Näyttää suunnan, auttaa matkalla

Green Building Council Finland (FIGBC) on voittoa tavoittelematon järjestö ja World Green Building Councilin jäsen.  Toimintamme ulottuu koko rakennettuun ympäristöön ja sen elinkaareen. Järjestönä ja jäsentemme verkostona tuotamme selvityksiä ja toimintamalleja, joiden avulla kiinteistö- ja rakennusalalla toimivat voivat vauhdittaa omaa vastuullista toimintaansa. Kaikki tuottamamme julkaisut löytyvät FIGBC Julkaisut -sivulta.

Jäsenet edustavat laajasti rakennettua ympäristöä, arvoketjun eri kohdista. Jäseneksemme voivat liittyä yritykset ja organisaatiot, jotka hyväksyvät FIGBC:n säännöt ja jäsenet hyväksyy FIGBC:n hallitus. Toimimme laajassa yhteistyössä yhteiskunnan kaikilla sektoreilla. Kaupungit, kunnat, ministeriöt, järjestöt, oppilaitokset ja koulutusorganisaatiot.

Tällä sivulla julkaisemme toimintasuunnitelmamme sekä järjestön vuosikertomuksen. Tutustu myös hallintoon, käynnissä oleviin projekteihin sekä jäsenyyteemme.

Toiminnan suunnittelu ja vuosikertomukset

Toimintasuunnitelma 2024

Vuoden 2024 toimintaa suunnitellessa on tunnistettu markkinan haastava tilanne. Saman aikaisesti huomioidaan se, että kestävyyskriisien ratkaisu ei odota ja kestävyyssiirtymää on pystyttävä edistämään vallitsevan tilanteen asettamien reunaehtojen puitteissa.
Verkostona voimme yhdessä varmistaa, että pystymme tarpeellisiin toimiin alan kilpailukyvyn säilyttämiseksi ja voimme löytää muutoksesta uusia mahdollisuuksia.

Vuonna 2024 keskitymme toiminnassamme tukemaan jäseniä ja etenkin heidän vastuullisuustyötään mahdollisimman konkreettisin keinoin, uudistamme toimintaa strategian myötä ja luomme toimintamalleja, jotka palvelevat kasvanutta jäsenmäärää tehokkaasti, tuotamme jäsenistölle selkeää ja hyödynnettävää tietoa alan kehityksestä, tulevista vaatimuksista ja parhaista toimintatavoista ja vaikutamme alan toimintaympäristön kehitykseen entistä systemaattisemmin ja jäsenten ääntä kuunnellen.

Tutustu tarkemmin toimintasuunnitelmaamme

Vuosikertomus 2022

Green Building Council Finland ry on yleishyödyllinen, voittoa tavoittelematon yhdistys. Toimintamme ulottuu koko rakennettuun ympäristöön ja sen elinkaareen. Strategiakauden 2021–2023 puoliväliarviointi osoittaa, että painotukset ja strategiset kehityshankkeet ovat olleet teemallisesti osuvia ja näiden toteuttaminen on edennyt pääosin kiitettävästi. Lisäksi yhdistyksen kasvuohjelma on toteutunut monipuolisesti ja jopa tavoitteita paremmin. Jäsenet ovat tyytyväisiä toimintaan ja FIGBC koetaan toimialalla ainutlaatuiseksi, raikkaaksi toimijaksi, joka liikkuu rivakasti ja viestii laajasti ja monipuolisesti asioista. Green Building Council Finland jäsenineen ja sidosryhmineen on toiminut aktiivisesti ja tavoitteellisesti, painottaen 2021–2023 strategian mukaisesti toimintakäytäntöjen kehittämistä, aktiivista yhteistyötä ja toiminnan vaikuttavuutta. Toiminnan tavoitteisiin on pyritty strategisten kehitysprojektien kautta.

Lataa julkaisu

Lisätietoja

Antti Ruuska

Toimitusjohtaja, CEO

antti.ruuska@figbc.fi

+358 40 176 3142

Antti johtaa Green Building Council Finlandin toimintaa ja hallintoa yhteistyössä FIGBC:n hallituksen kanssa ja toimii toimiston esihenkilönä. Antin erityisosaamisaluetta on kiinteistö- ja rakennusalan kestävät liiketoimintamallit ja kestävä rahoitus.

Arto Bäckström

Järjestöpäällikkö

arto.backstrom@figbc.fi

+358 40 524 2402

Arto vastaa järjestömme elinvoimaisuuden, suorituskyvyn ja toimintaedellytysten vahvistamisesta. Hänen tehtäviinsä kuuluu taloushallinto ja tietohallinto, sekä monet muut järjestön strategiseen ja operatiiviseen johtamiseen liittyvät vastuut. Lisäksi Arton työtehtäviin kuuluvat järjestön ennakointi- ja arviointityön sekä henkilöstön hyvinvoinnin kehittäminen.

Lauri Tähtinen

Kehityspäällikkö

lauri.tahtinen@figbc.fi

+358 40 486 5400

Lauri vastaa Green Building Council Finlandin toiminnan kehittämisestä sekä ulkoisten projektien koordinoimisesta. Laurin erityisosaamisalueita ovat vähähiilinen rakentaminen, hiilineutraali rakennettu ympäristö ja EU-taksonomia. 

Siirry takaisin sivun alkuun