4.3.2024

New European Bauhaus – aloite ja käytäntö

Uusi eurooppalainen Bauhaus on yksi EU:n Green Dealin politiikka-aloitteista. Toiminnan muotoja ovat mm. rahoitus, suunnittelukilpailut ja verkostoitumistapahtumat. Aloitteesta ponnistaa myös NEBULA-projekti, jonka viestintään FIGBC osallistuu. NEBULAn tavoite on kiihdyttää kiinteistö- ja rakennusalan innovaatioiden skaalautumista koko Euroopan alueella.

Mikä Bauhaus?

Ei, nyt ei puhuta uudesta eurooppalaisesta rautakaupasta vaan monitahoisesta konseptista arvoineen. Mennään ajassa taaksepäin aina vuoteen 1919, jolloin Saksassa perustettiin yksi innovatiivisimmista soveltavan taiteen ja muotoilun kouluista. Koulu onnistui luomaan taiteilijoiden, käsityöläisten, suunnittelijoiden ja arkkitehtien yhteistyöhön perustuvaa ja monialaista oppimista tukevan opetusympäristön. Nimi ”Bauhaus” heijastaa koulun olemusta. Yhdistämällä teollisuus ja taide tuodaan toimiva ja esteettisesti miellyttävä suunnittelu jokapäiväiseen elämään. Näin muodostui Bauhaus -liike, joka sai eniten vaikutteita modernismista ja kehittyiarkkitehtuurin tyylisuunnissafunktionalismin rinnalla 1919-1933. Esimerkiksi suomalaisista muotoilijoista Alvar Aalto sai paljon vaikutteita Bauhausin opeista.

EU Green Deal

Mutta kuinka Bauhaus liittyy rakentamiseen Suomessa? Kaiken tekemisen pohjalla on EU:n Green Deal. EU Green Deal eli vihreän kehityksen ohjelma on politiikka-aloitteiden paketti, jonka tavoitteena on ohjata EU:ta kohti vihreää siirtymää. Ohjelman tavoitteena on tehdä EU:sta moderni, resurssitehokas ja kilpailukykyinen talous, jossa

  • vuoteen 2050 mennessä ei enää aiheuteta kasvihuonekaasujen nettopäästöjä
  • talouskasvu on erotettu resurssien käytöstä
  • ei jätetä ketään ihmistä eikä mitään aluetta jälkeen muista.

Politiikka-aloitteisiin kuuluu myös Uusi eurooppalainen Bauhaus ”Luova ja monialainen aloite, joka yhdistää Euroopan vihreän kehityksen ohjelman asuintiloihin ja elämänkokemuksiin”.

New European Bauhaus- aloite

New European Bauhaus (NEB) on siis EU komission aloite EU Green Dealin edistämiseksi. Aloite ponnistaa samasta holistisesta näkökulmasta kuin Bauhaus -liike aikoinaan ja sen tavoitteena on tuoda yhteen kolme perusarvoa: vastuullisuus (sustainable), kauneus (beautiful) ja osallisuus (together/inclusion).

Avuksi on luotu NEB kompassi, ohjaava viitekehys päättäjille ja projekteille, jotka haluavat hyödyntää NEB periaatteita ja kriteereitä toiminnassaan. Kolme toimintaperiaatetta tukevat näitä arvoja:

  1. Osallistava prosessi
    1. Monitasoinen sitoutuminen ja
    1. Poikkitieteellinen lähestymistapa.

Näille kolmelle arvolle ja kolmelle toimenpiteelle on kaikille valmisteltu kolme kehitystasoa, joilla voidaan ohjata suunnittelua ”ideaaliin”.

NEB toiminnan muodot

New European Bauhaus aloitteen toiminnan muotoja käytännössä ovat mm. rahoitus, suunnittelukilpailut, näyttelyt, työpajat ja verkostoitumistapahtumat. Näillä pyritään edistämään vuoropuhelua ja ajatusten vaihtoa suunnittelijoiden, arkkitehtien, insinöörien, taiteilijoiden ja muiden sidosryhmien kesken sekä luomaan ainutlaatuisia ja kestäviä innovatiivisia ratkaisuja.

Aloite edistää myös digitaalisten työkalujen ja teknologioiden käyttöä (kuten mallintaminen ja virtuaalitodellisuus), parantamaan suunnitteluprosessia ja helpottamaan viestintää ja yhteistyötä eri toimijoiden kesken. NEB aloite tukee myös rakennetun ympäristön alan tutkimusta ja innovaatioita, jotka ylittävät puhtaasti teknologiset ratkaisut ja toiminnalliset menetelmät ja kattavat sosiaalisen, kulttuurisen ja muotoilun ulottuvuuden.

NEBULA

FIGBC osallistuu NEB aloitteesta alkuunsa saaneeseen hankkeeseen. NEBULA (New European Bauhaus Unlocked through Built4People-endorsed Local Actions) -projektin tavoite on kiihdyttää kiinteistö- ja rakennusalan innovaatioiden skaalautumista koko Euroopan alueella. Tämä on linjassa NEB aloitteen tavoitteiden kanssa. Tavoitteena on kasvattaa tietoisuutta innovaatioiden hyödyistä ja yhteisrahoituksen paremmasta saatavuudesta, tehostamalla edelläkävijöiltä saatua monialaista ja tieteidenvälistä vertaisoppimista sekä laajentamalla rajat ylittävää yhteistyötä ja verkottumista.

Projektissa perustetaan Built4People Innovaatioklustereita (B4PICs), joiden avulla kiihdytetään innovaatioiden siirtymistä markkinaan ja luodaan verkostoja, joissa tietotaitoa levitetään yli kansallisten rajojen. NEBULAN innovaatioklustereille tarjotaan projektissa tukea rahoitushakemuksissa sekä mm. liiketoimintasuunnitelmien laatimisessa. Green Building Council Finlandin tehtävänä on tunnistaa innovaatioklustereihin sopivia toimijoita alalta sekä viestiä projektin etenemisestä Suomessa.

Jos kiinnostuit New European Bauhaus aloitteesta tai innovaatioklustereista, ota yhteyttä minuun elina.samila@figbc.fi.  


Lisätietoja ja työkaluja NEB aloitteesta:

PS. New Bauhaus Stories

The Nebula project is launching a series of webinars, entitled ”New Bauhaus Stories” starting from March 2024 until October 2024. Read more and register here!

Muita julkaisuja ja oppaita

Kiertotalouden green deal: Resurssiviisas rakennettu ympäristö

Kiertotalouden green deal koostuu viidestä muutosalueesta, joihin kuhunkin sisältyy 2-5 toimenpidealuetta. Tutustu Resurssiviisas rakennettu ympäristö toimenpidealueiden tavoitteisiin!

Nordic Network for Circular Construction- Analysis of Barriers and Possibilities

Nordic Network for circular construction. Report about barriers and possibilites within circular construction, A state of the art report from the five Nordic countries, The situation in the countries during 2018-2022.

Tilasuunnitelman hiilijalanjäljen arviointiohje

Tilasuunnitelman hiilijalanjäljen arviointiohjeen tavoitteena on lisätä tietoisuutta tilamuutosten hiilijalanjäljestä ja muista ympäristövaikutuksista, tunnistaa miten vaikutuksia voitaisiin rajoittaa, lisätä vertailumahdollisuuksia hankkeiden välillä sekä auttaa viestimään valintojen vaikutuksista myös alan ulkopuolisille.  Ohje sisältää määritelmiä hiilijalanjäljen laskennan rajaamiselle, lähtötietojen käyttämiselle ja tulosten raportoinnille. Ohje on suunniteltu toimitilahankkeille, mutta sitä voi rajoitetusti soveltaa myös muunlaisille tilamuutoshankkeille. 

Vähähiilisyyden sanakirja

Tämä vähähiilisyyden sanasto on koottu FIGBC:n Vähähiilinen rakentaminen ja Hiilineutraalit kiinteistöt -toimikuntien yhteistyönä keväällä 2020. Sanasto sisältää kaikki yleisimmät vähähiiliseen rakentamiseen ja kiinteistöliiketoimintaan liittyvät termit.

Kiertotalouden nykytila – mikä muuttuu seuraavaksi?

Sekä kansallisten että kansainvälisten projektien myötä olemme Green Building Council Finlandilla saaneet sukeltaa syvälle rakentamisen kiertotalouteen. Kertyneen kokemuksen myötä syntyy näkemys: mihin tähän mennessä on päästy ja millaisiin kehitysaihioihin pitäisi seuraavaksi keskittyä?

Hiilineutraalin rakennetun alueen määritelmä

Hiilineutraalin alueen määritelmän tarkoituksena on yhdenmukaistaa aluerakentamisen hiilijalanjäljen ja ilmastohyötyjen arviointia, sekä asettaa kehykset hiilineutraaliusväitteen tekemiselle.

Ideakortti: Näin järjestät purkumateriaalien kierrätyksen pop-up -tapahtuman

Näin järjestät purkumateriaalien kierrätyksen pop-up -tapahtuman!

Hiilineutraalin rakennetun ympäristön toimintaohjelma

Julkaisussa esitetään toimenpiteitä kahdeksalle eri toimijaryhmälle kiinteistö- ja rakennusalalla. Toimenpidetauluihin on koottu keskeiset toimenpiteet, joihin kyseisellä toimijaryhmällä on mahdollisuus vaikuttaa. Hiilineutraalin rakennetun ympäristön toimintaohjelma sisältää konkreettiset välitavoitteet ja askelmerkit kaikille alan toimijoille oman toimintansa kehittämiseksi.

Tilaa FIGBC uutiset ja tiedotteet

Noin kerran kuukaudessa ilmestyvään uutiskirjeeseen kootaan lyhyeksi koosteeksi keskeisimmät uutiset, tulevat tapahtumat ja FIGBC -kuulumiset. Uutiskirje on hyvä yleiskatsaus järjestön toimintaan. Uutiskirjeen voi tilata vapaasti kuka vain – siis myös, vaikka et olisi FIGBC:n jäsen!

"*" näyttää pakolliset kentät

Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.
Siirry takaisin sivun alkuun