Green Building Council Finlandin hallinto ja rahoitus

Toimintamme ulottuu koko rakennettuun ympäristöön ja sen elinkaareen. Tällä sivulla julkaisemme hallinnomme jäsenet ja kerromme tarkemmin toimintamme reunaehdoista. Tutustu myös toimintasuunnitelmaamme, vuosikertomukseen sekä jäsenyyteemme.

Green Building Council Finlandin toiminnan rahoitus

Green Building Council Finland on yleishyödyllinen yhdistys, emmekä tavoittele toiminnalla voittoa. Kaikki varamme ohjautuvat yhdistyksen säännöissä määrätyn tarkoituksen mukaiseen toimintaan. Pääosan tuloistamme saamme jäsenmaksuista. Lisäksi rahoitamme toimintaamme myös julkisen sektorin avustuksilla ja ostoilla, yksityisten säätiöiden hankerahoituksella sekä osallistumismaksuilla.

Lisäksi yhdistyksemme sääntöjen mukaan yhdistys voi toimintansa tukemiseksi omistaa yhdistyksen tarkoitusta tukevaa toimintaa harjoittavien yritysten osakkeita, ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä omistaa toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä ja muuta omaisuutta. Yhdistys voi myös harjoittaa julkaisutoimintaa.

Green Building Council Finlandin hallinto

  • Yhdistyksen kokouksissa jäsenten edustajat valitsevat yhdistyksen hallituksen ja sen puheenjohtajan sekä vaalitoimikunnan. Yhdistyksen kokous myös vahvistaa vuosittain toimintasuunnitelman, budjetin ja tilinpäätöksen sekä myöntää vastuuvapauden ja hyväksyy sääntömuutokset.
  • Hallitus käsittää 6-12 henkeä kattaen koko toimialan. Hallituksen jäsenet valitaan tehtäväänsä kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Hallitus johtaa  yhdistyksen toimintaa yhdistyksen kokousten päätösten mukaisesti, huolehtii talous- ja hallintoasioiden asianmukaisesta hoitamisesta sekä hyväksyy ja erottaa jäsenet.
  • Hallituksen työvaliokunnan muodostavat hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja sekä hallituksen varapuheenjohtaja. Hallitus voi tarvittaessa nimetä työvaliokuntaan varapuheenjohtajan tilalle tai lisäksi muita henkilöitä. Työvaliokunnan tehtävänä on valmistella hallitukselle esitettäviä asioita, koordinoida yhdistyksen hallintoelinten toimintaa sekä suorittaa hallituksen määräämät tehtävät.
  • Vaalitoimikunta valmistelee yhdistyksen kokouksen henkilövalinnat ehdotukseksi yhdistyksen kokouksiin. Vaalitoimikunnan valitsee yhdistyksen kokous ja sen tehtävänä on valmistella yhdistyksen kokouksen henkilövalinnat siten, että ehdotus toimielinten kokoonpanoksi kattaa mahdollisimman tasapuolisesti yhdistyksen jäsenistön. Yhdistyksen kokous ei ole sidottu vaalitoimikunnan ehdotukseen.
  • Lisäksi yhdistykselle on mahdollista perustaa neuvottelukunta, jonka tehtävä on keskustella yhdistyksen toiminnan kannalta tärkeistä ja periaatteellisista kysymyksistä.

Green Building Council Finlandin hallitus

Miimu Airaksinen

Green Building Council Finlandin hallituksen puheenjohtaja

Miimu Airaksinen, Kehitysjohtaja, SRV, valittiin Green Building Council Finlandin hallituksen puheenjohtajaksi Green Building Council Finlandin syyskokouksessa 2023.

Jukka Viitanen

Green Building Council Finlandin hallituksen varapuheenjohtaja

Jukka Viitanen, Head of Sustainability, NRC Group ASA, valittiin Green Building Council Finlandin hallituksen varapuheenjohtajaksi syyskokouksessa 2023.

Green Building Council Finlandin hallituksen muut jäsenet 2024

Hannamari Koivula, Head of Sustainability and Property Management, Kiinteistöomistaja Antilooppi
Päivi Tomula, Kiinteistösijoitusjohtaja, Pontos Group
Mikko Marjalaakso, EMEAn alueesta vastaava avainasiakaspäällikkö, Betolar
Liisa Jäätvuori, Johtaja, kestävä kehitys ja uudet palvelut, A-Insinöörit
Ville Reinikainen, Energiatoimialan johtaja, Granlund
Professori Matti Kuittinen, Aalto-yliopisto
Timo Metsälä, Johtaja, Kiinteistökehitys ja rakennuttaminen, Taaleri Oyj
Johanna Pirinen, Senior Vice President, Head of Sustainability at Stora Enso Wood
Inari Virkkala, projektipäällikkö, arkkitehti, Y-Säätiö
Jannica Aalto, Head of Communicatios, Nrep

 

Green Building Council Finlandin vaalitoimikunta

Anne Kaiser, Saint-Gobain Finland, vaalitoimikunnan puheenjohtaja
Antti Kerppola, Sfääri
Pekka Metsi, Granlund
Riitta Juutilainen, Senaatti-kiinteistöt
Heidi Tilli, Evli-Rahastoyhtiö
Petri Suutarinen, Finreim

Lisätietoja

Antti Ruuska

Toimitusjohtaja, CEO

antti.ruuska@figbc.fi

+358 40 176 3142

Antti johtaa Green Building Council Finlandin toimintaa ja hallintoa yhteistyössä FIGBC:n hallituksen kanssa ja toimii toimiston esihenkilönä. Antin erityisosaamisaluetta on kiinteistö- ja rakennusalan kestävät liiketoimintamallit ja kestävä rahoitus.

Arto Bäckström

Järjestöpäällikkö

arto.backstrom@figbc.fi

+358 40 524 2402

Arto vastaa järjestömme elinvoimaisuuden, suorituskyvyn ja toimintaedellytysten vahvistamisesta. Hänen tehtäviinsä kuuluu taloushallinto ja tietohallinto, sekä monet muut järjestön strategiseen ja operatiiviseen johtamiseen liittyvät vastuut. Lisäksi Arton työtehtäviin kuuluvat järjestön ennakointi- ja arviointityön sekä henkilöstön hyvinvoinnin kehittäminen.

Siirry takaisin sivun alkuun