Ilmastoviisaat taloyhtiöt

Ilmastoviisaat taloyhtiöt -hankkeen tavoitteena on taloyhtiöiden digiloikkaa vauhdittamalla saada asunto-osakeyhtiöt ja asukkaat aktiiviseksi osaksi älykaupunkia ja ilmastonmuutoksen torjuntaa. Tule mukaan luomaan uutta digitalista tulevaisuutta!

Taloyhtiöihin liittyy paljon erilaista tietoa, kuten esimerkiksi laajuustiedot, energiankulutus, olosuhteet, korjaushistoria, energia- ja kuntokatselmukset ja PTS-suunnitelma. Tieto on kuitenkin pirstaloitunut usean eri toimijan järjestelmiin, joista tiedon saanti asukkaalle tai jakaminen energiatehokkaita ratkaisuja tarjoavalle yritykselle on hankalaa. Tietoa ei usein löydy edes digitaalisessa muodossa, jolloin uusien ratkaisujen pääsy tälle markkinalle on vaikeaa.

Ilmastoviisaat taloyhtiöt -hankkeen tavoitteena on avata markkinoita uudenlaisille energiatehokkuutta lisääville palveluille ja ratkaisuille kerrostalokannassa (asunto-osakeyhtiöt). Hankkeessa kehitetään asuinkerrostalojen tiedon keräämiseen, omistajuuteen ja jakamiseen liittyviä yhteisiä toimintamalleja ja käytäntöjä, jotta tieto on saavutettavaa ja mahdollistaa yrityksille uudenlaisen palveluliiketoiminnan kehittämisen tälle asiakassegmentille (taloyhtiöt ja/tai yksittäiset asukkaat).

GBC:n rooli hankkeessa on koota markkinanäkemystä ja parhaita käytäntöjä digitaalisen tiedon hyödyntämisestä ja jakamisesta asunto-osakeyhtiöissä. Opit kootaan digioppaaseen ja 2020 toteutettavaan koulutukseen.

Lisätietoja hankkeesta:

Lauri Tähtinen

etunimi.sukunimi@figbc.fi

040 486 5400

 

Hankeosapuolet

Lisätietoja hankkeesta

Ilmastoviisaat taloyhtiöt -hanke etsii uusien palveluiden kehittämisestä ja testaamisesta kiinnostuneita yrityksiä. Hanke tarjoaa mukaan lähteville yrityksille näkyvyyttä ja koulutusta, sekä mahdollisuuksia kehittää ja pilotoida palveluitaan. Lue lisää.

Artikkelit ja Blogit hankkeen tiimoilta

Työpajat

Työpajat ovat avoimia ja suunnattu kaikille energiatehokkuuden ja digitalisaation parissa toimiville. Pääpainona asunto-osakeyhtiöt, mutta monia oppeja voi soveltaa myös muun tyyppisiin kiinteistöihin.

Tule mukaan kehittämään alaa ja löytämään uusia liiketoimintamahdollisuuksi!

Työpajojen tuloksia

Ilmastoviisaat työpajojen tuloksia: Dataa hyödyntämällä paremmat asumisolot ja euroja säästöön (artikkeli)

Mindmap – työpajoissa tunnistetut datalaähteet ja niiden päälle tunnistetut uudet palvelukonseptit: : https://figbc.kumu.io/ilmastoviisaat-taloyhtiot