Kansainvälinen World Green Building Week on vuosittainen, maapallomme laajin kampanja kestävän rakennetun ympäristön puolesta. Kampanjan järjestää World Green Building Council, yhdessä yhteistyökumppaneiden, kansallisten Green Building Councilien sekä näiden  jäsenen kanssa. Yhteisen kampanjaviikon teema vaihtelee vuosittain – tavoitteena on saada aikaan keskustelua ja lisätä osaamista meille kaikille tärkeistä aiheista.

Kutsumme kaikki FIGBC:n jäsenet ja yhteistyökumppanit mukaan kampanjoimaan! Tarjoamme valmiita ja omaan käyttöön muokattavia markkinointimateriaaleja ja järjestämme Weekillä mielenkiintoisia tapahtumia: työpajoja, seminaareja ja webinaareja. Kutsumme myös jäsenet järjestämään sivutapahtuman, julkaisemaan tutkimuksen, artikkelin, videon.. mitä vain! Ja osallistumaan keskusteluun. Kysy, kommentoi ja keskustele!

World Green Building Week 9.-13.9.2024.

World Green Building Week on jäsenillemme ja yhteistyökumppaneillemme näytön paikka! Saat käyttöösi yhteiset kampanjamateriaalit, joita voit hyödyntää omassa viestinnässäsi ja näyt osana suurta kansainvälistä kampanjaa. Saat myös FIGBC:ltä viestintätukea omille Week -tapahtumillesi. Tai kirjoita kanssamme asiantuntija-artikkeli, julkaise raportti, tutkimus, mielipide – lisää nostetta näkyvyyteen tuo yhteinen Week.

Omaa osaamistaan uusissa teemoissa voi kehittää osallistumalla Weekin tapahtumiin, lukemalla julkaisuja ja ihan vain osallistumalla keskusteluun.

Tervetuloa!

Seuraava World Green Building Week järjestetään 9.-13.9.2024.

World Green Building Week 11.–15.9.2023 Building The Transition

Ei ole epäilystäkään siitä, että maailman täytyy muuttua, jotta voimme varmistaa selviytymisemme tällä planeetalla. Rakennettu ympäristö on avaintekijä tässä siirtymässä kestävään toimintaan. Weekin teema jakautuu kolmeen eri alateemaan:

The Energy Transition – Emme puhu vain siirtymästä uusiutuviin energialähteisiin. Puhumme täydellisestä systeemisestä muutoksesta.
The Regenerative Transition – Regeneratiivinen suunnittelu ei vain vähennä aiheutettua haittaa tai suojele luonnon monimuotoisuutta. Se on luontoa elvyttävää toimintaa, jossa ympäristön tilaa parannetaan aiemmasta. Luontopohjaisia ratkaisuja, suljettu kierto, läpi koko arvoketjun.
The Just Transition – Kestävä toiminta on myös vastuullista toimintaa. Se kattaa sekä sosiaalisen että taloudellisen ulottuvuuden.

#BuildingTheTransition #WGBW23 #BuildingToCOP28.

World Green Building Week 12.9. – 16.9.2022

We are #BuildingforEveryone

Globaalisti World Green Building Week kulkee COP27 hengessä. Teemana on kaikkein heikoimpien yhteisöjen ja yksilöiden terveyden ja turvallisuuden varmistaminen, oikeus kohtuuhintaiseen, terveelliseen asumiseen.
Meillä täällä Suomessa tuetaan kestävää vihreää siirtymää monin tavoin. Siksi Green Building Council Finland haluaa ottaa #BuildingforEveryone teemassa huomioon erityisesti heidät, jotka eivät ole edes syntyneet vielä. Meillä on suuri vastuu tulevaisuuden ihmisille.

Kaiken mitä nyt suunnittelemme, tuotamme tai rakennamme, on tehtävä heitä ajatellen – oltava tulevaisuuden kestävää.

#BuildingforEveryone #WGBW2022 #BuildingToCOP27

Read more about World Green Building Week 2022

World Green Building Week 2021

World Green Building Week 20. – 24.9.2021

Globaalisti neljä miljardia ihmistä on alttiina ilmastoriskille.
91% ihmisistä asuu alueilla, joilla on ilmansaasteita.

Vuoteen 2050 mennessä maailman rakennuskanta tulee kaksinkertaistumaan ja lisää toimialamme vaikutusta merkittävästi. Toimialamme luonnonvarojen kysyntä kiihdyttää ilmastonmuutosta, ja epäterveelliset, päästöjä paljon tuottavat rakennukset vaikuttavat hyvinvointiimme ja toimeentulomme.

Me Suomessa emme säästy vaikutuksilta. IPCC-raportin mukaan Suomi on yksi niistä alueista, joissa lämpeneminen tapahtuu erittäin nopeasti. Hellejaksot tulevat pitenemään. Sademäärät lisääntyvät talvisin ja tulevat yhä useammin vetenä, eivät lumena. Kaupunkialueiden hulevesitulvat lisääntyvät ja merenpinnan nousu lisää tulvia rannikkoalueilla.

#WGBW2021 #BuildingToCOP26 and #BuildingResilience

Read more about World Green Building Week 2021

World Green Building Week 2021 artikkelit

World Green Building Week

21.9.2021

Viisi askelta kohti kaupunkikestävyyttä

World Green Building Week

22.9.2021

Resilience and circularity in the UN 2030 Agenda

World Green Building Week

23.9.2021

Ilmastovastuu lisää alueiden resilienssiä

World Green Building Week

23.9.2021

Kestävä aluesuunnittelu koronapandemian jälkeen

World Green Building Week 2020: Act On Climate

Kansainvälinen World Green Building Week (WGBW) on vuosittainen kampanja, joka kannustaa kestävän rakennetun ympäristön rakentamiseen kaikille, kaikkialla. Vuonna 2020 Green Building Week järjestettiin 21. – 25.9.2020.

Vuoden 2020 teema #ActOnClimate haastaa rakennusalan, päätöksentekijät ja hallitukset ryhtymään kiireellisiin toimiin nollahiilirakennusten eteen. Suomessa tunnisteena toimii lisäksi #RatkaisunVuosi.
Tämä vuosikymmen on ratkaiseva aika puuttua ilmastokriisiin

Juuri nyt on käynnissä lukemattomia hankkeita, jotka voivat tehdä kiinteistö– ja rakennusalasta globaalien kestävyyskysymysten ratkaisijan. Suomalaiset yritykset ja organisaatiot ovat tämän globaalin muutoksen etujoukoissa. Nykyisellä hiilipäästöjen vauhdilla ilmasto lämpenee 1,5 astetta jo ennen vuotta 2030 ja 2,0 astetta vuoteen 2035 mennessä. Rakennukset kuluttavat valtaosan maailman energiasta ja niiden osuus maailman hiilidioksidipäästöistä on yli kolmasosa.

Meillä kiinteistöalan edustajilla on valtava mahdollisuus – ja jopa velvollisuus – tehdä osamme ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. On aika siirtyä sanoista tekoihin.

#RatkaisunVuosi #ActOnClimate #WGBW2020

Read more about World Green Building Week 2020

World Green Building Week 2019: BuildingLife

23. – 29.9.2019  World Green Building Week -teemalla etsittiin ratkaisuja luoda kestävää, terveellistä ja ilmastonmuutokseen sopeutuvaa ja sitä hillitsevää rakennettua ympäristöä. Teema #BuildingLife keskittyi hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen rakennuksen elinkaaren eri vaiheissa. Haluamme korostaa ympäristöystävällisen rakennustuotannon välttämättömyyttä: suunnittelu, rakentaminen, käyttö, purkaminen ja uudelleen käyttö ovat vaiheita rakennuksen elinkaaressa, joilla voidaan saada merkittävää muutosta niin rakennusten kuin rakennusmateriaalien suhteen.

Read more about World Green Building Week 2019

Lisätietoja World Green Building Weekistä

Anne Valkama

Viestintäpäällikkö

anne.valkama@figbc.fi

+358 40 588 9911

Anne johtaa ja koordinoi Green Building Council Finlandin viestintää ja vaikuttamista, vastaa järjestön brändistä, mediasuhteista ja palveluiden markkinoinnista. Hän toimii yhteistyössä jäsenorganisaatioiden ja yhteistyökumppaneiden viestijöiden kanssa.

Siirry takaisin sivun alkuun