Green Building Council Finlandin säännöt

Yhdistyksemme varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä oikeuskelpoisia yhteisöjä, jotka hyväksyvät yhdistyksen tarkoituksen.

Yhdistyksen tarkoituksena on yhteistyöhakuisesti edistää rakennetun ympäristön kestävään kehitykseen liittyvää tietoisuutta ja osaamista ja saada kestävän kehityksen käytännöt osaksi kiinteistö- ja rakennusklusterin toimintaa. Tavoitteena on taata, että Suomessa on käytössä tieto ja työkalut ympäristötehokkaiden rakennusten ja infrastruktuurin käyttöön, ylläpitoon, hankintaan ja toteutukseen.

Jäsenet hyväksyy hakemuksesta hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut edustajat.

Yhdistyksellä on kaksi vuosittaista kokousta.

Yhdistyksen kevätkokouksessa esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto, päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille, valitaan vaalitoimikunnan puheenjohtaja ja muut jäsenet sekä käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Yhdistyksen syyskokouksessa vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio, liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet, sekä valitaan hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja erovuoroisten tilalle, muut hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle, yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat sekä käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Yhdistyksen kokouksissa varsinaisella jäsenellä on yksi ääni.

Lataa Green Building Council Finlandin säännöt (pdf)

Lisätietoja

Arto Bäckström

Järjestöpäällikkö

arto.backstrom@figbc.fi

+358 40 524 2402

Arto johtaa ja kehittää yhdistyksen jäsenille suunnattua palvelu- ja verkostotoimintaa sekä vastaa yhdistyshallinnon organisoinnista, taloussuunnittelusta ja -seurannasta. Arto toimii lisäksi henkilöstö- ja työsuojelupäällikkönä.

Tiina Mykkänen

Hallinto- ja työkulttuurivastaava

tiina.mykkanen@figbc.fi

+358 50 562 0705

Tiina työskentelee FIGBC:n taloushallinnossa, vastaa laskutuksesta ja jäsenyyksien hallinnasta. Lisäksi Tiinan työtehtäviin kuuluvat erilaiset yhdistys- ja henkilöstöhallinnon asiantuntijatehtävät. Ota yhteyttä Tiinaan, kun haluat keskustella jäsenyydestänne!

Antti johtaa Green Building Council Finlandin toimintaa ja hallintoa yhteistyössä FIGBC:n hallituksen kanssa ja toimii toimiston esihenkilönä. Hän vastaa yhdistyksen sidosryhmäsuhteista ja edustaa yhdistystä julkisessa keskustelussa.

Siirry takaisin sivun alkuun