Näyttää suunnan, auttaa matkalla

Green Building Council Finland (FIGBC) on voittoa tavoittelematon järjestö ja World Green Building Councilin jäsen.
Toimintamme ulottuu koko rakennettuun ympäristöön ja sen elinkaareen.
Järjestönä ja jäsentemme verkostona tuotamme selvityksiä ja toimintamalleja, joiden avulla kiinteistö- ja rakennusalalla toimivat voivat vauhdittaa omaa vastuullista toimintaansa.
Kaikki tuottamamme julkaisut löytyvät FIGBC Julkaisut -sivulta.

Jäsenet edustavat laajasti rakennettua ympäristöä, arvoketjun eri kohdista.
Jäseneksemme voivat liittyä yritykset ja organisaatiot, jotka hyväksyvät FIGBC:n säännöt ja jäsenet hyväksyy FIGBC:n hallitus.
Toimimme laajassa yhteistyössä yhteiskunnan kaikilla sektoreilla.

Tutustu myös hallintoon, käynnissä oleviin projekteihin sekä jäsenyyteemme.

Green Building Council Finlandin strategia

Maapallon kantokyvyn rajoissa menestyvä kiinteistö- ja rakennusala

Toimialallamme on olennainen rooli maailman kestävyyskriisien ratkaisussa. Energiamurroksen ja kiertotalouden edistäminen ovat avaimia luonnon ja ilmaston kaksoiskriisin ratkaisuun ja tarvittava systeeminen muutos saadaan aikaan koko arvoketjun yhteistyöllä. Alamme menestys rakentuu tulevaisuudessa maapallon kantokyvyn rajoissa pysyen ja sitä uudistaen.

Olemme voittoa tavoittelematon kiinteistö- ja rakennusalan järjestö. Jäsenemme edustavat koko rakennettua ympäristöä, läpi arvoketjun ja elinkaaren ja yhdessä haluamme johtaa kiinteistö- ja rakennusalan kestävyyssiirtymää. Visiomme on maapallon kantokyvyn rajoissa menestyvä kiinteistö- ja rakennusala ja yhdessä verkostomme kanssa johdamme kiinteistö- ja rakennusalan kestävyyssiirtymää.

Tutustu FIGBC:n strategiaan

Toiminnan suunnittelu ja vuosikertomukset

Toimintasuunnitelma 2024

Vuoden 2024 toimintaa suunnitellessa on tunnistettu markkinan haastava tilanne. Saman aikaisesti huomioidaan se, että kestävyyskriisien ratkaisu ei odota ja kestävyyssiirtymää on pystyttävä edistämään vallitsevan tilanteen asettamien reunaehtojen puitteissa.
Verkostona voimme yhdessä varmistaa, että pystymme tarpeellisiin toimiin alan kilpailukyvyn säilyttämiseksi ja voimme löytää muutoksesta uusia mahdollisuuksia.

Vuonna 2024 keskitymme toiminnassamme tukemaan jäseniä ja etenkin heidän vastuullisuustyötään mahdollisimman konkreettisin keinoin, uudistamme toimintaa strategian myötä ja luomme toimintamalleja, jotka palvelevat kasvanutta jäsenmäärää tehokkaasti, tuotamme jäsenistölle selkeää ja hyödynnettävää tietoa alan kehityksestä, tulevista vaatimuksista ja parhaista toimintatavoista ja vaikutamme alan toimintaympäristön kehitykseen entistä systemaattisemmin ja jäsenten ääntä kuunnellen.

Tutustu tarkemmin toimintasuunnitelmaamme

Vuosikertomus 2023

Vuosi 2023 painottui Green Building Council Finlandin toiminnan kehittämiseen. Yhdistyksen syyskokouksessa vahvistettiin uusi strategia. Lisäksi jäsenyysmalleja ja -palveluita uudistettiin. Toimintamme tavoitteisiin pyrittiin strategisten kehitysprojektien kautta. Strategisten kehitysprojektien rinnalla toteutimme myös muita projekteja. Lisäksi halusimme kasvattaa osaamistamme ja selkeyttää rooliamme yhteiskunnallisena vaikuttajana.

Vuoden 2023 lopussa yhdistykseen kuului 326 jäsentä. Voimakkaasti kasvaneen jäsenmäärän myötä uudistamme toimintaamme ja luomme toimintamalleja, jotka palvelevat kasvanutta jäsenmäärää tehokkaasti ja vaikutamme alan toimintaympäristön kehitykseen entistäkin systemaattisemmin ja jäsenten ääntä kuunnellen.

Tutustu tarkemmin vuosikertomukseemme

Lisätietoja

Antti johtaa Green Building Council Finlandin toimintaa ja hallintoa yhteistyössä FIGBC:n hallituksen kanssa ja toimii toimiston esihenkilönä. Hän vastaa yhdistyksen sidosryhmäsuhteista ja edustaa yhdistystä julkisessa keskustelussa.

Arto Bäckström

Järjestöpäällikkö

arto.backstrom@figbc.fi

+358 40 524 2402

Arto johtaa ja kehittää yhdistyksen jäsenille suunnattua palvelu- ja verkostotoimintaa sekä vastaa yhdistyshallinnon organisoinnista, taloussuunnittelusta ja -seurannasta. Arto toimii lisäksi henkilöstö- ja työsuojelupäällikkönä.

Lauri Tähtinen

Strategia- ja kehitysjohtaja

lauri.tahtinen@figbc.fi

+358 40 486 5400

Lauri varmistaa, että järjestö toteuttaa valittua strategiaa tehokkaasti. Hän koordinoi järjestön kehitystyötä, projekteja ja toiminnan suunnittelua. Lauri toimii myös energiamurroksen, ilmastonmuutoksen ja vastuullisuusjohtamisen asiantuntijana.

Siirry takaisin sivun alkuun