2.8.2023

Pohjoismainen hanke tasoittaa tietä rakennusten ilmastovaikutusten vähentämiseen digitalisaation avulla

Pohjoismainen yhteistyöohjelma Nordic Sustainable Construction on käynnistänyt uuden datahankkeen, jossa rakennuksen elinkaariarviointiin yhdistetään rakennuksen tietomalli (BIM) helpottamaan rakennusten hiilijalanjäljen laskentaa.

Pohjoismainen yhteistyöohjelma Nordic Sustainable Construction on käynnistänyt uuden datahankkeen, jossa rakennuksen elinkaariarviointiin yhdistetään rakennuksen tietomalli (BIM) helpottamaan rakennusten hiilijalanjäljen laskentaa.

Kun pyritään kestävämpään rakentamiseen ja rakennusten ilmastovaikutusten laskentaan, tietojen yhdistäminen ja digitalisointi ovat välttämättömiä vihreän siirtymän nopeuttamisessa. Kaikkea, mitä voidaan mitata, voidaan myös muuttaa.

Nordic Sustainable Construction on käynnistänyt digitaalisia työkaluja ja rakennusten elinkaariarvioinnin (LCA) digitalisointia koskevan hankkeen, jolla pyritään entisestään parantamaan rakennusten hiilijalanjälkilaskelmien arviointia, integrointia ja yhdenmukaisuutta Pohjoismaissa.

BIM-ohjelmistojen tapaisia digitaalisia työkaluja käyttämällä, ja integroimalla niitä rakennusten elinkaariarviointiin, voidaan merkittävästi parantaa hiilijalanjälkilaskelmia ja ymmärrystä rakennusmassan sisällöstä.

Tietomallit tukevat elinkaariarviointia

Hankkeessa kehitetään ohjeistusta BIM-tietomallien avulla tehtäviä rakennusten elinkaariarviointeja varten ottaen samalla huomioon elinkaariarviointien harmonisoinnin Pohjoismaissa. Tällä pyritään osaltaan pienentämään rakennusten hiilijalanjälkeä.

”Meidän on yleistettävä ja yhtenäistettävä rakennusten elinkaariarviointia. Siinä digitaaliset työkalut tulevat tarpeeseen,” toteaa ympäristöministeriön vanhempi asiantuntija Maria Tiainen.
”Nyt kehitämme BIM-tietomalleja ja ohjeita hiilijalanjäljen laskemiseen mallien avulla, sillä nämä rakennusten tietomallit tukevat rakennusten elinkaariarviointia.”

Tietomallihankkeen kilpailutti Suomen ympäristöministeriö, joka vastaa Nordic Sustainable Construction -ohjelman puitteissa tehtävästä pohjoismaisesta LCA-harmonisointityöstä.

BIM-pohjaisen materiaaliluettelon integrointi elinkaariarviointitietoihin

Hankkeen voitti BIM4LCA-konsortio, johon kuuluvat VTT koordinaattorina, Granlund Oy, Gravicon Oy ja Insinööritoimisto Kallinen Oy (ARKCON). Konsortiolla on muissa Pohjoismaissa yhteistyökumppaneita, jotka tukevat tutkimushanketta, ja yhdessä ne kehittävät ohjeita rakennuksen tietomalliin perustuvan elinkaariarvioinnin helpottamiseen kaikissa Pohjoismaissa.

”Kun rakennusten elinkaariarvioinnin pohjoismaista integrointia viedään eteenpäin, digitalisaatio ja BIM-tietomallit ovat hyvin keskeisiä virheiden ja kustannusten minimoimisessa. Siksi odotamme innolla BIM- ja LCA-työkalujen entistä syvempää integrointia, sillä se edistäisi rakennusten elinkaariarviointia rakennusalalla Pohjoismaissa ja muuallakin,” toteaa Rita Lavikka, Senior Scientist VTT:llä.

Hankkeessa kehitetään myös joukko pohjoismaisia referenssirakennuksia, joiden avulla voidaan validoida eri BIM-liitännäisten ja LCA-työkalujen suorituskykyä. Tältä pohjalta BIM4LCA-konsortio kehittää verkko-oppimismateriaaleja pohjoismaisiin yliopistoihin ja ammattikäyttöön, ja kehitystyön yhteydessä kuullaan sidosryhmiä rakennusalan tarpeiden täyttämiseksi.

Lisätietoja:

nordicsustainableconstruction@sbst.dk sekä sivustolta www.nordicsustainableconstruction.com

Tietoa Nordic Sustainable Construction -ohjelmasta

Nordic Sustainable Construction -ohjelman sihteeristö sijaitsee Tanskan sosiaalipalvelu- ja asuntoviranomaisen yhteydessä. Ohjelmaa rahoittaa Nordic Innovation, ja sen ohjelmakausi on 2021–2024. Ohjelman tavoitteena on tukea pohjoismaisen rakennusteollisuuden siirtymää kestävämpään ja kilpailukykyisempään rakentamiseen, mikä on osa pohjoismaista visiota 2030.
Ohjelman teemoja ovat elinkaariarvioinnin yhdenmukaistaminen, kiertotalouden liiketoimintamallit ja hankinta, kestävät rakennusmateriaalit ja arkkitehtuuri, päästöttömät rakennustyömaat, rakennusmateriaalien uudelleenkäytön lisääminen ja tietämyksen jakaminen Pohjoismaissa.

Muita julkaisuja ja oppaita

Hiilineutraalin rakennetun alueen määritelmä

Hiilineutraalin alueen määritelmän tarkoituksena on yhdenmukaistaa aluerakentamisen hiilijalanjäljen ja ilmastohyötyjen arviointia, sekä asettaa kehykset hiilineutraaliusväitteen tekemiselle.

Ideakortti: Näin järjestät purkumateriaalien kierrätyksen pop-up -tapahtuman

Näin järjestät purkumateriaalien kierrätyksen pop-up -tapahtuman!

Hiilineutraalin rakennetun ympäristön toimintaohjelma

#BuildingLife Hiilineutraalin rakennetun ympäristön toimintaohjelma sisältää konkreettiset välitavoitteet ja askelmerkit kaikille alan toimijoille oman toimintansa kehittämiseksi.

Vapaaehtoiset kompensaatiot kiinteistö- ja rakennusalalla

Opas tarjoaa konkreettisia työkaluja ja vinkkejä laadukkaiden ja vastuullisesti tuotettujen vapaaehtoisten päästökompensaatioiden hankintaan.

Kiertotalouden edistäminen kuntien hankinnoissa

Rakennetun ympäristön toimialan kiertotalouden markkinakatsaus sisältää myös alueittaisia suosituksia pääkaupunkiseudulle, Tampereen, Turun ja Oulun seuduille, siitä kuinka kuntien hankinnoissa voi edistää kiertotaloutta.

Kestävä infra -määritelmä

Määritelmä tarjoaa tukea infra-alan kestävyyden johtamiseen. Se toimii työkaluna kestävän kehityksen huomioimiseen infran kaikissa elinkaaren vaiheissa parhaalla mahdollisella tavalla. Määritelmä on tarkoitettu kaikille infra-alalla työskenteleville helpottamaan kestävän kehityksen näkökulmien tunnistamista.

Kiinteistön Hiilineutraali energiankäyttö

Julkaisu antaa hiilineutraalia energiankäyttöä tavoittelevalle ohjeita siitä, mitä näkökulmia tulee huomioida ja miten hiilineutraaliudesta viestitään avoimesti sekä läpinäkyvästi.

Katsaus kiinteistö- ja rakennusalan ilmastokestävyyden nykytilaan

Vuonna 2021 toteutettu katsaus kiinteistö- ja rakennusalan ilmastokestävyyden nykytilaan kokoaa yhteen sääntelyn, järjestöjen tiekarttojen ja edelläkävijäyritysten toimet.

Tilaa FIGBCn jäsenkirje

Jäsenkirje on Green Building Council Finlandin jäsenille suunnattu kooste jäsenverkoston kuulumisista, toimikuntatyöstä, tulevista tapahtumistamme ja projektien tilanteista. Myös alan opiskelijat voivat tilata jäsenkirjeen.

"*" näyttää pakolliset kentät

Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.
Siirry takaisin sivun alkuun