Allekirjoita julkinen sitoumus

Julkiset sitoumukset viestivät vakavasta suhtautumisesta ja siitä, että organisaatio tahtoo kirittää toimialansa kestävyyttä. Tavoitteet, välitavoitteet ja harkitut toimenpiteet osoittavat aitoa halua ja vahvistavat sidosryhmien luottamusta. Julkiset sitoumukset edellyttävät myös avointa ja johdonmukaista viestintää tavoitteiden saavuttamisesta.

Net Zero Carbon Buildings – sitoudu hiilineutraaleihin rakennuksiin 2030

Net Zero Carbon Building Commitmentin allekirjoittajat tavoittelevat hiilineutraalin energiankäytön lisäksi hiilineutraalia rakentamista. Tavoitevuosi on jo 2030. Kansainvälinen sitoumuksen taustalla ovat merkittävät kansainväliset päästövähennyksiä edistävät tahot C40-kaupunkiverkosto, World Green Building Council ja The Climate Group. Kaikki sitoumuksen allekirjoittajat kootaan World Green Building Councilin verkkosivuille. Tutustu sitoumuksen kaikkiin allekirjoittajiin.

Net Zero Carbon Buildings sitoumuksen sisältö lyhyesti:

  • Käytössä oleva kiinteistö on erittäin energiatehokas, ja käyttää pääosin uusiutuvaa energiaa.
  • Lisäksi huomioidaan kylmäainevuotojen aiheuttamat ilmastopäästöt.
  • Uudisrakentamisen ja laajojen peruskorjausten ennen käyttöä syntyviä tuotesidonnaisia päästöjä vähennetään mahdollisimman paljon.
  • Päästöt, joita ei voida vähentää, kompensoidaan viimeistään vuodesta 2030 eteenpäin.

Net Zero Carbon Buildings Commitment

#BuildingLife Hiilineutraalin rakennetun ympäristön toimintaohjelman kannattajat

Toimintaohjelman kannattajat sitoutuvat kiinteistö- ja rakennusalan yhteisten tavoitteiden mukaisesti toimimaan kohti hiilineutraalia rakennettua ympäristöä 2035. Kannattajat sitoutuvat laatimaan toimintaohjelman (tai tiekartan), jonka avulla kehittävät liiketoiminnasta hiilineutraalia. Viitekehyksenä toimii #BuildingLife Hiilineutraalin rakennetun ympäristön toimintaohjelma. Esimerkkinä ja inspiraationa alalle toimivat kannattajien jo julkaisemat tiekartat kohti hiilineutraaliutta.

#BuildingLife

Muita kiinteistö- ja rakennusalan sitoumuksia

Kannustamme teitä asettamaan toimintanne ja arvojenne mukaiset tavoitteet ja valitsemaan ne sitoumukset ja viitekehykset, joihin sitoudutte. Luokaa oma hiilineutraaliuden toimintaohjelma, jakakaa esimerkkejä ja kannustakaa koko toimialaa. Aito vastuullisuus todennetaan mitattavilla tuloksilla.​ Seuratkaa ja mitatkaa oman toiminnan vaikutusten kehitystä ja tarkentakaa tavoitteita sekä toimenpideohjelmaa tarvittaessa.

Siirry takaisin sivun alkuun