Green Building Council Finlandin säännöt

Yhdistyksemme varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä oikeuskelpoisia yhteisöjä, jotka hyväksyvät yhdistyksen tarkoituksen.

Yhdistyksen tarkoituksena on yhteistyöhakuisesti edistää rakennetun ympäristön kestävään kehitykseen liittyvää tietoisuutta ja osaamista ja saada kestävän kehityksen käytännöt osaksi kiinteistö- ja rakennusklusterin toimintaa. Tavoitteena on taata, että Suomessa on käytössä tieto ja työkalut ympäristötehokkaiden rakennusten ja infrastruktuurin käyttöön, ylläpitoon, hankintaan ja toteutukseen.

Jäsenet hyväksyy hakemuksesta hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut edustajat.

Yhdistyksellä on kaksi vuosittaista kokousta.

Yhdistyksen kevätkokouksessa esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto, päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille, valitaan vaalitoimikunnan puheenjohtaja ja muut jäsenet sekä käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Yhdistyksen syyskokouksessa vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio, liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet, sekä valitaan hallituksen puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja erovuoroisten tilalle, muut hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle, yksi tai kaksi tilintarkastajaa ja heille varatilintarkastajat sekä käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Yhdistyksen kokouksissa varsinaisella jäsenellä on yksi ääni.

Lataa Green Building Council Finlandin säännöt (pdf)

Lisätietoja

Arto Bäckström

Järjestöpäällikkö

arto.backstrom@figbc.fi

+358 40 524 2402

Arto vastaa järjestömme elinvoimaisuuden, suorituskyvyn ja toimintaedellytysten vahvistamisesta. Hänen tehtäviinsä kuuluu taloushallinto ja tietohallinto, sekä monet muut järjestön strategiseen ja operatiiviseen johtamiseen liittyvät vastuut. Lisäksi Arton työtehtäviin kuuluvat järjestön ennakointi- ja arviointityön sekä henkilöstön hyvinvoinnin kehittäminen.

Tiina Mykkänen

Toimistovastaava

tiina.mykkanen@figbc.fi

+358 50 562 0705

Tiina työskentelee järjestömme taloushallinnossa, vastaa laskutuksesta ja jäsenyyksien hallinnasta. Lisäksi Tiinan työtehtäviin kuuluvat muut hallinnolliset tehtävät, tapahtumajärjestelyt sekä henkilöstön hyvinvoinnin kehittäminen. Ota yhteyttä Tiinaan, kun haluat keskustella jäsenyydestänne!

Antti Ruuska

Toimitusjohtaja, CEO

antti.ruuska@figbc.fi

+358 40 176 3142

Antti johtaa Green Building Council Finlandin toimintaa ja hallintoa yhteistyössä FIGBC:n hallituksen kanssa ja toimii toimiston esihenkilönä. Antin erityisosaamisaluetta on kiinteistö- ja rakennusalan kestävät liiketoimintamallit ja kestävä rahoitus.

Siirry takaisin sivun alkuun