29.11.2023

Green Building Council Finlandin hallitukseen alan kovia nimiä

Green Building Council Finland (FIGBC) on syyskokouksessaan 29.11.2023 päättänyt uuden hallituksen kokoonpanosta sekä vuoden 2024 toimintasuunnitelmasta, tulo- ja menoarviosta sekä jäsenmaksujen suuruuksista. Samalla esiteltiin ja vahvistettiin FIGBC:n uusi strategia. Vaalitoimikunta valmistelee yhdistyksen kokouksen henkilövalinnat ehdotukseksi yhdistyksen kokouksiin. Ryhmän tehtävänä on valmistella yhdistyksen kokouksen henkilövalinnat siten, että ehdotus toimielinten kokoonpanoksi kattaa mahdollisimman tasapuolisesti yhdistyksen jäsenistön. Anne […]

Green Building Council Finland (FIGBC) on syyskokouksessaan 29.11.2023 päättänyt uuden hallituksen kokoonpanosta sekä vuoden 2024 toimintasuunnitelmasta, tulo- ja menoarviosta sekä jäsenmaksujen suuruuksista. Samalla esiteltiin ja vahvistettiin FIGBC:n uusi strategia.

Vaalitoimikunta valmistelee yhdistyksen kokouksen henkilövalinnat ehdotukseksi yhdistyksen kokouksiin. Ryhmän tehtävänä on valmistella yhdistyksen kokouksen henkilövalinnat siten, että ehdotus toimielinten kokoonpanoksi kattaa mahdollisimman tasapuolisesti yhdistyksen jäsenistön. Anne Kaiser, vaalitoimikunnan puheenjohtaja esitteli vaalitoimikunnan ehdotuksen, jonka syyskokous hyväksyi yksimielisesti.

Green Building Council Finlandin hallituksen uudet jäsenet

 • Professori Matti Kuittinen, Aalto-yliopisto
 • Timo Metsälä, Johtaja, Kiinteistökehitys ja rakennuttaminen, Taaleri Oyj
 • Johanna Pirinen, Senior Vice President, Head of Sustainability at Stora Enso Wood
 • Inari Virkkala, projektipäällikkö, arkkitehti, Y-Säätiö
 • Jannica Aalto, Head of Communicatios, Nrep

Samalla Miimu Airaksinen, kehitysjohtaja, SRV, valittiin Green Building Council Finlandin hallituksen puheenjohtajaksi ja varapuheenjohtajaksi valittiin Jukka Viitanen, Head of Sustainability, NRC Group ASA.

Miimu Airaksinen, Kehitysjohtaja, SRV

Miimu Airaksinen valittiin Green Building Council Finlandin hallituksen varapuheenjohtajaksi järjestön syyskokouksessa 29.11.2022.  Tekniikan tohtori Airaksinen on toiminut aiemmin myös Suomen Rakennusinsinöörien Liitto RILin toimitusjohtajana, ja sitä ennen VTT:llä, jossa toimi ekotehokkaan rakennetun ympäristön tutkimusprofessorina.

Jukka Viitanen, Head of Sustainability, FM, NRC Group ASA

”Iso kiitos luottamuksesta, on hienoa jatkaa Green Building Councilin hallituksessa entistä vastuullisemmassa tehtävässä! Maailman tapahtumia seuratessa on itsestään selvää, että vihreän siirtymän edellyttämät vähähiiliset ratkaisut sekä kiertotalous ovat ratkaisevassa roolissa ilmastonmuutoksen sekä luontokadon hillitsemisessä, ja muutoksen pitää tapahtua entistä kiireellisemmin.

Green Building Council tekee merkittävää työtä näiden asioiden edistämiseksi rakennetussa ympäristössä asiantuntijuudellaan, kooten yhteen alan toimijat ja muutoksen mahdollistajat. Kiinteistö- ja rakennussektorilla on suuri jalanjälki ja siten suuri potentiaali sekä vastuu kehityssuunnan muuttamiseksi. FIGBC:n toiminnassa aktiivisesti mukana oleminen ja yhteistyö mahdollistavat nyt tarvittavan kestävyysloikan.”

Matti Kuittinen, Kestävän rakentamisen professori, Aalto-yliopisto

Tekniikan tohtori Matti Kuittinen on kestävän rakentamisen professori Aalto-yliopiston arkkitehtuurin laitoksella. Hänen tutkimuksensa käsittelee rakentamisen ilmastovaikutuksia sekä hiilen kiertoa rakennetussa ympäristössä. Työskennellessään ympäristöministeriössä Kuittinen kehitti rakennusten vähähiilisyyden arviointimenetelmän sekä käynnisti pohjoismaiden oman Bauhaus-ohjelman. Arkkitehtinä hän on osallistunut useisiin kestävän kehityksen koerakennushankkeisiin sekä toiminut rakentamisen asiantuntijana humanitaarisissa operaatioissa.

Johanna Pirinen, Vastuullisuus- ja henkilöstöjohtaja, Stora Enso Wood Products

Johanna Pirinen on Stora Enso Wood Products liiketoiminta-alueen vastuullisuus- ja henkilöstöjohtaja. Rakennetun ympäristön päästöjen vähentäminen on hänelle tärkeää ja hän ajaa työssään tähän tarvittavaa muutosta monella tasolla. Hän on tehnyt pitkän uran vastuullisuuden parissa eri teollisuuden aloilla.

”Vihreää siirtymää rakennetaan yhteistyöllä niin kansallisten kuin kansainvälisten verkostojen kautta. Näen FIGBC kiinnostavana toimijana, jolla on mahdollisuus vielä entisestään katalysoida tarvittavaa muutosta ja haastaa rakentavasti olemassa olevia tai vanhoja käytänteitä ja rakenteita. Kiitän luottamuksesta ja olen innolla mukana FIGBC:n hallituksessa.”

Inari Virkkala, projektipäällikkö, arkkitehti SAFA, Y-Säätiö

Inari Virkkala on koulutukseltaan arkkitehti. Hän työskentelee Y-Säätiössä uudisrakentamisen projektipäällikkönä sekä osana säätiön vastuullisuusryhmää. FIGBC:n toiminnassa Virkkala on ollut yksi rakentamisen toimikunnan varapuheenjohtajista vuodet 2022-23 sekä koollekutsujana Biodiversiteetin huomioiminen rakentamisessa -ohjeen koostamisessa. Kansainvälistä kokemusta Virkkalalla on Kambodzaan 2014 valmistuneen ekologisen Kouk Khleangin nuorisokeskuksen toteutuksesta. Virkkala oli Arkkitehtiliitto SAFA:n hallituksen jäsen sekä myöhemmin varapuheenjohtaja 2021-22. 

Timo Metsälä, kiinteistökehitysjohtaja, Taaleri Kiinteistöt Oy

Timo Metsälä toimii Taaleri Kiinteistöt Oy:ssä kiinteistökehitysjohtajana. Hän vastaa rahastoille hankittavien kohteiden kehittämis-, vastuullisuus- ja rakennuttamistoiminnoista. Taaleri on pohjoismainen pääomarahastoyhtiö, joka keskittyy uusiutuvaan energiaan ja muihin vaihtoehtoisiin sijoituksiin. Taalerin kiinteistösijoitustoimintaa ohjaavat kannattavuuden lisäksi vahvasti vastuullisuus ja läpinäkyvyys. Hallinnoitavat kiinteistörahastot tekevät investointeja sekä asunto- että toimitilakiinteistöihin.

Metsälä on uransa aikana toiminut kiinteistökehitysjohtajana hanke- ja kaavakehitysprojekteissa niin tilaajan kuin konsultin rooleissa. Hänen ammatillinen kokemuksensa kattaa hankejohtamisen, kiinteistökehityksen konseptisuunnittelun, tarveselvitys- ja hankesuunnittelu- sekä rakennussuunnitteluvaiheiden työt niin kotimaisissa kuin ulkomaisissa hankkeissa. Koulutustaustaltaan Metsälä on arkkitehti ja ollut alalla yli 15 vuotta.

Jannica Aalto, Head of Communicatios, Nrep

”Vihreän siirtymän investoinnit luovat jatkuvasti uusia mahdollisuuksia kiinteistö- ja rakennusalalle. Lähivuodet ovat kriittisiä Suomen toimintaympäristön muutosten näkökulmasta. Green Building Council Finlandin rooli toimialan kirittäjänä ja muutosten mahdollistajana on merkittävä. Yhdessä voimme luoda ratkaisuja, jotka eivät vain täytyä nykyisiä standardeja, vaan ohjaavat alaa kohti entistä kestävämpää tulevaisuutta. On innostavaa olla mahdollistamassa tätä muutosta ensi vuonna FIGBC:n hallituksessa.”

Kiitos hallitustyön päättäville jäsenille ”On ollut kyllä melkoinen matka!”

Green Building Council Finlandin hallituksessa erovuorossa ovat Pasi Suutari, Kaisa-Reeta Koskinen ja Anna Tiri, lisäksi Petri Valkama on pyytänyt eroa.

Kuluneen vuoden hallituksen puheenjohtajana toiminut Pasi Suutari kertoi liittyneensä hallitustyöhön nöyrin mielin ja jatkavansa nyt takaisin jäsenistöön kiitollisena. ”On kyllä ollut melkoinen matka!”, totesi Suutari viitaten pandemiaan sekä sotiin. ”Ja maailmassa myllertää yhä, se tuo toisaalta myös fokusta tekemiseen.” Suutari kannusti jäseniä hyödyntämään jäsenyyttä, pitämään kiinni siitä, että jäsenmaksulle saa vastinetta, sillä siten myös sitoutuu tekemiseen. ”Ja tälle järjestölle on paikkansa, se on nähty.

Green Building Council Finlandin vaalitoimikunta

 • Anne Kaiser, Saint-Gobain Finland, vaalitoimikunnan puheenjohtaja
 • Antti Kerppola, Sfääri
 • Pekka Metsi, Granlund
 • Riitta Juutilainen, Senaatti-kiinteistöt
 • Heidi Tilli, Evli-Rahastoyhtiö
 • Petri Suutarinen, Finreim

Kokouksen virallinen pöytäkirja julkaistaan tarkistuksen jälkeen.

Muita julkaisuja ja oppaita

Coverpage for publication, houses and trees.

An Invitation to Be Exceptional

A Nordic interpretation of Baukultur is an opportunity to define what high-quality building culture means in our unique context. This report introduces a new narrative for the Nordic construction culture and how the Nordic built environment could be truly sustainable and work for the best of the planet and people.

Kiertotalouden green deal: Resurssiviisas rakennettu ympäristö

Kiertotalouden green deal koostuu viidestä muutosalueesta, joihin kuhunkin sisältyy 2-5 toimenpidealuetta. Tutustu Resurssiviisas rakennettu ympäristö toimenpidealueiden tavoitteisiin!

Nordic Network for Circular Construction- Analysis of Barriers and Possibilities

Nordic Network for circular construction. Report about barriers and possibilites within circular construction, A state of the art report from the five Nordic countries, The situation in the countries during 2018-2022.

Tilasuunnitelman hiilijalanjäljen arviointiohje

Tilasuunnitelman hiilijalanjäljen arviointiohjeen tavoitteena on lisätä tietoisuutta tilamuutosten hiilijalanjäljestä ja muista ympäristövaikutuksista, tunnistaa miten vaikutuksia voitaisiin rajoittaa, lisätä vertailumahdollisuuksia hankkeiden välillä sekä auttaa viestimään valintojen vaikutuksista myös alan ulkopuolisille.  Ohje sisältää määritelmiä hiilijalanjäljen laskennan rajaamiselle, lähtötietojen käyttämiselle ja tulosten raportoinnille. Ohje on suunniteltu toimitilahankkeille, mutta sitä voi rajoitetusti soveltaa myös muunlaisille tilamuutoshankkeille. 

Vähähiilisyyden sanakirja

Tämä vähähiilisyyden sanasto on koottu FIGBC:n Vähähiilinen rakentaminen ja Hiilineutraalit kiinteistöt -toimikuntien yhteistyönä keväällä 2020. Sanasto sisältää kaikki yleisimmät vähähiiliseen rakentamiseen ja kiinteistöliiketoimintaan liittyvät termit.

Kiertotalouden nykytila – mikä muuttuu seuraavaksi?

Sekä kansallisten että kansainvälisten projektien myötä olemme Green Building Council Finlandilla saaneet sukeltaa syvälle rakentamisen kiertotalouteen. Kertyneen kokemuksen myötä syntyy näkemys: mihin tähän mennessä on päästy ja millaisiin kehitysaihioihin pitäisi seuraavaksi keskittyä?

Hiilineutraalin rakennetun alueen määritelmä

Hiilineutraalin alueen määritelmän tarkoituksena on yhdenmukaistaa aluerakentamisen hiilijalanjäljen ja ilmastohyötyjen arviointia, sekä asettaa kehykset hiilineutraaliusväitteen tekemiselle.

Ideakortti: Näin järjestät purkumateriaalien kierrätyksen pop-up -tapahtuman

Näin järjestät purkumateriaalien kierrätyksen pop-up -tapahtuman!

Tilaa FIGBC uutiset ja tiedotteet

Noin kerran kuukaudessa ilmestyvään uutiskirjeeseen kootaan lyhyeksi koosteeksi keskeisimmät uutiset, tulevat tapahtumat ja FIGBC -kuulumiset. Uutiskirje on hyvä yleiskatsaus järjestön toimintaan. Uutiskirjeen voi tilata vapaasti kuka vain – siis myös, vaikka et olisi FIGBC:n jäsen!

"*" näyttää pakolliset kentät

Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.
Siirry takaisin sivun alkuun