2.8.2023

Pohjoismainen hanke tasoittaa tietä rakennusten ilmastovaikutusten vähentämiseen digitalisaation avulla

Pohjoismainen yhteistyöohjelma Nordic Sustainable Construction on käynnistänyt uuden datahankkeen, jossa rakennuksen elinkaariarviointiin yhdistetään rakennuksen tietomalli (BIM) helpottamaan rakennusten hiilijalanjäljen laskentaa.

Pohjoismainen yhteistyöohjelma Nordic Sustainable Construction on käynnistänyt uuden datahankkeen, jossa rakennuksen elinkaariarviointiin yhdistetään rakennuksen tietomalli (BIM) helpottamaan rakennusten hiilijalanjäljen laskentaa.

Kun pyritään kestävämpään rakentamiseen ja rakennusten ilmastovaikutusten laskentaan, tietojen yhdistäminen ja digitalisointi ovat välttämättömiä vihreän siirtymän nopeuttamisessa. Kaikkea, mitä voidaan mitata, voidaan myös muuttaa.

Nordic Sustainable Construction on käynnistänyt digitaalisia työkaluja ja rakennusten elinkaariarvioinnin (LCA) digitalisointia koskevan hankkeen, jolla pyritään entisestään parantamaan rakennusten hiilijalanjälkilaskelmien arviointia, integrointia ja yhdenmukaisuutta Pohjoismaissa.

BIM-ohjelmistojen tapaisia digitaalisia työkaluja käyttämällä, ja integroimalla niitä rakennusten elinkaariarviointiin, voidaan merkittävästi parantaa hiilijalanjälkilaskelmia ja ymmärrystä rakennusmassan sisällöstä.

Tietomallit tukevat elinkaariarviointia

Hankkeessa kehitetään ohjeistusta BIM-tietomallien avulla tehtäviä rakennusten elinkaariarviointeja varten ottaen samalla huomioon elinkaariarviointien harmonisoinnin Pohjoismaissa. Tällä pyritään osaltaan pienentämään rakennusten hiilijalanjälkeä.

”Meidän on yleistettävä ja yhtenäistettävä rakennusten elinkaariarviointia. Siinä digitaaliset työkalut tulevat tarpeeseen,” toteaa ympäristöministeriön vanhempi asiantuntija Maria Tiainen.
”Nyt kehitämme BIM-tietomalleja ja ohjeita hiilijalanjäljen laskemiseen mallien avulla, sillä nämä rakennusten tietomallit tukevat rakennusten elinkaariarviointia.”

Tietomallihankkeen kilpailutti Suomen ympäristöministeriö, joka vastaa Nordic Sustainable Construction -ohjelman puitteissa tehtävästä pohjoismaisesta LCA-harmonisointityöstä.

BIM-pohjaisen materiaaliluettelon integrointi elinkaariarviointitietoihin

Hankkeen voitti BIM4LCA-konsortio, johon kuuluvat VTT koordinaattorina, Granlund Oy, Gravicon Oy ja Insinööritoimisto Kallinen Oy (ARKCON). Konsortiolla on muissa Pohjoismaissa yhteistyökumppaneita, jotka tukevat tutkimushanketta, ja yhdessä ne kehittävät ohjeita rakennuksen tietomalliin perustuvan elinkaariarvioinnin helpottamiseen kaikissa Pohjoismaissa.

”Kun rakennusten elinkaariarvioinnin pohjoismaista integrointia viedään eteenpäin, digitalisaatio ja BIM-tietomallit ovat hyvin keskeisiä virheiden ja kustannusten minimoimisessa. Siksi odotamme innolla BIM- ja LCA-työkalujen entistä syvempää integrointia, sillä se edistäisi rakennusten elinkaariarviointia rakennusalalla Pohjoismaissa ja muuallakin,” toteaa Rita Lavikka, Senior Scientist VTT:llä.

Hankkeessa kehitetään myös joukko pohjoismaisia referenssirakennuksia, joiden avulla voidaan validoida eri BIM-liitännäisten ja LCA-työkalujen suorituskykyä. Tältä pohjalta BIM4LCA-konsortio kehittää verkko-oppimismateriaaleja pohjoismaisiin yliopistoihin ja ammattikäyttöön, ja kehitystyön yhteydessä kuullaan sidosryhmiä rakennusalan tarpeiden täyttämiseksi.

Lisätietoja:

nordicsustainableconstruction@sbst.dk sekä sivustolta www.nordicsustainableconstruction.com

Tietoa Nordic Sustainable Construction -ohjelmasta

Nordic Sustainable Construction -ohjelman sihteeristö sijaitsee Tanskan sosiaalipalvelu- ja asuntoviranomaisen yhteydessä. Ohjelmaa rahoittaa Nordic Innovation, ja sen ohjelmakausi on 2021–2024. Ohjelman tavoitteena on tukea pohjoismaisen rakennusteollisuuden siirtymää kestävämpään ja kilpailukykyisempään rakentamiseen, mikä on osa pohjoismaista visiota 2030.
Ohjelman teemoja ovat elinkaariarvioinnin yhdenmukaistaminen, kiertotalouden liiketoimintamallit ja hankinta, kestävät rakennusmateriaalit ja arkkitehtuuri, päästöttömät rakennustyömaat, rakennusmateriaalien uudelleenkäytön lisääminen ja tietämyksen jakaminen Pohjoismaissa.

Muita julkaisuja ja oppaita

Metrics for circularity

To establish a common Nordic framework for monitoring circularity in construction, this report suggests new voluntary indicators.

Coverpage for publication, houses and trees.

An Invitation to Be Exceptional

A Nordic interpretation of Baukultur is an opportunity to define what high-quality building culture means in our unique context. This report introduces a new narrative for the Nordic construction culture and how the Nordic built environment could be truly sustainable and work for the best of the planet and people.

Kiertotalouden green deal: Resurssiviisas rakennettu ympäristö

Kiertotalouden green deal koostuu viidestä muutosalueesta, joihin kuhunkin sisältyy 2-5 toimenpidealuetta. Tutustu Resurssiviisas rakennettu ympäristö toimenpidealueiden tavoitteisiin!

Nordic Network for Circular Construction- Analysis of Barriers and Possibilities

Nordic Network for circular construction. Report about barriers and possibilites within circular construction, A state of the art report from the five Nordic countries, The situation in the countries during 2018-2022.

Tilasuunnitelman hiilijalanjäljen arviointiohje

Tilasuunnitelman hiilijalanjäljen arviointiohjeen tavoitteena on lisätä tietoisuutta tilamuutosten hiilijalanjäljestä ja muista ympäristövaikutuksista, tunnistaa miten vaikutuksia voitaisiin rajoittaa, lisätä vertailumahdollisuuksia hankkeiden välillä sekä auttaa viestimään valintojen vaikutuksista myös alan ulkopuolisille.  Ohje sisältää määritelmiä hiilijalanjäljen laskennan rajaamiselle, lähtötietojen käyttämiselle ja tulosten raportoinnille. Ohje on suunniteltu toimitilahankkeille, mutta sitä voi rajoitetusti soveltaa myös muunlaisille tilamuutoshankkeille. 

Vähähiilisyyden sanakirja

Tämä vähähiilisyyden sanasto on koottu FIGBC:n Vähähiilinen rakentaminen ja Hiilineutraalit kiinteistöt -toimikuntien yhteistyönä keväällä 2020. Sanasto sisältää kaikki yleisimmät vähähiiliseen rakentamiseen ja kiinteistöliiketoimintaan liittyvät termit.

Kiertotalouden nykytila – mikä muuttuu seuraavaksi?

Sekä kansallisten että kansainvälisten projektien myötä olemme Green Building Council Finlandilla saaneet sukeltaa syvälle rakentamisen kiertotalouteen. Kertyneen kokemuksen myötä syntyy näkemys: mihin tähän mennessä on päästy ja millaisiin kehitysaihioihin pitäisi seuraavaksi keskittyä?

Hiilineutraalin rakennetun alueen määritelmä

Hiilineutraalin alueen määritelmän tarkoituksena on yhdenmukaistaa aluerakentamisen hiilijalanjäljen ja ilmastohyötyjen arviointia, sekä asettaa kehykset hiilineutraaliusväitteen tekemiselle.

Tilaa FIGBC uutiset ja tiedotteet

Noin kerran kuukaudessa ilmestyvään uutiskirjeeseen kootaan lyhyeksi koosteeksi keskeisimmät uutiset, tulevat tapahtumat ja FIGBC -kuulumiset. Uutiskirje on hyvä yleiskatsaus järjestön toimintaan. Uutiskirjeen voi tilata vapaasti kuka vain – siis myös, vaikka et olisi FIGBC:n jäsen!

"*" näyttää pakolliset kentät

Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.
Siirry takaisin sivun alkuun