Green Building Council Finlandin hallinto ja rahoitus

Toimintamme ulottuu koko rakennettuun ympäristöön ja sen elinkaareen. Tällä sivulla julkaisemme hallinnomme jäsenet ja kerromme tarkemmin toimintamme reunaehdoista. Tutustu myös toimintasuunnitelmaamme, vuosikertomukseen sekä jäsenyyteemme.

Green Building Council Finlandin toiminnan rahoitus

Green Building Council Finland on yleishyödyllinen yhdistys, emmekä tavoittele toiminnalla voittoa. Kaikki varamme ohjautuvat yhdistyksen säännöissä määrätyn tarkoituksen mukaiseen toimintaan. Pääosan tuloistamme saamme jäsenmaksuista. Lisäksi rahoitamme toimintaamme myös julkisen sektorin avustuksilla ja ostoilla, yksityisten säätiöiden hankerahoituksella sekä osallistumismaksuilla.

Lisäksi yhdistyksemme sääntöjen mukaan yhdistys voi toimintansa tukemiseksi omistaa yhdistyksen tarkoitusta tukevaa toimintaa harjoittavien yritysten osakkeita, ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja sekä omistaa toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä ja muuta omaisuutta. Yhdistys voi myös harjoittaa julkaisutoimintaa.

Green Building Council Finlandin hallinto

  • Yhdistyksen kokouksissa jäsenten edustajat valitsevat yhdistyksen hallituksen ja sen puheenjohtajan sekä vaalitoimikunnan. Yhdistyksen kokous myös vahvistaa vuosittain toimintasuunnitelman, budjetin ja tilinpäätöksen sekä myöntää vastuuvapauden ja hyväksyy sääntömuutokset.
  • Hallitus käsittää 6-12 henkeä kattaen koko toimialan. Hallituksen jäsenet valitaan tehtäväänsä kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Hallitus johtaa  yhdistyksen toimintaa yhdistyksen kokousten päätösten mukaisesti, huolehtii talous- ja hallintoasioiden asianmukaisesta hoitamisesta sekä hyväksyy ja erottaa jäsenet.
  • Hallituksen työvaliokunnan muodostavat hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja sekä hallituksen varapuheenjohtaja. Hallitus voi tarvittaessa nimetä työvaliokuntaan varapuheenjohtajan tilalle tai lisäksi muita henkilöitä. Työvaliokunnan tehtävänä on valmistella hallitukselle esitettäviä asioita, koordinoida yhdistyksen hallintoelinten toimintaa sekä suorittaa hallituksen määräämät tehtävät.
  • Vaalitoimikunta valmistelee yhdistyksen kokouksen henkilövalinnat ehdotukseksi yhdistyksen kokouksiin. Vaalitoimikunnan valitsee yhdistyksen kokous ja sen tehtävänä on valmistella yhdistyksen kokouksen henkilövalinnat siten, että ehdotus toimielinten kokoonpanoksi kattaa mahdollisimman tasapuolisesti yhdistyksen jäsenistön. Yhdistyksen kokous ei ole sidottu vaalitoimikunnan ehdotukseen.
  • Lisäksi yhdistykselle on mahdollista perustaa neuvottelukunta, jonka tehtävä on keskustella yhdistyksen toiminnan kannalta tärkeistä ja periaatteellisista kysymyksistä.

Green Building Council Finlandin hallitus

Pasi Suutari

Green Building Council Finlandin hallituksen puheenjohtaja

SOK:n kiinteistöjohtaja Pasi Suutari valittiin Green Building Council Finlandin syyskokouksessa 29.11.2022 hallituksen puheenjohtajaksi.

Miimu Airaksinen

Green Building Council Finlandin hallituksen varapuheenjohtaja

Miimu Airaksinen, Kehitysjohtaja, SRV, valittiin Green Building Council Finlandin hallituksen varapuheenjohtajaksi Green Building Council Finlandin syyskokouksessa 29.11.2022.

Green Building Council Finlandin hallituksen muut jäsenet 2023

Hannamari Koivula, Head of Sustainability and Property Management, Kiinteistöomistaja Antilooppi
Päivi Tomula, Kiinteistösijoitusjohtaja, Pontos Group
Mikko Marjalaakso, EMEAn alueesta vastaava avainasiakaspäällikkö, Betolar
Kaisa-Reeta Koskinen, Projektinjohtaja, Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelma, Helsingin kaupunki
Anna Tiri, Suomen ja Baltian kunnossapitoliiketoiminnan johtaja, KONE Suomi ja Baltia
Petri Valkama, Johtaja ja osakas, NREP
Jukka Viitanen, Head of Sustainability, NRC Group ASA
Liisa Jäätvuori, Johtaja, kestävä kehitys ja uudet palvelut, A-Insinöörit
Ville Reinikainen, Energiatoimialan johtaja, Granlund

Green Building Council Finlandin vaalitoimikunta

Anne Kaiser, Saint-Gobain Finland, vaalitoimikunnan puheenjohtaja
Antti Kerppola, Sfääri
Pekka Metsi, Granlund
Riitta Juutilainen, Senaatti-kiinteistöt
Heidi Tilli, Evli-Rahastoyhtiö
Petri Suutarinen, Finreim

Siirry takaisin sivun alkuun