johtamiseen. Se toimii työkaluna kestävän kehityksen huomioimiseen infran kaikissa elinkaaren vaiheissa parhaalla mahdollisella tavalla. Määritelmä on tarkoitettu kaikille infra-alalla työskenteleville helpottamaan kestävän kehityksen näkökulmien tunnistamista.

Kiinteistön Hiilineutraali energiankäyttö

Julkaisu antaa hiilineutraalia energiankäyttöä tavoittelevalle ohjeita siitä, mitä näkökulmia tulee huomioida ja miten hiilineutraaliudesta viestitään avoimesti sekä läpinäkyvästi.

Katsaus kiinteistö- ja rakennusalan ilmastokestävyyden nykytilaan

Vuonna 2021 toteutettu katsaus kiinteistö- ja rakennusalan ilmastokestävyyden nykytilaan kokoaa yhteen sääntelyn, järjestöjen tiekarttojen ja edelläkävijäyritysten toimet.

Siirry takaisin sivun alkuun