14.11.2022

Rakennushankkeiden ympäristöluokitukset kiinnostavat edelleen

FIGBC Tietoiskussa 14.11.2022 rakennushankkeiden ympäristöluokituksista käytiin tiivis markkinakatsaus käytössä olevista järjestelmistä. Markkinakatsauksen jälkeen perehdyimme eri luokitusten tuoreimpiin uutisiin, joita esittelivät FIGBC-verkoston jäsenet ja yhteistyökumppanit. Myös Suomessa luokitus vaikuttaa merkittävästi kohteiden kiinnostavuuteen kiinteistösijoittajien silmissä. Viime aikoina keskusteluun on nostettu näkökulma siitä, ovatko luokitusten tavoitteet tarpeeksi korkealla vähähiilisyyden, biodiversiteetin ja kiertotalouden kannalta sekä miten luokitukset ja EU-taksonomia […]

FIGBC Tietoiskussa 14.11.2022 rakennushankkeiden ympäristöluokituksista käytiin tiivis markkinakatsaus käytössä olevista järjestelmistä. Markkinakatsauksen jälkeen perehdyimme eri luokitusten tuoreimpiin uutisiin, joita esittelivät FIGBC-verkoston jäsenet ja yhteistyökumppanit.

Myös Suomessa luokitus vaikuttaa merkittävästi kohteiden kiinnostavuuteen kiinteistösijoittajien silmissä. Viime aikoina keskusteluun on nostettu näkökulma siitä, ovatko luokitusten tavoitteet tarpeeksi korkealla vähähiilisyyden, biodiversiteetin ja kiertotalouden kannalta sekä miten luokitukset ja EU-taksonomia suhtautuvat toisiinsa. Näistä kuulemme lisää keväällä. FIGBC:llä on jo suunnitelmissa helmikuulle olemassa olevien kiinteistöjen luokituksiin painottuva tilaisuus ja suunnittelemme asiantuntijaryhmien toiminnan jatkoa.

Käydyssä keskustelussa ja esityksissä todettiin muun muassa:

  • LEED-sertifiointien määrässä per asukas Suomi on neljännellä sijalla Euroopassa, ylittäen juuri hiljattain 300 sertifioinnin rajan.
  • Sertifiointien määrässä nopeimmin kasvaa tällä hetkellä BREEAM In Use.
  • Teollisuuskiinteistöjä on sertifioitu sekä LEEDillä että BREEAMilla, mutta BREEAM on ehkä ollut hienoisessa suosiossa viime aikoina. Maailmalla on käytetty myös WELLiä.
  • Mikään ympäristöluokitus ei ota kovin hyvin huomioon kulttuurisia tai sosiaalisia arvoja. Alueluokituksissa on joitakin niihin liittyviä kriteerejä.
  • BREEAMissa on pakollisia vaatimuksia, joiden tulee täyttyä, mikäli haluaa päästä tietylle luokitustasolle. Korkeammille Excellent- ja Outstanding -tasoille vaatimuksia on enemmän kuin kolme. Alempien luokitustasojen pakollisten vaatimusten lisäksi tulee saavuttaa tietty määrä pisteitä esimerkiksi energiatehokkuudesta ja vesikalusteiden vedenkulutuksesta. Tämän lisäksi Outstanding-tasolle pääsyyn vaaditaan useita pisteitä tai niiden kokonaisuuksia muun muassa jätteiden käsittelystä ja esteettömästä liikkumisesta. Excellent- ja Outstanding -tasojen saavuttamiseksi on myös omat korkeammat vaatimuksensa muun muassa seuraaville pisteille: työmaan ympäristövaikutukset ja käyttäjäopas.
  • BREEAMin vaatimus rakennusjätteiden käsittelystä on käytännössä löyhempi kuin Suomen uusimman jätelain rakentamisen jätteiden keräysvelvoite, sillä hyötykäytöksi lasketaan myös energiahyödyntäminen. BREEAM vaatii muun muassa tietyn hyötykäyttöasteen sekä lajittelun eri jätejakeisiin paikallisten määräysten mukaan, mutta tällä hetkellä pääpaino on vähentää kaatopaikalle menevää jätettä.
  • RTS-ympäristöluokituksen viiden tähden luokitukseen vaaditaan erinomaisen hiilijalanjäljen ja sisäilman todentamisen lisäksi käyttövaiheen arviointi kahden vuoden ajalta. RTS-ympäristöluokituksen kriteerissä työmaan ympäristövaikutuksista on lähtökohtana, että uuden jätelain vaatimukset on täytettävä. Energiahyödyntämistä ei palkita.
  • LEED and EU taxonomy whitepaper on saatavilla ilmaiseksi. BREEAM vastaava taksonomiaopas.
  • LEED tarjoaa vielä vuoden loppuun taksonomiapisteen pilotti- tai alueellisena painotuspisteenä.

FIGBC Tietoisku: Rakennushankkeiden ympäristöluokitukset

Tilaisuuden esitykset ovat nähtävissä Vimeosta.

10:00 – 10:05 FIGBC tervehdys: Elina Samila

10:05-10:20 Markkinakatsaus ympäristöluokituksista, Lassi Heikari, Ramboll

10:20 – 10:30 WELL-sertifioinnit, Konsta Tuokko, Raksystems

10:35-10:50 Uudisrakennushankkeiden BREEAM-sertifioinnit, Emma Väliaho, Granlund.

10:50-11:10 LEED Kay Killman, Managing Director, GBCI Europe, presentation in English.

11:10 – 11:20 RTS-ympäristöluokitus, Jessica Karhu, Rakennustieto Oy

11:20 – 11:30 Joutsenmerkki, Heidi Vaarala, Ympäristömerkintä Suomi Oy

Muita julkaisuja ja oppaita

Coverpage for publication, houses and trees.

An Invitation to Be Exceptional

A Nordic interpretation of Baukultur is an opportunity to define what high-quality building culture means in our unique context. This report introduces a new narrative for the Nordic construction culture and how the Nordic built environment could be truly sustainable and work for the best of the planet and people.

Kiertotalouden green deal: Resurssiviisas rakennettu ympäristö

Kiertotalouden green deal koostuu viidestä muutosalueesta, joihin kuhunkin sisältyy 2-5 toimenpidealuetta. Tutustu Resurssiviisas rakennettu ympäristö toimenpidealueiden tavoitteisiin!

Nordic Network for Circular Construction- Analysis of Barriers and Possibilities

Nordic Network for circular construction. Report about barriers and possibilites within circular construction, A state of the art report from the five Nordic countries, The situation in the countries during 2018-2022.

Tilasuunnitelman hiilijalanjäljen arviointiohje

Tilasuunnitelman hiilijalanjäljen arviointiohjeen tavoitteena on lisätä tietoisuutta tilamuutosten hiilijalanjäljestä ja muista ympäristövaikutuksista, tunnistaa miten vaikutuksia voitaisiin rajoittaa, lisätä vertailumahdollisuuksia hankkeiden välillä sekä auttaa viestimään valintojen vaikutuksista myös alan ulkopuolisille.  Ohje sisältää määritelmiä hiilijalanjäljen laskennan rajaamiselle, lähtötietojen käyttämiselle ja tulosten raportoinnille. Ohje on suunniteltu toimitilahankkeille, mutta sitä voi rajoitetusti soveltaa myös muunlaisille tilamuutoshankkeille. 

Vähähiilisyyden sanakirja

Tämä vähähiilisyyden sanasto on koottu FIGBC:n Vähähiilinen rakentaminen ja Hiilineutraalit kiinteistöt -toimikuntien yhteistyönä keväällä 2020. Sanasto sisältää kaikki yleisimmät vähähiiliseen rakentamiseen ja kiinteistöliiketoimintaan liittyvät termit.

Kiertotalouden nykytila – mikä muuttuu seuraavaksi?

Sekä kansallisten että kansainvälisten projektien myötä olemme Green Building Council Finlandilla saaneet sukeltaa syvälle rakentamisen kiertotalouteen. Kertyneen kokemuksen myötä syntyy näkemys: mihin tähän mennessä on päästy ja millaisiin kehitysaihioihin pitäisi seuraavaksi keskittyä?

Hiilineutraalin rakennetun alueen määritelmä

Hiilineutraalin alueen määritelmän tarkoituksena on yhdenmukaistaa aluerakentamisen hiilijalanjäljen ja ilmastohyötyjen arviointia, sekä asettaa kehykset hiilineutraaliusväitteen tekemiselle.

Ideakortti: Näin järjestät purkumateriaalien kierrätyksen pop-up -tapahtuman

Näin järjestät purkumateriaalien kierrätyksen pop-up -tapahtuman!

Tilaa FIGBC uutiset ja tiedotteet

Noin kerran kuukaudessa ilmestyvään uutiskirjeeseen kootaan lyhyeksi koosteeksi keskeisimmät uutiset, tulevat tapahtumat ja FIGBC -kuulumiset. Uutiskirje on hyvä yleiskatsaus järjestön toimintaan. Uutiskirjeen voi tilata vapaasti kuka vain – siis myös, vaikka et olisi FIGBC:n jäsen!

"*" näyttää pakolliset kentät

Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.
Siirry takaisin sivun alkuun