22.3.2024

FIGBC Ohjausryhmiin yli 80 hakemusta – katso valitut jäsenet!

FIGBC:n hallitus on tehnyt päätöksen ohjausryhmien kokoonpanosta kaksivuotiselle kaudelle. Kiitos kaikille hakemuksista!

FIGBC:n toimintaa ohjaamaan on perustettu ensimmäistä kertaa kaksi ohjausryhmää. Tavoitteena on ”kasvattaa hartioita” siis tuoda osaamista ja näkemystä FIGBC:n strategian toteuttamiseen, sekä varmistaa että että työssämme huomioidaan laajasti koko jäsenistön erilaiset näkökulmat.

Jäsenten valintaan vaikuttivat hakijan organisaation vastuullisuustavoitteet, sekä henkilön oma näkemys ja osaaminen toimialan kestävyysmurroksen tarpeista. Lisäksi henkilön eduksi katsottiin laajat verkostot alalla. Koko ohjausryhmän kokoonpanon valinnassa tarkasteltiin lisäksi jäsenistön edustavuutta toimialoittain.

”Saimme yli kahdeksankymmentä hakemusta ohjausryhmiin ja siitä suuri kiitos kaikille hakijoille! Hakemuksista kuulsi selkeästi jokaisen hakijan sitoutuminen kestävän kehityksen edistämiseen ja positiivisen muutoksen edistämiseen kiinteistö- ja rakennusalalla”, kertoo Antti Ruuska, FIGBC:n toimitusjohtaja.

FIGBC:n hallitus on tehnyt päätöksen ohjausryhmien kokoonpanosta kaksivuotiselle kaudelle seuraavasti:

Kestävyysosaamisen ohjausryhmä

 • Taru Lehtinen, Arkkitehti SAFA, Kestävän rakentamisen asiantuntija, Väitöskirjatutkija, Arkkitehdit LSV Oy
 • Anna-Riitta Kujala, Aluearkkitehti, Vantaan kaupunki
 • Lauri Linkosalmi, Director Product Sustainability, Stora Enso
 • Pekka Kiuru, Kestävän kehityksen johtaja, NCC
 • Tanja Tyvimaa, Erityisasiantuntija, Tampereen kaupunki
 • Jani Kaaresto, Vastuullisuuspäällikkö, Tuotekehityksen tiiminvetäjä, Greenled Oy
 • Elina Virolainen, Osastopäällikkö, Sweco
 • Janne Suhonen, Energia- ja vastuullisuuspäällikkö, Hemsö Yhteiskuntakiinteistöt Oy
 • Laura Eklund, Ympäristöpäällikkö, Skanska Oy
 • Simo Skogberg, Osastopäällikkö / Johtava energia- ja ympäristöasiantuntija, Raksystems / Green Building Partners
 • Asta Autelo, Johtaja, Energia ja vastuullisuus, Granlund Oy
 • Hanna Luhtio, Yhteiskuntavastuupäällikkö, Senaatti-kiinteistöt
 • Johanna Arola, Vastuullisuus- ja HSEQ-päällikkö, SRV
 • Minna Jussila, CFO, Trevian Asset Management Oy
 • Mikko Keinänen, Vastuullisuusjohtaja, Insinööritoimisto Leo Maaskola Oy
 • Johanna Häyrinen, Head of Sustainability, Hilti (Suomi) Oy
 • Hanna Haukilahti, Konsernin ympäristöpäällikkö, Destia Oy
 • Tiia Pirttimaa, Director, Sustainability, Caverion Oyj

Vaikuttamisen ohjausryhmä

 • Anssi Salonen, Hankekehitysjohtaja, A-Insinöörit
 • Marika Hakkarainen, Head of Finnish Stakeholder Relations (yhteiskuntasuhdejohtaja), Stora Enso
 • Eelis Rytkönen, Chief Impact Leader, Ylva
 • Amalia Pöyry, Portfolio Manager , Mandatum Asset Management
 • Tytti Bruce-Hyrkäs, Vastuullisuusliiketoiminnan kehitysjohtaja, Granlund Oy
 • Miro Ristimäki, Johtava asiantuntija (TkT), Innovaatiot ja Ympäristövastullisuus, Skanska Oy
 • Katri Luoma-aho, Osastopäällikkö, AFRY Finland Ou
 • Jukka Joensuu, Hankekehityspäällikkö, Ruukki Consrtuction Oy
 • Rauno Heikkilä, Professori, Oulun yliopisto
 • Riina Känkänen, Head of Sustainability, Ramboll Finland, Ramboll Finland Oy
 • Jari Viinanen, Ympäristöpalveluiden päällikkö, Vantaan kaupunki
 • Terhi Tikkanen-Lindström, Kestävyys- ja vastuullisuusjohtaja, WSP Finland
 • Elmeri Nordenswan, Vastuullisuuskoordinaattori, Castellum
 • Marika Nyyssönen, Vastuullisuuspäällikkö, Helsingin seudun opiskelija-asuntosäätiö sr, Hoas
 • Tuomas Hietala, Hankekehitysjohtaja, ARE Oy
 • Maria Kelter, Asiakkuusjohtaja, Suunnittelutoimisto Amerikka
 • Pia Lindborg, Kiinteistöjohtaja, A. Ahlström Kiinteistöt Oy
 • Minttu Vilander, EVP, Sustainability, Brand & Communications, Sitowise

Hakijat kirjoittivat tavoitteistaan vaikuttaa ja edistää toimialan kestävyysmurrokseen. Vastaukset korostivat yhteistyön, tiedon jakamisen, koulutuksen, standardoinnin, viestinnän ja käytännön toimien merkitystä kestävän kehityksen edistämiseksi kiinteistö- ja rakennusalalla. Ohjausryhmät aloittavat työnsä huhtikuussa.

Muita julkaisuja ja oppaita

Metrics for circularity

To establish a common Nordic framework for monitoring circularity in construction, this report suggests new voluntary indicators.

Coverpage for publication, houses and trees.

An Invitation to Be Exceptional

A Nordic interpretation of Baukultur is an opportunity to define what high-quality building culture means in our unique context. This report introduces a new narrative for the Nordic construction culture and how the Nordic built environment could be truly sustainable and work for the best of the planet and people.

Kiertotalouden green deal: Resurssiviisas rakennettu ympäristö

Kiertotalouden green deal koostuu viidestä muutosalueesta, joihin kuhunkin sisältyy 2-5 toimenpidealuetta. Tutustu Resurssiviisas rakennettu ympäristö toimenpidealueiden tavoitteisiin!

Nordic Network for Circular Construction- Analysis of Barriers and Possibilities

Nordic Network for circular construction. Report about barriers and possibilites within circular construction, A state of the art report from the five Nordic countries, The situation in the countries during 2018-2022.

Tilasuunnitelman hiilijalanjäljen arviointiohje

Tilasuunnitelman hiilijalanjäljen arviointiohjeen tavoitteena on lisätä tietoisuutta tilamuutosten hiilijalanjäljestä ja muista ympäristövaikutuksista, tunnistaa miten vaikutuksia voitaisiin rajoittaa, lisätä vertailumahdollisuuksia hankkeiden välillä sekä auttaa viestimään valintojen vaikutuksista myös alan ulkopuolisille.  Ohje sisältää määritelmiä hiilijalanjäljen laskennan rajaamiselle, lähtötietojen käyttämiselle ja tulosten raportoinnille. Ohje on suunniteltu toimitilahankkeille, mutta sitä voi rajoitetusti soveltaa myös muunlaisille tilamuutoshankkeille. 

Vähähiilisyyden sanakirja

Tämä vähähiilisyyden sanasto on koottu FIGBC:n Vähähiilinen rakentaminen ja Hiilineutraalit kiinteistöt -toimikuntien yhteistyönä keväällä 2020. Sanasto sisältää kaikki yleisimmät vähähiiliseen rakentamiseen ja kiinteistöliiketoimintaan liittyvät termit.

Kiertotalouden nykytila – mikä muuttuu seuraavaksi?

Sekä kansallisten että kansainvälisten projektien myötä olemme Green Building Council Finlandilla saaneet sukeltaa syvälle rakentamisen kiertotalouteen. Kertyneen kokemuksen myötä syntyy näkemys: mihin tähän mennessä on päästy ja millaisiin kehitysaihioihin pitäisi seuraavaksi keskittyä?

Hiilineutraalin rakennetun alueen määritelmä

Hiilineutraalin alueen määritelmän tarkoituksena on yhdenmukaistaa aluerakentamisen hiilijalanjäljen ja ilmastohyötyjen arviointia, sekä asettaa kehykset hiilineutraaliusväitteen tekemiselle.

Tilaa FIGBC uutiset ja tiedotteet

Noin kerran kuukaudessa ilmestyvään uutiskirjeeseen kootaan lyhyeksi koosteeksi keskeisimmät uutiset, tulevat tapahtumat ja FIGBC -kuulumiset. Uutiskirje on hyvä yleiskatsaus järjestön toimintaan. Uutiskirjeen voi tilata vapaasti kuka vain – siis myös, vaikka et olisi FIGBC:n jäsen!

"*" näyttää pakolliset kentät

Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.
Siirry takaisin sivun alkuun