Sitoudu tavoitteeseen, kerro edelläkävijyydestäsi!

Omien hiilineutraalius-, kiertotalous- ja luonnon monimuotoisuustavoitteiden saavuttamisessa auttaa avoin keskustelu sidosryhmien kanssa. Jotta keskustelua voidaan käydä yhtenäisistä lähtökohdista, on markkinassa tarjolla useita sitoumuksia, standardeja ja luokituksia.

Kannustamme alaa asettamaan tiedeperusteiset tavoitteet ja laatimaan selkeät suunnitelmat omien ilmasto- ja ympäristövaikutusten vähentämiseen.
Julkiset sitoumukset myös viestivät vakavasta suhtautumisesta ja siitä, että organisaatio tahtoo aidosti kirittää toimialansa kestävyyttä.
Tavoitteet, välitavoitteet ja harkitut toimenpiteet osoittavat aitoa halua ja vahvistavat sidosryhmien luottamusta.

Tälle sivulle olemme koonneet organisaatioille soveltuvia sitoumuksia tai viitekehyksiä. Huomioi, että hanke- ja kiinteistökohtaiset työkalut löytyvät Ympäristöluokitukset-sivulta.

#BuildingLife Hiilineutraalin rakennetun ympäristön toimintaohjelman kannattajat

Kutsumme kaikkia kiinteistö- ja rakennusalalla toimivia organisaatioita liittymään #BuildingLife -kannattajaksi!

#BuildingLife -kannattajana sitoudutte kiinteistö- ja rakennusalan yhteisten tavoitteiden mukaisesti toimimaan kohti hiilineutraalia rakennettua ympäristöä 2035.
Sitoudutte laatimaan oman tiekarttanne päästöjen vähentämiseksi. Oppaana toimii esimerkiksi FIGBC:n julkaisema #BuildingLife Hiilineutraalin rakennetun ympäristön toimintaohjelma.

Tiekarttojen työstöön tarjoamme työkaluja, tietoa ja tukea. Valmiit tiekartat on mahdollista julkaista kanssamme inspiraatioksi ja esimerkiksi muille alalla – ja luoda samalla tiekarttojen työstämisestä alan uusi normaali.

Lue lisää #BuildingLifestä

#BuildingLife -kannattajat sitoutuvat laatimaan oman hiilitiekartan päästöjen vähentämiseksi.

Net Zero Carbon Buildings – sitoudu hiilineutraaleihin rakennuksiin 2030

Net Zero Carbon Building Commitmentin allekirjoittajat tavoittelevat hiilineutraalin energiankäytön lisäksi hiilineutraalia rakentamista. Tavoitevuosi on jo 2030. Kansainvälinen sitoumuksen taustalla ovat merkittävät kansainväliset päästövähennyksiä edistävät tahot C40-kaupunkiverkosto, World Green Building Council ja The Climate Group. Kaikki sitoumuksen allekirjoittajat kootaan World Green Building Councilin verkkosivuille.
Sitoumus soveltuu kiinteistönomistajille, jotka tavoittelevat hiilineutraalia kiinteistökantaa.

Net Zero Carbon Buildings sitoumuksen sisältö lyhyesti:

  • Käytössä oleva kiinteistö on erittäin energiatehokas, ja käyttää pääosin uusiutuvaa energiaa.
  • Lisäksi huomioidaan kylmäainevuotojen aiheuttamat ilmastopäästöt.
  • Uudisrakentamisen ja laajojen peruskorjausten ennen käyttöä syntyviä tuotesidonnaisia päästöjä vähennetään mahdollisimman paljon.
  • Päästöt, joita ei voida vähentää, kompensoidaan viimeistään vuodesta 2030 eteenpäin.

Tutustu sitoumuksen kaikkiin allekirjoittajiin.

Net Zero Carbon Buildings Commitment

Net Zero Carbon Building -sitoumuksen allekirjoittajat tavoittelevat hiilineutraalin energiankäytön lisäksi hiilineutraalia rakentamista.

Kiertotalouden green deal

Kiertotalouden green deal on ympäristöministeriön laatima vapaaehtoinen sopimus, jossa sitoudutaan luonnonvarojen kulutuksen vähentämiseen. Kiertotalouden green deal täydentää kestävän rakentamisen green dealien sarjaa, jonka tarkoituksena on tiivistää valtion ja alan yhteistyötä vähähiilisen kiertotaloussiirtymän tavoittelussa. Kiertotalouden green deal –sitoumusmalli valmistuu alkuvuodesta 2024 ja ensimmäisiä sitoumuksia toivotaan allekirjoitettavaksi jo kuluvan vuoden aikana.

Kiertotalouden green deal koostuu viidestä muutosalueesta, joihin kuhunkin sisältyy 2-5 toimenpidealuetta. Tutustu Resurssiviisas rakennettu ympäristö -muutosalueeseen!

Lue lisää kiertotalouden green dealin valmistelutyöstä

Kiertotalouden green deal on yrityksille, kunnille, maakunnille ja toimialajärjestöille suunnattu vapaaehtoinen sitoumus.

Tutustu myös näihin

 

Science Based Target päästöraportointijärjestelmä

Science Based Targets initiative (SBTi) on luonut yrityskentälle mahdollisuuden laatia varmennettuja, tieteeseen perustuvia päästövähennyssuunnitelmia. Sitoutujilta vaaditaan uskottavaa päästövähennyssuunnitelmaa sekä sitoutumista alakohtaiseen päästövähennyspolkuun.  Kiinteistö- ja rakentamisalan omat päästövähennyspolut ja raportointityökalut ovat edenneet pilotointivaiheeseen. SBTi on WWF:n, YK:n, Carbon Disclosure Projectin ja Maailman luonnonvarainstituutin yhteistyössä muodostama organisaatio, jonka sitoumuksen avulla yritykset voivat osoittaa toteuttavansa Pariisin ilmastosopimuksen mukaisia päästövähennystoimenpiteitä.

Siirry takaisin sivun alkuun