2.12.2021

FIGBC Toimikuntien puheenjohtajisto korostaa alan vastuuta ja yhteistyötä

Toimikunnat, asiantuntijaryhmät ja tietenkin myös eri projektien työpajoihin osallistujat ovat Green Building Council Finlandin tekemisen ytimessä. Rakennetun ympäristön hiilineutraalius, kiertotalous tai energiatehokkuus eivät toteudu yhden tiimin työnä, vaan laajalla yhteistyöllä. Nykyisten toimikuntien kaksivuotinen kausi on päättymässä ja uudet starttaavat tammikuussa 2022. Toimikuntien ja uuden Asiantuntijaryhmän puheenjohtajisto tunnistaa toimialan vastuun 1,5 asteen tulevaisuuden saavuttamisessa. Kauden 2022–2023 […]

Toimikunnat, asiantuntijaryhmät ja tietenkin myös eri projektien työpajoihin osallistujat ovat Green Building Council Finlandin tekemisen ytimessä. Rakennetun ympäristön hiilineutraalius, kiertotalous tai energiatehokkuus eivät toteudu yhden tiimin työnä, vaan laajalla yhteistyöllä.

Nykyisten toimikuntien kaksivuotinen kausi on päättymässä ja uudet starttaavat tammikuussa 2022. Toimikuntien ja uuden Asiantuntijaryhmän puheenjohtajisto tunnistaa toimialan vastuun 1,5 asteen tulevaisuuden saavuttamisessa.

Kauden 2022–2023 Toimikunnat

Jokaisella toimikunnalla on kaksivuotiselle kaudelleen tavoite. Toimikunta itse tarkentaa oman toimintansa tavoitteita kauden alussa ja tarvittaessa edelleen kauden aikana. Alla nimettynä nyt toimintansa aloittavat toimikunnat sekä niiden osalta suunniteltuja tavoitteita. Toimikuntien kaikki jäsenet ovat nimetty toimikuntien työstä kertovalla verkkosivulla.

Infra-toimikunta

Toimikunnan tarkoitus on vauhdittaa kestävän kehityksen näkökulmien mukaan ottamista infra alalla. Haluamme varmistaa, että uuden infrastruktuurin rakentamisessa vähennetään ilmastopäästöjä, korvataan
uusiutumattomia luonnonvaroja kiertotalouden ratkaisuilla ja kehitetään monimuotoista ja yhtenäistä viherverkostoa.

Puheenjohtaja Riina Känkänen, Ramboll Finland Oy
Varapuheenjohtajat Henrik Bos, VRJ Group; Heidi Huvila, Helsingin kaupunki; Hanna Haukilahti, Destia.
FIGBC yhteyshenkilö toistaiseksi Mikko Nousiainen.

Riina Känkänen, liiketoimintapäällikkö, kestävä kehitys ja innovaatiot, Ramboll Finland Oy
On ilo jatkaa puheenjohtajana Infra-toimikunnassa, sillä se kokoaa hienolla tavalla alan asiantuntijat oppimaan, vaikuttamaan ja kehittämään yhteistyössä infra-alaa kestävien periaatteiden mukaisesti. Infrastruktuurihankkeilla on merkittäviä vaikutuksia muun muassa ilmastoon, luonnonvarojen käyttöön ja biodiversiteettiin. Infralla luodaan myös monia mahdollisuuksia kaupunkirakenteen kehittämiseen ja ihmisten hyvinvoinnin edellytysten parantamiseen. Toimikunnassa pyrimme tuomaan esille mahdollisimman monipuolisesti esimerkkejä kestävyyden edistämisestä infran keinoin. Toivon, että näistä viriää mielenkiintoisia keskusteluja ja uusia avauksia.

Henrik Bos, VRJ Group, Varatoimitusjohtaja, VRJ Länsi-Suomi Oy 
Rakennetun ympäristön vaikutus luonnon monimuotoisuuteen ja ihmisten viihtyvyyteen on paremmin tunnistettuja tämän päivän urakoinnissa kuin ennen. Ympäristö ja Infra rakentamisen kriteerit kiertotalouden ja hiilivapaan rakentamisen osalta kiristyvät voimakkaasti ja tilaajat edellyttävät entistä enemmän urakoitsijoita tiedostamaan oman toimintansa vaikutukset ympäristöön. 

Luontopohjaiset ratkaisut ympäristössämme ovat jo arkipäivää monissa hankkeissa mutta silti tietoa ja taitoa tarvitaan tällä sektorilla runsaasti. Myös elävän vihreän integrointi rakennuksiin viherseinen ja viherkattojen muodossa asettavat uusia haasteita talorakentamisen ohjeisiin ja määräysiin. VRJ Group alan merkittävänä toimijana haluaa olla mukana kehittämässä ohjeistusta ja lainsäädäntöä niin, että tavoitteet entistä monimuotoisemman ympäristön rakentaminen on järkevää ja yhteiskunnalle kannattavaa. Haluamme olla mukana Hiilivapaan rakentamisen etulinjassa ja tuoda osaamista tilaajille ja urakoitsijoille, jolla yhteiset tavoitteet saavutetaan. 

Heidi Huvila, Ympäristöasiantuntija, Helsingin kaupunki
Kestävä infra toimikunta on lisännyt selkeästi alan keskustelua konkreettisista askeleista kestävyystavoitteita kohden. Sparraava ja kiinnostunut yhteisö kasvattaa inspiraatiota tarttua kestävyyden parantamiseen. Alalla potentiaali on suuri ja suunta on oikea! Tavoitteeni on edistää keskustelua mm. alan päästölaskennan ja –arvioinnin kehittämiseksi.

Hanna Haukilahti, Ympäristöpäällikkö, Destia
Tulevina vuosina infra-alalla tulee tapahtumaan paljon kehitystä ympäristö- ja ilmastoasioissa. Haluamme olla matkassa mukana edistämässä kehitystä omalla toiminnallamme.

Alueet-toimikunta

Toimikunnan tarkoitus on tunnistaa ja tuottaa työkaluja ja toimintamalleja kestävän aluesuunnittelun tueksi. Vauhdittaa hiilineutraalia ja kiertotalouden mukaista rakentamista ja kestävän elämän mahdollistavaa aluesuunnittelua.

Puheenjohtaja Hannele Ahvenniemi, A-Insinöörit
Varapuheenjohtajat Hille Kaukonen, Skanska Oy; Mari Jaakonaho, Vantaan kaupunki; Niilo Ikonen, Avarrus Arkkitehdit. FIGBC yhteyshenkilö Ella Lahtinen

Hannele Ahvenniemi, Kehityspäällikkö/ vähähiilisen rakennuttamisen asiantuntija, A-Insinöörit
Kestävä rakennettu ympäristö vaatii merkittävää panostusta jo aluesuunnittelusta ja kaavoituksesta lähtien, jolloin lyödään lukkoon useita hiilijalanjäljen kannalta merkittäviä valintoja. Näen että FIGBC:n Alueet -toimikunnalla on tärkeä rooli aluetason hiilineutraaliuskehityksen vauhdittamisessa, kokoamalla yhteen alan merkittäviä toimijoita ja kannustamalla keskustelua ja tiedonvaihtoa aluesuunnittelun mahdollisuuksista ja haasteista. Toimikuntatyöskentelyn kautta tavoitteenani on edistää niitä teemoja, jotka hiilineutraalin aluerakentamisen kannalta ovat juuri nyt keskeisiä – tarvitaan esimeriksi hiilineutraalin alueen määritelmä, tiedon lisäämistä parhaista ratkaisuista sekä ylipäänsä keskustelua siitä, mitä kaupunkien hiilineutraaliustavoitteiden saavuttaminen aluesuunnittelun kannalta vaatii.

Hille Kaukonen, Suunnittelujohtaja, arkkitehti SAFA Skanska Talonrakennus Oy
Oma tavoitteeni tässä toimikuntatyössä on edistää alueiden hiilineutraalisuuden, monipuolisen biodiversiteetin säilymisen ja sosiaalisen kestävyyden toteutumista alueiden suunnittelussa. Yhteistyö toimikunnassa merkitsee minulle mahdollisuutta osallistua ja olla mukana jakamassa tietoa ja osaamista yhteisten tavoitteiden saavuttamiselle.

Mari Jaakonaho, asemakaava-arkkitehti, Vantaan kaupunki
Kestävän ympäristön tavoite, maankäytön jatkuvaan kehittämiseen osallistuminen ja erilaisten toimijoiden välinen yhteistyö saavat minut innostumaan työstäni yhä uudelleen. FIGBC:n toimikuntatyössä minua erityisesti innostaakin laajan yhteistyöverkoston tuomat mahdollisuudet. Olen kiitollinen, että tulevana kahtena vuotena saan aitiopaikalta osallistua alueidenkäytön yhteisten visioiden ja käytäntöjen luomiseen kohti kestävämpää tulevaisuutta.

Niilo Ikonen, arkkitehti, Avarrus arkkitehdit Oy
Alueiden suunnittelussa ratkaistaan merkittävä osa yhteiskuntamme kestävyydestä ja toisaalta elinympäristömme toimivuudesta ja viihtyisyydestä. FIGBC:ssä pääsemme pohtimaan alan kehitystä yhdessä pidemmällä aikajänteellä, monitieteellisesti ja yksittäistä projektia laajemmalla otteella. Tavoitteena on luoda yhteinen näkymä ekologisesti ja sosiaalisesti kestävän kaupunkirakenteen tulevaisuuteen.

Kiinteistöt-toimikunta

Toimikunnan tarkoitus on tukea ammattimaisia kiinteistönomistajia oman toiminnan päästöjen vähentämisessä sekä vähähiilisen toiminnan mahdollistamisessa kiinteistöissä. Toimikunta motivoi jäseniään ja alaa yleisesti vaatimaan kunnianhimoisempaa ilmastotyötä.

Puheenjohtaja Antti Ruuska, Ylva
Varapuheenjohtajat Hanna-Maija Tikka, Skanska Oy; Asta Autelo, Granlund Oy; Samuli Killström, NAL-Asunnot. Puheenjohtajistoon liittyy myöhemmin myös Antilooppi Managementin edustaja, julkistetaan myöhemmin. FIGBC yhteyshenkilö Miisa Tähkänen.

Antti Ruuska, Chief Sustainability Officer, Ylva Palvelut Oy
Kiinteistöalalla on tapahtunut parin viime vuoden aikana valtava kestävyysmuutos. Vähähiiliset kiinteistöt-toimikunnan jäsenyritykset ovat olleet tässä muutoksessa merkittävässä roolissa hankkeillaan ja nollahiilisitoumuksillaan. On suuri kunnia saada jatkaa tämän toimikunnan puheenjohtajana ja tehdä työtä yhdessä huippuammattilaisista koostuvan puheenjohtajiston kanssa.

Samuli Killström, toimitusjohtaja, NAL-Asunnot
Olen nöyrän kiitollinen tästä valinnastani toimikunnan varapuheenjohtajaksi. On hienoa päästä aktiivisesti keskustelemaan ja vaikuttamaan tulevaisuuden vastuullisesta ja hiilineutraalista kiinteistöliiketoiminnasta ja rakentamisesta. Meillä kaikilla alalla toimivilla on erittäin suuri vastuu, mutta myös mahdollisuus vaikuttaa omilla ratkaisuilla tulevaisuuteen. Kaltaisemme ARA-toimija voi olla vastuullinen myös ympäristöasiat huomioitaessa ja haluankin nähdä toimikunnassa laajaa toimijoiden välistä parhaiden käytäntöjen jakamista ja kunnianhimoisten tavoitteiden tavoittelua riippumatta mm. omistusmuodoista. Niukkoja resursseja hyödyntäen syntyy yleensä parhaimmat innovaatiot ja käytännöt. Kiinteistöalan on rohkeasti näytettävä tietä kohti hiilineutraalia ja kestävää tulevaisuutta monipuolisin ratkaisuin.

Hanna-Maija Tikka, Ympäristöpäällikkö, Skanska Oy
Kuluva vuosikymmen on kriittinen ilmastonmuutoksen hillinnässä. Odotan, että tulevan toimikuntakauden aikana pystymme entisestään edistämään alan avoimuutta, tiedonjakoa ja yhteistyötä, jotta jokaisella alan toimijalla on eväät siirtyä puheista konkreettisiin ilmastotekoihin.

Asta Autelo, Asiakkuusjohtaja, Granlund Oy
Tulevaisuuden energiakenttä tulee muuttumaan vahvasti ja kiinteistö- sekä energiasektorin yhteistyö lisääntymään. On tärkeää, että me alan toimijat pääsemme yksimielisyyteen ratkaisuista, joilla tulevaisuus voi rakentua vastuullisemmaksi. Energiamurros vaatii laajaa yhteistyötä ja tässä FIGBC:n rooli on todella tärkeä.

Rakentaminen-toimikunta

Toimikunnan tarkoitus on edistää vähähiilisyyttä ja kiertotaloutta rakennusten suunnittelussa, materiaalivalinnoissa, rakennustyömailla ja kuljetuksissa. Toimikunta motivoi jäseniään ja alaa yleisesti vaatimaan kunnianhimoisempaa ilmastotyötä.

Puheenjohtaja Tytti Bruce-Hyrkäs, Granlund Oy
Varapuheenjohtajat Elina Virolainen, YIT Suomi; Jaakko Sorri, Lehto Group; Lauri Linkosalmi, Stora Enso; Inari Virkkala, Y-Säätiö. FIGBC yhteyshenkilö Lauri Tähtinen.

Tytti Bruce-Hyrkäs, Head of Carbon Neutrality, Granlund Oy
Meillä on rakennushankkeissa erittäin suuri mahdollisuus edistää hiilineutraaliustavoitteiden saavuttamista, mutta tästä potentiaalista merkittävä osa on käyttämättä. Tarvitsemme kunnianhimon tason nostoa, lisää osaamista ja laaja-alaista yhteistyötä alan toimijoiden kesken uusien ratkaisujen kehittämiseksi koko elinkaarelle. Tässä FIGBC:n verkostot ovat avainasemassa.

Elina Virolainen, kehityspäällikkö, Kestävä rakentaminen & strategia, YIT Suomi
Kestävä tulevaisuuden rakennettu ympäristö tehdään yhdessä ja Green Building Council Finlandin toimikuntien kautta nimenomaan opimme tehokkaasti toinen toisiltamme, solmimme yhteyksiä ja keksimme uutta. Olen hyvin innostunut jatkamaan yhteistä matkaa tässä pätevässä ja motivoituneessa seurassa! Ilmastoahdistus ja horisontissa lymyävien globaalien ongelmien mittakaava ovat välillä lamaannuttavia, mutta mitä jos suhtautuisimme siihen samoin, kuin vanha viisaus elefantin syömisestä? Jos elefantti syödään pala kerrallaan, myös ilmastonmuutosta hillitään toimenpide kerrallaan. Mutta ei enää huomenna – on aloitettava tänään.

Jaakko Sorri, Kestävän kehityksen asiantuntija, Lehto Group Oyj
Siirtymässä kestävämpiin rakentamisen ratkaisuihin tarvitaan tietoa, taitoa ja tahtoa. Kestävän kehityksen edistäminen on monialaista yhteistyötä. FIGBC:n rakentaminen -toimikunta voi olla tukemassa koko toimialaa rakentamisen haitallisten ympäristövaikutusten vähentämisessä. On hienoa olla mukana yhteistyöverkostossa edistämässä positiivista muutosta.

Lauri Linkosalmi, Senior Manager, Product Stewardship, Stora Enso Oyj
Yhdessä FIGBC:n toimikuntien kesken voimme mahdollistaa kestävän rakentamisen. Jotta voimme vaikuttaa vähähiiliseen rakentamiseen oikea-aikaisesti kaikkien rakentamisen osapuolien osallistuminen on tärkeää. Toimikunnissa voimme jokainen osaltamme edistää yhteistyötä kohti hiilineutraaliutta.

Inari Virkkala, Projektipäällikkö, Y-Säätiö
Reilu siirtymä kohti hiilineutraalia elämää! On innostavaa olla aktiivisesti mukana mahdollistamassa ja edistämässä siirtymää kohti biopohjaista kiertotaloutta sekä Suomen hiilineutraaliustavoitetta 2035. Arkkitehdin koulutus on opettanut soveltamaan monialaista tietoa ja etsimään win-win-ratkaisuja haastaviin ongelmiin. Hiilineutraalisuustavoitteen rinnalle on nostettava materiaalitehokkuuden edistäminen sekä luontokadon pysäyttäminen.

Viestintätoimikunta

Toivomme, että jokaisen jäsenorganisaatiomme viestinnästä tai markkinointiviestinnästä vastaava henkilö liittyy viestintätoimikunnan jäseneksi! Toimikunnan tarkoitus on koota yhteen Green Building Council Finlandin jäsenistön viestinnästä tai markkinointiviestinnästä vastaavat henkilöt, edistää viestinnällistä yhteistyötä ja henkilöiden keskinäistä verkostoitumista.

Puheenjohtaja Leena Majamäki, Bonava Suomi Oy
Varapuheenjohtajat Jannica Aalto, NREP; Sami Häikiö, Helsingin kaupunki; Joona Raudaskoski, Ilmarinen. FIGBC yhteyshenkilö Anne Valkama

Leena Majamäki, Viestintäpäällikkö, Bonava Suomi Oy
Rakennettu hiilineutraali ympäristö on paitsi tärkeä myös innostava tavoite. Vaikuttavalla viestinnällä voimme tehdä näkyväksi konkreettisia ratkaisuja ja edistysaskelia. On hienoa päästä tekemään yhteistyötä osaavien ammattilaisten kanssa Green Building Council Finlandin viestintätoimikunnassa.

Jannica Aalto, Head of Communications, Finland, NREP
1,5 asteen tulevaisuus, luonnon monimuotoisuuden turvaaminen ja kestävät kaupungit eivät tapahdu ilman muutoksesta kertomisesta ja alan ääneen esiintuomista. On ilo päästä vahvistamaan kestävämmän rakennetun ympäristön merkitystä yhteiskunnassamme. Viestintätoimikunnalla on erinomaiset mahdollisuudet tuoda esiin edelläkävijöitä ja kasvattaa FIGBC:n merkittävyyttä.

Sami Häikiö, Viestintäpäällikkö, Helsingin kaupungin rakentamisen kiertotalouden klusteriohjelma
Odotan innolla yhteistyötä erityisesti kiertotalouden ammattilaisten kanssa. Rakentamisen kiertotalous on vielä melko uusi, mutta tavoitteiltaan valtavan tärkeä aihe. Siksi toivon tämän yhteistyön synnyttävän uusia ideoita ja keinoja saada asiamme paremmin kuuluviin.

Joona Raudaskoski, yritysvastuu- ja viestintäpäällikkö, Ilmarinen
Vastuualueisiini Ilmarisessa kuuluu muun muassa vastuullisuuteen ja eläkevarojen sijoittamiseen liittyvä viestintä. Osana tuottavaa, turvaavaa ja vastuullista sijoittamista Ilmarinen on myös yksi Suomen suurimmista rakennuttajista ja merkittävä kiinteistösijoittaja.
Tavoitteemme sijoittaa eläkevarat hiilineutraalisti vuoteen 2035 vaatii laajaa yhteistyötä myös rakennetun ympäristön toimijoiden kesken. Toimikunnassa haluan edistää tätä yhteistyötä ja rakennettuun ympäristöön liittyvien vastuullisuuskysymysten tuntemusta.

Asiantuntijaryhmät

Asiantuntijaryhmät ovat tietyn aihepiirin osaajista koostuvia ryhmiä, joissa pureudutaan syvälle ryhmän aihepiirin teknisiinkin yksityiskohtiin.Ryhmien toimintaan kuuluu tiedon ja osaamisen jakaminen ryhmän kesken, sekä erityisesti aihealueen kehittämiseen vaikuttaminen lausuntojen, kannanottojen ja mielipidekirjoitusten kautta. Asiantuntijaryhmät toimivat myös aihealueensa edustajina Suomessa. LEED, BREEAM Assessor ja WELL -ryhmät jatkavat toimintaansa, sitä mukaa, kun uusia kannanottoja vaativia aiheita nousee esille. CEEQUAL-asiantuntijaryhmä aloitti toimintansa 2021. Ryhmä kehittää aktiivisesti käytäntöjä aihealueen soveltamiseksi Suomessa. Puheenjohtajana toimii Lotta Kamunen, Skanska Infra, ja ryhmän muu puheenjohtajisto vahvistetaan myöhemmin.

Tutustu Asiantuntijaryhmien kokoonpanoihin tarkemmin ryhmien toimintaa esittelevällä sivulla.

EU taksonomia

Asiantuntijaryhmän tarkoituksena on luoda ymmärrystä taksonomiakriteerien kansalliseen soveltamiseen ja vaikuttaa taksonomian kehitystyöhön kansallisesta näkökulmasta.

Tavoitteena muodostaa yhteinen näkemys taksonomiakriteerien soveltamisesta Suomessa ja osallistua taksonomian kehitystyöhön laatimalla alan yhteisiä kannanottoja luonnosversioihin.

Puheenjohtaja Sanna Eriksson, OP-Asuntoluottopankki
Varapuheenjohtajat Pekka Vuorinen, Rakennusteollisuus RT, Antti Ruuska, Ylva ja Mia Andelin, Sweco
FIGBC yhteyshenkilö Lauri Tähtinen.

Sanna Eriksson, OP-Asuntoluottopankin toimitusjohtaja, Head of Investor Relations OP-ryhmä
Sydämeni on sykkinyt vastuullisuudelle jo useamman vuoden ajan ja tiimini onnistui tämän vuoden maaliskuussa laskemaan liikkeeseen Suomen ensimmäisen vihreän katetun joukkolainan. FIGBC:n vihreän rahoituksen asiantuntijaryhmän vetäjänä olen huomannut, kuinka laaja-alainen yhteistyö eri sidosryhmien välillä on olennaisen tärkeää. Olenkin todella iloinen, että saan jatkaa työtä ja toimia FIGBC:n uuden Taksonomia-asiantuntijaryhmän puheenjohtajistossa ja luotsata Suomen taksonomiakeskustelua käytännön tasolle. Uskon, että meillä on jo huikeasti osaamista ja voimme oppia paljon toisiltamme. Tervetuloa mukaan joukkoomme!

Mia Andelin, Chief Sustainability Officer, Sweco Finland Oy
Tiukentuvat ilmasto- ja ympäristötavoitteet edellyttävät toteutuakseen ymmärrystä ja yhteistä viitekehystä. Taksonomian tavoitteena on luoda järjestelmä ja pelisäännöt, jotka auttavat yrityksiä suuntaamaan kasvunsa kohti kestävämpää ja vastuullisempaa liiketoimintaa. Kestävyys tulee olemaan jatkossa entistä tärkeämpi liiketoiminnan mittari, kun tarkastellaan toiminnan mahdollisuuksia ja riskejä. Taksonomia on vielä ottamassa muotoaan ja siksi meidän tulee alana olla yhdessä mukana vaikuttamassa.

Antti Ruuska, Chief Sustainability Officer, Ylva Palvelut Oy
Vihreällä rahoituksella ja taksonomialla tulee olemaan merkittävä rooli kiinteistö- ja rakennusalan vähähiilisyysmurroksessa. Se antaa selkeitä tiedeperusteisia vastauksia siihen, mitä vähähiilisyys tarkoittaa kiinteistö- ja rakennusalalla, ja auttaa ohjaamaan vihreät investoinnit oikeisiin asioihin. On upea olla mukana tämän asiantuntijaryhmän puheenjohtajistossa yhdessä alan edelläkävijöiden kanssa.

Pekka Vuorinen, ympäristö- ja energiajohtaja, Rakennustuoteteollisuus RTT ry.
Pekka Vuorinen on Rakennusteollisuus RTT:n ympäristö- ja energiajohtaja sekä komission taksonomiatyön Platform on Sustainable Finance’n jäsen. Hänen vastuualueenaan ovat rakentamisen määräykset, standardisointi, ympäristö.

Muita julkaisuja ja oppaita

Coverpage for publication, houses and trees.

An Invitation to Be Exceptional

A Nordic interpretation of Baukultur is an opportunity to define what high-quality building culture means in our unique context. This report introduces a new narrative for the Nordic construction culture and how the Nordic built environment could be truly sustainable and work for the best of the planet and people.

Kiertotalouden green deal: Resurssiviisas rakennettu ympäristö

Kiertotalouden green deal koostuu viidestä muutosalueesta, joihin kuhunkin sisältyy 2-5 toimenpidealuetta. Tutustu Resurssiviisas rakennettu ympäristö toimenpidealueiden tavoitteisiin!

Nordic Network for Circular Construction- Analysis of Barriers and Possibilities

Nordic Network for circular construction. Report about barriers and possibilites within circular construction, A state of the art report from the five Nordic countries, The situation in the countries during 2018-2022.

Tilasuunnitelman hiilijalanjäljen arviointiohje

Tilasuunnitelman hiilijalanjäljen arviointiohjeen tavoitteena on lisätä tietoisuutta tilamuutosten hiilijalanjäljestä ja muista ympäristövaikutuksista, tunnistaa miten vaikutuksia voitaisiin rajoittaa, lisätä vertailumahdollisuuksia hankkeiden välillä sekä auttaa viestimään valintojen vaikutuksista myös alan ulkopuolisille.  Ohje sisältää määritelmiä hiilijalanjäljen laskennan rajaamiselle, lähtötietojen käyttämiselle ja tulosten raportoinnille. Ohje on suunniteltu toimitilahankkeille, mutta sitä voi rajoitetusti soveltaa myös muunlaisille tilamuutoshankkeille. 

Vähähiilisyyden sanakirja

Tämä vähähiilisyyden sanasto on koottu FIGBC:n Vähähiilinen rakentaminen ja Hiilineutraalit kiinteistöt -toimikuntien yhteistyönä keväällä 2020. Sanasto sisältää kaikki yleisimmät vähähiiliseen rakentamiseen ja kiinteistöliiketoimintaan liittyvät termit.

Kiertotalouden nykytila – mikä muuttuu seuraavaksi?

Sekä kansallisten että kansainvälisten projektien myötä olemme Green Building Council Finlandilla saaneet sukeltaa syvälle rakentamisen kiertotalouteen. Kertyneen kokemuksen myötä syntyy näkemys: mihin tähän mennessä on päästy ja millaisiin kehitysaihioihin pitäisi seuraavaksi keskittyä?

Hiilineutraalin rakennetun alueen määritelmä

Hiilineutraalin alueen määritelmän tarkoituksena on yhdenmukaistaa aluerakentamisen hiilijalanjäljen ja ilmastohyötyjen arviointia, sekä asettaa kehykset hiilineutraaliusväitteen tekemiselle.

Ideakortti: Näin järjestät purkumateriaalien kierrätyksen pop-up -tapahtuman

Näin järjestät purkumateriaalien kierrätyksen pop-up -tapahtuman!

Tilaa FIGBC uutiset ja tiedotteet

Noin kerran kuukaudessa ilmestyvään uutiskirjeeseen kootaan lyhyeksi koosteeksi keskeisimmät uutiset, tulevat tapahtumat ja FIGBC -kuulumiset. Uutiskirje on hyvä yleiskatsaus järjestön toimintaan. Uutiskirjeen voi tilata vapaasti kuka vain – siis myös, vaikka et olisi FIGBC:n jäsen!

"*" näyttää pakolliset kentät

Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.
Siirry takaisin sivun alkuun