29.4.2022

Mitä johtajana voi tehdä ilmaston hyväksi?

Tuuli Kaskinen, Climate Leadership Coalition, puhui organisaatioiden johtajien roolista ilmastotyössä #BuildingLifen lähettiläiden eli Ambassador Forumin tapaamisessa 28.3.2022. CLC ry:n (CLC Climate Leadership Coalition) tarkoituksena on vaikuttaa Suomen elinkeinoelämän ja tutkimusorganisaatioiden yleiseen kilpailukykyyn ja valmiuteen vastata ilmastonmuutoksen ja luonnonvarojen riittävyyden tuomiin uhkiin sekä kykyyn hyödyntää näiden synnyttämiä liiketoimintamahdollisuuksia. Tuuli Kaskinen on toiminut viimeksi ajatushautomo Demos Helsingin […]

Tuuli Kaskinen, Climate Leadership Coalition, puhui organisaatioiden johtajien roolista ilmastotyössä #BuildingLifen lähettiläiden eli Ambassador Forumin tapaamisessa 28.3.2022.

CLC ry:n (CLC Climate Leadership Coalition) tarkoituksena on vaikuttaa Suomen elinkeinoelämän ja tutkimusorganisaatioiden yleiseen kilpailukykyyn ja valmiuteen vastata ilmastonmuutoksen ja luonnonvarojen riittävyyden tuomiin uhkiin sekä kykyyn hyödyntää näiden synnyttämiä liiketoimintamahdollisuuksia. Tuuli Kaskinen on toiminut viimeksi ajatushautomo Demos Helsingin konsultatiivisen työn johtajana. Kaskinen aloitti CLC ry:n toimitusjohtajana 1.4.2022.

Kaskinen esitteli CLC:n avaintavoitteista kolme kohtaa:

1. Hiilen hinta

Esimerkiksi EU:n Green Dealin onnistuminen edellyttää myös yksityisen rahan liikettä – ja se tapahtuu hiilen hinnalla. ”On tärkeää, että päästökauppajärjestelmät olisivat toimivia. Hiilitullit voivat vahvistaa eurooppalaista hiilen hinnoittelua entisestään.”, kertoi Kaskinen. ”Globaalisti päästöistä vain alle neljännes on hinnoittelun pirissä, mutta etenkin energiasektorilla hiilen hinta on ollut merkittävä draiveri jo pitkään. Jatkossa vaikutus etenee muillekin sektoreille.” Kaskinen myös arveli muutoksen tapahtuvan eri puolilla maapalloa eri tavoin, mutta tapahtuvan varmasti.

2. Hiilikädenjälki

Mitä yritykset voivat tehdä, jotta päästöt vähenisivät muualla. ”Oman hiilijalanjäljen laskeminen ja omien päästöjen hallinta on jo selvitettävissä oleva asia, mutta ilmastonmuutokseen vaikutetaan hiilikädenjäljellä”, totesi Kaskinen ja laajensi vielä ajatusta globaaleihin ratkaisuihin. CLC tukee jäsentensä VTT:n teknisen tutkimuskeskuksen ja LUT-yliopiston kehittämää hiilikädenjälki-konseptia ja suosittelee sen laajempaa käyttöä EU:n alueella.

3. Hiilensidonta

Pelkillä päästövähennyksillä ei ilmastonmuutosta hillitä riittävästi. ”Hiiltä sitomalla voidaan päästä jopa hiilipositiivisuuteen, mutta toki nämä ratkaisut edellyttävät vielä paljon selvitystyötä”, totesi Kaskinen.

Mitä on hyvä huomioida juuri nyt?

Hallitustenvälinen ilmastonmuutospaneeli IPCC julkaisi 28. helmikuuta 2022 viimeisimmän raporttinsa. Raportti käsittelee ilmastonmuutoksen vaikutuksia, sopeutumista muutoksiin ja haavoittuvuutta. ”IPCC vahvistaa viestiään joka julkaisulla. On kuitenkin hyvä huomata, että vaikka yhä – nykyisten toimien jatkumisella entisellään – kuljetaan yhä kolmen asteen lämpenemistä, on kaikkein dramaattisimpia skenaarioita kyetty karsimaan pois.”

Kuudennessa raportissa nähdään, että myönteinen kehityspolku on menetetty. ”Nyt edessämme on monta haastavaa, katastrofaalistakin polkua, mutta myös mahdollisuus ns. vihreään polkuun. Uutta IPCC sanoituksessa on, että huomioidaan myös sosiaalisia näkökulmia ja että ihmisten mukana pitäminen on tärkeää.”

Mitä siis yritysjohtajan agendalle

WRI (World Resources Instituten) ja ClimateWorks säätiön State of Climate Action -raportissa arvioitiin kahtakymmentäyhtä indikaattoria kuudelta eri sektorilta. Indikaattoreista kaksi osoittaa riittävää muutosvauhtia, jolla saavutetaan sekä vuoden 2030 että 2050 tavoitteet. 13 indikaattoria osoittaa muutosta oikeaan suuntaan, mutta liian hitaasti – ja kaksi esitysmuutosta johti kokonaan väärään suuntaan. ”Huomattavaa on, että juuri Buildings -kohdassa lukee, että tietoa ei ole riittävästi edistymisen arvioimiseksi. On pohdittava, tuottavatko rakentamisen teollistumisen prosessit tähän kaivattua dataa.”

Mitä yritysjohtajan roolissa voi tehdä ilmaston kannalta

 1. Kulje koko ajan kohti hiilipositiivista yhtiötä ja vaikutusta
 2. Tee horisontti 2:n suunnitelma geopoliittisen tilanteen vaikutuksista energiaan ja materiaaleihin.
 3. Tuota askel kerrallaan tietoa rakentamisen ympäristövaikutuksesta. Tieto alkaa olla suunnitteluprosessin luonteva osa ja jokainen uusi pala tietoa lisää koko arvoketjun osalta hahmotusta.
 4. Minimoi jalanjälki ja maksimoi kädenjälki. Ei vain oma, vaan myös eteenpäin vievä vaikutus.
 5. Laske, seuraa ja raportoi edistyksellisimmillä mahdollisilla tavoilla.

FIGBC vinkit edelläkävijöille

 • Innostava muutosjohtajuus on esimerkkinä olemista ja myös omasta sitoumuksesta kertomista.
  Allekirjoita julkinen sitoumus hiilineutraaliuteen, laadi oma toimintaohjelmasi tai jaa hiilitiekarttasi kanssamme.
 • Muutosta johtavat kannustavat rohkaisevasti ja valavat siten uskoa onnistumiseen.
 • Vahvista yhteishenkeä – osallistu hiilineutraaliutta edistäviin alan yhteisiin hankkeisiin.
 • Anna yhteiselle visiolle merkitys – ota yksilöllinen roolisi systeemisen muutoksen puolesta puhujana.

#BuildingLife -lähettiläät

Suomen #BuildingLife -lähettiläät ovat alan edelläkävijöitä, jotka ovat sitoutuneet projektin yhteisiin tavoitteisiin. Lähettiläät johtavat työtä rakennetun ympäristön eri toimijoiden parhaiden päästövähennyskeinojen tunnistamiseksi. Tunnistettavat keinot otetaan nopealla aikataululla laajasti käyttöön huomioiden kaikki rakennuksen elinkaaren vaiheet. Lähettiläät toivovat, että hiilijalanjälkilaskenta tuodaan nopealla aikataululla osaksi rakennuslupaa ja uudisrakennuksille asetettava raja-arvo ohjaa tehokkaasti rakennusten koko elinkaaren hiilipäästöjen vähenemiseen.

 • Hannamari Koivula, Head of Sustainability and Property Management, Antilooppi
 • Mia Andelin, Chief Sustainability, Sweco
 • Miimu Airaksinen, Kehitysjohtaja, SRV Yhtiöt Oyj
 • Maija Jokela, Toimitusjohtaja, Ramboll Finland
 • Jan Herranen, maajohtaja, Rototec Oy
 • Kaisa-Reeta Koskinen, Projektijohtaja, Hiilineutraali Helsinki
 • Panu Pasanen, Toimitusjohtaja, One Click LCA Ltd
 • Jyrki Keinänen, Toimitusjohtaja, A-Insinöörit Oy
 • Olli Nikula, Toimitusjohtaja, Saint-Gobain Finland Oy
 • Juha Kostiainen, Johtaja, Kaupunkikehitys, YIT Oyj
 • Tuomas Särkilahti, Toimitusjohtaja, Skanska Oy
 • Ilkka Tomperi, Johtaja, Kiinteistöt, YIT Oyj
 • Ville Reinikainen, Liiketoiminnan kehitysjohtaja, Granlund Oy
 • Minna Toiviainen, Liiketoimintajohtaja, Realia Management Oy
 • Laura Inha, Kehityspäällikkö, Kestävä Tampere 2030
 • Juha Rämö, Teknologiajohtaja, Consolis Parma
 • Riku Patokoski, Toimitusjohtaja, Bonava Suomi Oy
 • Topi Paananen, Toimitusjohtaja, Peikko Group Oy
 • Niina Nurminen, Rakennuttajapäällikkö, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen
 • Pasi Suutari, Kiinteistöjohtaja, SOK

Tukensa #BuildingLife -hankkeelle ovat myös antaneet

 • Krista Mikkonen, ympäristö- ja ilmastoministeri (6.6.2019– 18.11.2021)
 • Karla Lindahl, Toimitusjohtaja, KONE Suomi ja Baltia (31.3.2022 saakka) Etelä-Euroopan ja Välimeren alueen johtaja, KONEen johtokunnan jäsen
 • Saara Vauramo, Ohjelmajohtaja, Lahti – Euroopan ympäristöpääkaupunki 2021

#BuildingLife hiilineutraalin rakennetun ympäristön toimintaohjelma

Hiilineutraalin rakennetun ympäristön toimintaohjelma on selkeä pohja jokaisen kiinteistö- ja rakennusalalla toimivan organisaation omalle suunnitelmalle. Selkeisiin toimenpidetauluihin on koottu keskeiset toimenpiteet, aihealueittain, aikajanalle asetettuna.

Kiinteistö- ja rakennusala on käymässä läpi syvää systeemistä muutosta kohti vähähiilisyyttä ja aikanaan hiilineutraaliutta.  Kaikkia keinoja ei tarvitse keksiä itse. Tutustu toimintaohjelmaan ja luokaa oman toimintanne hiilineutraaliustiekartta nyt.

Lisätietoja:

Lauri Tähtinen
Kehityspäällikkö
Green Building Council Finland
puh. +358 40 486 5400

Hankkeen verkkosivut

Muita julkaisuja ja oppaita

Hiilineutraalin rakennetun alueen määritelmä

Hiilineutraalin alueen määritelmän tarkoituksena on yhdenmukaistaa aluerakentamisen hiilijalanjäljen ja ilmastohyötyjen arviointia, sekä asettaa kehykset hiilineutraaliusväitteen tekemiselle.

Ideakortti: Näin järjestät purkumateriaalien kierrätyksen pop-up -tapahtuman

Näin järjestät purkumateriaalien kierrätyksen pop-up -tapahtuman!

Hiilineutraalin rakennetun ympäristön toimintaohjelma

#BuildingLife Hiilineutraalin rakennetun ympäristön toimintaohjelma sisältää konkreettiset välitavoitteet ja askelmerkit kaikille alan toimijoille oman toimintansa kehittämiseksi.

Vapaaehtoiset kompensaatiot kiinteistö- ja rakennusalalla

Opas tarjoaa konkreettisia työkaluja ja vinkkejä laadukkaiden ja vastuullisesti tuotettujen vapaaehtoisten päästökompensaatioiden hankintaan.

Kiertotalouden edistäminen kuntien hankinnoissa

Rakennetun ympäristön toimialan kiertotalouden markkinakatsaus sisältää myös alueittaisia suosituksia pääkaupunkiseudulle, Tampereen, Turun ja Oulun seuduille, siitä kuinka kuntien hankinnoissa voi edistää kiertotaloutta.

Kestävä infra -määritelmä

Määritelmä tarjoaa tukea infra-alan kestävyyden johtamiseen. Se toimii työkaluna kestävän kehityksen huomioimiseen infran kaikissa elinkaaren vaiheissa parhaalla mahdollisella tavalla. Määritelmä on tarkoitettu kaikille infra-alalla työskenteleville helpottamaan kestävän kehityksen näkökulmien tunnistamista.

Kiinteistön Hiilineutraali energiankäyttö

Julkaisu antaa hiilineutraalia energiankäyttöä tavoittelevalle ohjeita siitä, mitä näkökulmia tulee huomioida ja miten hiilineutraaliudesta viestitään avoimesti sekä läpinäkyvästi.

Katsaus kiinteistö- ja rakennusalan ilmastokestävyyden nykytilaan

Vuonna 2021 toteutettu katsaus kiinteistö- ja rakennusalan ilmastokestävyyden nykytilaan kokoaa yhteen sääntelyn, järjestöjen tiekarttojen ja edelläkävijäyritysten toimet.

Tilaa FIGBCn jäsenkirje

Jäsenkirje on Green Building Council Finlandin jäsenille suunnattu kooste jäsenverkoston kuulumisista, toimikuntatyöstä, tulevista tapahtumistamme ja projektien tilanteista. Myös alan opiskelijat voivat tilata jäsenkirjeen.

"*" näyttää pakolliset kentät

Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.
Siirry takaisin sivun alkuun